Google anmeldelser
4.4
Baseret på 26 anmeldelser
Arkitekt eller rådgivende ingeniør?
FAQ - Vi svarer på dine spørgsmål

Arkitekt eller rådgivende ingeniør?

Arkitekt

Arkitekten er med til at sikre kvaliteten og tager hånd om det praktiske

Egerbyg går op i kvalitet og har en målsætning om at hæve standarden for renovering og byggeprojekter blandt vores kunder. Af samme årsag anbefaler vi, at du bruger en arkitekt når du skal i gang med et større byggeprojekt såsom en tilbygning, ombygning eller etablering af en første sal.

I forbindelse med et større byggeprojekt er det ofte nødvendigt at søge myndighedernes godkendelse eller dispensation til at undersøge jordbunden eller de konstruktionsmæssige forhold ved byggeriet.

Sommetider kan det være nødvendigt at tænke i alternative indretningsløsninger, hvis de oprindelige idéer viser sig at være urealistiske. Netop denne opgavetype er typisk arkitektens ansvar sammen med udførelse af tegninger og beskrivelser som vi sidenhen vil beregne tilbuddet fra.

Byggetilladelser

Du skal søge byggetilladelser, når du foretager væsentlige ændringer i boligen eller boligens areal. Derudover skal du søge om byggetilladelse ved opførelse af nyt helårshus, opførelse af garage, udhus etc. på mere end 50m2, eller hvis du planlægger en tilbygning.

Gælder dine projekter nedrivning eller byggeri af mindre bygninger på din grund, kan du ofte nøjes med at anmelde byggeriet.

Arkitekten kan være behjælpelig med byggetilladelser. Byggetilladelser kan være omfattende på grund af de mange informationer og oplysninger, der skal indsamles. Det omhandler bl.a. vedtægter, planer, servitutter og juridiske krav, der har indflydelse på din sag.

Arkitekten ved præcis, hvilke oplysninger kommunen kræver og kan derfor få processen hurtigere igennem. Det er dog altid en fordel at være ude med din ansøgning i god tid før opstarten af dit byggeri.

Den rådgivende ingeniør

Den rådgivende ingeniør er specialist i at regne ud om fundamentet holder til de ønsker du har om nedrivning af bærende vægge eller lignede. Derfor vil vi altid anbefale, at du kontakter en rådgivende ingeniør, når du drømmer om en ny første sal. På denne måde er du forsikret, at boligens konstruktioner kan holde til de planlagte ændringer. Således sikrer du, at bygningen ikke får sætningsskader eller i værste fald kollapser.

Yderligere er ingeniørens beregninger vigtige dokumenter for de håndværkere, der skal udføre arbejdet. Dokumenterne vil også være vigtige i en gensalgssituation, hvor en påvisning om, at arbejdet er udført korrekt ud fra rådgivningen, betyder en højere salgspris.

Prisen for en rådgiver

Prisen afhænger af, hvilke ydelser du skal have hjælp til. Vi vil gerne henvise dig til en ekstern, rådgivende ingeniør. Nedenstående finder du, en række af de mest almindelige ydelser med dertilhørende priser. Dette kan give dig en idé om prisniveauet:

Vandskade

Besigtigelse af vandskade med notat er 4.000 kr. inkl. moms og kørsel.

Bærende vægge

Beregningen af indvendigt hul i bærende væg i ét-plans hus og toplans hus er 6.500 kr. inkl. moms. Prisen for beregning af et indvendigt hul i en bærende væg i en etageejendom er 8.500 kr. inkl. moms.

Fra vindue til dør

Beregning på et vindue, der laves om til et dørhul er 6.500 kr. inkl. moms.

Vindue i gavl

Beregning på et nyt vindue i gavlen er 6.500 kr. inkl. moms.

Syn ved huskøb

Hos Egerbyg udbyder vi ikke købersyn. Vi vil, med glæde, altid henvise dig til en virksomhed, der udbyder købersyn eller syn ved huskøb. De virksomheder vi henviser til, er nogle som vores kunder har anbefalet og har haft gode erfaringer med.

Hos Egerbyg tilbyder vi derimod håndværkervejledning til dig, der skal købe et nyt hus eller en ny lejlighed o.lign.

Her vil vi tage med til en besigtigelse af din eventuelle fremtidige bolig og efterfølgende fremsende en rapport med overslagspriser for, hvad det vil kost at renoverer dine ønsker til boligen.

Det er dog yderst vigtigt at understrege, at denne rapport udelukket er en håndværkervejledning og ikke må forveksles med en køberrådgivning, vedligeholdelsesplan eller en tilstandsrapport. Derimod vil rapporten give dig et økonomisk overblik over de ønskede renoveringsopgaver til boligen. Formålet med en håndværkervejledning er at vurdere økonomiens sammenhæng med et muligt boligkøb samt give dig et udkast på, hvad det kan komme til at koste at renovere boligen.

Hvis du er interesseret i en håndværkervejledning, er du velkommen til at kontakte Egerbyg.

Vi har en fast pris på 4000 kr. inkl. moms. Prisen inkluderer en besigtigelse med en efterfølgende rapport over overslagspriser på det estimerede arbejde.