FAQ - Vi svarer på dine spørgsmål

Vejrligsdage

Vejrlig

Når vi arbejder på udendørsopgaver, kan der af og til forekomme dage, hvor dit byggeprojekt kan påvirkes af regn, blæst eller sne i en sådan grad, at arbejdet må indstilles.

Dette er såkaldte vejrligsdage. Når arbejdet indstilles, skyldes det oftest sikkerhedsmæssige årsager og sikkerhedsforanstaltninger.

Det er ikke forsvarligt for vores mænd at opholde sig på et stillads i kraftig blæst og stormvejr, ligesom det ikke er tilladt at bruge elektriske maskiner i regnvejr.

Vi tjekker altid vejrudsigten, når vi planlægger næste dags arbejde og vil udelukkende sende medarbejdere på indendørsopgaver eller ”tørre byggeprojekter”, hvis vejrudsigten lover regn. Skulle der opstå forsinkelser som følge af vejrlig, kan det betyde ekstra omkostninger for dig som følge af fx stilladsleje.

Udendørsopgaver kan bl.a. være isætning af vinduer og døre, etablering af kviste, lægning af tag eller udvendige maler- og mureropgaver.

Tørre byggeprojekter

Når man taler om tørre byggeprojekter, handler det primært om at reducere byggefugt og forebygge opfugtning af bygningsdele og materialer under byggeprojektet. Ved denne type byggeri kan der garanteres en fast byggeperiode uden ekstra omkostninger til stilladsleje, da byggeriet ikke i samme grad påvirkes af vind og vejr.

Hvis konstruktioner eller materialer under byggeriet udsættes for regn, vil det øge risikoen for fugt i det færdige arbejde. Fugt i de forskellige bygningsdele vi føre til skimmelsvamp eller råd, som påvirker indeklimaet negativt.

I yderste konsekvens medfører sådanne gener et sundhedsskadeligt indeklima. Desuden kan fugtige bygningsmaterialer være medvirkende til, at styrken i de forskellige konstruktioner reduceres som følge svampe- eller rådangreb.

Det er derfor vigtigt, at du forebygger risikoen for regn og følgende opfugtning gennem så tørt et byggeri som muligt.

Læs mere og råd- og svampeskader her.

Et tørt byggeri kan sikres ved, at du fx vælger stilladser med heloverdækning.

Læs mere om muligheden for at leje stilladser her.