Før tilbud

I forbindelse med afgivelse af tilbud og besigtigelse vil vi gerne have følgende informationer for en smidig proces.

Hvornår vil I have byggeriet udført?

Skriv gerne hvornår I ønsker, at vi starter op på jeres byggeri

Opstartstidspunkt

Vi finder et opstartstidspunkt, når vi lægger tilbuddet ind i vores ordrebog og planlægger arbejdets udførelse.

Læs mere om opstartstidspunkt

Beregninger skal fremsendes inden besigtigelse

Indebærer jeres byggeprojekt fx nedrivning af bærende/stabiliserende vægge, ændringer af tagkonstruktion (fx fra let til tungt tag) og væltning af skorsten, skal der foretages nye beregninger for at sikre, at husets konstruktion er stabil efterfølgende.

Beregninger laves af en byggerådgiver og skal fremsendes i god tid inden besigtigelsen; gerne 1-2 uger.

Læs mere om beregninger og rådgiver

Send gerne tegninger, billeder og beskrivelser

Send gerne tegninger/skitser samt en beskrivelse af, hvad der skal ske i de forskellige rum og hvilke faggrupper, der skal involveres i arbejdet.

Suppler med billeder taget med jeres mobiltelefon.

Besigtigelse eller ej?

Ved mindre opgaver er de tilsendte billeder, tegninger, beskrivelser ofte nok til, at vi kan lave et tilbud uden vi behøver bruge tid på at besigtige stedet. Mange af disse opgaver løser vi på forbrugt tid og materialer.

Læs mere om mindre opgaver på forbrugt tid & materialer

Ikke to byggeprojekter er ens, og vi sætter hver gang det mest kompetente hold til den mest konkurrencedygtige pris til netop din opgave. Ved større entrepriser, hvor flere faggrupper er involveret, kigger vi forbi til besigtigelse af din sag med en repræsentant for hver faggruppe.

Læs mere om besigtigelse

Planlægning af besigtigelser

I må meget gerne i løbet af de næste 1-2 uger afsætte tid besigtigelse af byggeriet.

Tilbud og accept af ordre

Vi anbefaler, at du læser tilbuddet EKSTRA GRUNDIGT, inden du skriftligt accepterer det. Mangler der noget i tilbuddet kan vi have misset det under besigtigelsen eller misforstået hinanden; du skal derfor gøre os opmærksom på det, hvis du synes noget mangler i tilbuddet.

Når du har accepteret vores tilbud skriftligt med henvisning til tilbudsnummer, lægger vi dine opgaver i ordrebogen.

Læs mere om tilbudsproceduren

Hvad skal jeg afsætte til uforudsete udgifter?

En god tommelfingerregel er, at du skal afsætte yderligere 15-20% af tilbudsprisen til uforudsete udgifter.

De uforudsete udgifter dækker over opgaver, vi ikke på forhånd ved skal udbedres, før vi er i gang med renoveringen.

Vi har derfor ikke medtaget opgaverne i tilbuddet.

Læs mere om uforudsete udgifter

Få et hurtigt prisoverslag

Udfyld formularen
og få et hurtigt prisoverslag

Udfyld formularen
og få et hurtigt prisoverslag

Få et hurtigt prisoverslag