FAQ

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Herunder finder du nogle af de spørgsmål, som vi ofte støder på.
Hvis dit spørgsmål ikke er besvaret her, er du meget velkommen til at kontakte os.

Din garanti og tryghed

Hos Egerbyg er det en essentiel del af vores virksomhed at skabe tryghed for vores kunder. Vi forstår, at det kan være grænseoverskridende at åbne sit hjem op for håndværkere, og derfor tilbyder vi en masse garantier og tryghedsværdier til dig som kunde.

Garantiforordning

Egerbyg er medlem af Dansk Byggeri og tilbyder Byg Garanti

Som medlem af Dansk Byggeri betyder det, at du som kunde er dækket af Byg Garanti ordningen, der sikrer tab med op til 150.000 kr. inkl. moms for hver byggesag. Garantien dækker ved synlige fejl og mangler i op til tre år. Garantien dækker ligeledes i 10 år ved skjulte fejl og mangler. Garantien ydes dog ikke ved byggerier under én million. kr.

Læs mere om Byg Garanti her.

Egerbyg er kreditrangeret AAA

Hos Egerbyg er vi kreditrangeret til at være AAA på markedets mest anerkendte kreditvurderingsmodel. Dette stiller en sikkerhed for dig som kunde, da vores sunde økonomi afspejler godt håndværk, sund økonomi og en god etik.

Egerbyg er et anpartsselskab

At vi er et anpartsselskab betyder, at der stilles kapitalkrav til virksomheden, hvilket alene gør, at vi er et rentabelt foretagende, hvor du kan føle dig tryg og sikker på, at vi også er på markedet fremadrettet.

Ratebetaling er din sikkerhed

Ved større byggerier på over 5.000 kr. forfalder betalingen i løbende rater, der svarer til, hvor langt arbejdet er nået.

Det betyder, at hvis vi er færdige med 25 % af byggeriet, vil du modtage en faktura svarende til 25 % af tilbuddet. Inden den sidste rate forfalder, vil vi gennemgå det udførte arbejde sammen med dig, så vi kan gennemgå, om der skal udbedres fejl og mangler. Med denne betalingsprocedure kommer du ikke til at betale for mere end det arbejde, der allerede er udført.

Gennemsigtig prispolitik

Hos Egerbyg har vi en gennemsigtig og åben prispolitik, så du ved hvad du kan forvente og hvad du får, når du vælger os. På den måde sikrer vi os, at vi altid er det bedste match til dig, så du kan føle dig i trygge hænder.

Vi konkurrerer mest på faglighed, kompetencer og service, og disse værdier ønsker vi ikke at gå på kompromis med. Det betyder også, at vi ikke altid kan konkurrere på prisen, da vi ikke vil tilbyde en lavere pris, end den ønskede kvalitet tillader. Da vi selvfølgelig godt ved og forstår, at prisen er vigtig for dig, kan du se vores pris her.

Egerbyg kvalitetssikrer

Da kvalitet er en af vores kerneværdier, stræber vi hver dag efter at overgå markedsstandarden for håndværkerarbejde. Det lykkedes ved, at hvert projekt har en kvalitetsmappe, der fungerer som et styringsværktøj for ledelse og medarbejdere.

Heri samles nødvendig information og dokumentation for det enkelte projekt. På den måde har relevante personer adgang til de oplysninger de skal bruge for at gøre deres arbejde godt.

Kvalitetssikring er dokumentation for, at arbejdet er udført i overensstemmelse med de kvalitetskrav, der indgår af vores entreprisekontrakt. Hvis du ønsker en udvidet kvalitetssikringsprocedure, er det vigtigt at du definerer denne inden opstart af byggeriet og inden underskrivelse af entreprisekontrakten.

Du kan se mere om de forskellige typer af kvalitetssikring her.

Reklamationer

Hos Egerbyg skal de opgaver, vi løser, være i orden, så du bliver glad og tilfreds med det arbejde vi har lavet. Alligevel kan der ske fejl, og vi vil gøre vores bedste for at håndtere reklamationer effektivt og retfærdigt.

Grundlæggende kan der være tale om fejl i det stykke arbejde, vi har udført eller i de materialer, der er modtaget fra produktionen. I nogle tilfælde kan det også skyldes et uheldigt sammentræf af flere omstændigheder.

Læs mere om reklamationer, fejl og mangler samt uvildige fagmænd her.

Visuel bedømmelse af malerarbejde

Malerarbejde kan blive bedømt og opfattet forskelligt afhængigt af den pågældende lyskilde, der er i rummet.

Vi vil altid bedømme malerarbejdet i dagslys – uanset om det er malerarbejde udført på gips, puds, træ eller beton. Naturligt dagslys kommer ind gennem vinduer, døre osv., og vil altid give den mest optimale vurdering af malerarbejdet.

I rum og værelser, hvor der ikke er adgang til naturligt dagslys, vil malerarbejdet vurderes i kunstigt lys, hvor der anvendes en dagslyslampe på 120 W og 6500 Kelvin.

Når en vurdering af malerarbejdet finder sted, vil det ske i overensstemmelse med retningslinjerne fra Maleteknisk Rådgivning, MBK Sekretariat, Teknologisk Institut, Dansk Byggeri Malersektion og Danske Malermestre. Specifikke afstandskriterier og vinkler for vurderingen vil altid blive overholdt.

Læs mere om de specifikke krav til en visuel vurdering af malerarbejde her.

Arbejdsmiljø

Vores medarbejdere færdes i et sundt og sikkert arbejdsmiljø, hvor der lægges vægt på trivsel og forebyggelse. Når vi skal skabe den bedste arbejdsplads for alle, tager vi hensyn til medarbejderen, kollegaerne, planlægningen og udførelsen af arbejdet i hvert enkel opgave.

Vi foretager løbende vurderinger af arbejdsmiljøet og vurderer maskineri samt materialer i forhold til sikkerheden på arbejdspladsen.

Sikkerhedssko i dit hjem

Når vi ankommer i dit hjem, sørger vi selvfølgelig altid for at begrænse de gener, som oftest er forbundet med at have håndværkere i hjemmet. Derfor vil vi normalt altid tage skoene af, når vi kommer ind i dit hjem. Dog gælder det ikke, når vi skal montere vinduer, hvor det er et krav fra Arbejdstilsynet, at vi bærer sikkerhedssko. Dette skyldes, at vinduesrammerne er tunge og kan forvolde alvorlige skader, hvis vi skulle være så uheldige at tabe et vindueselement.

Vi håber på din forståelse og vil til hver en tid forsøge at undgå at komme ind i dit hjem med beskidte sikkerhedssko.

Fejl og mangler er en naturlig del af et byggeriprojekt. Fejl og mangler er din måde, hvorpå du kan sikre dig at eventuelle oversete småting vil blive udbedret, inden du betaler din afsluttende regning.

Når byggeriet er færdigt, afholder vi et møde, hvor vi på stedet foretager en mangelgennemgang. Denne mangelgennemgang kaldes også for fejl og mangler. Under gennemgangen vil vi konstatere, om der er nogle ting, der skal udbedres.

Ved større byggerier, hvor betalingen forfalder i rater, vil vi altid gennemgå byggeriet for fejl og mangler, inden den sidste rate er forfalden til betaling.

Gennemgangen foregår altid, når byggeriet er afsluttet. I praksis betyder det, at udbedringen af eventuelle fejl/mangler foregår efter byggeriets afslutning og derfor ikke er inkluderet i tidsplanen.

Ved reklamationer bør du altid kontakte Egerbyg først. Vi ønsker glade og tilfredse kunder og vil derfor bestræbe os på at finde en løsning, der er rimelig overfor dig og os. Se mere om reklamationer her.

Hvad anses ikke som fejl og mangler

Derfor bør du altid forventningsafstemme, hvilket mærke og kvalitet du ønsker dine produkter og materialer i. Hvis dette ikke er blevet specificeret i tilbuddet, vil det ikke være gældende som fejl og mangler.

Deslige vil det ikke være håndværkerens fejl, hvis du selv har efterspurgt bestemte produkter og materialer – eller hvis de tegninger og beskrivelser du har givet, er fejlagtige. I sidstnævnte situation er det den/dem, der har udført tegningerne, der hæfter for disse fejl.

Fejl og mangler – gulve og fodpaneler:

Trægulve er naturprodukter, der vil ændre farve ved lyspåvirkninger. Derfor kan der i nogle tilfælde, komme farveforskelle efter endt slibning, hvis gulvet har været udsat for forskellige lyspåvirkninger.

Fejl og mangler – gipsvægge:

Det samme gælder ved maling af gipsvægge. Hvis du både har gamle og nye gipsvægge i din bolig, kan der forekomme farveforskelle, selvom du maler med den samme farve. Dette skyldes, at farven og teksturen på de ældre gipsplader er anderledes end de nye gipspladers. Derfor vil malingen ikke nødvendigvis give et ensartet udseende.

Fejl og mangler – vinduer:

Løs sålbænk

I forbindelse med demontering af dine vinduer er det ikke altid muligt at konstatere, at dele af din sålbænk kan være beskadiget. Disse skader vil først blive opdaget, når vinduet er taget ud.

Skaderne skyldes således ikke vores arbejde og en eventuel reparation vil ikke være medregnet i tilbuddet. Derfor må du påregne en ekstraregning for udbedring af sålbænken, hvis dette skulle blive aktuelt.

Beskadiget puds omkring vinduer efter montering

Når vinduer skal demonteres, bør du være forberedt på, at dele af murværket kan blive beskadiget. Det skyldes som regel, at murværket er pudset helt tæt, og i nogle tilfælde ind over vinduets fals.

Fejl og mangler – maler:

Hvorfor er træværket ikke helt glat?

Når vi udfører en let slibning og maling af indfatninger/gerichter eller fodpaneler, betyder det, at den gamle maling slibes over. Den fjernes altså ikke. Du vil derfor stadig kunne ane eventuelle mærker og gammel maling på træværket, selvom dette er overmalet.

Hvis du ønsker en 100 % glat og fin overflade uden mærker eller spor efter gammel maling, skal du udskifte alt træværket til noget nyt. Vi har oplevet gode resultater med bl.a. ubehandlet fyr. Kun med en udskiftning af træværket kan vi garantere dig, at det malede træværk fremstår helt skarpt.

Fejl og mangler for en tredjepart

Egerbyg påtager sig større udbedringsarbejde – fx i en størrelsesorden på 60 boliger. Ved sådanne opgaver sætter vi en gennemgående byggeleder på sagen, som fungerer som kontaktperson og vil være den samme gennem hele forløbet.

Vi foretrækker at starte med et prøveprojekt på en enkelt bolig, så vi kan afstemme indbyrdes forventninger, ligesom I får mulighed for at vurdere om vores service lever op til jeres forventninger. Såfremt der opstår spørgsmål, hvor der er brug for ekstern rådgivning, bruger vi vores egen faste rådgiver, der har stor erfaring med at håndtere privatkunder på tilfredsstillende vis. I de fleste tilfælde kommer vores byggeleder ud med de(n) relevante fagperson(er), som besigtiger og vurderer omfanget af opgaven.

Ud fra dette fremsender vi et samlet tilbud. Såfremt I accepterer dette, står Egerbyg for alt bygge- og projektledelse. I de tilfælde, hvor vores byggeleder vurderer, at der kræves en decideret rådgiver på sagen, benytter vi vores egen faste rådgiver, som udarbejder en rapport og vil stå for tilsyn fremadrettet.

På baggrund af rapporten fremsender vi et tilbud eller løser opgaven på forbrugt tid og materialer. Hos Egerbyg foretrækker vi at udføre småopgaver på forbrugt tid og materialer, da det ofte er det billigste i sidste ende.

Vi giver desværre ikke overslagspriser, men arbejder udelukkende på forbrugt tid og materialer eller ud fra en fast tilbudspris.

Forsikringsskader

Undertiden opstår der skader på din bolig, som du kan få udbedret med økonomisk bistand fra dit forsikringsselskab. Hos Egerbyg har vi stor erfaring med forsikringsskader, hvilket betyder, at vi kender procedurerne og har arbejdet sammen med en række forsikringsselskaber gennem tiden. Når du vælger os til din forsikringssag, kan du føle dig tryg under hele processen, da vi har de rette kompetencer og en stor erfaring på området. Vi sørger for, at din udbedring forløber efter planen.

Skal jeg have andre forsikringer end min husforsikring?

Husforsikringer er meget individuelle i forhold til, hvad de dækker over. Derfor anbefaler vi altid, at du snakker med dit forsikringsselskab, så du ved præcis, hvordan du er dækket. De fleste husforsikringer dækker over storm- og vandskader, men inkluderer ikke svampe- og rådskader som en del af deres basisforsikring. Yderligere dækker husforsikringer heller ikke over bygningsskader under byggeri.

Vandskade

Vandskader opstår pludseligt og kan forekomme i flere forskellige sammenhænge.

Vejrbaserede vandskader

Mange vandskader forekommer, når der har været oversvømmelse i din bolig. Vandskader er ofte pludselige skader, der opstår som følge af vand og vejr. Der kan bl.a. være tale om regnvand fra et skybrud eller vand fra havet, søer eller vandløb. I nogle tilfælde kan det også være kloakvand, der trænger op gennem toilettet som følge af alt for stort tryk på kloaknettet.

Skjulte vandskader

En anden type vandskade er skjulte vandskader. De er ofte vanskelige at lokalisere, da selv små utætheder kan medføre, at vandet trænger ind og løber gennem tagkonstruktion eller andre bygningsdele. Vandet vil derfor oftest vise sig andre steder, end hvor det trænger ind. Hvis du opdager, at der kommer vand eller er vådt i din bolig, gælder det om at finde frem til, hvorfra vandet kommer. Til sådanne vandskader anbefaler vi særlige rådgivere, der har specialiseret sig i at finde årsagen til sådanne skjulte vandskader. Yderligere har rådgiverne særlige værktøjer, der kan screene bygningen og præcist udpege stedet. Udgifterne til en rådgiver vil være givet godt ud, da du er sikker på, at det er de korrekte reparationer, der foretages de rigtige steder. Hos Egerbyg har vi stor erfaring med udbedring af vandskader, men det er uden for vores kompetencer at finde ud af, hvor vandet præcist kommer fra. Derfor vil vi altid henvise til en specialist, som ikke alene kan finde frem til årsagen, men også hjælpe til med dokumentation og anmeldelse til forsikringen. Desuden laver specialisten en præcis beskrivelse, der gør, at vi kan udbedre skaden på det korrekte sted. Når forsikringen er blevet kontaktet, vil de sende en taksator for at vurdere skaderne.

Byggetekniske vandskader

Vand kan hurtigt trænge ind i boligen, og selv den mindste revne eller hul kan være nok til vandindtrængning. Som hovedregel vil en velholdt og nyere bolig være mindre udsat for denne type vandskader end en ældre eller misvedligeholdt bolig. Dog behøver det ikke altid være sådan, så det er en god idé at undersøge, hvor ”vandsikker” din bolig er. Hos Egerbyg tilbyder vi en fast pris på en besigtigelse af vandskade for 4.000 kr. Prisen er inklusiv moms, kørsel og notat.

Råd- og svampeskade

Råd og svamp opstår, når det organiske materiale i diverse byggematerialer udsættes for fugt eller indtrængende regnvand. Byggematerialer kan fx være træ, gipsvægge og tapet. Svampene lever af det organiske materiale og behøver fugt for at overleve. Der vil derfor være risiko for, at svampe- eller rådskader kan opstå i konstruktionerne, hvis din bolig udsættes for fugt. Vi vil altid anbefale, at du kontakter en rådgiver, hvis du har mistanke om svampe- eller rådskader. Rådgiveren kan screene området og give dig den rette dokumentation, som du skal bruge til anmeldelse af forsikringen. Dokumentationen om manglende fund af svampe- og rådskade vil også være vigtig, hvis du på et tidspunkt vil sælge din bolig. Rådgiveren vil kunne udpege det præcise område med råd eller svamp, hvorefter vi hurtigt vil kunne udbedre området. Når forsikringen er blevet kontaktet, vil de sende en taksator for at vurdere skaderne.

Projektledelse af forsikringsskader

Forsikringsskader opstår ofte på grund af uregelmæssigheder i vejret eller som følge af tyveri og indbrud.

Når skybruddet sender vand i din kælder, stormen flår tagsten af, eller hvis tyven har været på besøg, handler det i første omgang om at stoppe skaden og begrænse følgevirkningerne. Det er en stor mundfuld at skulle rydde op og skabe orden i kaos, og mange af vores tidligere kunder har været glade for, at de har kunnet overlade al projektledelse omkring reparationer til os. Hurtig og langvarig udbedring af skader er naturligvis vores førsteprioritet, men i visse tilfælde er vi nødsaget til at lave en midlertidig reparation for at stoppe akutte skader.

Egerbyg er certificerede taksatorer

Vi er certificerede håndværkstaksatorer, og kan derfor hjælpe dig med at vurderer dine forsikringsskader og hjælpe dig med at forstå, i hvilket omfang dine skader er dækket af din aftale med forsikringsselskabet. Vi rådgiver dig selvfølgelig gerne om, hvordan du bedst udbedrer dine skader og forebygger, at der opstår nye. Vi kan ligeledes også stå for selve udbedringen.

Entrepriseforsikring

Ved større byggeri og renovering bør du overveje at tilkøbe en entrepriseforsikring, der vil dække gennem hele byggeperioden. Entrepriseforsikringen dækker over personskader, skader på andre bygninger, hærværk af materialer, tyveri af materialer og sætningsskader på din bygning. Entrepriseforsikringen kan købes hos dit forsikringsselskab og bør altid indeholde navnet på din håndværker. Når du har tegnet en entrepriseforsikring, har du mulighed for at indskrive dagbøder eller dagbod, som det også kaldes. Dagboden udgør 1,5 promille af den fulde entreprisesum pr. dag.

Forebyggelse – så skaden ikke opstår igen

Når skaden er udbedret, anbefaler vi, at du tager dine forholdsregler så risikoen for, at skaden opstår igen, minimeres. Rådgivning omkring forebyggelse af skader er en naturlig del af udbedringen, når Egerbyg er involveret i forsikringsskader. Derfor vil du, når du vælger Egerbyg, både få udbedret din skade, være tryg ved projektledelse og byggekoordinering samt rådgivning om forebyggelse i fremtiden.

Indbrud og indbrudssikring

I Danmark begås der årligt over 30.000 indbrud, hvilket svarer til udløste erstatninger for over 1 milliard kroner.

Særligt sommerhuse er en ”favoritarbejdsplads” for indbrudstyve, da sommerhuse oftest står tomme i en lang periode, og da området tit er ubeboet i store dele af året. Ligeledes er huse med kældre ofte udsat.

Hos Egerbyg er vi eksperter i døre og vinduer, så vi står klar til at hjælpe dig med rådgivning omkring sikring af dit hjem – eller reparation af skader efter indbrud.

De fleste indbrud i Danmark bliver begået i Hovedstadsområdet – gerne i tidsperioden fra kl. 08.00-16.00, når folk er taget at sted på arbejde. Dog er indbrud i weekenden heller ikke en sjældenhed.

Mange tror, at det ikke kan betale sig at sikre mod indbrud, da tyven nok skal komme ind alligevel. Dette er dog ikke helt korrekt, da tyvens største fjende er for lidt tid og for meget opmærksomhed. Derfor kan du sikre din bolig ved at lave nogle foranstaltninger, der besværliggør indbrudstyvens indtrængen.

Indbrudstyvene er typisk amatører, der ikke har mange remedier med sig – som hovedregel vil de medbringe et koben eller en skruetrækker, hvilket du kan sikre dine døre og vinduer imod.

Sådan indbrudssikrer du dine døre

Når du sikrer dine døre, er det vigtigt, at du husker at sikre alle døre, der ligger ved husets ydermur – fx hoveddør, kælderdør og terrassedør. En indbrudstyv vil tit udse sig den ”svageste” dør og benytte sig af denne. En tyv, der kommer ind igennem en dør, vil ofte komme ind ved at:

 • Ødelægge en rude i døren og slå låsen fra
 • Bryde døren op med et koben eller en skruetrækker
 • Fjerne udvendige lister og tage en rude ud ad døren

For at sikre dine døre kan du benytte dig af låse eller beslag og forstærkninger.

Låse

Det kan altid anbefales at udesikre hoved- og terrassedøre med tilhørende vinduer eller glas. At en lås er udesikret betyder, at den ikke kan åbnes indefra, når først den er låst udefra.

