Egerbygs afleveringsforretning

Egerbyg ønsker altid at levere det bedst mulige resultat, der giver glade og tilfredse kunder. Derfor har vi en fast afleveringsforretning, som sikrer en god og tilfredsstillende afslutning på byggeprojektet.

Fejl og mangler:

Når byggeriet er færdigt, er vi nået til afleveringsforretningen.

I praksis betyder det, at vi ved større byggeprojekter afholder et møde, hvor vi på stedet foretager en mangelgennemgang, der i daglig tale også kaldes for fejl og mangler.

Som tommelfingerregel betragtes et byggeri som en større byggesag, når der er flere faggrupper involveret.

Ved dette møde vil det blive konstateret, om der er nogle ting, der skal udbedre i forlængelse af byggeprojektet. I forbindelse med mødet vil der blive udfærdiget et afleveringsskema, som underskrives af bygherre og de respektive faggrupper.

Når punkterne på afleveringsskemaet er udført, anses byggeriet som være færdigt og afleveret. Fejl og mangler vil altid blive udført efter byggeriet er afsluttet. Derfor er fejl og mangler ikke inkluderet i tidsplanen. Se mere om fejl og mangler her.

Reklamationer

Hos Egerbyg tager vi altid reklamationer alvorligt. Vi vil yde vores bedste for at håndtere reklamationer hurtigt, effektivt og retfærdigt. Du kan læse mere om reklamationer her.

Betalingsbetingelser:

Ved mindre og kortere byggeprojekter på 1-3 uger, vil materialer blive faktureret, når Egerbyg foretager materialekøbet. Når projektet er afsluttet, vil du modtage en faktura på arbejdslønnen.

Ved mellemlange projekter på 4-10 uger, vil vi fakturerer én gang om ugen. Den første faktura vil falde, den dag arbejdet påbegyndes. Dette er på baggrund af vores betalingsbetingelser på 8 dages netto. På denne måde, vil du først betale fakturaen, når ugens arbejde er udført.

Ved større og længerevarende projekter på over 10 uger, vil du blive faktureret 10 gange i alt.
Den første faktura vil falde, den dag arbejdet påbegyndes. Dette er på baggrund af vores betalingsbetingelser på 8 dages netto.

Når byggeriet er udført, vil vi gennemgå det udførte arbejde sammen med dig, inden vi sender en slutfaktura. Slutfakturaen vil dog maks. udgøre 5% af hovedtilbuddet.

Alle rater og ekstraarbejder, skal betales ud fra gældende betalingsbetingelser på 8 dage netto. Hvis der er arbejde, der skal udbedres, vil dette blive udbedret inden den sidste faktura.

Ved levering af omkostningstunge materialer, hvor vi har et stort udlæg til fx et nyt køkken, skal fakturaen betales senest 2 dage efter levering.

I henhold til byggereglementet AB18 skal den sidste slutfaktura være i hænde indenfor 35 dage.

Se mere om vores betalingsbetingelser her.

Betalingbetingelser ved forsikringsskader

Har du benyttet Egerbyg ved en forsikringsskade, vil vi ikke fremsende fakturaen direkte til forsikringsselskabet, men derimod til dig som kunde, som derfra skal videresende fakturaen til forsikringsselskabet.

Årsagen til dette er, at vi ønsker at sikre dig som kunde ved, at du kan godkende det udførte arbejde inden fakturaen lander hos forsikringsselskabet. Du vil altså have mulighed for at gennemgå det fakturerede arbejde med det udførte arbejde.

Når du er tilfreds med arbejdet og har godkendt dette, skal du derefter fremsende din faktura til forsikringsselskabet, som vil stå for betalingen.

Dagbod:

Hos Egerbyg tilbyder vi muligheden for at få dagbod inkluderet i dit byggeri. Dagbod er dog betinget af, at du har underskrevet en entreprisekontrakt med Egerbyg, hvori der specifikt er taget stilling til dagbod eller dagbøder.

Dagbod hænger altid sammen med det oprindelige tilbud. Derfor er dagbod er ikke gældende ved ekstra tilkøb og yderligere ekstraarbejde, da dette ikke er inkluderet i det oprindelige tilbud og den oprindelige tidsplan.

Deslige vil dagbod ikke være berettiget ved ændring af materialer fra det oprindelige tilbud, da dette vil skubbe til den oprindelige tidsplan.

Ved ekstraarbejde, hvor du ønsker dagbod, skal dette aftales særskilt. Der er altså specifikke tidsfristforlængelser, der vil være ude for Egerbygs kontrol, hvor dagbod ikke vil være gyldig.

Følgende ændringer vil ændre i tidsplanen:

  • Ved bestilling af ekstraarbejde
  • Ved bestilling af egne materialer og produkter
  • Uforudsete forhold under byggeriet
  • Ved vejrlige forhold, som fx store mængder regn og/eller snefald ved udendørs arbejdsstandsninger

Vi anvender altid regelsættet AB Forenklet som grundlag for vores kontrakter, hvori dagbod vil blive indskrevet ved forespørgsel. Dagbod udgør 1,5 promille af entreprisesummen pr. dag.

Disse tidsfristforlængelser kan du læse mere om her.

Få et hurtigt prisoverslag

Udfyld formularen
og få et hurtigt prisoverslag

Udfyld formularen
og få et hurtigt prisoverslag

hurtigt prisoverslag
Drop a file here or click to upload Vælg fil
Maximum upload size: 52.43MB
Ved at klikke Ja til nyhedsbrevet, giver du hermed samtykke til. at Egerbyg må sende dig én månedlig e-mail vedrørende tips og tricks til din bolig, nyheder, konkurrencer samt servicemeddelelser om Egerbyg. Du kan til enhver tid tilbagekalde samtykket ved at kontakte Egerbyg. Dine personoplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med Egerbygs persondatapolitik.
Få et hurtigt prisoverslag