FAQ - Vi svarer på dine spørgsmål

Tilbud

Gratis tilbud

Hos Egerbyg giver vi gratis tilbud. Som du nok kan forestille dig, lægger vi mange ressourcer i hvert enkelt tilbud, da vi vil give dig det bedste og mest fyldestgørende tilbud, så du altid ved, hvad du køber.

Vi bruger gerne vores ressourcer på et gratis tilbud, men til gengæld forventer vi at få at vide, hvem der ellers byder ind på arbejdet og de delpriser, som tilbuddet indeholder. Dette forventer vi, da det giver indsigt i prisforskelle, hvad der er inkluderet i tilbuddet osv., som er læring for os.

I vores branche er der tradition for at afgive tilbud kvit og frit. Desværre er der tit forskel på de ressourcer der er lagt bag tilbuddet, hvorfor vi anbefaler, at du sammenligner indholdet af tilbuddene, så du har det perfekte sammenligningsgrundlag.

Før tilbuddet

Vi har en helt fast procedure, som vi følger ved tilbudsgivning. Vi anbefaler, at du læser proceduren grundigt, da den giver dig svar på de fleste spørgsmål, du kunne have. Har du alligevel spørgsmål, er du selvfølgelig mere end velkommen til at kontakte os.

Indsend information om din opgave her.

For at vi kan udforme et så nøjagtigt og detaljeret tilbud som muligt, har vi selvfølgelig brug for information vedrørende dit byggeprojekt.

Derfor bedes du sende følgende informationer, når du efterspørger et tilbud:

 • Hvornår vil du have byggeriet udført?
  Vi er altid interesseret i at vide, hvornår du ønsker at opstarte dit byggeri, så vi med det samme kan undersøge, hvordan vores kalender og ordrebog ser ud i netop den periode.
 • Billeder af den ønskede opgave.
  Billederne kan ved mindre sager være nok til at give et tilbud ud fra. Ved større opgaver, vil vi sende et team af specialister til at besigtige opgaven.
 • Tegninger med mål af den ønskede opgave.
  Jo mere specifikke mål vi har over dit hjem, jo mere korrekt kan vi lave tilbuddet. Vi forsøger så vidt muligt at lave tilbud uden forbehold, så du ved, hvor meget du skal bruge på din byggesag – og med præcise mål og tegninger kan vi lettere efterleve dette.
 • En detaljeret beskrivelse af, hvad der skal udføres.
  Udover beskrivelsen må du gerne skrive de forskellige faggrupper, som du skal bruge, hvis du har viden om håndværkerbranchen.
 • Beregninger skal altid fremsendes ved et større projekt, hvor du fx skal nedrive bærende/stabiliserende vægge, nedrivning af skorsten eller ændringer af tagkonstruktionen.

Hvis vi mangler informationer eller har den mindste tvivl omkring de tilsendte dokumenter/billeder, kontakter vi dig og stiller afklarende spørgsmål.

I nogle tilfælde vil vi bede dig om at få en rådgiver til at udarbejde fx tegninger eller skitser, som vi kan udregne tilbuddet efter.

Hvornår har jeg brug for en rådgiver?

Mindre opgaver: Forbrugt tid og materialer

Ved mindre opgaver, som fx montering af blandingsbatterier, udskiftning af stikkontakter, maling af køkkener eller udskiftning af døre, er en grundig beskrivelse, billeder og tegninger af projektet ofte nok til, at vi kan lave et tilbud ud fra dette.

Ved disse opgaver vil en besigtigelse ikke være nødvendig – og disse opgaver vil blive løst på forbrugt tid og materialer. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din opgave er en mindre opgave eller har andre spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

Forbrugt tid

Alle vores biler er udstyret med GPS’er, der er indstillet til at finde den hurtigste og korteste vej. Alt efter den specifikke aftale, vil vi komme ud til den aftalte tid, besigtige opgaven, køre ud efter materialer og udføre opgaven. Opgaven regnes altid ud fra GPS’en, da denne giver tryghed og sikkerhed – både over for dig og for os.

Forbrugte materialer

Egerbyg bestiller materialer for dig, for at sikre, at varerne ikke bliver beskadiget under levering eller bliver forsinket under levering. I begge tilfælde, ville dette betyde en forsinkelse, som koster unødige penge. Det eneste tidspunkt du selv kan købe materialer, er til badeværelser og køkkener. Ellers står vi for bestilling og leverance af materialer.

Større opgaver og besigtigelser

Ved større opgaver, hvor flere faggrupper er involveret, stiller vi op med en specialist fra hver faggruppe. Ikke to byggeprojekter er ens, og derfor møder vi op med vores mest kompetente hold, så vi kan lave det helt rigtige tilbud ud fra dine ønsker.

Når du tager kontakt til Egerbyg, må du meget gerne afsætte tid til besigtigelsen i løbet af 1-2 uger.

Særligt ved køkkener

Alle køkkener fra IKEA udføres kun på forbrugt tid og materialer.