Dette betyder, at det er umuligt for tyven at smadre en rude og åbne døren indefra. Ligeledes vil tyven heller ikke kunne bære større objekter ud ad døren, hvis det skulle lykkedes ham at komme igennem glaspartiet på døren.

Beslag og forstærkninger

Du kan forstærke dine døre med et ekstra beslag som slutblik og dækskinner, som monteres i karmen dér, hvor låsen sidder. Slutblik er den metalskinne, der sidder i dørkarmen, hvor låsepalen skydes ind.

Dørkarmene kan forstærkes med et profiljern eller en lille jernplade, der bukkes omkring karmtræet. Dermed vil det blive vanskeligere at bryde døren op med en skruetrækker eller et koben.

Hvis din dør er hængslet udvendigt, kan du montere nokker ved hvert hængsel, så du undgår, at tyven kan save hængslerne over og fjerne døren.

Sådan indbrudssikrer du dine vinduer

En indbrudstyv, der vil ind i din bolig, kan benytte vinduerne til at få adgang. Derfor kan du enten sikre dine vinduer eller udskifte dem til vinduer, der kan klare mere ballast. En indbrudstyv vil ofte tvinge sig adgang ved at:

 • Knuse ruden og åbne vinduet
 • Pille de udvendige lister af og derefter fjerne glasset
 • Bryde rammen op med en skruetrækker eller et koben

For at sikre dine ruder kan du blandt andet benytte dig af låse, haspesikring, dækskinner, jernpladeforstærkninger eller gitre.

Låse:

Låse kan virke indbrudssikrende, da tyven ikke vil kunne åbne vinduet efter en knust rude. Tyven vil ofte kunne se, at denne lås er monteret, og tyven vil typisk finde en anden bolig.

Derudover vil indbrudstyven ikke have let ved at komme igennem ruden, hvis han/hun vælger at slå denne itu. Låse kan med fordel anvendes ved mindre ruder, som fx til dine kælderruder. Derudover kan låse fås i almindelige låse med nøgler – eller som kodelåse.

Dækskinner, haspesikring eller jernplader

Dækskinner og/eller jernplader kan forstærke vinduesrammerne, da disse lægges over vinduesrammernes trædele. Når du har forstærket vinduesrammerne, vil vinduet være sværere at bryde op med fx en skruetrækker eller et koben.

Alternativt kan du benytte dig af haspesikringer på dine vinduer, der også gør vinduet vanskeligere at bryde op.

Gitter

Gitter er ikke længere ualmindeligt at sætte op – særligt ved dine kældervinduer. Når indbrudstyven ser, at dine ruder er sikret med gitter, vil han/hun oftest gå videre til et andet hus, hvor det ikke er lige så udfordrende at komme ind.

Skulle tyven dog have udset sig dit hus, anbefaler vi, at du benytter dig af envejsskruer til montagen af gitteret. Dette vil gøre det næsten umuligt for indbrudstyven at fjerne gitret ved en smadret rude.

Alternativt til et gitter vil tremmer eller barrer fungere på samme vis. Det er dog vigtigt, at man kun benytter sig af gitter, tremmer eller barrer, hvis kælderen benyttes til opmagasinering. Vi kan ikke anbefale, at man benytter sig af disse under andre omstændigheder, da vinduet ikke længere vil kunne anses som en flugtvej i tilfælde af brand.

Egerbyg kan hjælpe dig

Hos Egerbyg vil vi gerne hjælpe dig med at sikre dig, inden indbruddet finder sted – eller hvis uheldet allerede har været ude. Kontakt os i dag og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at sikre din bolig.

Sætningsskader er revner i fundamentet, murværket eller gulvet, som både er dybe og gennemgående. Disse revner er forårsaget af bevægelser i jorden og en manglende bæreevne i husets konstruktion. Jo hurtigere en sætningsskade bevæger sig, desto værre er det pågældende problem. Det er afgørende at stoppe en igangværende sætning hurtigt, så du kan begrænse sætningsskaderne.

Når der er tale om en sætningsskade, er der yderligere en risiko for vandindtrængning og dermed også yderligere beskadigelse af huset og husets konstruktion.

Årsagen til sætningsskader

Der er overordnet fire årsager til sætningsskader:

 1. Rystelser i undergrunden som følge af tung trafik i nærheden, bygningsarbejder eller pælefundering
 2. Huset synker, da jordens bæreevne er ikke tilstrækkelig til at bære husets vægt
 3. Formuldning af organiske jordlag som muld, gytje og tørv over tid
 4. Naturlig grundvandssænkning eller grundvandssænkning forårsaget af byggearbejde i nærområdet.

Vurdering af skadens omfang

Så snart du opdager en sætningsskade, bør du få en håndværker ud og vurdere skadens omfang. Derudover bør du også observere, hvorvidt revnen breder sig, og hvorvidt der er flere revner i husets konstruktion.

Oplever du mange revner i konstruktionen, kan det være en god idé at få undersøgt jordbundsforholdene og årsagen til sætningsskaderne.

Tag kontakt til Egerbyg og få vurderet, om du har sætningsskader, og hvordan du bedst kommer dem til livs.

Sætningsskader i sokkel, murværk og fundament

Sætningsskader på sokkel, murværk og fundament vil oftest være synlige udendørs. Vi anbefaler, at du årligt laver et gennemsyn for revner og sprækker på din sokkel.

Store og dybe revner i sokkel og fundament kan være et tegn på sætningsskader, og afhængigt af dybden vil de også kunne ses på indervæggen.

Ved slemme sætningsskader vil revnen kunne ses op igennem murværket, i fuger samt ved knækkede mursten.

Sætningsskader i gulve

Bevægelser i jordlag under et terrændæk kan være årsag til alvorlige skader på bygningen. Oftest vil sætningsskader i gulvet være synlige, hvis køkkenklinker er revnet, trægulvet gaber ved fodpanelerne eller ved revner i de indvendige vægge, som er opbygget på terrændækket.

Certificeringer

Vi opgraderer vores kompetencer gennem efteruddannelse, certificeringer og autorisationer, så du kan få en endnu bedre service og kvalitet, når du investerer i din bolig.

Junckers

Junkers leverer uden tvivl nogle af de bedste produkter indenfor massive trægulve. Hvis du yderligere vælger os til at lægge gulvet, får du 20 års garanti på gulvene mod de normale 2 år.

De ekstra 18 år skyldes, at vi som certificerede gulvlæggere har gennemgået en række kurser inden for Junckers produkter og teknikker. Derfor kan vi argumentere for, at vores efteruddannelser kommer dig til gode.

Hvis du har planer om nye, massive og holdbare gulve fra Junckers, så tag en snak med os, hvis du vil have en længere garanti.

Læs mere om Junckers certificeret gulvlægger

Velfac VinduesMester

Velfac VinduesMester er en certificering, der tildeles de håndværkvirksomheder, der har taget en specialuddannelse omkring Velfac vinduesprodukter. Derfor kan vi hos Egerbyg tilbyde professionel rådgivning og gratis opmåling af en certificeret Velfac vinduesmester.

Læs mere om VELFAC VinduesMester

Velux Dagslys-rådgivere

Bevågenheden og bevidsthed om klima og miljø blandt boligejere bliver større og større. Derfor ser vi også en større tendens blandt boligejerne til at efterisolere deres bolig.

Vi er rutineret i efterisolering og hjælper dig gerne med at få etableret effektive muligheder for naturlig ventilation og udskiftninger af luften, så du kan opretholde et godt indeklima og modvirke fugtgener.

Ovenlysvinduer er et utroligt godt redskab til at udskifte luften i boligen. Det anbefales, at man lufter ud i boligen 2-4 gange i døgnet. Der er masser af muligheder for ovenlys i din bolig, og som Velux dagslys-rådgivere er vi et kompetent valgt, når det gælder om at finde den rigtige løsning til din bolig.

Læs mere om Velux

BetterHome Partner

BetterHome er et partnerskab mellem Danfoss, Grundfoss, Rockwool og Velux, der med konstellationen vil sikre boligejere overskuelige valg i arbejdet med at gøre boligen mere energivenlig. Egerbyg er en af de udvalgte håndværkere i BetterHome partnerskabet, der sikrer dig den nemme vej til energirenovering med kvalitet.

For at gøre det nemmere og mere overskueligt for dig tilbyder vi sammen med BetterHome energirenovering i tre udgaver. Dermed kan du selv være med til at afgøre, hvor omfattende og kostbart arbejde skal være. Vi har allerede gennemført flere energirenoveringer med succes. Din bolig kan sagtens blive den næste.

Autoriseret Rockwool Partner

For at leve op til vores egne kvalitetskrav og garantere dig opdateret viden indenfor byggematerialer, metoder og grønne tiltag har vi gennemgået en række kurser og efteruddannelse hos Rockwool.

Det betyder, at vi er særligt udvalgte til at rådgive dig omkring isolering og energirenovering med produkter og metoder fra Rockwool. Vi udfører naturligvis også diverse isoleringsopgaver af vægge, tag og lofter.

Når arbejdet er udført, foretager vi en efterkontrol, hvor du – eller rettere din bolig – får en attest, der dokumenterer arbejdet og giver huset ekstra værdi i en salgssituation.

Læs mere om Rockwool

Udlevering af nøgler & opsætning af nøgleboks

Når du betror Egerbyg dine nøgler, er det en tillidssag, vi tager meget alvorligt.

Vi tilbyder derfor at opsætte en nøgleboks imod betaling, såfremt der ikke allerede sidder en nøgleboks på din ejendom, som vi kan få tildelt adgang til.

Nøgleboksen er derfor en del af din ejendom, som i tilfælde af indbrud skal anmeldes til din Tingskadeforsikring.

Vi anbefaler, at der kun opbevares et minimum antal nøgler i din nøgleboks.

Det er derfor altid en god ide at tale med dit forsikringsselskab om denne udfordring, inden Egerbyg starter byggeriet.

Hvis du bor i en ejer- eller andelsforening skal du tale med foreningens bestyrelse om muligheden for at opsætte en midlertidig cylinder, også kaldt en håndværkercylinder, som bruges af de tilknyttede håndværkere under renoveringen.

Fordelen ved dette er, at foreningen ikke skal bekoste nye cylindere i alle øvrige opgangsdøre, hvis der bliver indbrud i nøgleboksen, eller en nøgle bliver tabt under byggeperioden. Ulempen er naturligvis, at alle beboere i opgangen skal være indforstået med at bruge en midlertidig nøgle til håndværkercylinderen, imens byggeriet står på.

Men hvis foreningen ikke allerede har sådan en ordning, vil det være et godt tidspunkt at få italesat denne udfordring, som ikke kun vil være til gavn for jer, men også for øvrige beboere, som overvejer at renovere deres lejlighed.

Bor du i en ejer- eller andelsforening, og en af Egerbygs håndværkere kommer til at tabe din nøgle, betaler Egerbyg en låsesmed for en omkodning af håndværkercylinderen i din opgangsdør samt for- og bagtrappedør, men ikke omkodningen i øvrige døre i foreningen (3 døre).

Vi anbefaler derfor altid, at I taler med jeres lokale låsesmed og finder en ordning, som passer til jeres ejendom.

Hovedentreprise eller totalentreprise

Hvad er en hovedentreprise?

Et byggeprojekt er meget mere end den udførende håndværker. Et byggeri kræver planlægning, papirarbejde og koordinering af de forskellige faggrupper, så projektet kan blive færdiggjort på kort tid, men med et resultat, der er i top. Hovedentreprisen er meget benyttet på det private marked. Hovedentreprisen adskiller sig fra andre større entrepriser ved, at du som bygherre selv har ansvaret for at indhente byggetilladelser og rekruttere arkitekter og ingeniører, hvis dette er nødvendigt. Hvis du ønsker at slippe for dette ansvar, skal du overveje en totalentreprise i stedet for. I hovedentreprisen vil firmaet disponere og koordinere de forskellige faggrupper under hele byggeprocessen, styre dit byggeprojekt fra start til slut samt sikre, at tidsplanen overholdes. I denne form for entreprise vil dit arbejde som bygherre ligge i forberedelsesfasen, inden selve byggeriet går i gang.

Totalentreprise?

Totalentreprise er normalt anvendt til typehuse eller sommerhusbyggeri. Totalentreprisens fordel er, at du overlader alle processer til én person – totalentreprenøren. Du skal derfor kun kommunikere med én person, som du også afklarer alle beslutninger med. Ulemperne er, at der er færre entreprenører at vælge i mellem, og at du tidligt skal være meget bevidst om stil, materialer m.m. Når du vælger denne entrepriseform, klarer virksomheden hele processen for dig. Du skal blot skrive under på en entreprisekontrakt, derefter klarer totalentreprenøren dit arbejde.

Totalentreprenøren råder over alle de forskellige afdelinger såsom arkitekter, ingeniører og bygningskonstruktører. Totalentreprenøren indgår kontrakter med de forskellige underentreprenører og står for styring af projektet og sørger for, at alt udføres frem til færdig levering.
Dog er det sådan, at der i totalentrepriser ikke er inkluderet uvildigt tilsyn med kvaliteten m.v. Derfor er det en rigtig god idé at entrere med en professionel tilsynsførende og lade ham varetage tilsynet.

Hvilke andre former for entreprise findes der?

Fagentreprise

Ved denne entrepriseform er det kun dig, der styrer projektet – muligvis sammen med en rådgiver. Projektering, indhentning af byggetilladelse, styring og koordinering af hele byggeprocessen er dit ansvar og din opgave. Du skal også selv udforme tilbudsmaterialer m.v. og indhente tilbud, skrive kontrakter med håndværkerne og styre processen, så arbejdet ikke går i stå. Du skal desuden løse eventuelle kontroverser mellem de enkelte fagentreprenører, og samtidig får du det fulde juridiske og økonomiske ansvar.

Alt i alt er det en stor mundfuld. Er du det mindste i tvivl, skal du lade professionelle tage over og hyre en rådgiver til at hjælpe dig. Pengene til denne type rådgivning er som oftest givet godt ud. De tjener sig nemt hjem i sparede ærgrelser i forhold til den endelige pris på projektet.

Hovedentreprise med Egerbyg

Egerbyg er et velkonsolideret entreprenørfirma, der er specialister i renovering og restaurering for private og professionelle bygherrer. Derfor kan du med fordel vælge os til at tage hånd om renoveringen af din bolig. Som hovedentreprenør tager vi ansvar for koordinering, planlægning og kvalitetssikring af byggeriet. Ved større projekter over 100.000 kr. vil du modtage en entreprisekontrakt og en realistisk tidsplan, så du ved, hvordan byggeriet skrider frem. Du vil modtage entreprisekontrakten digitalt, og du vil have mulighed for at gennemgå denne telefonisk med den sagsansvarlige, hvis du har spørgsmål til denne.

Vi har gennem tiden udført mange hovedentrepriser for både små og store privat- og erhvervskunder. Du kan se vores referencer her. En af vores stærke sider er vores strukturerede og systematiske arbejdsprocesser, der sikrer, at dit byggeri går så smidigt og smertefrit som muligt. Derfor fungerer vi godt som din hovedentreprenør, da vi sørger for, at din tidsplan overholdes, at dit byggeri er koordineret, samt at resultatet bliver leveret i den højeste kvalitet. Vi differentierer os fra andre håndværkere i branchen ved, at vi leverer en høj standard af informationer samt en kontinuerlig informativ kommunikation, så du kan føle dig sikker og opdateret gennem hele processen.

Når du skal i gang med at forvandle dit håndværkertilbud til en drømmebolig, bør du overveje, hvordan ændringerne vil forandre husets udseende. Derfor anbefaler vi, at du vælger de materialer, der passer ind i – eller sammen med – den oprindelige arkitektur. Det er som regel et utæt tag, en nedslidt facade eller ønsket om et mere fornuftigt energiforbrug, der driver ønskerne om renovering. Men du bør også tænke over, om ændringerne forøger husets gensalgsværdi.

Arkitekter kan inspirere dig

Hos Egerbyg er vi specialister i renovering. Det er forandringen fra gammelt til nyt, som giver os arbejdsglæde og motiverer os. Det er altid en god idé at tage en arkitekt med på råd i idéfasen, da dit hjem højst sandsynligt gemmer på unikke muligheder, som du overser. Blandt vores samarbejdspartnere har vi nogle dygtige arkitekter, som har tænkt ud af boksen og fået det bedste frem i flere af vores renoveringsprojekter.

Hvis din renoveringsplan omfatter nedrivning af vægge, bør du altid kontakte en rådgiver eller ingeniør, der kan sikre, at du ikke river bærende eller stabiliserende vægge ned. Bærende vægge er en del af din boligs konstruktion, og de bevirker, at dit hus ikke styrter sammen.

Det starter med budget og bank

Arkitekten er god at have med på sidelinjen, når du skal lægge et budget. Har du ingen erfaring med byggeri, kan du af gode grunde ikke vide, hvad ting koster, hvilket gør det umuligt at budgettere. Det kan desuden være nyttigt at spørge os om en ca. pris på et stykke arbejde. Har du ønsker, der viser sig at være for dyre, kan arkitekten desuden hjælpe med alternativer, som ligger inden for din økonomiske formåen. Når dit budget er lagt, går turen til banken.

Byggetilladelse eller ej?

Når du renoverer indvendigt, kan du som regel gøre det uden byggetilladelse. Ønsker du dog fx nye ovenlysvinduer eller at bygge ny 1. sal, kræver det byggetilladelse fra kommunen. Vær opmærksom på, at der i nogle kommuner er ventetid på at få en byggetilladelse – gerne 6-8 uger. Derfor er det en god idé at ansøge om denne, inden dit entreprisefirma går i gang med arbejdet, så du ikke står med en bolig under renovering og får et afslag.

Tidsplan og aflevering

Accepterer du vores tilbud, kigger vi forbi dig igen til en snak om materialer og underskrivelse af kontrakt. Her lægger vi også tidsplanen for selve byggefasen. Når vi melder byggeriet færdigt, mødes vi til en gennemgang af eventuelle fejl og mangler.

Totalentreprise

Ved en totalentreprise tager vi udgangspunkt i dine ønsker til, hvordan det færdige byggeri skal se ud. Derefter udarbejder vi skitser og tegninger over byggeriet, hvor vi naturligvis har indtænkt særlige forhold, som kan være energibesparende. Vi indhenter samtidig byggetilladelser hos din kommune og håndterer andre former for bureaukratiske formalia.

Når byggetilladelse er indhentet, og tegningerne selvfølgelig er godkendt af dig, sørger vi ydermere for at koordinere håndværkere og leverancer til byggepladsen.

Sikker beslutning

Når du vælger en totalentreprise, kan du være sikker på, at du får et færdigbygget projekt, da vi tager hånd om det hele, hvilket også giver dig et overblik over, hvor langt du er. Da du har en totalentreprenør til at gøre det hele for dig, slipper du for at blive stresset over byggeriet. Som din totalentreprenør udbyder vi blandt andet:

 • Overblik i sagsforløbet
 • Ingen overraskelser
 • Tid og pris i faste rammer
 • Entydig placering af ansvar

Udarbejdelse af totalentreprisekontrakten

En totalentreprise udbydes som udgangspunkt på et tidligt tidspunkt i byggefasen – eventuelt kun på baggrund af et byggeprogram. Det vil sige, at der ikke er foretaget detailprojektering eller udarbejdet et hovedprojekt.

Udfordringen er således at få fuldt overblik over bygherrens ønsker og krav til ydelsernes omfang, kvalitet af materialer med videre, så risikoen for efterfølgende tvister minimeres.

Det er derfor afgørende for dig som bygherre, at eventuelle særlige ønsker til kvalitet, antal, udførelsesmåde med videre angives tilstrækkeligt klart, så totalentreprenøren har mulighed for at indkalkulere de enkelte forhold.

Ophævelse

I henhold til AB92 § 44, stk. 5 er bygherren, hvis vi ophæver totalentreprisekontrakten, berettiget til at benytte totalentreprenørens materialer og materiel, der befinder sig på pladsen, hvis fjernelsen inden arbejdets færdiggørelse vil påføre bygherren tab. Bestemmelsen er overført til ABT93, hvor det dog er tilføjet, at det samme gælder tegninger, beskrivelser og andet projektmateriale.

I en periode, hvor konkurser i byggebranchen ikke er et særsyn, er det derfor vigtigt at have reguleret dette forhold.

I de tilfælde, hvor totalentreprenøren selv har udarbejdet materialet, giver bestemmelsen ikke anledning til problemer, da bygherren frit kan anvende materialet.

