Få ensartede fuger efter sandbehandling

Hvis du efter udskiftning af vinduer eller andre ændringer i facaden ønsker mere ensartede fuger, kan de nye fuger overfladebehandles med sand.

Dermed får de et mere diskret udtryk, så de i højere grad falder i med facaden i øvrigt.

Nyd gavn
af vores erfaring

Hvorfor behandle fuger med sand?

I forbindelse med almindelig vedligeholdelse af dine fuger, kan det være nødvendigt at udskifte hele eller dele af fugerne på facaden. En sådan renovering kan medføre mere eller mindre tydelige forskelle i farven på de originale og de nye fuger.

Forskellen kan camoufleres og faktisk helt udlignes, hvis de nye fuger overblæses med ovntørret sand.

Hvorfor udskifte fugerne?

En udskiftning af husets fuger kan være nødvendig, hvis der er skader eller helt mangler fuger på dit murværk.

Intakte fuger sikrer murstenene mod nedbrydning og er med til at opretholde en beskyttende og effektiv klimaskærm. Hvis nedbrudte mursten og defekte fuger ikke repareres, forøges risikoen for, at vand trænger ind i og medfører alvorlige fugtskader. Disse fugtskader kan i værste fald føre til rådskader.

Mørtel er ikke bare mørtel

Selvom det måske virker ganske ukompliceret og ligetil, er valget af den rigtige mørtel noget, der kræver en fagmand.

Hårdheden og styrken af en mørtelfuge afhænger af, hvilke komponenter, der indgår i mørtelen og det indbyrdes blandingsforhold.

En mørtel skal tilpasses, så den matcher den originale fuges egenskaber – ellers kan de nye fuger gøre mere skade end gavn.

Den rigtige mørtel til fugerne

Hos Egerbyg har vi en murerafdeling, der råder over kompetente fagfolk, der kan deres håndværk og finder frem til den rette mørtelsammensætning.

Er sammensætningen for blød, smuldrer den, når den lægges i mellemrummet mellem stenene. Hvis den derimod er for hård, kan den ikke arbejde sammen med det omkringliggende murværk og murstenene vil i værste fald knække eller skalle af lagvis.

Har du ”trætte” fuger, så tag et billede og send det til os på mailen sammen med nogle mål og en beskrivelse af, hvordan vi kan hjælpe dig. Vi vender tilbage hurtigst muligt.