Fejelister – en enkel afslutning mellem gulv og fodpanel

I ældre boliger ser vi ofte, at der er ”luft” eller sprækker mellem gulvet og fodpanelerne.

Hullet kan relativt nemt dækkes med forskellige listetyper – en skureliste, en sokkel/forkantliste eller en fejeliste.

Hvorfor opstår der sprækker langs fodpanelet?

Sprækkerne opstår som regel efter adskillige afslibninger, der gradvist har reduceret højden på de enkelte gulvbrædder. Desuden kan naturlige forskydninger mellem de forskellige bygningsdele medføre, at gulvet sænker sig, så der nogle steder opstår sprækker.
Gulvhøjden bliver derved lavere og kan ikke længere ”nå” op til fodpanelet.

Imidlertid kan hullet relativt nemt dækkes med forskellige listetyper – en skureliste, en sokkel/forkantliste eller en fejeliste.

Hvilke listetyper findes der?

Der findes mange forskellige listetyper, men det er særligt de tre ovennævnte listetyper, der anvendes i samlingerne mellem gulv og fodpaneler.

Sokkel/forkantlisten er en glat liste, der kan være afrundet i toppen. Den er almindelig i samlinger mellem fodpanel og gulv.

Fejelisten kender du sikkert fra et dørtrin, hvor den anvendes som afslutning på begge sider af dørtrinnet.

Skurelisten kender du måske fra afslutningen mellem en køkkenbordpladen og væggen. Den kan anvendes som erstatning for fejelisten.

Fælles for listetyperne er, at de findes i mange forskellige træsorter og størrelser – nogle hvidmalede.

Hvordan dækkes samlingen mellem gulv og fodpanel?

Ønsker du Egerbygs hjælp til at få dækket samlingerne, er der forskellige løsninger, der afhænger af afstanden mellem gulvet og fodpanelet. Desuden er det af betydning, om gulvbrædderne når helt ind til væggen.

Hvis gulvet når helt ind til væggen, vil det være tilstrækkeligt at anvende en forkantliste, som man monterer så den følger gulvet. Alt efter sprækkens bredde vælges lister af passende højde dvs. en liste, der dækker samlingen mellem gulv og fodpanelets underside.

I nogle tilfælde støder gulvbrædderne ikke helt ind til væggen og samlingen kan således ikke dækkes med en forkantliste. Her vil vi typisk bruge den trekantede fejeliste, som presses ned i samlingen.

Nyd gavn
af vores erfaring