Har totalentreprenøren derimod ladet en selvstændig teknisk rådgiver udarbejde materialet, er det ikke helt klart, hvilken ret bygherren har til at anvende rådgiverens tegninger. Hvis ikke bygherrens ret til at anvende tegningerne er nærmere reguleret i totalentreprisekontrakten, kan bygherren risikere at krænke rådgiverens ophavsrettigheder, og det anbefales derfor, at forholdet reguleres i totalentreprisekontrakten. Det kan eksempelvis ske via et særskilt bilag til totalentreprisekontrakten, som rådgiveren underskriver.

Myndighedskrav

Et andet forhold, parterne skal være særligt opmærksomme på, er bestemmelsen i ABT § 3, stk. 4, hvorefter:

”opfyldelse af myndighedskrav, som fremgår af lovbestemmelser, bygningsreglementer, normer og andre alment gældende forskrifter, er omfattet af tilbuddet.”

I forhold til traditionelle entrepriser omfattet af AB92 er ansvaret for overholdelse af love, bygningsreglementer, normer med videre overført fra bygherren til totalentreprenøren.

Opmærksomheden henledes dog på, at bestemmelsen regulerer offentlige forskrifter, som er alment gældende, hvilket i henhold til betænkningen til ABT93 betyder, at bestemmelsen gælder myndighedskrav, som normalt må forventes stillet.

For specielle krav eller forskrifter er det vigtigt at være opmærksom på, at parterne særskilt i entreprisekontrakten regulerer, hvem der bærer ansvaret for, at kravene eller forskrifterne undersøges og overholdes.

Advokat

De fleste advokater tilbyder forskellige former for boligpakker og rådgivning i forbindelse med boligkøb. Advokaten kan fungere som en uvildig rådgiver, som nøgternt kan være med til at vurdere salgsopstilling, rapporter og finansiering, ligesom advokaten som regel er en god forhandler.

Alle forhold omkring skødet på boligen er advokatens ansvar, så en advokatpakke i forbindelse med boligkøb er ofte en rigtig god idé. På den måde kan du sikre dig mod de største faldgruber i forbindelse med et huskøb. Da en ejendomsmægler ikke må rådgive dig, er en boligadvokat god at have med på sidelinjen, inden du kaster dig ud i dit livs største investering.

Arkitekt

En arkitekt er ikke en nødvendighed ved huskøb, men uanset om du har købt bolig eller blot befinder dig i overvejelsesfasen, er det en god ide at tage en arkitekt med på råd.

En arkitekt er trænet i at se de muligheder, du ikke selv kan få øje på. Desuden kan arkitekten komme med forslag til, hvordan du bedst indretter din nye bolig og får mest ud af dine nyindkøbte kvadratmeter ud fra dine ønsker.

Særligt ved større ændringer får du det bedste overblik med en tegning, der illustrerer dine ideer. Arkitektens rådgivning og en illustrativ tegning er effektive redskaber til at sikre dig de mest hensigtsmæssige ændringer.

Derudover kan arkitekten hjælpe dig med at give et prisoverslag på, hvad ændringerne kommer til at koste dig.

Håndværkervejledning

Hos Egerbyg tilbyder vi håndværkervejledning til dig, der skal købe et nyt hus eller en ny lejlighed o.lign.

Her vil vi tage med til en besigtigelse af din eventuelle fremtidige bolig og efterfølgende fremsende en rapport med overslagspriser for, hvad det vil kost at renoverer dine ønsker til boligen.

Det er dog yderst vigtigt at understrege, at denne rapport udelukkende er en håndværkervejledning og ikke må forveksles med en køberrådgivning, vedligeholdelsesplan eller en tilstandsrapport. Derimod vil rapporten give dig et økonomisk overblik over de ønskede renoveringsopgaver til boligen.

Formålet med en håndværkervejledning er at vurdere økonomiens sammenhæng med et muligt boligkøb samt give dig et udkast på, hvad det kan komme til at koste at renovere boligen.

Hvis du er interesseret i en håndværkervejledning, er du velkommen til at kontakte Egerbyg.

Vi har en fast pris på 4000 kr. inkl. moms. Prisen inkluderer en besigtigelse med en efterfølgende rapport over overslagspriser på det estimerede arbejde.

Arkitekt

Går du med tanker om en større renovering eller flere vedligeholdelsesopgaver? Så vil det i flere tilfælde være en god idé at medfinansiere en energirenovering.

Med en arkitekt i baghånden får du både fokus på renovering, men også på hvordan du får optimal udnyttelse af den plads, du har i forvejen.

Arkitekten er med til at sikre kvaliteten og tager hånd om det praktiske.

Egerbyg går op i kvalitet og har en målsætning om at hæve standarden for renovering og byggeprojekter blandt vores kunder. Af samme årsag anbefaler vi, at du bruger en arkitekt, når du skal i gang med et større byggeprojekt såsom en tilbygning, ombygning eller etablering af en første sal.

I forbindelse med et større byggeprojekt er det ofte nødvendigt at søge myndighedernes godkendelse eller dispensation til at undersøge jordbunden eller de konstruktionsmæssige forhold ved byggeriet.

Sommetider kan det være nødvendigt at tænke i alternative indretningsløsninger, hvis de oprindelige idéer viser sig at være urealistiske. Netop denne opgavetype er typisk arkitektens ansvar sammen med udfærdigelse af tegninger og beskrivelser, som vi sidenhen vil beregne tilbuddet ud fra.

Byggetilladelser

Du skal søge byggetilladelser, når du foretager væsentlige ændringer i boligen eller boligens areal. Derudover skal du søge om byggetilladelse ved opførelse af nyt helårshus, opførelse af garage, udhus etc. på mere end 50 m2, eller hvis du planlægger en tilbygning.

Gælder dine projekter nedrivning eller byggeri af mindre bygninger på din grund, kan du ofte nøjes med at anmelde byggeriet.

Arkitekten kan være behjælpelig med byggetilladelser. Byggetilladelser kan være omfattende på grund af de mange informationer og oplysninger, der skal indsamles. Det omhandler bl.a. vedtægter, planer, servitutter og juridiske krav, der har indflydelse på din sag.

Arkitekten ved præcis, hvilke oplysninger kommunen kræver og kan derfor få processen hurtigere igennem. Det er dog altid en fordel at være ude med din ansøgning i god tid før påbegyndelsen af dit byggeri.

Arkitekt ved renovering

Når du har behov for en arkitekt til renovering af din ejendom eller bolig, vil du oftest skulle booke et indledende møde, hvor I vil gennemgå idéer og behov. I vil også udarbejde skitser og løsninger, der passer til dine ønsker.

De fleste renoveringer, som ikke udvider boligens kvadratmeter, kræver ikke byggetilladelse fra kommunen. Dog kan der være krav, hvis det drejer sig om:

 • Anvendelsesændringer
 • Væsentlige facadeændringer
 • Taget hæves væsentligt ved energirenovering
 • Hvis skelafsætningen ændres ved efterisolering uden på facaden eller lign.

Pris

Prisen for en arkitekt tilknyttet dit renoveringsprojekt er afhængig af den valgte arkitekt og boligens størrelse. Prisen for det første møde vil typisk ligge mellem 3.600 og 6.000 kr. inkl. moms. Efterfølgende skal man regne med en timepris på omkring 1.200 kr. inkl. moms.

Da Egerbyg ikke er et arkitektfirma, kan vi henvise til dygtige arkitekter, som andre af vores kunder har haft gode erfaringer med. Derfor er ovenstående priser også vejledende.

Arkitekt ved ombygning

Det er en ombygning af din bolig eller ejendom, når der gennemføres gennemgribende ændringer fremfor almindelig vedligeholdelse. Når du overvejer en ombygning, er det vigtigt, at du tænker langsigtet og i helheder, så du får mest muligt ud af din ombygning. Det kan være, at dit tag snart skal skiftes, eller du overvejer energiforbedringer i din bolig.

Det er vigtigt, at din bolig opfylder kravene i bygningsreglementet, som bl.a. indbefatter:

 • Højder og afstand til skel
 • Redningsåbninger og flugtveje
 • Brandforhold
 • Krav til konstruktioner og materialer
 • Indeklima og ventilation
 • Energiforbrug og isolering

Den rådgivende ingeniør

Den rådgivende ingeniør er specialist i at regne ud, om fundamentet holder til de ønsker, du har om nedrivning af bærende vægge eller lignede. Derfor vil vi altid anbefale, at du kontakter en rådgivende ingeniør, når du drømmer om en ny første sal. På denne måde sikrer du, at boligens konstruktioner kan holde til de planlagte ændringer, og at bygningen ikke får sætningsskader eller i værste fald kollapser.

Yderligere er ingeniørens beregninger vigtige dokumenter for de håndværkere, der skal udføre arbejdet. Dokumenterne vil også være vigtige i en gensalgssituation, hvor en påvisning om, at arbejdet er udført korrekt ud fra rådgivningen, betyder en højere salgspris.

Vær opmærksom på, at krav om anerkendt statikerklæring, certificerede statiker i henhold til B18 §489 m.m. ikke vil være inkluderet i det tilbud, vi fremsender.

Prisen for en rådgiver

Prisen afhænger af, hvilke ydelser du skal have hjælp til. Vi vil gerne henvise dig til en ekstern, rådgivende ingeniør. Nedenstående finder du en række af de mest almindelige ydelser med dertilhørende priser. Dette kan give dig en idé om prisniveauet:

Vandskade

Hvis du har en vandskade i din kælder, på dit gulv eller et helt tredje sted, er det en god idé at få bugt med denne hurtigst muligt, inden den beskadiger øvrige dele eller strukturer af det materiale, som vandskaden er opstået på.

Besigtigelse af vandskade med notat er 4.000 kr. inkl. moms og kørsel.

Svampeskader

Svampeskader kan forekomme som skimmelsvamp eller den såkaldte ægte hussvamp. Hvis du har mistanke om et svampeangreb i din bolig, bør du få undersøgt dette hurtigt.

Prisen vil afhænge af, hvilke prøver der udtages, undersøgelsens formål, ejendommens geografiske beliggenhed, skadens størrelse og omfang.

Mikrobiologiske undersøgelser i forbindelse med svampeangreb koster typisk mellem 5.000-7.500 kr. inkl. moms. Undersøgelsen indeholder to prøver (dyrkningsprøver og/eller MycoMeter-test), transport, besigtigelse, prøveudtagning og rapportskrivning.

Bærende vægge

En bærende væg indgår i husets konstruktion og kan fx bære tagkonstruktionen, den ovenliggende etage eller bjælker med en stabiliserende virkning.

Den bærende væg er derfor også stabiliserende og er en forudsætning for, at dit hus ikke styrter sammen. Ydermuren, som dit tag hviler på, er altid bærende.

Ligeledes findes der også bærende vægge indvendigt i huset. Disse vil som regel være udført i beton, gasbeton, mursten eller lecabeton.

Syn ved huskøb

Hos Egerbyg udbyder vi ikke købersyn. Vi vil med glæde altid henvise dig til en virksomhed, der udbyder købersyn eller syn ved huskøb. De virksomheder, vi henviser til, er nogle, som vores kunder har anbefalet og har haft gode erfaringer med.

Hos Egerbyg tilbyder vi derimod håndværkervejledning til dig, der skal købe et nyt hus eller en ny lejlighed o.lign.

Håndværk

På denne side finder du de klassiske renoveringsopgaver, som Egerbyg har udført utallige af over de sidste mange år. Dette er blandt andet renoveringsopgaver såsom:

 • Badeværelser
 • Udnyttelse af første sal
 • Lofter
 • Tag
 • Gulve
 • Vægge
 • Isolering
 • Kælder

Du kan læse mere om hver renoveringsopgave længere nede.

Badeværelser

Hos Egerbyg har vi stor erfaring med at renovere og etablere badeværelser. Vi er specialister i renovering og har allerede renoveret over tusinde badeværelser.

Derfor kan du føle dig sikker på, at vi har den nødvendige erfaring, de rette kompetencer og engagerede medarbejdere, der kan hjælpe dig med en kvalificeret rådgivning, udførende arbejde og et serviceniveau over standarden.

Vi har før renoveret alt fra mindre Københavnertoiletter til store badeværelser i villaer, så uanset om du ønsker, at renoveringen af dit badeværelse skal forlænge levetiden, eller om renovering skal forskønne rummet, så kan vi hjælpe dig med at opfylde dine drømme.

Når du skal have renoveret dit badeværelse, vil der være tilkoblet flere forskellige faggrupper. En renovering af badeværelset vil både inkludere en murer, en maler, en VVS’er og en elektriker.

Derfor er det et omstændigt projekt at gå i gang med selv, men hos Egerbyg kan vi hurtigt klare processen for dig.

Bestilling af materialer til badeværelset

Badeværelset er det mest kostbare rum at renovere på grund af de specifikke krav, der er til materialer og produkter. De høje krav til materialer omhandler, at materialerne naturligvis vil blive våde og vil blive udsat for fugt. Vi tager alle opgaver seriøst og tager vores forholdsregler, så der ikke opstår komplikationer i forbindelse med fugtskader eller lignede.

Når vi skal montere sanitetsprodukter såsom brusearmatur og håndvask, er det Egerbyg i samråd med dig, der bestiller armaturerne hjem, så det skal du ikke selv gøre. Dog udbyder vi ikke bygherreleverancer på glasvægge, da dette er et inventar, der først måles op, når badeværelset er færdigt.

Årsagen til dette er flere, men de største begrundelser omhandler forkert opmåling, ekstraomkostning ved forsinket levering af produkter (bestilt af kunden) samt produktskader under leverancen. Desuden vil du være sikker på, at materialerne er godkendt i vådrum.

Du vil derimod selv skulle bestille klinker til dit badeværelse samt badeværelsesinventar som fx spejle, skabe og lignede. Montering af denne type inventar vil som hovedregel blive udført på forbrugt tid og materialer, medmindre dette er inkluderet og specificeret i tilbuddet.

Ved bygherreleverancer er du ansvarlig for at overlevere en opdateret montagevejledning fra producenten til Egerbyg. Hvis denne ikke leveres, vil montagegarantien forfalde, da Egerbyg ikke har mulighed for at montere produktet ud fra leverandørens krav og formaliteter. Du kan læse mere om bygherreleverance her.

Fliser

At vælge de rette fliser til dit badeværelse, kan være en svær proces. Når du skal have renoveret dit badeværelse, skal du tage stilling til, om du ønsker naturfliser eller keramiske sten, samt hvilken størrelse og farve stenene skal være.

Størrelse

Størrelsen på dine badeværelsesfliser bør afhænge af badeværelsets størrelse, badeværelsesinventarets placering og rummets geometriske form. Når du vælger Egerbyg til at stå for din renovering, vil tilbuddet tage udgangspunkt i keramiske fliser, der er af størrelsen 15×15 cm og op til 60×60 cm, medmindre andet er specificeret i tilbuddet.

Baggrunden for dette er, at mindre eller større fliser har specifikke krav til, hvor plant underlaget er samt hvilken type underlag, der er i boligen. Dette kan derfor medføre en merpris, da kravene til underlaget ikke vil kunne vurderes, før de nuværende fliser er demonteret.

Ligeledes er der store krav til, hvor stor hulhed der må være mellem fliserne og underlaget, samt hvor meget cementbunden klæber eller hvor meget mørtel, der anvendes på de specifikke fliser. Ligeledes vil håndlavede naturfliser svinge i størrelse og tykkelse, hvilket kræver en specialiseret flisemurer.

Farve

Fliser findes i utallige farver og udtryk. De fleste vælger en neutral farve, da de er bange for, at de vil blive træt af den valgte farvenuance. Mange vil derfor anbefale, at farvede fliser kun benyttes på mindre flader, og at man i stedet for vælger at indføre farver på andet inventar. Hos Egerbyg ønsker vi at opfylde dine drømme – så uanset om det er fliser i skarpe eller neutrale farver, står vi klar til at hjælpe og rådgive dig.

Rengøring

Der er mere rengøring ved naturfliser, end der er ved keramiske fliser. Naturfliser har ikke den samme fedtafvisende egenskab, der gør sig gældende ved andre fliser. Ligeledes vil mørke fliser også kræve mere rengøring end lyse og hvide fliser.

Skidt og snavs er mere synligt på mørke fliser, ligesom kalk også vil blive set mere. Derfor bør du overveje, hvor meget rengøring og vedligeholdelse du ønsker, når du skal vælge fliser til dit badeværelse.

Særligt ved etageejendomme

Hvis du skal have renoveret dit badeværelse, og det inkluderer, at vi som entreprenør skal have adgang til over- eller underboer, vil dette være dit ansvar. Vi skal fx have adgang til over- eller underboer ved renovering af faldstammer.

Her skal du sørge for, at de øvrige beboere i etageejendommen er underrettet om byggeriet, samt at vi har adgang til boligerne ved besigtigelser, byggeriets opstart samt under den pågående renovering.

Få professionelle til at renovere dit badeværelse

Fliselægning er en kompliceret opgave, og der er mange aspekter, der skal tages højde for, når badeværelset skal renoveres: hældning, udligning, underlag, membran m.m.

For at sikre, at du ikke ender med en fugtskade, vil vi altid anbefale, at du vælger en professionel til at udføre arbejdet.

Hos Egerbyg lægger vi fliser i alle former og materialer og kan rådgive dig under hele processen, så du hele tiden føler dig sikker under renoveringen. Vores erfaringer og kompetencer sikrer dig, at du får et badeværelse, der matcher dine ønsker, og som har et godt indeklima.

Udnyttelse af 1. sal

Har du en første sal fuld af potentiale, men som ikke bliver udnyttet maksimalt? Eller står du og mangler mere plads til familien eller et kontor i privaten?

Få opdateret førstesalen på din bolig, og byt om på rumfordelingen, så din bolig afspejler dine nuværende og fremtidige behov. De kvadratmeter, der før var værelser, kan fx forvandles til lyse stuer med luft og udsigt.

Tænk nyt, når du renoverer 1.sal

Ofte er vi tilbøjelige til at tænke traditionelt og konservativt, når vi kaster os ud i en gennemgribende renovering af husets førstesal.

Det kan du forebygge ved at konsultere en arkitekt, som kan komme med en masse gode ideer og tips til, hvordan du forvandler de almindelige rum til åbne og lyse opholdsrum med udsigt og højt til loftet.

Ny 1. sal med renovering

Behovene for plads og rumfordeling ændrer sig naturligvis i takt med, at din familie bliver større eller mindre.

Det kan også handle om, at du får behov for en decideret kontorplads i privaten.

Årsagerne kan være mange, men når det kommer til renovering af 1. sal, er der uendelig mange muligheder for, hvordan du kan udnytte din 1. sal og få den til at afspejle både stil og behov.

Vi er eksperter i renovering af din førstesal, så hvis du har visionen, har vi ambitionen.

Mangler du derimod inspiration til, hvordan du får mest muligt ud af din førstesal, er det en god idé at tage en rådgiver med på råd.

Tag rådgivere med på råd

Hos Egerbyg anbefaler vi gerne dygtige og kreative arkitekter, som ser muligheder fremfor udfordringer.

En arkitekt kan være behjælpelig, hvis du savner input og sparring til den mest hensigtsmæssige løsning – og måske også den, der står på dit budget.

I selve planlægningsfasen står du nemlig overfor en række valg – lige fra spørgsmål om indretning og materialer til valg af en eventuel byggerådgiver og håndværkere.

Lofter

Lofter har gennem tiden været konstrueret i mange forskellige materialer.

I dag er de mest udbredte lofttyper det pudsede loft, som i mange ældre boliger har flotte stuk-effekter, gipslofter, betonlofter eller lofter i træprofiler.

I nyere tid er det også blevet moderne at lave særlige lydlofter i parcel- og typehuse, der har højt til loftet.

Gipsloft

Et loft af gipsplader ligner meget et klassisk, pudset loft, hvis du spartler og maler det. Du kan få en helt jævn overflade uden synlige samlinger, uden det koster alverden.

Et gipsloft er lavet af gipsplader, som er sat op på et skelet af træ eller stål, kaldet spredt forskalling. Gipspladerne er typisk lavet af 13 mm gips, der er beklædt med et lag papir på begge sider. I siderne er der lavet kanter, så pladerne kan stødes helt op imod hinanden, og der er en forsænkning, hvor der er plads til en strimmel glasfibervæv og spartelmasse, så den samlede overflade kan blive plan.

Gipslofter bruges i 90 procent af alle nybyggede boliger i dag. Årsagen er, at gipslofter er forholdsvis billige, men også at de kan give en pæn, ensartet overflade, som minder meget om et klassisk, pudset loft.

