Facade i ædeltræ til udvendig isolering

Facadebeklædning i ædeltræ er en mulighed for dig, der er til en naturlig og organisk stil. Ædeltræ som lærk, cedertræ og teak er velegnede træsorter til facadebeklædning.

Send os gerne billeder, skitser med mål og et par linjer om, hvilke opgaver du skal have udført – vi vender tilbage til dig førstkommende hverdag med et overslag.

Isoler udvendigt og få en facade i ædeltræ

Mange traditionelle parcelhuse trænger i disse år til en facaderenovering, og det er oplagt at udnytte lejligheden til at efterisolere udvendigt. Har du mulighed for at hulmursisolere, er det en god løsning at starte med, men det kræver, at murene har et hulrum til isoleringsmassen, og det kan være et problem.

Lidt forenklet sagt handler det om at pakke facaden ind i et skelet, som udstyres med isoleringsbatts og efterfølgende beklæde facaden med vindtæt materiale og facadebeklædning i ædeltræ.

Vedligeholdelse af træværk

Al træværk kræver vedligeholdelse. De ovennævnte ædeltræsorter er alle yderst velegnede til facadebeklædning, men det anbefales, at man hvert år går facaden grundigt efter og sikrer sig, at den er vedligeholdt ordentligt og anvender træbeskyttelse, hvis det er tiltrængt.

I modsat fald vil træets holdbarhed forringes, og risikoen for svamp og råd være forøget.

Konstruktiv træbeskyttelse

Hos Egerbyg arbejder vi med konstruktiv træbeskyttelse, der kort fortalt handler om at konstruere beklædningen, så den holdes mest muligt tør. Træet tager naturligvis ikke skade af, at det bliver vådt, men det er vigtigt for holdbarheden, at det får mulighed for at tørre ordentligt op efter et regnvejr.

Facaderne udstyres derfor med overdækninger, udhæng og vandnæser. Derudover skal der være gode muligheder for ventilation, så træet kan tørre.

Kontakt Egerbyg og få hjælp til facadebeklædning

Uanset hvilken trætype du har i tankerne, kan vi hos Egerbyg være behjælpelige.

Send os allerede i dag en beskrivelse af, hvad du forestiller dig, sammen med en skitse med mål og tag gerne et par billeder af projektet. Vi vender hurtigt tilbage til dig med et overslag.

Nyd gavn
af vores erfaring