Før tilbud

I forbindelse med afgivelse af tilbud og besigtigelse vil vi gerne have følgende informationer for en smidig proces.

Beregninger skal fremsendes inden besigtigelse

Indebærer jeres byggeprojekt fx nedrivning af bærende/stabiliserende vægge, ændringer af tagkonstruktion (fx fra let til tungt tag) og væltning af skorsten, skal der foretages nye beregninger for at sikre, at husets konstruktion er stabil efterfølgende. Vær opmærksom på, at krav om anerkendt statikerklæring, certificerede statiker i henhold til B18 §489 m.m. ikke vil være inkluderet i det tilbud vi fremsender.

Beregninger laves af en byggerådgiver og skal fremsendes i god tid inden besigtigelsen; gerne 1-2 uger.

Læs mere om beregninger og rådgiver

Send gerne tegninger, billeder og beskrivelser

Send gerne tegninger/skitser samt en beskrivelse af, hvad der skal ske i de forskellige rum og hvilke faggrupper, der skal involveres i arbejdet.

Suppler med billeder taget med jeres mobiltelefon.

Hvornår vil I have byggeriet udført?

Skriv gerne hvornår I ønsker, at vi starter op på jeres byggeri

Besigtigelse eller ej?

Ved mindre opgaver er de tilsendte billeder, tegninger, beskrivelser ofte nok til, at vi kan lave et tilbud uden vi behøver bruge tid på at besigtige stedet. Mange af disse opgaver løser vi på forbrugt tid og materialer.

Læs mere om mindre opgaver på forbrugt tid & materialer

Ikke to byggeprojekter er ens, og vi sætter hver gang det mest kompetente hold til den mest konkurrencedygtige pris til netop din opgave. Ved større entrepriser, hvor flere faggrupper er involveret, kigger vi forbi til besigtigelse af din sag med en repræsentant for hver faggruppe. Besigtigelsen vil finde sted på hverdage mellem kl. 07.00-15.00.

Læs mere om besigtigelse

Planlægning af besigtigelser

I må meget gerne i løbet af de næste 1-2 uger afsætte tid besigtigelse af byggeriet. Besigtigelsen vil finde sted efter aftale, men altid i tidsrummet mellem 07.00-15.00 på hverdage.

Opstartstidspunkt

Vi finder et opstartstidspunkt, når vi lægger tilbuddet ind i vores ordrebog og planlægger arbejdets udførelse.

Læs mere om opstartstidspunkt

Varsling

Ved varsling under renovering vil du, som bygherre, selv stå for dette, medmindre andet er aftalt eller anført i tilbuddet. Varsling bør fx ske ved renovering af badeværelser, hvor en udskiftning af faldstammen vil påvirke flere boliger i ejendomskoplekset.

Tilbud og accept af ordre

Ved en større hovedentreprise, hvor vores fagfolk har været ude at besigtige din bolig, bestræber vi os på at have det samlede tilbud klar inden for 14 dage.

Vi anbefaler, at du læser tilbuddet EKSTRA GRUNDIGT, inden du skriftligt accepterer det. Mangler der noget i tilbuddet, kan vi have misset det under besigtigelsen eller misforstået hinanden.

Derfor skal du gøre os opmærksom på det, hvis du synes noget mangler i tilbuddet. Du kan læse mere om, hvordan du forstår det fremsendte tilbud her.

Når du har modtaget det fremsendte tilbud, vil der være indregnet en mængderabat, som er opsat i forhold til entreprisestørrelsen: jo større entreprise, desto større rabat. Hvis tilbuddet skal reduceres eller revurderes vil dette påvirke mængderabatten i takt med at tilbuddet reduceres eller forøges.

Ved et revurderet tilbud vi det nyeste tilbud være gældende og det originale tilbud vil bortfalde. Vores tilbud vil gælde i 30 dage, hvorefter tilbuddet udløber.

Som virksomhed er vi underlagt persondatalovgivningen, også kendt som GDPR. Derfor opfordrer vi dig til at give svar vedrørende en accept eller et afslag på det fremsendte tilbud, så vi kan behandle dine persondata yderligere.

Vi sletter dine persondata:

  • Når du har givet afslag på vores tilbud
  • Efter 6 måneder, hvis du hverken har accepteret eller givet afslag på det fremsendte tilbud
  • Når din accepterede entreprise er afsluttet med Egerbyg i overensstemmelse med diverse garantier

Du kan læse mere om vores behandling af dine persondata her.

Når du har accepteret vores tilbud skriftligt med henvisning til tilbudsnummer, lægger vi dine opgaver i ordrebogen.

Læs mere om tilbudsproceduren

Særligt ved køkkener

Alle køkkener fra IKEA udføres kun på forbrugt tid og materialer.

Ved køkkener fra andre leverandører anbefaler vi, at I får et køkkenfirma til at stå for levering og montering af køkkenet, da disse som oftest kan gøre det hurtigere end de fleste tømrervirksomheder og entreprenørvirksomheder.

Dertil kan køkkenfirmaer næsten altid give større rabatter på levering og montering af køkkener end vi kan.

Egerbyg vil dog altid gerne være behjælpelige med arbejde før og efter monteringen.

Særligt ved badeværelser

Ved montering af sanitetspordukter såsom brusearmatur og håndvask leverer og monterer vi dine armaturer. Vi udbyder ikke bygherreleverancer på dette, hvilket betyder, at du ikke selv skal bestille armaturerne hjem, men derimod gør det sammen med Egerbyg.

Årsagen til dettte er flere, men de største begrundelser omhandler forkert opmåling, ekstraomkostning ved forsinket levering af produkter (bestilt af kunden) samt produktskader under leverancen.

Alle tidligerenævnte faktorer vil bevirke forsinkelse af arbejdet samt ekstra transport som følge af tilbagelevering af materialer samt hentning af nye. Derudover vil der oftest være ventetid på levering og afhentning af nye armaturer.

Bygherreleverancer udbydes derimod altid, når det omhandler klinker med mindre andet er anvist i tilbuddet.

Vi udbyder også bygherreleverancer på almindelig badeværelsesinventar, såsom skabe, spejle m.m. Dette vil som udgangspunkt blive udført på forbrugt tid og materialer. Se mere om forbrugt tid og materialer her.

Glasvægge kaldes for særskilt inventar, da disse altid laves efter renoveringen er afsluttet. Dette sker, da opmålingen til glasvæggen først kan blive helt korrekt, når badeværelset er færdiggjort.

Hvad skal jeg afsætte til uforudsete udgifter?

En god tommelfingerregel er, at du skal afsætte yderligere 10-15% af tilbudsprisen til uforudsete udgifter.

De uforudsete udgifter dækker over opgaver, vi ikke på forhånd ved skal udbedres, før vi er i gang med renoveringen.

Vi har derfor ikke medtaget opgaverne i tilbuddet.

Læs mere om uforudsete udgifter

Få et hurtigt prisoverslag

Udfyld formularen
og få et hurtigt prisoverslag

Udfyld formularen
og få et hurtigt prisoverslag

hurtigt prisoverslag
Drop a file here or click to upload Vælg fil
Maximum upload size: 52.43MB
Ved at klikke Ja til nyhedsbrevet, giver du hermed samtykke til. at Egerbyg må sende dig én månedlig e-mail vedrørende tips og tricks til din bolig, nyheder, konkurrencer samt servicemeddelelser om Egerbyg. Du kan til enhver tid tilbagekalde samtykket ved at kontakte Egerbyg. Dine personoplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med Egerbygs persondatapolitik.
Få et hurtigt prisoverslag