Loft i profilbrædder af træ

Profilbrædder på loftet kan være en smuk og velegnet løsning i f.eks. et sommerhus eller et baderum.

Der er dog visse begrænsninger på, hvor du må montere profilbrædder.
Hvis du fx bor du i en etageejendom, er det ikke tilladt at anvende profilbrædder som loft- eller vægbeklædning på grund af brandfare.

Tag

Tag Egerbyg med på råd, hvis du skal reparere, renovere eller udskifte dit tag.

Vi ser heldigvis sjældent, at hele taget er i en elendig forfatning, men selv afgrænsede, små problemområder kan få katastrofale følger, hvis de ikke udbedres.

Som følge af en manglende reparation eller renovering kan du fyre for gråspurvene, eller taget kan være utæt.

Vi udfører alle former for tagarbejde på etageejendomme, villaer og sommerhuse.

Asbest i tagplader eller ej

Når du skal renovere dine tagplader, er det vigtig at vide, hvorvidt disse indeholder asbest eller ej. Indeholder tagpladerne asbest opfordrer, vi dig til at kontakte os, så du kan få den rigtige rådgivning.

Ønsker du at finde ud af, om der kan være asbest i dine tagplader, kan du finde nummerserien frem på dine tagplader og sammenligne dem med vores tabel her.

Gulve

Når du har brug for hjælp til dine gulve, er der hjælp at hente hos Egerbyg. Uanset om du ønsker en egentlig reparation af fx knirkende gulvbrædder eller en afslibning og lakering, så er vi klar til at løse opgaven.

Når du skal have nye gulve, er der mange forskellige gulvtyper at vælge mellem. Du kan overordnet vælge mellem følgende:

 • Flydende gulve
 • Laminatgulve
 • Plankegulv
 • Parketgulv

Flydende gulve

Flydende gulve er kendetegnet ved, at gulvbelægningen lægges adskilt fra underlaget. Det betyder, at belægningen kan bevæge sig i forhold til underlaget.

Vælger du for eksempel et trægulv, giver den flydende konstruktion træet mulighed for at arbejde i forhold til luftens fugtighed og temperaturen i rummet.

Flydende gulve er ikke bærende og kræver et undergulv af fx beton eller gulvplader – tag en snak med Egerbyg og find din optimale gulvløsning.

Det flydende gulv dæmper støj

En af de mange fordele ved det flydende gulv er, at det virker støjdæmpende. Det gør netop denne type gulve utrolig velegnede i for eksempel institutioner og storrumskontorer, hvor de relativt høje støjniveauer kan være til gene.

Den støjreducerende effekt opnås, da mellemlaget virker som en ”støddæmper”, der formindsker fodtrinenes forplantning til den underliggende konstruktion.

Gulv med en isolerende effekt

Det flydende gulv er, som nævnt, et lyddæmpende gulv, men derudover virker mellemlaget også isolerende, hvilket gør denne gulvtype attraktiv for dig, der har problemer med fodkolde områder i din bolig.

Vælger du desuden en gulvbelægning i træ, får du fordelen af den naturlige og organiske overflade fra træet. Træ virker rart og har en behagelig og lun overflade, så der ofte skal mere til, før man vælger at skrue op for varmen.

Et plant og 100 % vandret undergulv er en forudsætning for, at det flydende gulv bliver en succes. Det er denne proces, der er den mest krævende, og netop her kommer den store rutine, det helt rigtige værktøj og håndelaget, som Egerbyg naturligvis besidder, for alvor til sin ret.

Laminatgulv

Et laminatgulv er en gulvbelægning, som er brugt i rigtig mange danske hjem. Et laminatgulv er opbygget af en kerne af træ, hvorpå der er lagt et slidlag, der ligner forskellige træsorter.

Slidlaget i et laminatgulv er meget tyndt, omkring 2 mm, så i nogle tilfælde kan vi også lægge laminatgulv oven på et eksisterende gulv.

I dag fås laminatgulve ikke kun i et utal af træsorter, men også i mange forskellige kvaliteter.

Der er en sammenhæng mellem pris, kvalitet og holdbarhed, og vi kan som en bæredygtig håndværker kun anbefale en god slidstærk kvalitet, der holder i mange år.
Printet på disse typer er ofte også pænere og mere naturtro end de billigere løsninger.

Laminatgulve kræver et undergulv

Da laminatgulve er tynde, hører de til kategorien af ikke-bærende gulve, der kræver et undergulv.

Hvis vi skal hjælpe dig med at lægge et laminatgulv, kan du vælge at lægge det oven på dit eksisterende gulv og bruge det som undergulv. Derved sparer du penge på et undergulv og kan få et nyt gulv til en relativ billig pris.

Bor du i et nyt hus, så er undergulvet sandsynligvis beton, hvor det i ældre byggeri som regel er træplader.

Plankegulv

Går du og tænker på, om du skulle kaste dig ud i et plankegulv i din bolig, så få styr på tankerne sammen med Egerbyg, der rådgiver om det praktiske, materialevalg og pris.

De fleste huse i Danmark har trægulve i en eller anden form. De ældre boliger har primært plankegulve af massive brædder, der er lagt på strøer, hvorimod mere moderne byggerier eller renoverede ejendomme ofte har en form for lamelgulv – enten i træ eller plast.

Et plankegulv signalerer kvalitet og godt håndværk

Når du skal have et nyt plankegulv, så skal du først og fremmest finde frem til, om du vil have et lyst eller et mørkt plankegulv. Farven på gulvet afhænger primært af, hvilken træsort der anvendes.

Dernæst skal du overveje, om du er flittig med vedligeholdelsen af gulvet, eller om du er den mere tilbagelænede type, som ikke vasker gulv i tide og utide.

Naturligvis skal du også finde frem til hvilken pris, du vil betale for din gulvbelægning, men særligt forholdene omkring nuancer, vedligeholdelse og pris er gode at gøre sig klart fra starten.

Egerbyg rådgiver om bærende eller ikke-bærende plankegulv

Som nævnt er valget af træsort bestemmende for plankegulvets farver, men det er også vigtigt at se på boligens arkitektur, så du vælger et gulv, der harmonerer og understøtter den stil, du har valgt at indrette dig med.

De lyse træsorter er bøg, ask, birk og eg, og det er de lyse gulve, vi holder af her i Skandinavien. Drømmer du om et mørkere plankegulv, er det teak og mahogni, du skal vælge.

Når farverne er bestemt, skal du ud fra konstruktionen af det eksisterende gulv vælge tykkelse.

Du kan nemlig ikke vælge et tyndt laminatgulv uden at montere et undergulv, og på samme måde er et massivt plankegulv bærende i sig selv og behøver ikke et undergulv – tal med Egerbyg, hvis du er i tvivl.

Parketgulv

Et parketgulv findes i flere forskellige udformninger: stave, ruder og parketbrædder. Parketgulv fås i såvel massiv som lameludgave, hvor den massiveudgave er noget dyrere i pris.

Parketgulve findes også i flere forskellige træsorter, men som hovedregel er det hårde træsorter, der anvendes til parketgulve. Uanset træsort kan Egerbyg dog hjælpe dig med at komme frem til præcis det udtryk, du ønsker til gulvbelægningen.

Fordelen ved de hårde træsorter er naturligvis den længere holdbarhed. Særligt, hvis du vælger at give en lidt højere pris, er det på langt sigt en mere økonomisk løsning, da de massive udgaver kan slibes ned mange gange og derved bevare det smukke udtryk frem for at lægge et nyt gulv.

Skal du renovere kan du bede Egerbyg om hjælp

Vi leverer og monterer alle former for trægulve og linoleumsgulve, og vi hjælper dig gerne af med dit gamle gulv.

Vælger du at renovere et eksisterende gulv, har vi gode forslag til, hvordan det originale gulv kan sættes i stand, så det giver boligen sit eget særpræg.

Vægge

Renovering af vægge dækker over mange begreber. Det kan være, at du overvejer at rive eksisterende vægge ned – eller sætte nye op. Ligeledes kan det også være, at du overvejer at istandsætte dine vægge, så din bolig kan få et friskt pus.

Lige meget hvad du overvejer, bør du tænke på, om væggene er eller skal være:

 • Bærende vægge
 • Vægge i gasbeton
 • Gipsvægge
 • Lydvægge
 • Murstensvægge
 • Vægge i rørpuds

Bærende vægge

En bærende væg indgår i husets konstruktion og kan fx bære tagkonstruktionen, den ovenliggende etage eller bjælker med en stabiliserende virkning.

Den bærende væg er derfor også stabiliserende, og er en forudsætning for, at dit hus ikke styrter sammen. Ydermuren, som dit tag hviler på, er altid bærende.

Ligeledes findes der også bærende vægge indvendigt i huset. Disse vil som regel være udført i beton, gasbeton, mursten eller lecabeton.

Den rådgivende ingeniør er specialist i at regne ud, om fundamentet holder til de ønsker, du har om nedrivning af bærende vægge eller lignede. Derfor vil vi altid anbefale, at du kontakter en rådgivende ingeniør, når du drømmer om en ny første sal. På denne måde er du forsikret, at boligens konstruktioner kan holde til de planlagte ændringer. Således sikrer du, at bygningen ikke får sætningsskader eller i værste fald kollapser.

Gasbeton

Det er relativt nemt at bygge med gasbeton, når der skal bygges indvendige vægge. Prisen ligger også i den billige ende, hvilket gør gasbeton til et attraktivt materiale.

Den fagmæssigt korrekte betegnelse for gasbeton er “porebeton”. Men de fleste kender materialet under navnet gasbeton.

Gasbeton er fremstillet af naturmaterialerne kalk, cement, sand, vand og aluminiumspulver. Gasbeton isolerer relativt godt på grund af lufthullerne i betonen, som aluminiumspulveret skaber.

Gasbeton kan optage og afgive fugt og varme. Råd og svamp har svært ved at leve på gasbeton, da materialet er uorganisk.

Indervægge af gasbetonelementer indgår oftest i husets bærende og stabiliserende system af vægge. Det er derfor muligt at bygge huse i gasbeton i op til 3 etager.

Kan indervægge af gasbeton uden videre rives ned?

Du må aldrig rive en indvendig væg af gasbeton ned uden at have undersøgt, om væggen er bærende eller stabiliserende.

I et hus med indervægge af gasbeton vil det nemlig ofte ikke være muligt at se eller mærke, hvilke vægge der er bærende, og hvilke der er stabiliserende. Hvis du vil vide det, bør det fremgå af en tegning af huset, hvor det er markeret, hvilke vægge der er bærende og stabiliserende.

Hvis væggen er bærende, er det nødvendigt at lægge en bjælke/overligger ind som erstatning, som skal bære lasten af det, der ligger oven på væggen, fx en loftsetage eller et tag.

Gipsvægge

Vi har stor erfaring og viden, når det handler om at få etableret gipsvægge. I takt med at din familie eller dine behov ændrer sig, er det rart at kunne skabe nye ruminddelinger på en nem og effektiv måde.

Du kan med en stålkonstruktion og en bunke gipsplader inddele din bolig på måder, der passer bedre til dit nye behov, og det er temmelig ukomplicerede at etablere.

Etableringen af væggen er ikke alene hurtigt overstået, men den efterlader heller ikke store huller i budgettet. Derfor er gipsvægge eftertragtet og meget benyttet i de danske hjem.

Få en lydvæg og undgå støjgener

Lydvægge er et godt middel til at skabe et bedre hjemmemiljø og dermed opnå større trivsel.

I de senere år er det tilsyneladende kommet større fokus på, hvordan lyde kan have en såvel positiv som negativ effekt på dig og dem, du omgiver dig med. Når lydniveauet bliver for højt, er der tale om støj, der medfører et øget stressniveau.

Løsningen kan være at bygge en lydvæg, som skaber et helt isoleret rum eller blot inddeler et åbent lokale i mindre og mere rolige områder.

Mange er opmærksomme på de støjgener, der kan være til stede, og vi oplever i stigende grad, at støj kan være en kilde til irritation og konflikter i private hjem.

Vi har allerede etableret flere støjreducerende tiltag i private hjem, så vi er et godt sted at starte, hvis du går og overvejer, hvordan du kan begrænse støjen i dit hjem med en lydvæg.

Hvad er prisen på din lydvæg

Den pris, du skal betale for at få etableret en lydvæg, er forskellig og afhænger af konstruktion, størrelse og materialevalg. Kontakt os, så tager vi en uforpligtende snak om pris og muligheder.

Murstensvæg

Vores murere har store krav til kvalitet, pris og udførelse, hvad enten det gælder en etablering af en kældermurstensvæg eller en renovering af en ældre murstensvæg. Dette gælder også vores murer, som på bedste vis bygger en murstensvæg, såfremt behovet skulle opstå hjemme hos dig.

Revner i murværket ved jorden

Revner i murværket opstår som følge af, at husets fundament synker eller sætter sig.

Sætningsskader kan ofte kendes på, at de starter i fundamentet og forplanter sig op i murværket. Da det kan være svært at se, om revnerne ligger under jorden, anbefales det, at man benytter en rådgiver til dette.

Vægge i rørpuds

Vægge i rørpuds findes oftest blandt husejere, hvor huset er fra mellem 1850-1900.

En indvendig væg af brædder og puds er typisk bygget op af to lag brædder, fx et lag, der er sat lodret op, og et lag, der er sat diagonalt op. Derefter er ydersiden af brædderne beklædt med rørvæv og pudset op.

Rørvævet består af tagrør, der er vævet sammen med ståltråd, og pudsen er en blanding af kalkcement, vand og sand. En bræddevæg kan også bestå af tre lag brædder med en overfladebehandling af puds. I så fald ligger det tredje lag brædder enten vandret eller diagonalt vinkelret på det første diagonale lag.

Underlaget for pudslaget kan også være terrakottavæv, som er hønsenet, der er omsluttet af terrakotta eller ler. Det er den mere ”moderne” form for underlag til pudsen

Pudsede bræddevægge kan i sig selv ikke være bærende eller stabiliserende. De fungerer udelukkende som lette vægge, der adskiller to rum.

Da indervægge af brædder og puds ikke er bærende eller stabiliserende, kan du uden videre rive dem ned. Du skal bare være opmærksom på, at det sviner rigtig meget. Det vil være oplagt at erstatte en væg af brædder og puds med en let pladevæg fx med gips.

En bræddevæg med puds lydisolerer relativt godt. Pudslaget på begge sider af væggen gør den, sammen med brædderne inde i den, tungere, og det er med til at lydisolere. Desuden bryder brædderne inde i væggen også lyden.

Hvor godt væggen lydisolerer, afhænger også altid af samlingerne mellem væg og gulv, mellem væg og loft samt samlingerne med andre vægge. Hvis samlingerne ikke er tætte, vil lyden smutte igennem der.

Den oprindelige overflade på en pudset bræddevæg var en maling, der kunne ånde, dvs. en limmaling eller en kalkmaling. Væggen kunne også være tapetseret.

Nu til dags repareres bræddevægge ofte med ny puds, hvorefter den fuldspartles, og der sættes glasfilt op. Glasfilten bruges for at undgå, at pudsen revner eller for at optage mindre revner. Den skal holde sammen på pudsen, der er relativt skrøbelig, og samtidig ser væggen stadig pudset ud.

I dag laves der ikke nye indervægge af brædder og puds. Det vil være alt for dyrt i arbejdstid.

En indervæg af brædder beklædt med puds er ikke særligt egnet som væg i badeværelset. Hvis du alligevel skal lave dit badeværelse helt om, vil det være en god idé at erstatte væggen med en gipsvæg med vådrumsgips, når du nu er i gang.

Isolering

Varmeregningen på et velisoleret hus ligger på ca. 10.000 kr. årligt – selvfølgelig afhængigt at størrelsen. Har du svært ved at holde varmen til den pris, bør du overveje at se din bolig efter i sømmene.

Du kan isolere flere steder i din bolig, men de mest optimale steder er:

 • Isolering af brystninger
 • Isolering af kviste
 • Isolering af lysninger
 • Isolering af skunk og tag

Få en effektiv isolering til en god pris

Med mindre du har en ny bolig med ekstra fokus på energioptimering, kan du med garanti altid spare penge, når du vælger at investere i en eller anden form for isolering til dit hus.

Hvis du foretager en termografi, kan du ved selvsyn oftest konstatere, at varmen trænger ud gennem en række punkter i din bolig.

De klassiske steder såsom loft, vægge og gulve er et fint sted at starte, men du bør også være opmærksom på at få dine rør isoleret. Der skal som regel ikke så meget til, før du kan mærke en forbedring, både når du opholder dig i boligen, men også når du skal betale din varmeregning.

Alt efter hvad du har brug for, benytter vi forskellige typer isolering ift. materiale, men også i høj grad i forhold til strategi.

Ønsker du at gå din bolig efter for at tjekke, om det er tid til at få en isolering på budgettet, kan du starte med at gå op på loftet og kigge på den eksisterende isolering. Som entreprenørfirma anbefaler vi, at der er mindst 300 mm tyk isolering i denne del af huset.

Derudover skal du være opmærksom på, om din dampspærre er i god stand, inden du begynder at isolere. En efterisolering tjener sig ind i løbet af et par år og skåner klimaet til glæde for vores efterkommere.

Isolering af brystning

Brystningen er det lave, lille stykke murværk, der sidder under vinduerne. Vi anbefaler altid en udendørs isolering, da dette er mest effektivt.

Når du har fået isoleret din bolig fra kælder til loft, skal du være opmærksom på, om der er taget højde for varmesvind ved husets brystninger.

I mange parcelhuse er brystningen beklædt med træpaneler, og netop i disse tilfælde er det en forholdsvis lille opgave at få isoleret brystningerne.

Det betyder, at du kan opnå store besparelser på varmeregningen ved at udføre denne opgave.

Hvordan bliver træbeklædte brystninger isoleret 

Som nævnt i det ovenstående er det ikke ualmindeligt, at brystningen på parcelhuse er beklædt med træ, og her vil vi fjerne træbeklædningen og sætte nye paneler på efter isoleringen.

Vi vil åbne brystningen og fjerne den eksisterende isolering; herunder få set efter, at der er tørt inde bagved. Ved samme lejlighed ser vi naturligvis efter, om dampspærren sidder tæt, og om den er sluttet til helt ude i kanterne.

Er dette ikke tilfældet, sørger vi for at montere en ny dampspærre, inden vi foretager selve isoleringen af brystningen. Dette gøres for at sikre, at husets varme ikke siver ud i isoleringen og danner kondens, der kan udvikle sig til fugtskader og råd på længere sigt.

Frisk facaden op, mens dine brystninger bliver isoleret

Når vi først har fået taget de gamle paneler af, har du mulighed for at friske husets facade lidt op. Det er ikke ualmindeligt, at vi i samråd med dig sætter nogle nye sålbænke på for at sikre, at der bliver helt vindtæt ved den nye brystning.

Sålbænke er den skrå flade, der er placeret under den nederste karm på vinduer. Sålbænkens formål er at lede regnvand væk fra facaden og dermed forhindre, at der kommer fugt.

Derudover kan vi beklæde brystningen med nye brædder, så du på den måde får frisket facaden lidt op. Hvis du ønsker det, kan vi også udvide hulrummet under vinduet en smule for at give plads til ekstra isolering ved brystningen. Uden på isoleringen monterer vi vindpap, så du kan være sikker på at få den optimale isoleringsevne.

Desuden sørger vi naturligvis for, at træpanelerne ikke kommer i kontakt med fliserne eller jorden. da dine nye klinkbrædder nemt vil blive for udsatte for regn eller sne.

Brystning af massiv mursten

Er dit hus af en ældre årgang, er brystningen sandsynligvis massiv mursten. Her er opgaven med isolering af selve brystningen mere kompliceret og kan ikke udføres til den samme gode pris som ved en brystning af træ.

Isolering af kviste

Mange ældre huse er udført med kviste, der sikrer lys, luft og ekstra loftshøjde på tagetagen.

Imidlertid er de ofte dårligt eller slet ikke isolerede. Det giver derfor god mening at få efterisoleret kvisten, så varmetabet reduceres, og fugt- og svampeskader forebygges.

Mange ældre huse har op til flere kviste, og det er et udsat punkt i tagkonstruktionen. Mange vandskader opstår fx ved inddækningerne.

Det kan være en god ide at tjekke kvistens tilstand et par gange årligt, så du holder dig på forkant med eventuelle skader.

Få bugt med fugt og kolde vægge

I mange tilfælde kan du mærke, hvordan væggene føles kolde og fugtige. Det skyldes primært, at den varme luft indendørs kondenserer på kvistens kolde uisolerede ydervægge, og dermed øges risikoen for fugt og svamp.