Ved køkkener fra andre leverandører anbefaler vi, at du får et køkkenfirma til at stå for levering og montering af køkkenet, da disse som oftest kan gøre det hurtigere end de fleste tømrervirksomheder og entreprenørvirksomheder. Dertil kan køkkenfirmaer næsten altid give større rabatter på levering og montering af køkkener end vi kan.

Egerbyg vil dog altid gerne være behjælpelige med arbejde forud for montering og efter montering af køkkener.

Modtagelse af tilbuddet

Når du har modtaget et tilbud fra Egerbyg, anbefaler vi, at du læser det grundigt i gennem og sikrer dig, at vi har forstået hinanden rigtigt. Det er i sidste ende dit ansvar at sørge for, at vi har givet dig et tilbud på alle de opgaver, du vil have udført.

Når du har modtaget det fremsendte tilbud, vil der være indregnet en mængderabat, som er opsat i forhold til entreprisestørrelsen: jo større entreprise, desto større rabat. Hvis tilbuddet skal reduceres eller revurderes vil dette påvirke mængderabatten i takt med at tilbuddet reduceres eller forøges.

Ved et revurderet tilbud vi det nyeste tilbud være gældende og det originale tilbud vil bortfalde. Vores tilbud vil gælde i 30 dage, hvorefter tilbuddet udløber.

Som virksomhed er vi underlagt persondatalovgivningen, også kendt som GDPR. Derfor opfordrer vi dig til at give svar vedrørende en accept eller et afslag på det fremsendte tilbud, så vi kan behandle dine persondata yderligere.

Vi sletter dine persondata:

 • Når du har givet afslag på vores tilbud
 • Efter 6 måneder, hvis du hverken har accepteret eller givet afslag på det fremsendte tilbud
 • Når din accepterede entreprise er afsluttet med Egerbyg i overensstemmelse med diverse garantier

Du kan læse mere om vores behandling af dine persondata her.

Hos Egerbyg har du altid en fast kontaktperson, som følger din sag. Hvis du er i tvivl om, hvad de forskellige elementer af tilbuddet helt præcist omfatter, så kontakt gerne kontaktpersonen hurtigst muligt, så vi kan uddybe præcist, hvad tilbuddet omfatter.

Tidsplan og betalingsplan

Ved større byggeprojekter laver vi en specificeret tidsplan for byggeprocessen. Sammen med tidsplanen laver vi en betalingsplan, så du altid ved, hvornår fakturaen falder, og hvor langt vi er i din byggesag.

Betalingsplanen laves, så du har et økonomisk aspekt af byggesagen, samt kan betale i rater, så du aldrig betaler for mere end det leverede arbejde. Ved projektets afslutning vil vi gennemgå arbejdet sammen med dig, inden du skal betale den sidste rate.

Se mere om Egerbygs tidsplan her.

Accept af tilbud

Accept af tilbuddet skal altid være på skrift. Mangler der noget i tilbuddet, skal du gøre opmærksom på dette.

Efter tilbud

Når du har godkendt vores tilbud, vil dit projekt blive lagt ind i ordrebogen. Den specifikke tid for opstarten, vil blive aftalt med din faste kontaktperson. Hvis du har fået en tidsplan på byggeprojektet, vil opstarten følge denne plan.

Nedrivning

De fleste byggesager starter med nedrivning. Selvom vi har stor erfaring med nedrivning og går forsigtig til værks, kan der opstå mindre skader, som ikke er budgetteret med i tilbuddet. Udgifterne til reparation af disse skader, afholdes af dig og påregnes på forbrugt tid og materialer.

Arbejdsområde

Når vi starter arbejdet hos dig, tager vi så meget hensyn til dig og dine kære som muligt. Dog må vi have plads at arbejde på, og forventer din samarbejdsvilje i forhold til at rykke møbler eller andet inventar i en vis radius – gerne omkring 5 meter, hvis dette er muligt.

Hvis vi skal rydde et areal, vil vi fakturere dig den tid det tager. Yderligere vil der være risiko for, at dit inventar kan blive beskadiget, hvis dette ikke er flyttet.

Skal vi lægge et nyt gulv eller reparerer en større del af dit gulv, skal du rydde hele gulvarealet.

På alle vores byggesager har vi en byggekoordinator tilknyttet sagen, som også vil være den udførende håndværker på dit byggeprojekt. Byggekoordinatoren vil kunne træffes inden for den almindelige arbejdstid og vil fungere som din kontaktperson.

Ønsker du derimod en udvidet byggelelse, hvor du vil have en fast kontaktperson, som står til rådighed alle døgnets timer, udfører ugentlige byggemødre mm., så tilbyder vi professionel byggeledelse til 10% af entreprisesummen.

De bedste priser til dig

Hos Egerbyg har vi ingen hemmeligheder, og vi kører en gennemsigtig og transparent prispolitik. Som hovedentreprenør på din sag, forhandler vi de mest gunstige priser hjem til dig. For at bibeholde en god forhandlingsposition anbefaler vi, at du ikke diskuterer priser med vores samarbejdspartnere blandt de øvrige faggrupper.

