Byggeri som en del af Finansloven for 2021

Hele processen med Egerbyg var bare perfekt, vi havde den samme gennemgående kontaktperson igennem hele processen, og derudover blev der ryddet op hver dag.

Forstander hos Thorshøjgård

Anette Rubin

Byggeri som en del af Finansloven for 2021

Hele processen med Egerbyg var bare perfekt, vi havde den samme gennemgående kontaktperson igennem hele processen, og derudover blev der ryddet op hver dag.

Forstander hos Thorshøjgård

Anette Rubin

Finanslov for 2021

Regeringen, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet er blevet enige om en finanslov for 2021. Aftalen er en central brik i regeringens grønne genstart og omfatter blandt andet en midlertidig lempelse af BoligJobordningen – bedre kendt som håndværkerfradraget i daglig tale.

Med aftalen ønsker regeringen og de støttende partier at tage målrettede tiltag hen imod en grøn omstilling inden for byggeri.

Lempelse af BoligJobordningen for 2021 inkluderer at:

 • Loftet for håndværksydelser hæves til 25.000 kr. i stedet for 12.200 kr.
 • Loftet for serviceydelser også til 25.000 kr. i stedet for 12.200 kr.
 • Skatteværdien af fradraget øges til ca. 35% for serviceydelser

Regeringen og de støttende partier har i alt afsat 340 mio. kr. i 2021 til at finansiere lempelsen.

Udvalgte grønne initiativer inden for bolig og boligforbedringer

 • Øget pulje til udfasning af olie- og gasfyr
 • Tilskud til grønne boligforbedringer
 • Tilskudspulje til energieffektivisering i offentlige bygninger

Kortsigtet vil forbedringen af håndværkerfradraget holde hånden under mange håndværksvirksomheder i yderområderne, mens forbedringen vil gavne klimaet på den lange bane.

Bygningspuljen

Regeringen og de støttende partier har med Finansloven for 2021 aftalt at afsætte en pulje på 50 mio. kr. til at fremme bæredygtigt og kvalitetsbevidst byggeri. Udover at styrke den grønne omstilling af helårsboliger, vil det også være muligt for såvel privatpersoner som boligforeninger at søge midler fra Bygningspuljen.

For at kunne søge tilskuddet, skal din bolig være registreret som helårsbolig i BBR. Derudover skal du være opmærksom på, at:

 • Boligen skal have et gyldigt og gældende energimærke – lavet efter 1. oktober 2012
 • Du må ikke få andre tilskud eller fradrag, herunder håndværkerfradraget. Oftest kan dette tilskud bedre betale sig end håndværkerfradraget.
 • Du må ikke have igangsat energiforbedringen, inden du får tilsagn om, at du har fået tilskuddet

Med Bygningspuljen kan du ansøge om tilskud til en lang række energiforbedringer, som bl.a. inkluderer:

 • Konvertering til luft-til-væske varmepumpe
 • Konvertering til jord-til-væske varmepumpe
 • Konvertering til vandbårent rumvarmeanlæg
 • Etablering af mekanisk ventilation med varmegenindvinding
 • Varmegenvinding fra afkastluften ved udsugning via varmepumpe. Udskiftning af ovenlysvindue
 • Montering af forsatsvindue
 • Udvendig isolering af massiv ydervæg
 • Udvendig isolering af let ydervæg
 • Efterisolering af uudnyttet tagrum
 • Efterisolering af udnyttet tagrum
 • Efterisolering af fladt tag
 • Efterisolering af terrændæk (gulv mod jord)
 • Udvendig isolering af sokkel ved terrændæk
 • Udskiftning af facadevindue eller yderdør med høj glasandel

Tilskuddets størrelse afhænger af typen og størrelsen af din energiforbedring, og kan dække op til 30% af din investering i energieffektiviseringen af boligen eller ejendommen. Tilskuddet uddeles efter princippet om “først-til-mølle”. Ansøg om tilskuddet her, men vær opmærksom på, at du først kan ansøge i 2021.

Energirenovering i offentlige bygninger

 Regeringen har afsat 150 mio. kr. årlig i 2021-2022 samt 5 mio. kr. årligt fra 2023 til en tilskudspulje målrettet energirenoveringer i regionale og kommunale bygninger med laveste energimærker samt bygninger der opvarmes med olie- og gasfyr.