Med en indendørs isolering kan du dæmme op for problemet. Udendørs isolering af kvisten er som regel ikke at anbefale, da det ændrer på kvistens og tagets proportioner.

Ved en indendørs isolering bygger man et stål- eller træskelet, som isoleres, inden der opsættes gipsplader.

Efterisolering af kvisten er en god forretning

Selv om det er forbundet med omkostninger at isolere dine kviste, er det i længden en god forretning.

Du reducerer udgifterne til opvarmning samtidig med, at indeklimaet og komforten bliver bedre efter isoleringen.

Derudover øger du husets værdi, og hvis du på et tidspunkt skal sælge, vil dine udgifter ”byttes” med et lavere energimærke, som betyder meget for de fleste købere i dag.

Vi har gennem årene opbygget stor erfaring og viden med alle områder inden for hovedentreprise, deriblandt også opgaver, der har med loft at gøre.

Entreprisefirmaet Egerbyg er derfor et godt sted at starte, når du ønsker kyndig rådgivning om, hvordan dit loft får det udseende, du forventer og til hvilken pris, det kan blive en realitet for dig.

Kontakt os via mail eller telefon, for en indledende dialog.

Isolering af dine lysninger

Få en entreprenør til at kontrollere, om dine lysninger er isoleret bedst muligt.

Vi har hjulpet mange af vores kunder med at isolere vægge, lofter og også lysninger. Dette er først og fremmest i ældre huse, hvor isolering ikke var det store problem, da husene blev opført.

En af de ting, der gør det ekstra vigtigt at være opmærksom på, om dine lysninger er godt nok isolerede er, at der tit sidder en radiator i umiddelbar nærhed af vindue og lysning, og dermed kan varmetabet blive ekstra omfattende.

Det er ærgerligt, hvis man har nye vinduer, for i sådanne tilfælde er det jo ikke vinduerne, der er utætte, men lysningerne rundt om. Dette kan imidlertid afhjælpes med en isolering af lysningen.

Når du skal efterisolere en lysning, svarer det til at isolere en ydervæg, og i den situation er det bedst at isolere udefra, da indvendig isolering er mere vanskelig og indebærer en højere risiko for problemer med fugt og skimmel.

En isolering af en lysning udefra er som regel omfattende og indebærer oftest, at murene bliver tykkere, og dermed ændrer husets udseende sig.

(Efter)isoler din skunk og få lavere varmeregning

Tag og loft er de kritiske punkter, når det kommer til boligens varmeregnskab.
Det skyldes, at varmen i huset stiger opad, og varmetabet gennem loft og tag er 10-15 % større end gennem ydervæggene.

Hvad er en skunk?

Langt de fleste huse med udnyttet tagetage har en skunk, som er mellemrummet mellem det nederste af taget og væggen på øverste etage.

I mange tilfælde er der ikke lagt gulv i skunkrummet, men du kan nemt lægge nogle planker ud på bjælkerne og derved anvende rummet til opbevaring.
Uanset om du ønsker at udnytte skunken til opbevaring eller ej, er det en god ide at sørge for, at skunken er velisoleret.

Isolering af skunklem

Overvejer du at isolere skunken, bør du samtidig tage selve skunklemmen med i betragtning. Her skal isoleringstykkelsen ideelt set være mere end 150 mm, og desuden bør lemmen slutte helt tæt til den omkringliggende ydervæg.

Er det ikke tilfældet, kan en ny skunklem være den bedste løsning, så du opnår størst mulig effekt af dine investeringer.

Derfor skal du isolere din skunk

Tjek i første omgang tykkelsen på isoleringen; er den mindre end 200 mm, vil du virkelig opnå en stor besparelse og få væsentlig større komfort. Du har i de fleste tilfælde let adgang til skunken gennem lemmen.

Er der god plads i skunkrummet, er det optimalt at isolere med 300 mm på gulvet og 200-250 mm på den lodrette væg.

En velisoleret skunk giver bedre indeklima

En isolering af skunken betyder, at overfladerne i din bolig generelt bliver varmere og mere behagelig. Det øger komforten og minimerer træk.

Samtidig reducerer du risikoen for, at store temperaturforskelle giver kondensdannelse, som i værste fald kan medføre fugt- og svampegener.

Kælder

Hvis du har en kælder, som du i øjeblikket bruger til tilfældig opbevaring, kan du vælge at indrette den med værelser, så du og familien kan udnytte de mange kvadratmeter i hele dit hus.

Når du har besluttet dig for at udnytte din kælder, er det en god ide at starte med at undersøge, om der er nogle særlige bestemmelser omkring beboelse i din underetage. Det kan være, der er for lavt til loftet, eller at der er andre elementer, der gør, at den er uegnet til at opholde sig i længere tid ad gangen.

En kælder der ikke er egnet til beboelse

Det er desværre et faktum, at det kan være ganske vanskeligt at få tilladelse til at indrette værelser beregnet til længevarende ophold i din kælder.

Det skyldes primært sundhedsmæssige omstændigheder, da mange kældre har problemer med fugt og derfor ikke er sunde at opholde sig i længere perioder – også selvom du betaler en høj pris for at få istandsat den.

Du kan imidlertid trøste dig med, at din kælder er supervelegnet til fx badeværelse, gæsteværelse, gildesal eller andre aktiviteter, hvor der ikke er tale om længerevarende ophold.

Vand i din kælder?

Er du en af de mange, der har haft vand i din kælder, er det sandsynligvis en forsikringssag. Så når uheldet er ude, skal du sørge for, at du for enhver en pris laver så grundig en dokumentation af skaderne i din kælder som muligt.

Det er nemlig herfra, at du skal tage fat på at udbedre skaderne og gøre din kælder anvendelig igen.

Nye døre og vinduer

Hvis du går og drømmer om at få nye døre og vinduer, bør du læse med her, så du kan få et overblik over, hvordan processen forløber.

Ring til din entreprenør og tag en snak om mulighederne for nye vinduer og/eller døre. Send os gerne en e-mail forsynet med mål, billeder samt produktnavnet på de nye døre og vinduer, du vil have skiftet.

Ud fra din mail og dine billeder, vil vi indhente et tilbud fra leverandøren, og derefter fremsender vi tilbud og tegninger af dine døre og vinduer, så du hurtigt kan få en idé om, hvad udskiftningen kommer til at koste.

Det er vigtigt, at du læser tilbuddet igennem, gennemgår tegningerne grundigt og sikrer dig, at vinduerne eller dørene er, som du ønsker og forestiller dig. Hvis du har spørgsmål til tilbuddet eller tegningerne, gennemgår vi dem glædeligt med dig.

Smag og behag er individuelt, og derfor er det dit ansvar at sikre dig, at tilbuddet og tegningerne stemmer overens med dine ønsker. Vi vil altid anbefale, at du tager på en byggeudstilling, så du kan se dørene og vinduerne i virkeligheden, så du kan få en fornemmelse af materialet.

Ændringer til det fremsendte tilbud:

Hvis du har ændringer til det tilsendte tilbud, skal dette meddeles via mail. Herfra vil vi indhente nye priser hos leverandøren og fremsende det nye tilbud med tegninger af døre og/eller vinduer. Dette skal du gennemgå grundigt, inden du skriftligt godkender tilbuddet via. mail. Husk at anføre tilbudsnummeret i mailen.

Godkendelse af tilbuddet

Når du har godkendt tilbuddet skriftligt, vil vi komme ud og foretage en gratis kontrolmåling. Ud fra disse mål bestiller vi vinduerne og/eller dørene hos leverandøren.

Ved bestilling vil vi få en nærmere leveringsuge og dato fra leverandøren omkring én uge inden levering. Der kan dog ske nedbrud eller fejl i produktionen hos leverandøren, som kan medføre en forsinkelse af vores arbejde, uden vi er skyld i dette.

Når vinduerne eller dørene er leveret, vil vi som udgangspunkt altid komme og montere dit nye vindue/dør den næste hverdag, så vi kan minimere risikoen for tyveri og hærværk.

Skulle der forekomme hærværk eller tyveri af dine vinduer eller døre, skal dette anmeldes til din egen forsikring, da de leverede materialer er inkluderet i din ejendom, så snart de er leveret på din adresse.

Mine nye vinduer/døre er ikke som forventet

Vi anbefaler altid, at du har set dit nye vindue eller din nye dør i en forretning eller på en byggeudstilling, så du er sikker på, at farven, materialet og formen lever op til dine ønsker. På denne måde undgår du, at døren eller vinduet er anderledes, end du havde forventet.

Du bør også altid se dit tilbud igennem grundigt, så du er sikker på, at du godkender tilbuddet med et vindue i det rigtige mærke, model og farve.

Hvis du har godkendt et tilbud med tegninger af døre og vinduer, som ikke lever op til dine forventninger, er dette ikke Egerbygs ansvar. Derfor understreger vi vigtigheden af, at du er sikker på dit valg, og at du kan kigget tilbuddet igennem, inden du accepterer tilbuddet, så du ikke står med de ”forkerte” døre eller vinduer.

Hjælp til opmåling af døre og vinduer

Uanset om du skal have nye døre eller vinduer, er en korrekt opmåling en forudsætning for, at du får materialer og/eller produkter, der passer i størrelsen.

Det er din opgave at foretage de første opmålinger til nye døre eller vinduer. Når tilbuddet er godkendt, kommer vi ud og foretager en gratis opmåling, så vi er sikre på, at dine mål er korrekte.

Renovering af vinduer og døre

Renovering af vinduer og døre udføres altid på forbrugt tid og materialer, da det er vanskeligt at give en realistisk pris på forhånd.

Demontering af døre og vinduer

Du bør vide, at der kan opstå revner i den pudsede facade eller områder, hvor pudset falder af. Vi demonterer altid døre og vinduer med den største forsigtighed, men en sjælden gang imellem kan der opstå små skader på den omkringliggende facade.

Disse skader kan opstå som følge af, at murværket er pudset helt ind til falsen, hvilket betyder, at vi ikke kan fjerne døren eller vinduet uden at beskadige dele af facaden.

I kølvandet på en demontering af døre og vinduer ser vi til tider, at sålbænken sidder løst. Dette er en skade, som vi ikke kan konstatere, inden vi fjerner vinduer og døre, og som vi derfor ikke kan tage højde for i vores tilbud.

Da vi ikke ønsker at forhøje et beløb svarende til, hvad det koster at udbedre eventuelle skader, må du påregne en ekstraregning for udbedring af skaden, hvis uheldet skulle være ude.

For at lette arbejdet med demonteringen af dine døre eller vinduer forventer vi, at du selv har afmonteret diverse ledninger, kabler eller øvrige effekter, som besværliggør vores arbejde med at fjerne døre og vinduer.

Vinduer

Vinduer som bærende konstruktioner

Ved nogle parcelhuse opført i 1960erne og ’70erne ser vi, at vinduesrammerne indgår som en del at husets bærende konstruktion. Derfor bør du være opmærksom, når du skal udskifte vinduer af denne type.

Det er oftest i huse med store, ekstra kraftige vinduespartier, hvor tagrammen ligger direkte på vinduerne uden murværk imellem sig, at problemet forekommer. Derfor vil vi til enhver tid anbefale, at du får en ingeniør, arkitekt eller byggesagkyndig til at undersøge, om dine vinduer er bærende eller ej, hvis du har mistanke herom.

Hvis du vælger at skifte bærende vinduer uden at forstærke husets konstruktion, kan revnede vinduer, hængende tag og sætningsskader være ubehagelige og kostbare følgevirkninger.

I dag må vinduer ikke være en del af husets bærende konstruktion, så derfor fremstilles denne type ikke længere.

Vinduer som redningsåbninger

Ifølge bygningsreglementet skal din bolig have mindst én redningsåbning direkte ud til det fri beboelsesrum og køkken. Åbningen kan ikke erstatte en flugtvej, men har den funktion, at du i tilfælde af brand kan give dig til kende overfor redningspersonale; ligesom redningspersonalet kan få adgang til din bolig gennem denne åbning.

Radiatorer under vinduer

Radiatorerne i din bolig er som oftest placeret under vinduerne. Placeringen af radiatorerne under vinduerne modvirker kuldenedfald, der uundgåeligt kommer fra vinduespartiet.

Her bliver den kolde nedfaldne luft opvarmet af radiatorerne og sendt ud i rummet. Hvis du i forbindelse med udskiftning eller renovering af vinduespartier ønsker at få flyttet dine radiatorer, fraråder vi dette, da den ovennævnte effekt vil forsvinde – også selvom radiatorerne er korrekt dimensionerede i forhold til rummets størrelse.

Effekten vil ligeledes reduceres betydeligt, hvis du udskifter radiatoren til en mindre.

Ønsker du alligevel at flytte radiatorer eller skifte til mindre størrelser, påtager vi os kun opgaven som hovedentreprenør, såfremt der kommer en rådgiver med på projektet. Vi henviser gerne til en rådgiver, der kan hjælpe dig med at foretage det bedst mulige valg af radiatorstørrelse og placering.

Vinduer i lasurfarver

Når du skal have nye vinduer med Egerbyg, gør vi alt, hvad vi kan for at sikre dig et produkt, der lever op til dine forventninger. I forbindelse med lasurlakerede vinduer har vi gentagende gange desværre oplevet, at det færdige produkt ikke har levet op til kundens forventninger grundet uregelmæssigheder/afvigelser i farverne. Vi har derfor valgt ikke at lave lasurlakerede vinduer.

Døre

Tilretning af skæve døre/dørblad

Skæve døre hører med, hvis du bor i en ældre bolig. Træ er et levende og organisk materiale, hvilket betyder, at dørene i en bolig vil blive påvirket af omgivelserne. Døre kan derfor blive skæve og/eller slidte. En tilretning af dørblade kan godt udføres, men dette er en vanskelig opgave at få helt perfekt.

Derfor anbefaler vi, at du udskifter døren fremfor at reparere, da resultatet af de skæve døre sjældent bliver tilfredsstillende. Som hovedregel vil du skulle udskifte både dør og karm for at få det bedste resultat.

Når du skal bygge om eller renoverer, er du ifølge bygningsreglementet forpligtet til at efterisolere, hvis der er rentabelt i forhold til en rentabilitetsberegning. En rentabilitetsberegning bør altid laves af professionelle.

Som hovedregel kan man sige, at jo ældre dit hus er, desto større fordel er der ved at efterisolere. Yderligere spiller faktorer såsom din nuværende varmekilde, dit varmeforbrug og boligens tæthed ind, når du skal vurdere, om det er tid til efterisolering.

Rentabilitetsberegning

Rentabilitetsberegningen fortæller om det kan betale sig at efterisolere. Rentabiliteten beregnes på grundlag af følgende formel:

(Levetiden x besparelsen) / investering ≥ 1,33

Det er den udførende håndværkers opgave at sikre sig, at bygningsreglementets krav er opfyldt. Ellers kan der rettes et erstatningsansvar over for håndværkeren. En sådan situation kan opstå, hvis nuværende eller en kommende ejer opdager, at huset ikke er udført og renoveret i henhold til gældende bestemmelser.

Byggetekniske forhold kan medføre, at bestemmelserne ikke kan opfyldes på en fugtteknisk eller byggeteknisk forsvarlig måde. Hvis det er tilfældet, skal det dokumenteres i byggesagen.

Energitilskud til CO2 reduktion

Hos Egerbyg tilbyder vi sparring til dig, der ønsker at gøre brug af energiselskabernes energitilskud. Vi hjælper dig med at finde frem til de løsninger, der giver dig de største besparelser på energiforbruget i din bolig.

Vær opmærksom på, at du selv skal ansøge om tilskuddet direkte hos energiselskaberne. Energiselskaberne skal godkende projektet, inden arbejdet går i gang, da det ikke er muligt at få efterbevilling på tilskuddet.

Der kan godt være ventetid på behandlingen af din ansøgning om tilskud, og derfor anbefaler vi, at du ansøger om tilskud i god tid. Desuden vil der yderligere gå op til 45 dage, fra din ansøgning er godkendt, til du modtager pengene på din konto.

Når du har fået godkendt dit tilskud, må du gerne selv udføre arbejdet, som du har fået tilskud til. Det er dog et krav, at det kan dokumenteres, at arbejdet er udført fyldstgørende.

Hvis du ikke kan dokumentere arbejdet, vil du ikke være berettiget til tilskuddet. Du må heller ikke benytte tilskuddet til andet arbejde end det arbejde, tilskuddet er givet til.

Hvad gives energitilskuddet til?

Energitilskuddet gives til renoveringer, der medfører et lavere energiforbrug og gælder fx:

 • Efterisolering af klimaskærm
 • Udskiftning af ældre vinduer og døre til energivenlige glastyper
 • Nye ovenlysvinduer
 • Tætning af fuger

Har du spørgsmål angående konkrete renoveringsopgaver, så kontakt Egerbyg og tag en snak om dine muligheder.

Læs mere om energitilskud

Lyd og lydisolering

Teknisk set opstår lydbølger, når luftens partikler sættes i svingninger og forplanter sig i de omkringliggende partikler. Lydbølger bevæger sig gennem luft, vand og fast materiale såsom glas, træ og metal. I praksis betyder det, at der kan forekomme ekko, og at lyden kan vandre i etageejendomme, hvilket giver gener over lange afstande.

Hver fjerde bolig i Danmark ligger i et område, hvor der er for meget støj, der fx kommer fra virksomheder, trafik, anlæg eller naboer. Det bedste modtræk er at gå til støjkilden og begrænse lyden der.

Jordvolde, støjskærme, støjreducerende asfalt eller bygninger er alle støjdæmpende elementer, men hvis der ikke er støjreducerende foranstaltninger udendørs, er løsningen en forbedring af boligens lydisolering.

En generel bedre akustik i boligen vil i nogen grad reducere dine støjgener. Forbedring af akustikken og de forskellige overfladers evne til at absorbere er lydreducerende tiltag, der er særligt velegnede i store rum med hårde overflader, såsom køkken-alrum.

Alternativt kan du lydisolere de enkelte rum eller lejligheder i bygningen. Det vil typisk være etagedæk og de rumadskillende bygningsdele, der udbygges ved lyddæmpende konstruktioner.

Reducering af støj fra overbo

Skyldes dine støjgener primært overboen, er den bedsteløsning at lydisolere loftet. Ligesom ved al lydisolering kan det være vanskeligt at angive præcis, hvor stor en reduktion i dB, de lydisolerende tiltag medfører.

Selvom vi hos Egerbyg har stor viden og erfaring med lydisolering af lofter, kan vi desværre ikke garantere dig en støjreduktion på et eksakt antal dB. Ligeledes kan vores leverandører heller ikke angive en præcis reduktion i dB.

Begrundelsen for, at vi ikke kan give dig en præcis reduktion, beror på mange faktorer: de anvendte materialer og teknikker, bygningens konstruktion og øvrige materialer, da lyd forplanter sig gennem luft, vand og faste materialer.

Vi kan derimod godt garantere, at vi udfører alle former for lydisolering af lofter efter de mest effektive metoder, og derfor vil du altid opnå en vis støjreduktion.

Forsatsloft eller nedstroppet loft

Du kan overveje to måder at lydisolere på: med et forsatsloft eller et nedstroppet loft.

Et lydisolerende forsatsloft består som udgangspunkt af to lag gipsplader, der skrues op i en bærende konstruktion af stålprofiler. Det gamle og det nye loft må ikke være i berøring, og der skabes derved et hulrum, som udfyldes med isolerende materiale.

Et nedstroppet loft anbefales ved større loftsarealer, da det kan være nødvendigt at fastgøre det lydisolerende loft til det eksisterende ved hjælp af ophæng.

Det er vigtigt at huske, at jo tykkere lag isolerende materiale, desto større lydisolerende effekt. Du skal dog også være opmærksom på, at et lydisolerende loft altid medfører en reduktion af loftshøjden på minimum 10-15 cm, og at stukken bliver det nye lydisolerende loft.

Reducering af støj fra underbo

Den mest effektive lydisolering mod din underbo vil være en isolering af underboens lofter. Hvis en loftsisolering ikke er en mulighed, kan løsningen være en ombygning af etageadskillelsen eller en lydisolering af dine gulve.

Dette er en omfattende og kostbar løsning, som berører flere beboere i ejendommen. Her vil man typisk skulle brække gulvet op, fjerne indskudslaget, lægge isoleringsmateriale og etablere et nyt gulv.

