Sådan udbedres dine vandskader

Hvis du har haft vandskade, gælder det om hurtigst muligt at kontakte dit forsikringsselskab og komme i gang med saneringsarbejdet.
Selvom to vandskader ikke er ens, har vi her i forskellige trin (1-5) skitseret, hvordan proceduren i forbindelse med vandskader i langt de fleste tilfælde forløber – vi håber det giver dig lidt overblik. I arbejdet vil der generelt både inkluderes VVS, Blikkenslager og tømrer, alt efter omfang og område og årsag for skaden.

1. Indledende fase – hvilke områder i boligen er berørt?

For at give dig et overblik over tilstanden i de berørte områder er det første skridt, at en byggesagkyndig med speciale i fugtskader screener vandskaden og følgevirkninger.

I forbindelse hermed udarbejdes et notat/rapport, der klarlægger skadeomfanget.
I nogle tilfælde vurderer fugteksperten, at der er brug for at ”åbne op” for de berørte områder; dette gælder ofte hvis dele af vandskaden omfatter ikke synlige områder.

Fugtigheden i de berørte områder måles og der udfærdiges samtidig i nogle tilfælde en handlingsplan over det videre forløb.

Se eksempel på tilsynsnotat

Prisen for besigtigelse af vandskade med notat er kr. 4000,- inkl. moms og kørsel

2. Tilsyn af byggesagkyndig og håndværker

Næste skridt er besigtigelse, hvor den byggesagkyndige sammen med en håndværker åbner op for at vurdere de områder, der evt. har været skjult.

Dette arbejde udføres på forbrugt tid og materialer.

Læs om forbrugt tid og materialer

3. Affugtningsfase /m løbende kontrol

Når du har haft vandskade er det vigtigt, at området tørrer grundigt op inden, saneringsfasen påbegyndes og arbejdet med at reetablere din bolig går i gang.

Det er affugtningsfirmaer og deres teknikere, der står for denne del af forløbet.
Du skal være forberedt på at indhente et separat tilbud på affugtning, og du må som regel væbne dig med tålmodighed.
Det er ikke unormalt, at en sådan proces – selv med flere affugtere på stedet, der kører i døgndrift – tager 3-4 uger.

Undervejs foretages løbende kontrol og måling af fugtigheden, som gerne skulle falde. Falder fugtigheden ikke i denne fase, kan det være nødvendigt at blotlægge en større del af området for at sikre, at der hele skadens omfang er klarlagt.
Udover de løbende statusmeldinger udfærdiges en rapport, når fugtigheden har nået et acceptabelt niveau.

4. Saneringsfasen

Når fugtigheden i skadesområdet er faldet til et acceptabelt niveau starter den egentlige sanering.

En del af denne fase er bl.a. afvaskning med et specialmiddel til afrensning og desinfektion af skimmelsvamp.
Afvaskningen skal ses som en forberedelse til den egentlige reetablering, hvor din bolig føres tilbage til tilstanden inden vandskadens opståen

Alt saneringsarbejdet forløber i henhold til den byggesagkyndiges rapport.

Læs om specialmidler til afrensning og desinfektion

5. Reetablering

I denne fase arbejdes med den egentlige reetablering af din bolig. Særlig vigtigt er det at reparere og forebygge, så du ikke igen kommer til at stå med en vandskade.
Når reetableringen er overstået udarbejdes en endelig rapport, der dokumenterer, at arbejdet og reetableringen er udført korrekt og i henhold til gældende krav på området.

En sådan rapport er et vigtigt dokument – især når du skal sælge din bolig, og vi anbefaler, at du opbevarer den sammen med boligens øvrige dokumenter.

 

 

Nyd gavn
af vores erfaring

Pludselige vandskader

Mange vandskader forekommer, når der har været oversvømmelse eller skybrud, der har medført, at der er trængt vand ind i din bolig og at dele af den har stået under vand. Vandskader er altså oftest pludselige skader, der opstår som følge af udefrakommende faktorer som vind og vejr.

Der kan være tale om regnvand fra et skybrud eller vand fra havet, søer eller vandløb. I nogle tilfælde kan det være kloakvand, der trænger op gennem toilettet, som følge af alt for stort tryk på kloaknettet.

Skjulte vandskader

En anden type vandskader er de skjulte vandskader.
De er ofte vanskelige at lokalisere, da selv små utætheder kan forårsage, at vandet trænger ind og fx løber langs tagkonstruktionen eller andre bygningsdele. Du kan derfor opleve, at vandet viser sig helt andre steder end der hvor det trænger ind.
Hvis du opdager, at der er steder i din bolig, hvor det er vådt, gælder det om at finde frem til, hvorfra vandet kommer.
Vi anbefaler særlige rådgivere, der har specialiseret sig i at finde årsagen til sådanne skjulte vandskader.
Rådgiverne har særlige værktøjer, der kan screene bygningen og præcist udpege “arnestedet”

Vi udbedrer vandskaden

Udgifterne til rådgiver er givet godt ud, da du er sikker på, at det er de korrekte reparationer, der foretages de rigtige steder.
Der er jo ingen grund til, at du betaler for reparationer et sted, hvis vandet skyldes utætheder et helt andet.

Hos Egerbyg er vi som udførende håndværkere dygtige til at udbedre selve skaden, men det er udenfor vores kompetencer at finde frem til præcis, hvorfra vandet kommer.
Derfor henviser vi til en specialist på området, som ikke alene kan finde frem til årsagen, men også hjælpe med dokumentation og anmeldelse til forsikringen.
Desuden laver rådgiveren en præcis beskrivelse af problemet til os, så vi kan stoppe skaden.
Når forsikringen er blevet kontaktet, vil de sende en taksator for at vurderer skaderne.

Byggetekniske problemer kan forårsage vandskader

Der skal  ikke meget til før vand kan trænge ind i boligen.
Selv den mindste revne eller et mikroskopisk hul kan være nok til vandindtrængning.
En velholdt bolig er som regel mindre udsat for vandskader end en misligholdt, men det behøver ikke være sådan.
Du skal derfor undersøge, hvor “vandsikker” din bolig er – også selvom den er af nyere dato.