Tilbud

Før tilbuddet

I forbindelse med afgivelse af tilbud og besigtigelse vil vi gerne have følgende informationer for en smidig proces.

Det er en fordel hvis i:

  • Skriver hvornår i ønsker opstart på jeres byggeri
  • Sender tegninger/skitser, samt en beskrivelse af, hvad der skal ske i de forskellige rum og hvilke faggrupper, der skal involveres i arbejdet. Suppler med billeder.
  • Sender beregninger vedrørende jeres byggeprojekt. Indebærer det fx en nedrivning af bærende vægge, ændringer i tagkonstruktion eller væltning af en skorsten, skal der foretages nye beregninger for at sikre, at husets konstruktion er stabil efterfølgende. Beregninger laves af en byggerådgiver og skal fremsendes i god tid inden besigtigelsen; gerne 1-2 uger. Vær opmærksom på, at krav om anerkendt statikerklæring, certificerede statiker i henhold til B18 §489 m.m. ikke vil være inkluderet i det tilbud vi fremsender. Læs mere om beregninger og rådgiver

Besigtigelse eller ej

Ved mindre opgaver er de tilsendte billeder, tegninger, beskrivelser ofte nok til, at vi kan lave et tilbud uden vi behøver bruge tid på at besigtige stedet.
Mange af disse opgaver løser vi på forbrugt tid og materialer.

Læs mere om mindre tømreropgaver på forbrugt tid & materialer

Ved større entrepriser, hvor flere faggrupper er involveret, kigger vi forbi til besigtigelse med en repræsentant for alle faggrupper.
Ikke to byggeprojekter er ens, og hver gang sætter vi det mest kompetente hold til den mest konkurrencedygtige pris til netop din opgave. Besigtigelsen vil finde sted på hverdage mellem kl. 07.00-15.00, men vi aftaler selvfølgelig en fast tid inden for dette tidsrum, så du ikke skal sætte hele dagen af.
Du må derfor være forberedt på, at vi sender 2-3 repræsentanter for hver faggruppe ud til besigtigelse af din sag.

Læs mere om besigtigelse

Tilbud og accept af ordre

Ved en større hovedentreprise, hvor vores fagfolk har været ude at besigtige din bolig, bestræber vi os på at have det samlede tilbud klar inden for 14 dage.

Vi anbefaler, at du læser tilbuddet EKSTRA GRUNDIGT, inden du skriftligt accepterer det. Mangler der noget i tilbuddet, kan vi have misset det under besigtigelsen eller misforstået hinanden.

Derfor skal du gøre os opmærksom på det, hvis du synes noget mangler i tilbuddet. Du kan læse mere om, hvordan du forstår det fremsendte tilbud her.

Når du har modtaget det fremsendte tilbud, vil der være indregnet en mængderabat, som er opsat i forhold til entreprisestørrelsen: jo større entreprise, desto større rabat. Hvis tilbuddet skal reduceres eller revurderes vil dette påvirke mængderabatten i takt med at tilbuddet reduceres eller forøges.

Ved et revurderet tilbud vi det nyeste tilbud være gældende og det originale tilbud vil bortfalde. Vores tilbud vil gælde i 30 dage, hvorefter tilbuddet udløber.

Som virksomhed er vi underlagt persondatalovgivningen, også kendt som GDPR. Derfor opfordrer vi dig til at give svar vedrørende en accept eller et afslag på det fremsendte tilbud, så vi kan behandle dine persondata yderligere.

Vi sletter dine persondata:

  • Når du har givet afslag på vores tilbud
  • Efter 6 måneder, hvis du hverken har accepteret eller givet afslag på det fremsendte tilbud
  • Når din accepterede entreprise er afsluttet med Egerbyg i overensstemmelse med diverse garantier

Du kan læse mere om vores behandling af dine persondata her.

Når du har accepteret vores tilbud skriftligt med henvisning til tilbudsnummer, lægger vi dine opgaver i ordrebogen.

Hvad skal jeg afsætte til uforudsete udgifter?

En god tommelfingerregel er, at du skal afsætte 15-20% af tilbudsprisen til uforudsete udgifter.

De uforudsete udgifter dækker over opgaver, vi ikke på forhånd ved skal udbedres, før vi er i gang med renoveringen og har fået åbnet.
Vi har derfor ikke medtaget opgaverne i tilbuddet.

Læs mere om uforudsete udgifter

Efter tilbud

Du får her en række informationer, der er relevante, når du har godkendt vores tilbud.

Hvad skal jeg afsætte til uforudsete udgifter?

En god tommelfingerregel er, at du skal afsætte 15-20% af tilbudsprisen til uforudsete udgifter. De uforudsete udgifter dækker over opgaver, vi ikke på forhånd ved skal udbedres, før vi er i gang med renoveringen og har fået åbnet. Vi har derfor ikke medtaget opgaverne i tilbuddet. Læs mere om uforudsete udgifter

Opstartstidspunkt

Vi finder et opstartstidspunkt, når vi lægger tilbuddet ind i vores ordrebog og planlægger arbejdets udførelse.

Læs mere om opstartstidspunkt

Nedrivning

De fleste byggesager starter med nedrivning af det eksisterende.
Selvom vi har stor erfaring med nedrivning og går forsigtigt til værks, kan der opstår mindre skader – der ikke er budgetteret med i tilbuddet – i forbindelse med nedrivningen.
Udgifterne til reparation af disse skader afholdes af dig og afregnes på forbrugt tid og materialer

Læs mere om nedrivning

De bedste priser til dig

Vi har ingen hemmeligheder i Egerbyg og kører en gennemsigtig prispolitik.
Som hovedentreprenør forhandler vi de mest gunstige priser hjem til dig. For at bibeholde en gunstig forhandlingsposition anbefaler vi, at du ikke diskuterer pris med vores samarbejdspartnere blandt øvrige faggrupper.

Ryddet arbejdsområde

Når vi starter op hos dig, tager vi så meget hensyn til dig og familien som muligt.
Dog må vi have noget plads at arbejde på og forventer din samarbejdsvilje i forhold til at fx rydde møbler og andet inventar i en radius –  minimum omkring 5 m hvis muligt – omkring det sted, vi skal arbejde. Hvis vi skal rydde et areal, fakturerer vi dig den tid, det tager  for os at rydde et passende arbejdsområde.
Har du ikke ryddet et arbejdsområde er der risiko for, at dit inventar bliver ridset eller på anden måde får skrammer.

Skal vi lægge et nyt gulv eller reparere en større del af dit gulv, skal du rydde hele gulvarealet.

Opbevaring af dit inventar

Har du problemer med at få opbevaret dit inventar, mens vi renoverer din bolig, hjælper vi gerne med at skaffe en container til opbevaring af dit indbo.

Læs om leje af container

Få et hurtigt prisoverslag

Udfyld formularen
og få et hurtigt prisoverslag

Udfyld formularen
og få et hurtigt prisoverslag

hurtigt prisoverslag
Drop a file here or click to upload Vælg fil
Maximum upload size: 52.43MB
Ved at klikke Ja til nyhedsbrevet, giver du hermed samtykke til. at Egerbyg må sende dig én månedlig e-mail vedrørende tips og tricks til din bolig, nyheder, konkurrencer samt servicemeddelelser om Egerbyg. Du kan til enhver tid tilbagekalde samtykket ved at kontakte Egerbyg. Dine personoplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med Egerbygs persondatapolitik.
Få et hurtigt prisoverslag