Et lydisolerende gulv kan kun anvendes ved træetageadskillelser og ikke ved trægulve på betonetageadskillelser. Opbygningen af et lydisolerende gulv består af 3-5 cm isoleringsmateriale, hvorpå der kan lægges gulvgips- eller gulvspånplader.

Dette betyder, at gulvhøjden øges med minimum 5 cm, og at eventuelle døre må afkortes efterfølgende. Øverst afsluttes med en gulvbelægning, og du kan forstærke dæmpningen af dine egne trinlyde ved at lægge tæpper på gulvet.

Lydisolering af vægge

Når du har problemer med støj fra din nabo eller udefrakommende støj, kan du afhjælpe generne ved at lydisolere væggen, der vender mod støjkilden. På denne måde kan du formindske eller stoppe naboens musik eller larmen fra maskiner og trafik.

Du bør dog gennemgå boligen fra utætheder, inden du kaster dig ud i en lydisolering af vægkonstruktionen, da lyden trænger gennem selv mikroskopiske revner eller utætheder.

Selvom vi har massevis af erfaring med lydisolering af boliger og ejendomme, kan vi desværre ikke give nogen garanti på, hvor mange dB lyden vil reduceres med, da dette i stor grad afhænger af de anvendte materialer og teknikker.

Lydisolering af eksisterende væg

Den mest effektive metode til lydisolering af dine vægge er at opsætte en forsatsvæg, der fungerer som et ekstra lag uden på den eksisterende væg.

Det bedste materiale til sådan en konstruktion er gips, der normalt opbygges af en stålkonstruktion, hvorpå der monteres to lag gipsplader. Mellem den eksisterende væg og forsatsvæggen bør der ideelt set være et hulrum på 10 cm, som fyldes med isoleringsmateriale.

For at få det bedst mulige resultat, skal man undgå, at de to vægge er i berøring med hinanden, ligesom der ikke må være gennemgående lofts- eller gulvbrædder, som lyden kan løbe langs med. Rundt om forsatsvæggen fuges der med en klassisk fugemasse.

Dårlig akustik

Gipsplader vil oftest anvendes til lydisolerende lofter, men hvis du primært generes af dårlig akustik, kan løsningen være at beklæde loftet med stenuldsplader, som effektivt absorberer lyd nedefra.

Forskellen mellem de to typer materialer er, at gipsen med sin helt glatte overflade ikke har nogen lydabsorberende effekt, hvilket betyder, at lyden kastes tilbage. Stenuldspladerne har derimod en overfladestruktur, der i højere grad bryder lydens bølger og sikrer en bedre akustik.

Noget af det vigtigste ved malerarbejde er tørretiden, der kan variere alt efter årstid og luftfugtighed.

Tørretider for maling af nyopsat gipsvæg

Maling af en ny gipsvæg tager som regel 8-10 arbejdsdage fra den første behandling til det sidste penselstrøg. Arbejdsdagene vil blive brugt på grunding, slibning og maling.

Tørretider:

 • Grunding: 1-2 timer
 • Udspartling: 1-3 timer
 • Fuldspartling: 24-28 timer
 • Grunding med microdisperser: 1-2 timer
 • Opsætning af filt: 3-8 timer
 • Pletspartling, slibning og grunding: 4-5 timer
 • Mellemslibning og maling for anden gang: 3-8 timer
 • Fugning: 6-8 timer
 • Maling for tredje gang: 3-8 timer

Fejl og mangler

Hvorfor er træværket ikke helt glat?

Når vi udfører en let slibning og maling af indfatninger/gerichter eller fodpaneler, betyder det, at den gamle maling slibes over. Den fjernes altså ikke.

Du vil derfor stadig kunne ane eventuelle mærker og gammel maling på træværket, selvom dette er overmalet. Hvis du ønsker en 100 % glat og fin overflade uden mærker eller spor efter gammel maling, skal du udskifte alt træværket til noget nyt.

Vi har oplevet gode resultater med bl.a. ubehandlet fyr. Kun med en udskiftning af træværket kan vi garantere dig, at det malede træværk fremstår helt skarpt. Hvis du overvejer denne løsning, er du selvfølgelig velkommen til at bede om et tilbud på udskiftning af træværk.

Hvorfor er der små revner i malingen?

Der kan forekomme små revner i vægoverfladen, efter vi har færdiggjort byggeriet. Dette skyldes ikke svigtende kvalitet eller manglende kompetencer, men at bygningens forskellige dele med tiden bevæger sig i forhold til hinanden.

Revnerne kaldes for sætningsskader, og det kan ikke undgås, at sådanne vil forekomme med tiden. Vi yder derfor ikke garanti for sætningsskader, da de skyldes bevægelser mellem de forskellige bygningsdele og ikke kvaliteten af byggeriet eller arbejdet.

Hos Egerbyg er vi specialister i renovering. Forandring fra gammelt til nyt motiverer os og giver os arbejdsglæde. Hos kunden er det som regel et utæt tag, en nedslidt facade eller ønsket om et mere fornuftigt energiforbrug, der driver ønsket om renovering.

Det er altid en god idé at tænke over, om ændringerne forøger husets værdi ved et gensalg. Derfor bør du overveje, hvordan ændringerne vil forandre husets udseende og overveje, om materialerne vil passe til den oprindelige arkitektur.

Budget og bank

Det er altid en god idé at spørge om prisen på dine ønsker til renoveringen, så du har en idé om, hvad renoveringen vil koste. Når du har fået prisen og lavet dit budget, går turen ned til banken.

Det kan være en god idé at have en arkitekt med på sidelinjen, når du skal planlægge dit budget. Arkitekten kan hjælpe med alternativer, som ligger inde for din økonomiske formåen.

Byggetilladelse eller ej?

Når du renoverer indvendigt, kan du som hovedregel gøre dette uden en byggetilladelse. Ønsker du derimod nye ovenlysvinduer, bygge en ny førstesal eller opførelse af garage, udhus osv., skal du altid ansøge om en byggetilladelse.

Vi anbefaler hovedentreprise ved større renoveringsprojekter

Vi anbefaler hovedentreprise til renoveringsprojekter, der involverer flere faggrupper. En byggesag er både tidskrævende og omfattende, så vi vil gerne stå for koordineringen af byggeprocessen for dig.

Vi udbyder alle faggrupper og står gerne for at lede projektet, så du får en god proces gennem hele dit byggeri og gør det nemt at have håndværkere.

Lad Egerbyg stå for din hovedentreprise

Du vil selv skulle stå for enkelte opgaver i forberedelsen af byggeprocessen. Dette kan fx være relevante godkendelser fra myndigheder såsom tegninger, arbejdsbeskrivelse, en tilbudsliste samt et udbudsbrev.

Når godkendelser og kontrakter er på plads, kan dit byggeri for alvor begynde. Hos Egerbyg lytter vi grundigt til dine spørgsmål og overvejelser, så vi kan undgå ærgerlige misforståelser.

Det handler med andre ord om tydelig kommunikation, klare aftaler og indbyrdes afstemning af forventninger til kvalitet, materialer og udførelse.

Egerbyg vil stå for byggekoordineringen af din hoved- eller totalentreprise, og vi vil indgå aftaler med de forskellige samarbejdspartnere, koordinere faggruppernes indsats og styre det tidsorienterede samt økonomiske aspekt af byggeriet.

Vi vil yderligere sørge for, at arbejdet er i overensstemmelse med kvalitetskontrollen af arbejdet.

Vi vil stå for den daglige kommunikation med dig, og vi bestræber os på at give dig en fast kontaktperson under hele projektet, så du kan få en tryg proces hele vejen. Dog kan vi ikke gardere os mod sygdom eller lignende, så afvigelser kan forekomme. Egerbyg vil desuden være ansvarlig for, at arbejdet er færdigt til tiden og til den aftalte kvalitet.

Tidsplan

Accepterer du vores tilbud, kigger vi forbi til underskrivelse af en kontrakt, hvis dit projekt er et større projekt på over 100.000 kr. Heri lægger vi også tidsplanen for byggefasen.

Hvis dit byggeri kræver byggetilladelse, vil det være at foretrække, at denne er indhentet, inden du efterspørger et tilbud. Årsagen er, at godkendelsesprocessen kan være langtrukken, udfordrende og at byggetilladelsen i værste tilfælde kan blive afvist.

Har du en byggetilladelse, og er dit projekt allerede er blevet godkendt af kommunen, vil vi lettere kunne give dig en præcis og realistisk tidsplan, da vi kender alle faktorerne i byggesagen. Alternativt ser vi os nødsaget til at estimere en ventetid for byggetilladelsen, hvor vi må tage forbehold for, at denne ikke kan overholdes.

Accept af tilbud og entreprisekontrakt

For at vi kan lave en tidsplan på dit projekt, kræver det, at vi har været ude til en besigtigelse, og at vi er kommet med et tilbud, som du har accepteret. Herefter vil du, sammen med Egerbyg, underskrive en entreprisekontrakt, der indeholder tidsplanen, hvis dit projekt er på 100.000 kr. Entreprisekontrakten er en aftale mellem dig og Egerbyg, der tager udgangspunkt i byggereglementet AB18. Entreprisekontrakten beskriver de væsentlige punkter i byggeriet, såsom betaling, garantier, levering, materialevalg, krav til udførelse samt tilvalg af dagbøder. Se mere om AB18 her.

Når du har modtaget vores tilbud, bør du læse det grundigt igennem. Er der dele af tilbuddet, du ikke forstår, gennemgår vi gerne tilbuddet sammen med dig.

Når du har modtaget det fremsendte tilbud, vil der være indregnet en mængderabat, som er opsat i forhold til entreprisestørrelsen: jo større entreprise, desto større rabat. Hvis tilbuddet skal reduceres eller revurderes, vil dette påvirke mængderabatten i takt med, at tilbuddet reduceres eller forøges.

Ved et revurderet tilbud vil det nyeste tilbud være gældende, og det originale tilbud vil bortfalde. Vores tilbud vil gælde i 30 dage, hvorefter tilbuddet udløber.

Som virksomhed er vi underlagt persondatalovgivningen, også kendt som GDPR. Derfor opfordrer vi dig til at give svar vedrørende en accept eller et afslag på det fremsendte tilbud, så vi kan behandle dine persondata yderligere.

Vi sletter dine persondata:

 • Når du har givet afslag på vores tilbud
 • Efter 6 måneder, hvis du hverken har accepteret eller givet afslag på det fremsendte tilbud
 • Når din accepterede entreprise er afsluttet med Egerbyg i overensstemmelse med diverse garantier

Du kan læse mere om vores behandling af dine persondata her.

Udførelse

I de fleste byggerier vil der være flere faggrupper involveret. Derfor er vores erfaring med planlægning af tidsplaner en fordel for dig, da tidsplanen vil afhænge af en detaljeret koordinering mellem de forskellige faggruppers arbejde.

Ved at lade Egerbyg styre dit byggeprojekt, vil du kunne undgå de mest typiske årsager til forsinkelse af et byggeri. Når Egerbyg står for dit byggeri, sørger vi for at:

 • Have en realistisk tidsplan
 • Have en god og velkoordineret styring af din byggesag, hvor vi holder tilsyn og kontrol med udførelsen af byggeriet
 • Have præcise opmålinger, så materialer og produkter kommer hjem i de rigtige mål til tiden
 • Have kompetente håndværkere, der udfører flot håndværk af høj kvalitet, så du er tilfreds med din byggesag

På alle vores byggesager har vi en byggekoordinator tilknyttet sagen, som også vil være den udførende håndværker på dit byggeprojekt. Byggekoordinatoren vil kunne træffes inden for den almindelige arbejdstid og vil fungere som din kontaktperson.

Ønsker du derimod en udvidet byggeledelse, så tilbyder vi også dette.

Afleveringsforretning

Når byggeriet er færdigt, er vi nået til afleveringsforretningen. I praksis betyder det, at vi afholder et møde, hvor vi på stedet foretager en mangelgennemgang. Her vil det blive konstateret, om der er nogle ting, der skal udbedres.

Ved større renoveringer, hvor betalingen forfalder i rater, vil vi altid gennemgå byggeriet for fejl og mangler, inden den sidste rate er forfalden til betaling. Her vil gennemgangen også ske, efter byggeriet er afsluttet, hvilket betyder, at udbedring af fejl og mangler ikke indgår i tidsplanen.

Energitilskud

Hos Egerbyg tilbyder vi sparring til dig, der ønsker at gøre brug af energiselskabernes energitilskud.

Vi hjælper dig med at finde frem til de løsninger, der giver dig lige netop de største besparelser på energiforbruget i din bolig. Vær opmærksom på, at du selv skal ansøge om tilskuddet direkte hos energiselskaberne, der skal godkende projektet, inden arbejdet går i gang. Det er således ikke muligt at få efterbevilling.

Energitilskuddet gives til renoveringer, der medfører et lavere energiforbrug og gælder for eksempel:

 • Efterisolering af klimaskærm
 • Udskiftning af ældre vinduer og døre til energivenlige glastyper
 • Nye ovenlysvinduer
 • Tætning af fuger

Har du spørgsmål angående konkrete renoveringsopgaver, så kontakt Egerbyg og tag en snak om dine muligheder.

Leje af stilladser

Du kan leje stilladser gennem Egerbyg, så du slipper for at bruge tid og kræfter på at lave særskilte aftaler med stilladsfirmaer.

Stilladsleje afregnes på ugebasis. Derfor vil du, også betale for stilladset lørdage og søndage. Prisen inkluderer lovpligtige forsikringer samt et miljøbidrag. Dog kan der ved stærk storm opstå skader på dele af stilladset, som efterfølgende må repareres. Disse udgifter vil blive faktureret særskilt på forbrugt tid og materialer.

For at være sikker på at være ordentlig dækket mod eventuelle stormskader eller lignede kan du tilføje en entrepriseforsikring.

Stilladser fastgøres til facaden af sikkerhedsårsager og i forhold til arbejdsmiljøet. Efterfølgende vil hullerne fra stilladset lukkes med silikone. For at kunne opsætte stillads kræver det adgang til 220V 16A byggestrøm.

Du kan leje to forskellige typer af stilladser:

Stillads til tagfod

Et traditionelt stillads til tagfod er den billigste løsning med en begrænset tæthed i forbindelse med kraftige regnskyl. Da der ikke er fuldkommen tæthed i forbindelse med denne stilladstype, er byggeriet mere sårbart over for regn og sne.

Lejeprisen på stilladset er variabel, da byggeriet kan forsinkes som følge af dårligt vejr undervejs. Det er dig, der afholder prisen på ved ekstraudgifter til stilladset som følge af vejrligsdage.

Stillads med heloverdækning

Stillads med heloverdækning er en løsning, du bør overveje, hvis du vil bygge i en fast periode med en fast pris på stilladsleje. Det er en noget dyrere løsning end stillads til tagfod, men også en løsning med færre ubekendte i forhold til tidsplan og omkostninger.

Entrepriseforsikring

Når du bygger nyt hus eller gennemgår en større renovering, kan du tilkøbe en særlig type forsikring, der sikrer dig mod ekstraudgifter til skader forårsaget af byggeriet. Denne forsikring kaldes en entrepriseforsikring og tegnes i det forsikringsselskab, hvor du har din husforsikring.

Entrepriseforsikringen kan variere fra forsikringsselskab til forsikringsselskab, men gælder normalt i hele bygge- og anlægsperioden.

En entrepriseforsikring dækker typisk over:

 • Tyveri – af fx materialer
 • Hærværk – fx på materialer
 • Skader på eksisterende bygninger som følge af byggeriet – fx sætningsskader
 • Personskader
 • Skader på andres ting eller bygninger – fx sætningsskader hos naboen

Dagbod

Hos Egerbyg udbyder vi muligheden for at få dagbod inkluderet i dit byggeri. Dagbod kræver dog, at du har en gyldig entreprisekontrakt med Egerbyg, hvori der specifikt er taget stilling til dagbod eller dagbøder.

Vi anvender altid regelsættet AB Forenklet som grundlag for vores kontrakter, hvori dagboden vil blive indskrevet ved forespørgsel. Dagbod udgør 1,5 promille af entreprisesummen pr. dag.

Du kan læse meget mere om vores dagbod her.

Renovering af tag

Når du skal renovere dine tagplader, er det vigtig at vide, hvorvidt disse indeholder asbest eller ej. Indeholder tagpladerne asbest, opfordrer vi dig til at tage kontakt til os, så du kan få den rigtige rådgivning.

Ønsker du at finde ud af, om der kan være asbest i dine tagplader, kan du finde nummerserien frem på dine tagplader og sammenligne dem med vores tabel her.

Skal du have nyt køkken med ombygning og ny indretning af rumme, eller har du blot brug for justeringer og renoveringer, der forbedrer dit eksisterende køkken? Vi har ekspertisen til at hjælpe dig, ligesom du altid kan forvente en klar kommunikation, en god rådgivning og tryghed gennem hele byggeprocessen.

Det kræver både planlægning og koordinering, når du skal ændre i dit køkken. Uanset om det er større eller mindre ændringer, vil der være flere fagfolk involveret i projektet.

Nyt køkken

Når du overvejer, hvorvidt du skal have et nyt køkken, kan du med fordel overveje dette:

 • Skal hele køkkenet bygges om?
 • Skal det gamle køkken rives ned og erstattes med et nyt?
 • Skal vægge flyttes eller fjernes? Og er disse bærende vægge?
 • Skal der lægges nyt gulv? Og findes der gulv under køkkenelementerne, eller er det placeret direkte på køkkensoklen?
 • Skal der installeres hvidevarer?
 • Hvilken type køkken ønsker du? Og hvilken forhandler kunne du tænke dig?

Hos Egerbyg står vi gerne for klargøring før og efter monteringen af dit nye køkken. Dog vil vi altid anbefale, at du kontakter en af de specialiserede køkkenforhandlere til at levere og montere dit nye køkken.

Denne anbefalinger giver vi på baggrund af, at du hos en køkkenforhandler vil få en samlet løsning på alle dine elementer, ligesom du kan gøre brug af køkkenforhandlerens omfattende computerprogrammer, der kan animere, hvordan dit køkken kommer til at se ud med de forskellige køkkenelementer.

Samtidig er køkkenforhandleren ekspert på netop dette område, og derfor kan de tilbyde viden om gode løsninger, så du undgår de værste faldgruber. Med andre ord vil en specialiseret forhandler sikre, at du undgår grimme løsninger, skæve hjørner og fejlmonteringer.

Når du skal bestille et nyt køkken hos en forhandler, anbefaler vi, at du medbringer billeder og en målfast tegning, så de kan give dig den bedst mulige rådgivning omkring dine fremtidige køkkenelementer.

Egerbyg står for klargøringen, før køkkenet monteres

Når du lader Egerbyg stå for klargøringen af dit køkken, inden monteringen finder sted, vil vi fjerne det gamle køkken, så der er plads til det nye. Afhængigt af dine ønsker for det nye køkken kan vi:

 • Lave nye gulve
 • Fjerne og flytte vægge
 • Male
 • Lægge køkkenfliser
 • Ny køkkensokkel
 • Ny emhætte

Når du får Egerbyg til at stå for klargøringen af dit køkken, vil vi koordinere med leverandører og de forskellige faggrupper, såsom VVS, murer, maler, tømrer og elektriker. Vi kan yderligere være behjælpelige med opmåling, hvis dette ønskes, så du er sikker på, at alle dine elementer passer.

Levering og montering

Som tidligere nævnt anbefaler vi, at du får din køkkenforhandler til at montere dit nye køkken.

Leveringstiden for de fleste standardkøkkener er som hovedregel på 4-6 uger. Dog vil der i perioder være forlænget leveringstid som følge af travlhed. Hvis du derimod ønsker specialfremstillede elementer, må du påregne yderligere 3-4 ugers ventetid.

Skulle der mod forventning være mangler eller transportskader på det leverede køkken fra forhandleren, vil forhandleren være ansvarlig for udbedring af dette.

Efter monteringen af køkkenet

Efter dit køkkenfirma har monteret dit køkken, kan vi blandt andet være behjælpelige med:

 • Stikkontakter
 • Tilkobling af vand og varme
 • Installering af hvidevarer

Renovering af eksisterende køkken

Er dit køkken slidt eller blot umoderne, og ønsker du at pifte det op, så køkkenet kan få sin glans tilbage?

Hvis du drømmer om en renovering af dit eksisterende køkken, kan du med fordel overveje:

 • Skal dine skuffer slibes og/eller males?
 • Skal din køkkensokkel installeres, så denne giver nyt liv til køkkenet?
 • Skal der monteres en ny bordplade?
 • Skal du have en ny emhætte?

