Ved renovering af kældergulve tilstræber vi at opisolere i henhold til gældende lovkrav.

I praksis foregår det sådan, at kældergulvet (klaplaget) brækkes op og der graves ud, så der kan lægges 200 mm isolering under dit nye kældergulv

 

I forbindelse med udgravningen konstaterer vi i nogle tilfælde, at fundamentets eller facadens tilstand under jordhøjde ikke umiddelbart muliggør en fuld opisolering.

 

Fundamentet kan fx være ikke-dybdegående nok eller det kan have en beskaffenhed, hvor siderne ikke står med lodrette sider i jorden.

 

Den optimale løsning er, at man forlænger fundamentet, så det kommer til at stikke dybt nok til, at vi kan opisolere i henhold til gældende lovkrav. Denne løsning er en kostbar operation, der medfører betydelige merudgifter til byggeriet.

 

Alternativt ser vi bort fra lovkrav og lægger den isoleringstykkelse, der er mulig i forhold til fundamentets dybde.

Nyd gavn af vores erfaring