Uforudsete udgifter

En god tommelfingerregel er, at du skal afsætte yderligere 10-15% af tilbudsprisen til uforudsete udgifter. Som udgangspunkt vil vi altid forsøge at undgå forbehold i tilbuddet, men uforudsete udgifter kan forekomme ved opgaver, vi ikke på forhånd ved skal udbedres, før vi er i gang med renoveringen.

Hvad kan give uforudsete udgifter?

Eksempler på uforudsete udgifter kan være udbedringer i forbindelse med:

 • Skjult rørføring

Vand- og varmerør under trægulve og støbte gulve er gode eksempler på skjult rørføring, men skjulte rør forekommer flere steder i din bolig. Mange af disse rør er jernrør med begrænset levetid. Desuden er det lovkrav, at rørsamlinger ikke må være skjulte.

Når vi støder på skjulte rørføringer, kan der forekomme ekstra udgifter i forbindelse med, at vi fx skal bygge rørkasser, lave en inspektionslem eller på anden måde forebygge, at der opstår skader i husets skjulte konstruktioner.

 • Ulovlig el-føring

Gamle eller ulovlige elinstallationer kan give dig problemer og øger brandrisikoen. Skjulte elinstallationer er ligeledes svære at tage højde for i tilbudsfasen og derfor også et eksempel på en uforudset udgift, du kan blive mødt med under projektet.

 • Gulve, der skal nivelleres, inden vi lægger ny belægning

Når vi fjerner en eksisterende gulvbelægning, kan det være nødvendigt at nivellere gulvet, inden der lægges en ny belægning for at sikre et plant underlag for belægningen og dermed sikre dig det bedste resultat.

 • Vægge/gulve

Ved nedtagning af gamle vægge kan det være, at gulvene i visse tilfælde ikke er gennemgående, som vil medføre en ekstraudgift.

 • Fundamentets tilstand ved renovering af kældergulv

Ved renovering af kældergulve tilstræber vi at isolere i henhold til gældende lovkrav.

I praksis foregår det sådan, at kældergulvet (klaplaget) brækkes op og der graves ud, så der kan lægges reglementeret isolering under dit nye kældergulv. I forbindelse med udgravningen konstaterer vi i nogle tilfælde, at fundamentets tilstand under jordoverfladen ikke umiddelbart muliggør en fuld isolering.

Fundamentet kan fx være ikke-dybdegående nok, eller det kan have en beskaffenhed, hvor siderne ikke står med lodrette sider i jorden.

Den optimale løsning er, at man i korte etaper graver op omkring fundamentet. Her banker man de ujævne fundamentsider bort, samtidig med at man forlænger fundamentet, så det kommer til at stikke dybt nok til, at vi kan isolere i henhold til gældende lovkrav.

Denne løsning er kostbar, og medfører betydelige ekstraudgifter til byggeriet. Alternativt ser vi bort fra lovkrav og lægger den isoleringstykkelse, der er mulig i forhold til fundamentets dybde og en rentabilitetsberegning.

Se mere om rentabilitetsberegninger her

 • Løst puds på vægge

I ældre boliger er væggene ofte konstrueret af forskallingsbrædder, hvorpå der sidder ståltråd og søm, som derefter er pudset. Pudslaget er dækket af mange lag maling og tapet, der er med til at holde pudsen på plads.

Når vi begynder at arbejde med sådan en væg, viser det sig til  tider, at pudslagets  forfatning er dårlig og begynder at falde af. Sådan en væg skal repareres og i første omgang skal pudslaget fjernes helt.

Når væggens overflade skal reetableres, er der to muligheder: Påsætning af gipsplader eller opsætning af en særlig type væv, hvori der er indlejret metalstrenge.

Vi anbefaler som regel gipsplader, da det er en god (og den billigste) løsning i ældre boliger, hvor konstruktionen er i træ.

 • Ønskede ændringer af materialer

Når man skal have renoveret, udbygget eller nybygget har man tit en vision om, hvordan dette skal se ud samt hvilke materialer man kunne tænke sig. Dog kan man til tider komme til at ændre mening.

Vi arbejder altid ud fra det fælles tilbud, som er accepteret og underskrevet af begge parter. Det sker dog til tider, at kunden ønsker at ændre materialevalg, hvilket også ændrer tilbuddet.

Hvis man har accepteret et tilbud med en type materiale – f.eks. fliser på badeværelset eller en specifik træsort – og herefter ønsker at ændre materialevalg som er anderledes end først aftalt, vil der komme et nyt tilbud med en ny pris, som igen skal accepteres og underskrives inden arbejdet går i gang.

Arbejdet med forskellige typer af fliser, træsorter osv. betyder, at nogle kan være mere krævende at arbejde med end andre typer, hvorfor denne type kan kræve en specialist og et mere fintfølende arbejde.

Et ønske om ændringer i det oprindelige tilbud og den oprindelige aftale kan altså betyde en uforudset udgift, hvis du accepterer det nye tilbud vi laver til dig, hvilket er baseret på dit ønske om at ændre tilbuddet.