Gratis tilbud

Vi har en helt fast procedure, som vi følger ved tilbudsgivning. Vi anbefaler, at du læser proceduren grundigt, da vi giver dig svar på det meste.

Har du spørgsmål er du selvfølgelig velkommen til at kontakte os.

Tilbudsprocedure

Som oftest er kunder som dig meget positive og yderst overraskede over vores detaljeringsgrad og beskrivelser, når vi udformer tilbud. Flere har ligefrem brugt vores tilbudsmateriale som huskeliste, når de kommunikerer (og forhandler) med andre håndværksvirksomheder. Det er vi naturligvis smigrede over.

Fairness – deler du din viden med os?

Du kan sikkert nok forestille dig, at vi lægger mange ressourcer i hvert enkelt tilbud. Vi synes ganske enkelt, at det er den eneste og mest ordentlige måde at gøre tingene på, og at du helt præcis skal vide, hvad du er i gang med at købe.

Derfor gør vi det naturligvis også, når du beder om et tilbud. Til gengæld forventer vi at få at vide, hvem der ellers byder ind på arbejdet, ligesom vi forventer at få de endelige delpriser på faggrupper, som byder ind på de forskellige opgaver – fx elektriker, maler, VVS og tømrer.

Er du sikker på, at tilbuddet gælder de samme ydelser?

I vores branche er der tradition for at afgive tilbud kvit og frit. Nogle håndværksvirksomheder lægger mange kræfter i tilbudsgivning, andre knapt så mange.

For at du får det perfekte sammenligningsgrundlag, bør de potentielle tilbud inkludere de samme ydelser. Dette sikres bedst med udførlige beskrivelser og gennemsigtighed – hvordan skulle du ellers kunne vælge rigtigt?

Fairness gælder begge veje

I vores virksomhed er fairness og gennemsigtighed en stor del af fundamentet. Det gælder i forhold til dig og i forhold til vores samarbejdspartnere.

Når vi afgiver tilbud, vil vi meget gerne give vores samarbejdspartnere klar besked om, hvordan det tilbud, du vælger, er skruet sammen. Samtidig søger vi konstant at optimere vores service og kommunikation i forhold til dig.

Derfor forventer vi, at du deler din viden med os – det er da fair nok, ikke?

Få et hurtigt prisoverslag

Udfyld formularen
og få et hurtigt prisoverslag

Udfyld formularen
og få et hurtigt prisoverslag

Få et hurtigt prisoverslag