Renovering af kældergulv og fundamentets tilstand

Ved renovering af kældergulve tilstræber vi at opisolere i henhold til gældende lovkrav.

I praksis foregår det sådan, at kældergulvet (klaplaget) brækkes op og der graves ud, så der kan lægges 200 mm isolering under dit nye kældergulv

I forbindelse med udgravningen konstaterer vi i nogle tilfælde, at fundamentets tilstand ikke umiddelbart muliggør en fuld opisolering.

Fundamentet kan fx være ikke-dybdegående nok eller det kan have en beskaffenhed, hvor siderne ikke står med lodrette sider i jorden.

Den optimale løsning er, at man graver op omkring fundamentet og banker de ujævne fundamentsider  bort samtidig med, at man forlænger fundamentet, så det kommer til at stikke dybt nok til, at vi kan opisolere i henhold til gældende lovkrav.
Denne løsning er en kostbar operation, da man arbejder med fundamentet trinvis 1 meter ad gangen for at sikre stabilitet og forebygge sætningsskader i forbindelse med arbejdet. der medfører betydelige merudgifter til byggeriet.

Alternativt ser vi bort fra lovkrav og lægger den isoleringstykkelse, der er mulig i forhold til fundamentets dybde.

Nyd gavn
af vores erfaring