IKEA-køkken og snedkerkøkken

Hos Egerbyg monterer vi kun IKEA- og snedkerkøkkener. Monteringen vil altid ske på forbrugt tid og materialer, da køkkenelementerne ikke leveres samlet i forhold til andre køkkenleverandører. Vi vil anbefale, at du kontakter os, så snart du har tegninger og materialer til køkkenet klar.

Vi har tidligere erfaret, at der til tider mangler dele ved leveringen, som er nødvendige for at samle køkkenelementerne. Derudover kan der også fremkomme transportskader på nogle af elementerne. For at undgå spild af dine penge og vores tid anbefaler vi, at du (dobbelt)tjekker, at alle dele er intakt, tilgængelig og klar til montering, da vi ikke kører efter manglende elementer og dele.

Arbejde i forbindelse med reparation eller demontering af elementer vil ligeledes udføres på forbrugt tid og materialer.

Emhætter

Ny emhætte

Inden du kaster dig ud i nye emhætter, kan du med fordel overveje, om din emhætte skal være den recirkulerende eller udsugende model.

Den recirkulerende emhætte kræver ikke aftræk, men fungerer ved hjælp af et kulfilter, som fjerner partiklerne fra stegeosen. Hvis du vælger den recirkulerende emhætte, bør du være opmærksom på at købe en solid og effektiv kulfiltertype i en god kvalitet. Desuden opfordrer vi dig også til at undersøge holdbarheden af filteret samt proceduren for rengøring.

Den udsugende emhætte er den mest effektive type, men det kræver også, at du har adgang til en aftrækskanal gennem ydermuren eller gennem loft og tagkonstruktionen.

Opsætning af emhætte

Når vi opsætter emhætter, oplever vi ind imellem, at vores kunder af æstetiske årsagerønsker et udsugningsrør med en mindre diameter end det, der anbefales af leverandøren. Som standard fås rørene med en diameter på 100 mm., 125 mm. eller 150 mm. Jo smallere en diameter, desto større udsugningstryk.

Vi imødekommer gerne dine ønske, men når du vælger et smallere rør, kan det øgede udsugningstryk medføre lydgener. Derfor anbefaler vi, at du overvejer et rør med en standard diameter, inden du køber et med en mindre diameter end det anbefalede.

Hos Egerbyg er vi en moderne entreprisevirksomhed, der råder vi over nogle af Danmarks dygtigste VVS’ere. Derfor er vi i stand til at hjælpe dig med planlægning og udførsel af de fleste typer VVS-opgaver.

Vi udfører både større opgaver som totalrenovering af dit badeværelse, ligesom vi udfører mindre opgaver som servicering af fjernvarme.

Nogle af de opgaver, som vi typisk varetager, inkluderer:

 • Kloak- og afløbsarbejde
 • Reparation eller udskiftning af vandrør
 • Varme- og energioptimeringer af boliger
 • Installation af toiletter, vaske og jacuzzier
 • Udskiftning af varmeanlæg

Få kompetent rådgivning til dit kommende projekt

Byggeprojekter, der involverer VVS-arbejde, har ofte indvirkning på en lang række øvrige aspekter i en bolig eller bygning. Hvis man skal anlægge et nyt badeværelse, skal man ofte både anvende en murer eller en tømrer foruden en dygtig VVS’er.

Hvis man skal anlægge et nyt tag eller energirenovere sin bolig, skal man ligeledes ofte have hjælp fra både en tømrer og en VVS-mand samt en elektriker.

Derfor er det afgørende, at man ikke kun ser sine VVS-opgaver som en isoleret projekt. Hos Egerbyg prioriterer vi at rådgive vores kunder hele vejen igennem deres byggeprojekter. Med vores mangeårige erfaring og faglige stolthed inden for byggebranchen kan vi altid levere den bedste rådgivning og være med til at sikre, at dit næste projekt kommer til at forløbe glat, samt at det bliver færdigt til tiden – altid til din tilfredshed.

Hvad koster en VVS’er?

Hos Egerbyg har vi faste timepriser på vores VVS’ere. Vi ønsker en gennemsigtig og transparent prispolitik, og derfor vil du altid kunne finde vores timepriser.

Når du skal bruge en VVS’er, vil vi ofte sende et samlet tilbud, hvor du kan se prisen for arbejdet – og prisen for levering af eventuelle materialer. Alternativt kan vi også udføre dit arbejde på forbrugt tid og materialer ud fra vores timepriser. Du kan se mere om forbrugt tid og materialer her.

Hvorfor bør du få en VVS’er til at se på opgaven?

Ligesom det er tilfældet med mange øvrige gør-det-selv-opgaver, så er der klare regler for, hvad man må lave selv, og til hvilken type opgave man skal gøre brug af en fagmand.

Og det gælder særligt, når det kommer til VVS-installationer. Du må overordnet kun selv påtage dig mindre opgaver som installation af en radiator, udskiftning af blandingsbatterier eller tilslutning af vand til en vaskemaskine.

Vælg en entreprenør, der kan varetage hele din opgave

Hos Egerbyg arbejder vi altid for at skabe de bedste resultater for alle vores kunder uanset deres størrelse eller budget.

Vi har mere end 10 års erfaring inden for en bred vifte af fag, herunder murerarbejde, tømrerarbejde, malerarbejde, el-arbejde og selvfølgelig VVS-arbejde. En af de store fordele ved at få os til at stå for dit projekt er, at vi råder over alle kompetencer, der skal til, for at dit kommende projekt bliver en succes.

Få et tilbud på dit kommende projekt i dag

Hos Egerbyg sidder vi altid klar til at hjælpe dig med dit næste projekt. Kontakt os i dag, og vi vil vende tilbage til dig hurtigst muligt. Vi glæder os til at høre fra dig.

Priser og betaling

Vi har ingen hemmeligheder, når det kommer til vores priser og prispolitik. Vi spiller med åbne kort og fører en gennemsigtig og synlig prispolitik, så du altid ved, hvor meget du skal betale for din håndværker.

Vi fakturerer kun i hele timer. Servicevogn er inkluderet i prisen. Vi fakturerer for 30 minutters kørsel, såfremt arbejdet kan påbegyndes kl. 07.00. Ved adgang senere end kl. 07.00 fakturerer vi for en times kørsel.

Parkering og affaldsgebyr til genbrugsstation er ikke inkluderet i timeprisen.
Dette skyldes, at vi ikke på forhånd kan forudse antallet af parkeringstimer. Hvis parkering undtagelsesvis er inkluderet i tilbuddet, vil dette fremgå i tilbudsmaterialet.

Vi har på nuværende tidspunkt faste priser for følgende faggrupper: tømrer, snedker, murer, maler, elektriker og VVS.

Vi har forskellige priser, alt efter om du er privat førstegangskunde, tilbagevendende loyalitetskunde, eller om du er erhvervskunde.

Se vores priser her.

Vi ved, at byggeprojekter er forskellige, ligesom folks ønsker og behov også er individuelle. Derfor kan der nogle gange være brug for ekstra services for at komme i mål og opfylde netop dit ønske og behov. Vi har derfor sammensat en række tilvalgsprodukter, som du kan købe som supplement til dit byggeprojekt, så du føler dig tryg og sikret.

Hos Egerbyg har vi altid tilkoblet en byggekoordinator på dine hoved- eller totalentrepriser. Din byggekoordinator vil arbejde tværfagligt med såvel planlægning, udførelse og koordinering af dit byggeri. Byggekoordinatoren er både kompetent og kyndig til sit arbejde og vil være til rådighed i hverdagene fra 07.00-15.00.

Din byggekoordinator vil også være udførende håndværker på andre byggerier og er derfor ikke kun tilknyttet dit projekt. Alligevel vil vores byggekoordinator altid prioritere sine arbejdsopgaver, og derfor kan du godt forvente en service over branchens standard.

Skulle du alligevel have et ønske og behov for en byggeleder, kan du læse mere om de forskellige tilvalgsprodukter, som Egerbyg tilbyder dig.

Professionel byggeledelse

Hos Egerbyg udbyder vi altid en byggekoordinator på større entrepriseformer, såsom total- og hovedentrepriser. Byggekoordinatoren er din udførende håndværker på byggeprojektet, som vil være til rådighed alle arbejdsdage mellem 07.00-15.00. Desuden udbyder vi også en byggeleder som tilvalg til din entreprise.

Hvad er forskellen på en byggekoordinator og en byggeleder?

Byggekoordinatoren er din udførende håndværker, hvilket betyder, at det er den samme person, som også arbejder på din byggesag indenfor en bestemt faggruppe. Byggekoordinatoren vil derfor arbejde tværfagligt med at udføre håndværksarbejde og samtidig stå for koordineringen af dit byggeri.

Byggelederen er, modsat byggekoordinatoren, ikke din udførende håndværker. Byggelederen er derimod specialist inden for fag-tilsyn, hvilket betyder, at byggelederen løbende vil føre tilsyn med byggeriet gennem udførelsesfasen.

Byggelederens job er at sikre, at projektet skrider frem som planlagt og efter tidsplanen. Ligeledes vil byggelederen også kontrollere, at det udførte arbejde er i overensstemmelse med det, der er inkluderet i tilbuddet. En af byggelederens fornemmeste opgave er deslige at stå for samarbejdet mellem byggesagens involverede parter og dig som bygherre.

Hvad er byggelederen specialist i?

Byggelederen er en formidabel projektleder, der vil bistå dig og dine behov under hele byggeprocessen. Byggelederen er specialiseret i fag-tilsyn og har yderligere en dialogisk tilgang, hvor han vil bistå dine forventninger og behov for involvering i byggeriet.

Når vi siger, at byggelederen har en dialogisk tilgang, mener vi, at byggelederen har stærke kundskaber, når det omhandler dialog og kommunikation mellem dig som kunde, Egerbyg som din udførende håndværker og byggelederen selv.

Hvad er fordelen ved en byggeleder?

Fordelen ved en byggeleder er, at han kun er tilknyttet dit byggeprojekt og derfor kender sagen ned til mindste detalje. Byggelederen står til rådighed for dig på forskellige platforme, hvilket inkluderer telefonisk og via mail. Fordelen ved dette er, at du kan ringe, hver gang der “popper” et spørgsmål op. Byggelederen vil altså:

 • Være din faste kontaktperson
 • Være tilgængelig personligt, telefonisk eller via mail i almindelig arbejdstid
 • Sende billeddokumentation af arbejdet undervejs og sørge for dokumentation før, under og efter byggeriet
 • Føre tilsyn med arbejdet undervejs
 • Stå for byggemøder
 • Stå for afleveringsforretningen samt eventuelle fejl og mangler

Grundig rengøring af professionelt rengøringsfirma

Hos Egerbyg rydder vi altid op efter os selv. Vi ved, at byggerier og renoveringer kan forårsage støv og rod.

Vi ved også, at der altid er brug for en oprydning efterfølgende. Derfor inkluderer vi en håndværkerrengøring i vores tilbud, når vi udfører et stykke arbejde for dig. Dette indebærer, at vi fjerner byggeaffald, støvsuger og fejer, efter vi har afsluttet vores arbejde.

Hos Egerbyg fjerner vi altså altid de værste biprodukter af byggeprojektet, hvilket betyder, at dit hjem ikke efterlades som en rodet byggeplads.

Efter håndværkerrengøringen er udført, skal du regne med selv at gøre rent i dit hjem, da håndværkerrengøringen blot fjerner det værste affald og snavs fra byggepladsen – dette bør dog ikke forveksles med en hovedrengøring.

Såfremt der ønskes en ekstra grundig rengøring, udført af et professionelt rengøringsfirma, kan vi hos Egerbyg også stå for dette. Rengøring af et professionelt rengøringsfirma er som udgangspunkt aldrig inkluderet i vores standardtilbud.

Vi har mulighed for at opsætte støvforanstaltninger i form af støvvægge, såfremt du ikke ønsker, at støvet spredes rundt i din bolig, imens renoveringen finder sted. En støvvæg vil dog ikke kunne sikre et 100 % støvfrit miljø, og derfor anbefaler vi altid, at en støvvæg kombineres med en efterfølgende professionel rengøring for at sikre et komplet støvfrit miljø.

Med tilvalget professionel rengøring efterlader vi dit hjem pænt og nydeligt, så du kan nyde din nye renovering bedst muligt.

Sådan fakturerer vi dig

Hos Egerbyg er vi transparente med åbenhed omkring vores prisstruktur. Derfor kan du se vores timepriser her. Vi skræddersyr vores betalingsbetingelser ud fra byggeriets størrelse, så alle parter er sikret under byggeriet.

Betaling ved byggeopgaver i tilbudsform

Inden starten af dit byggeri sender vi en faktura på startomkostninger svarende til 10 % af entreprisesummen. Opstartsomkostningerne dækker bl.a. stillads, skurvogn osv.

Ved byggesager i tilbudsform vil du inden start modtage en betalingsplan over dine fremtidige betalinger, der tager udgangspunkt i tidsplanen og stade.

Den første faktura sendes på dagen, hvor dit byggeri starter.
Startomkostninger er i gennemsnit 10-20 % af den samlede entreprisesummen, hvilket den første faktura vil afspejle.

Ved større materialeleverancer vil vi inden bestilling bede om en forudbetaling svarende til materialernes værdi, som skal betales, inden materialerne sættes i bestilling. Et tænkt eksempel på dette kunne være dine nye vinduer.

Som hovedregel vil Egerbyg stå for levering af alle de materialer, som bliver brugt under dit byggeri. I enkelte tilfælde, hvor bygherre selv står for levering af materialer, gør vi naturligvis altid opmærksom på den risiko, der er forbundet med en manglende produktgaranti, og derfor fraråder vi dette af samme grund.

Se mere om bygherreleverancer her

Når byggeriet er udført, laver vi en gennemgang af fejl og mangler, hvor vi gennemgår det udførte arbejde, inden vi sender en slutfaktura. Slutfakturaen, som udgør 5 % af hovedtilbuddet, skal først betales, når eventuelle fejl og mangler er udbedret.

Læs mere om fejl og mangler her

Vores betalingsbetingelserne er altid 8 dages netto som udgangspunkt.

Læs resten af vores betalingsbetingelser her.

Er tilbuddet gratis og uforpligtende?

Hos Egerbyg giver vi gratis tilbud. Som du nok kan forestille dig, lægger vi mange ressourcer i hvert enkelt tilbud, da vi vil give dig det bedste og mest fyldestgørende tilbud, så du altid ved, hvad du køber.

Vi bruger gerne vores ressourcer på et gratis tilbud, men til gengæld forventer vi at få indsigt i, hvem der ellers byder på arbejdet. Dette forventer vi, da det giver indsigt i prisforskelle, hvad der er inkluderet i tilbuddet osv. Dette er læring for os fremadrettet, selvom vi har mange år bag os, så vil vi altid gerne forbedre os.

I vores branche er der tradition for at afgive tilbud kvit og frit. Desværre er der tit forskel på de ressourcer, der er lagt bag tilbuddet, hvorfor vi anbefaler, at du sammenligner indholdet af tilbuddene, så du har det perfekte sammenligningsgrundlag.

Kontakt os og få tilbud her.

Hvad skal jeg gøre før tilbuddet?

Vi har en helt fast procedure, som vi følger ved tilbudsgivning. Vi anbefaler, at du læser proceduren grundigt, da den giver dig svar på de fleste spørgsmål, du kunne have. Har du alligevel spørgsmål, er du selvfølgelig mere end velkommen til at kontakte os.

Indsend information om din opgave her.

For at vi kan udforme et så nøjagtigt og detaljeret tilbud som muligt, har vi selvfølgelig brug for information vedrørende dit byggeprojekt.

Derfor bedes du sende følgende informationer, når du efterspørger et tilbud:

 • Hvornår vil du have byggeriet udført?
  Vi er altid interesseret i at vide, hvornår du ønsker at starte dit byggeri, så vi med det samme kan undersøge, hvordan vores kalender og ordrebog ser ud i netop den periode.
  Billeder af den ønskede opgave.
  Billederne kan ved mindre sager være nok til at give et tilbud ud fra. Ved større opgaver vil vi sende et team af specialister til at besigtige opgaven, så der altid er én repræsentant fra hver faggruppe.
 • Tegninger med mål af den ønskede opgave.
  Jo mere specifikke mål vi har over dit hjem, jo mere korrekt kan vi lave tilbuddet. Vi forsøger så vidt muligt at lave tilbud uden forbehold, så du ved, hvor meget du skal bruge på din byggesag – og med præcise mål og tegninger kan vi lettere efterleve dette.
 • En detaljeret beskrivelse af, hvad der skal udføres.
  Udover beskrivelsen må du gerne skrive de forskellige faggrupper, som du skal bruge, hvis du har viden om håndværkerbranchen.
 • Beregninger skal altid fremsendes ved et større projekt, hvor du fx skal nedrive bærende/stabiliserende vægge, nedrivning af skorsten eller ændringer af tagkonstruktionen. Indebærer jeres renoveringsprojekt fx nedrivning af bærende vægge, ændringer i tagkonstruktionen eller væltning af en skorsten, skal der foretages beregninger for at sikre, at husets konstruktion er stabil efterfølgende. Beregninger laves af en byggerådgiver i god tid inden besigtigelsen; gerne 1-2 uger. Vær opmærksom på, at krav om anerkendt statikerklæring, certificerede statiker i henhold til AB18 §489 m.m. ikke vil være inkluderet i det tilbud, vi fremsender.

Hvis vi mangler informationer eller har den mindste tvivl omkring de tilsendte dokumenter/billeder, kontakter vi dig og stiller afklarende spørgsmål. Har vi ingen spørgsmål, vil vi forsat kontakte dig og aftale det videre forløb i forhold til dit byggeprojekt.

I nogle tilfælde vil vi bede dig om at få en rådgiver til at udarbejde fx tegninger eller skitser, som vi kan udregne tilbuddet efter.

Tilbud ved mindre opgaver: Forbrugt tid og materialer

Ved mindre opgaver, som fx montering af blandingsbatterier, udskiftning af stikkontakter, maling af køkkener eller udskiftning af døre, er en grundig beskrivelse, billeder og tegninger af projektet ofte nok til, at vi kan udføre arbejdet ud fra dette.

Ved disse opgaver vil en besigtigelse ikke være nødvendig – og denne typeopgaver vil blive løst på forbrugt tid og materialer. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din opgave er en mindre opgave eller har andre spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

Hvordan beregnes og kontrolleres forbrugt tid?

Alle vores biler er udstyret med GPS’er, der er indstillet til at finde den hurtigste og korteste vej. Alt efter den specifikke aftale vil vi komme ud til den aftalte tid, afstemme opgaven, køre ud efter materialer og derefter udføre opgaven. Opgaven regnes altid ud fra GPS’en, da denne giver tryghed og sikkerhed – både over for dig og for os.

Hvad betyder forbrugte materialer?

Egerbyg bestiller materialer for dig for at sikre, at varerne ikke bliver forsinket eller beskadiget under levering. I begge tilfælde, ville dette betyde en forsinkelse, som koster unødige penge. Det eneste tidspunkt, du selv kan købe materialer, er til badeværelser og køkkener. Ellers står vi for bestilling og leverance af materialer.

Se mere om bygherreleverancer her.

Tilbud ved større opgaver og besigtigelser

Ved større opgaver, hvor flere faggrupper er involveret, stiller vi op med en specialist fra hver faggruppe. Ikke to byggeprojekter er ens, og derfor møder vi op med vores mest kompetente hold, så vi kan lave det helt rigtige tilbud ud fra dine ønsker.

Når du tager kontakt til Egerbyg, må du meget gerne afsætte tid til besigtigelsen i løbet af 1-2 uger. I travle perioder vil vi ikke kunne imødekomme en besigtigelse inden for 1-2 uger.

Særligt ved køkkener

Alle køkkener fra IKEA udføres kun på forbrugt tid og materialer.

Ved køkkener fra andre leverandører anbefaler vi, at du får et køkkenfirma til at stå for levering og montering af køkkenet, da disse som oftest kan gøre det hurtigere end de fleste tømrervirksomheder og entreprenørvirksomheder. Desuden kan køkkenfirmaer næsten altid give større rabatter på levering og montering af køkkener, end vi kan.

Egerbyg vil dog altid gerne være behjælpelige med arbejde forud for og efter montering af køkkener.

Særligt ved badeværelser

Ved montering af sanitetsprodukter, såsom brusearmaturer og håndvask, leverer og monterer vi dine armaturer. Vi udbyder ikke bygherreleverancer på dette, hvilket betyder, at du ikke selv skal bestille armaturerne hjem, men derimod gøre det sammen med Egerbyg.

Årsagen til dette er mange, men de største begrundelser omhandler forkert opmåling, ekstraomkostninger ved forsinket levering af produkter (bestilt af kunde) samt produktskader under leverancen.

Alle tidligere nævnte faktorer vil bevirke forsinkelse af arbejdet samt ekstra transport som følge af tilbagelevering af materialer samt hentning af nye. Derudover vil der oftest være ventetid på levering og afhentning af nye armaturer.

Bygherreleverancer udbydes derimod altid, når det omhandler klinker med mindre andet er anvist i tilbuddet.

Vi udbyder også bygherreleverancer på almindelige badeværelsesinventar, såsom skabe, spejle m.m. Dette vil som udgangspunkt blive udført på forbrugt tid og materialer. Se mere om forbrugt tid og materialer her.

Glasvægge kaldes for særskilt inventar, da disse altid laves efter renoveringen er afsluttet. Dette sker, da opmålingen til glasvæggen først kan blive helt korrekt, når badeværelset er færdiggjort.

Hvad sker der, når jeg har modtaget tilbuddet?

Når du har modtaget et tilbud fra Egerbyg, anbefaler vi, at du læser det grundigt igennem og sikrer dig, at vi har forstået hinanden rigtigt. Det er i sidste ende dit ansvar at sørge for, at vi har givet dig et tilbud på alle de opgaver, du vil have udført under renoveringen og byggeriet.

Når du har modtaget det fremsendte tilbud, vil der være indregnet en mængderabat, som er opsat i forhold til entreprisestørrelsen: jo større entreprise, desto større rabat. Hvis tilbuddet skal reduceres eller revurderes, vil dette påvirke mængderabatten i takt med, at tilbuddet reduceres eller forøges.

Ved et revurderet tilbud er det nyeste tilbud gældende, og det originale tilbud vil bortfalde. Vores tilbud vil gælde i 30 dage, hvorefter tilbuddet udløber.

Som virksomhed er vi underlagt persondatalovgivningen, også kendt som GDPR. Derfor opfordrer vi dig til at give svar vedrørende en accept eller et afslag på det fremsendte tilbud, så vi kan behandle dine persondata yderligere.

Vi sletter dine persondata:

 • Når du har givet afslag på vores tilbud
 • Efter 6 måneder, hvis du hverken har accepteret eller givet afslag på det fremsendte tilbud
 • Når din accepterede entreprise er afsluttet med Egerbyg i overensstemmelse med diverse garantier.

Du kan læse mere om vores behandling af dine persondata her.

Hos Egerbyg har du altid en fast kontaktperson, som følger din sag. Hvis du er i tvivl om, hvad de forskellige elementer af tilbuddet helt præcist omfatter, så kontakt gerne kontaktpersonen hurtigst muligt, så vi kan uddybe præcist, hvad tilbuddet omfatter.

Tilbud som helhed

Hos Egerbyg laver vi altid samlede tilbud, hvor du har mulighed for at se, hvilke arbejdsopgaver vi skal udføre inden for de forskellige faggrupper. Dertil vil prisen være inddelt i henholdsvis materialer og arbejdsløn.

Vores tilbud skal forstås som et samlet entreprisetilbud, hvilket betyder, at vi har inkluderet og indregnet arbejdsløn, materialer og produkter samt eventuelle rabatter ind i det samlede tilbud.

At tilbuddet er vurderet som en helhed betyder også, at du kan opleve, at der vil være mindre rabatter i tilbuddet, hvis du ønsker at trække enkeltstående komponenter ud af tilbuddet.

Hvis du ikke ønsker at trække noget ud af dit fremsendte tilbud, skal du sende den specifikke del, som du ikke længere ønsker. Vi kan ikke give dig enkeltstående priser på samtlige arbejdsopgaver, da en arbejdsopgave kan påvirke flere faggrupper og indeholde forskellige rabatter, der er baseret på det samlede tilbud.

Ved et revurderet tilbud være gældende, og det originale tilbud vil bortfalde. Vores tilbud vil gælde i 30 dage, hvorefter tilbuddet udløber.

Får jeg en tidsplan og en betalingsplan?

Ved større byggeprojekter laver vi en tidsplan for. Sammen med tidsplanen laver vi en betalingsplan, så du altid ved, hvornår fakturaen falder, og hvor langt vi er i din byggesag.

Betalingsplanen laves, så du har et økonomisk aspekt af byggesagen, samt kan betale i rater, så du aldrig betaler for mere end det leverede arbejde. Ved projektets afslutning vil vi gennemgå arbejdet sammen med dig, inden du skal betale den sidste rate.

Se mere om Egerbygs tidsplan her.

Accept af tilbud

Accept af tilbuddet skal altid være på skrift. Mangler der noget i tilbuddet, skal du gøre opmærksom på dette, inden du accepterer tilbuddet.

Hvad sker der efter jeg har accepteret tilbuddet?

Når du har godkendt vores tilbud, vil dit projekt blive lagt ind i ordrebogen. Det specifikke tidpunkt for opstarten, vil blive aftalt med din faste kontaktperson. Hvis du har fået en tidsplan på byggeprojektet vil opstarten følge denne plan.

Mindre skader ved nedrivning

De fleste byggesager starter med nedrivning. Selvom vi har stor erfaring med nedrivning og går forsigtig til værks, kan der opstå mindre skader, som ikke er budgetteret med i tilbuddet. Udgifterne til reparation af disse skader afholdes af dig og påregnes på forbrugt tid og materialer.

Hvem står for varsling?

Ved varsling under renovering vil du som bygherre, selv stå for dette, medmindre andet er aftalt eller anført i tilbuddet. Varsling bør fx ske ved renovering af badeværelser, hvor en udskiftning af faldstammen vil påvirke flere boliger i ejendomskomplekset.

Skal jeg rydde arbejdsområdet?

Når vi starter arbejdet hos dig, tager vi så meget hensyn til dig og dine kære som muligt. Dog må vi have plads at arbejde på og forventer din samarbejdsvilje i forhold til at rykke møbler eller andet inventar i en vis radius – gerne omkring 5 meter, hvis dette er muligt.

Hvis vi skal rydde et areal, vil vi fakturere dig den tid, det tager. Yderligere vil der være risiko for, at dit inventar kan blive beskadiget, hvis dette ikke er flyttet.

Skal vi lægge et nyt gulv eller reparere en større del af dit gulv, skal du rydde hele gulvarealet.

Opbevaring af inventar

Har du udfordringer med at få opbevaret dit inventar, mens vi renoverer din bolig, hjælper vi gerne med at skaffe en container til opbevaring af dit indbo.

Hvad er forskellen på en byggekoordinator eller byggeleder?

På alle vores byggesager har vi en byggekoordinator tilknyttet sagen, som også vil være den udførende håndværker på dit byggeprojekt. Byggekoordinatoren vil kunne træffes inden for den almindelige arbejdstid og vil fungere som din kontaktperson.

Ønsker du derimod en udvidet byggeledelse, hvor du vil have en fast kontaktperson, tilbyder vi professionel byggeledelse.

De bedste priser til dig

Hos Egerbyg har vi ingen hemmeligheder, og vi kører en gennemsigtig og transparent prispolitik. Som hovedentreprenør på din sag forhandler vi de mest gunstige priser hjem til dig. For at bibeholde en god forhandlingsposition anbefaler vi, at du ikke diskuterer priser med vores samarbejdspartnere blandt de øvrige faggrupper.

Hvad skal jeg afsætte til uforudsete udgifter

En god tommelfingerregel er, at du skal afsætte yderligere 10-15 % af tilbudsprisen til uforudsete udgifter. Som udgangspunkt vil vi altid forsøge at undgå forbehold i tilbuddet, men uforudsete udgifter kan forekomme ved opgaver, vi ikke på forhånd ved skal udbedres, før vi er i gang med renoveringen.

Hvad kan give uforudsete udgifter?

Eksempler på uforudsete udgifter kan være udbedringer i forbindelse med:

 • Skjult rørføring

Vand- og varmerør under trægulve og støbte gulve er gode eksempler på skjult rørføring, men skjulte rør forekommer flere steder i din bolig. Mange af disse rør er jernrør med begrænset levetid. Desuden er det lovkrav, at rørsamlinger ikke må være skjulte.

Når vi støder på skjulte rørføringer, kan der forekomme ekstra udgifter i forbindelse med, at vi fx skal bygge rørkasser, lave en inspektionslem eller på anden måde forebygge, at der opstår skader i husets skjulte konstruktioner.


 • Ulovlig el-føring

Gamle eller ulovlige elinstallationer kan give dig problemer og øger brandrisikoen. Skjulte elinstallationer er ligeledes svære at tage højde for i tilbudsfasen, og derfor er det også et eksempel på en uforudset udgift, du kan blive mødt med under projektet.


 • Gulve, der skal nivelleres, inden vi lægger ny belægning

Når vi fjerner en eksisterende gulvbelægning, kan det være nødvendigt at nivellere gulvet, inden vi lægger en ny belægning. Dette er for at sikre et plant underlag for belægningen og dermed sikre dig det bedste resultat.


 • Fundamentets tilstand ved renovering af kældergulv

Ved renovering af kældergulve tilstræber vi at isolere i henhold til gældende lovkrav.

I praksis foregår det sådan, at kældergulvet (klaplaget) brækkes op, og der graves ud, så der kan lægges reglementeret isolering under dit nye kældergulv. I forbindelse med udgravningen konstaterer vi i nogle tilfælde, at fundamentets tilstand under jordoverfladen ikke umiddelbart muliggør en fuld isolering.

Det kan være, at fundamentet ikke er dybdegående nok, eller det kan have en beskaffenhed, hvor det ikke står med lodrette sider i jorden.

Den optimale løsning er, at vi i korte etaper graver op omkring fundamentet. Her banker vi de ujævne fundamentsider bort, samtidig med at vi forlænger fundamentet, så det kommer til at stikke dybt nok til, at vi kan isolere i henhold til gældende lovkrav.

Denne løsning er kostbar og medfører betydelige ekstraudgifter til byggeriet. Alternativt ser vi bort fra lovkrav og lægger den isoleringstykkelse, der er mulig i forhold til fundamentets dybde og en rentabilitetsberegning.


 • Løst puds på vægge

I ældre boliger er væggene ofte konstrueret af forskallingsbrædder, hvorpå der sidder ståltråd og søm, som derefter er pudset. Pudslaget er dækket af mange lag maling og tapet, der er med til at holde pudsen på plads.

Når vi begynder at arbejde med sådan en væg, viser det sig til tider, at pudslagets forfatning er dårlig og begynder at falde af. Sådan en væg skal repareres, og i første omgang skal pudslaget fjernes helt.

Når væggens overflade skal reetableres, er der to muligheder: Påsætning af gipsplader eller opsætning af en særlig type væv, hvori der er indlejret metalstrenge.

Vi anbefaler som regel gipsplader, da det er en god (og den billigste) løsning i ældre boliger, hvor konstruktionen er i træ.


 • Ønskede ændringer af materialer

Ved renoveringer, udbygninger eller nybyggeri har man tit en vision om, hvordan dette skal se ud samt hvilke materialer man kunne tænke sig.

Vi arbejder altid ud fra det fælles tilbud, som er accepteret og underskrevet af begge parter. Det sker dog til tider, at kunden ønsker at ændre materialevalg undervejs, hvilket også ændrer tilbuddet.

Hvis man har accepteret et tilbud med en type materiale – f.eks. fliser på badeværelset eller en specifik træsort – og herefter ønsker at ændre materialevalg, som er anderledes end først aftalt, vil der komme et nyt tilbud med en ny pris, som igen skal accepteres og underskrives, inden arbejdet går i gang.

Arbejdet med forskellige typer af fliser, træsorter osv. betyder, at nogle kan være mere krævende at arbejde med end andre, hvorfor denne type kan kræve en specialist og et mere fintfølende arbejde.

Et ønske om ændringer i det oprindelige tilbud og den oprindelige aftale kan altså betyde en uforudset udgift, hvis du accepterer det nye tilbud vi laver til dig, hvilket er baseret på dit ønske om at ændre tilbuddet.

Håndværkerfradraget blev afskaffet den 1. april 2022. Det betyder, at du ikke længere kan få skattefradrag for håndværksydelser såsom udskiftning af ruder og udvendigt malerarbejde. Serviceydelser som børnepasning, vinduespudsning og rengøring er dog fortsat fradragsberettiget. Du kan læse nærmere om disse fradragsberettigede serviceydelser på Skat.dk.

Vores proces

Håndværkere for første gang?

Er det første gang, du skal have håndværkere eller ønsker du dig det forkromede overblik over, hvordan samarbejdet med Egerbyg forløber, så får du her en generel beskrivelse af, hvordan vi griber processen an, når dit byggeprojekt sættes i gang.

Den første kontakt

Du kan finde rigtig mange informationer på vores hjemmeside, som vi dagligt optimerer og forbedrer.

Faktisk bestræber vi os på, at du kan få svar på de fleste af dine spørgsmål på Egerbyg.dk, men selvfølgelig er hver enkelt sag unik. Derfor er du altid velkommen til at kontakte os via telefon eller mail.

Mindre opgaver

Har du en mindre opgave, du skal have vores hjælp til, anbefaler vi, at du bruger vores formularer.

Har du mulighed for at sende en beskrivelse af opgaven, en skitse med mål samt et par billeder, kan vi som regel give dig en overslagspris.
Ved mindre opgaver kan det oftest betale sig for dig at få udført opgaven på forbrugt tid og materialer.

Læs mere om forbrugt tid og materialer

Større byggeprojekter

Går du med tanker om en større renovering eller ombygning, bør du overveje at få udført arbejdet som en hovedentreprise, da du derved overlader projektledelsen og ansvaret for afviklingen af byggeriet til en hovedentreprenør.

Når vi fungerer som hovedentreprenør får du et samlet tilbud på hele projektet. Vi indhenter priser på de forskellige faggrupper – fx maler, elektriker eller murer og sørger for at give dig et udspecificeret tilbud med detaljerede beskrivelser af, hvad tilbuddet helt præcis dækker.

På alle vores byggesager har vi en byggekoordinator tilknyttet sagen, som også vil være den udførende håndværker på dit byggeprojekt. Byggekoordinatoren vil kunne træffes inden for den almindelige arbejdstid og vil fungere som din kontaktperson.

Hvis du indhenter flere tilbud, så vær sikker på, at de forskellige tilbud indeholder det samme, da det ellers kan være vanskeligt at sammenligne priserne.

Hos Egerbyg er det gratis at få et tilbud, og vi gør os umage med at gøre dem gennemskuelige, så du ved, hvad du køber. Da vi altid ønsker at lave et udførligt tilbud, bruger vi også mange ressourcer. Derfor håber vi på, at du er villig til at give os en tilbagemelding, hvis vi mod forventning ikke skulle få opgaven.

Oplysninger om, hvem der har fået opgaven og til hvilken pris, er en stor hjælp i vores daglige arbejde med at forbedre vores virksomhed og finde frem til, hvordan vi skruer den sammen, så vi fortsat kan være bedst til prisen. Dine informationer kan hjælpe os med at finde ud af, hvad vi gør godt – og hvad vi kan blive endnu bedre til.

Besigtigelse

Ved større entrepriser er det som regel nødvendigt med en besigtigelse, inden vi kan komme med et tilbud.

For at give dig så realistisk en tilbudspris som muligt, indkalder vi de relevante faggrupper til besigtigelsen, da de er bedst kvalificerede til at vurdere de enkelte fagspecifikke opgaver og svare på konkrete spørgsmål.

Når vi er flere faggrupper, der skal besigtige, aftales et tidspunkt 1- 2 uger ude i fremtiden, hvor vi kan få adgang til din bolig og styre udenom myldretiden. Vi er mange parter, der skal køre, så der er meget tid at spare ved at undgå myldretidstrafikken.

Tilbuddet

Efter besigtigelsen afgiver vi et tilbud, hvor vi bestræber os på at have det samlede tilbud klar inden for 14 dage.

I tilbudsfasen går vi efter at lave så præcis en tilbudspris som muligt. Du kan selv sætte fart i processen ved at have forberedt dig – fx fået udfærdiget relevante tegninger hos en arkitekt eller fået en ingeniør til at foretage eventuelle beregninger (hvis der skal flyttes vægge).

Beregninger foretaget af en professionel rådgiver og fyldestgørende dokumentation af ændringerne er din sikkerhed for, at ændringer i konstruktionen er dimensioneret og udført håndværksmæssigt korrekt.

Ved en eventuel salgssituation er det vigtigt, for at undgå anmærkninger, at du kan dokumentere, at der er foretaget beregninger af en professionel fagmand, da det ellers kan gå ud over salgsprisen.

Accept af tilbud

Når du har modtaget vores tilbud, bør du læse det grundigt igennem. Er der dele af tilbuddet du ikke forstår, gennemgår vi gerne tilbuddet sammen med dig.

Når du har modtaget det fremsendte tilbud, vil der være indregnet en mængderabat, som er opsat i forhold til entreprisestørrelsen: jo større entreprise, desto større rabat. Hvis tilbuddet skal reduceres eller revurderes vil dette påvirke mængderabatten i takt med at tilbuddet reduceres eller forøges.

Ved et revurderet tilbud vil det nyeste tilbud være gældende og det originale tilbud vil bortfalde. Vores tilbud vil gælde i 30 dage, hvorefter tilbuddet udløber.

Som virksomhed er vi underlagt persondatalovgivningen, også kendt som GDPR. Derfor opfordrer vi dig til at give svar vedrørende en accept eller et afslag på det fremsendte tilbud, så vi kan behandle dine persondata yderligere.

Vi sletter dine persondata:

 • Når du har givet afslag på vores tilbud
 • Efter 6 måneder, hvis du hverken har accepteret eller givet afslag på det fremsendte tilbud
 • Når din accepterede entreprise er afsluttet med Egerbyg i overensstemmelse med diverse garantier

Du kan læse mere om vores behandling af dine persondata her.

Ønsker du at acceptere tilbuddet, gør du det skriftligt på en mail, så vi kan begynde at planlægge arbejdet, bestille materialer og udarbejde en egentlig tidsplan. Husk at anføre dit tilbudsnummer på mailen.

Ved større entrepriser på over 100.000 kr., vil du modtage en entreprisekontrakt digitalt. Har du spørgsmål til kontrakten, kan vi gennemgå denne telefonisk. Når du har underskrevet kontrakten, udarbejder vi en egentlig tidsplan. Du kan læse mere om vores tidsplan her.

De fleste renoveringer af en bolig på omkring 200 m2 kan klares på 3 måneder. Gælder renoveringen dit badeværelse, kan opgaven som regel løses på 6-8 uger – naturligvis afhængigt af, hvor omfattende ændringer du ønsker.

Kontrakt

Hos Egerbyg har du mulighed for at få en digital entreprisekontrakt, hvis din entreprise er på over 100.000 kr. Når vi udarbejder kontrakten, sørger vi altid for, at der foreligger klare aftaler omkring pris, tid og kvalitet i din kontrakt.

Med mindre du har stor ekspertise og kendskab til byggeri, tekniske løsninger og generelle krav, kan du overveje at gøre brug af en rådgiver.

Vi anvender altid regelsættet AB Forenklet som grundlag for vores kontrakter. Hvis du ønsker det, indskriver vi gerne dagbøder i kontrakten.

Priser og betalingsbetingelser

Hos Egerbyg fører vi en gennemsigtig prispolitik. Som en del af vores service skal det være nemt for dig at se, hvad det koster at bestille en håndværker, der stræber efter at være bedst til prisen.

Derudover sørger vi for, at det udbudsmateriale, som prisen ved større entrepriser regnes ud fra, er præcis og detaljeret.

Derved mindskes risikoen for misforståelser og uforudsete udgifter, ligesom tilbuddets pris bliver langt mere realistisk.

Læs vores samlede prisoversigt

For private kunder er vores betalingsbetingelser altid netto 8 dage.
Ved større byggeprojekter, hvor der er flere faggrupper involveret, vil betalingen forfalde i rater.

Raternes størrelse afhænger af, hvor langt vi er kommet med byggeriet, så du ikke kommer til at betale for mere, end det arbejde vi er færdige med – og som du er tilfreds med.

Garanti

Ved byggerier over 1 mio. yder vi garanti.

Når vi sætter en beløbsgrænse, skyldes det, at det er forbundet med store omkostninger for både dig og Egerbyg at tegne en garanti.

Derudover er vi medlem af Dansk Byggeri, hvilket betyder, at hver byggesag er dækket af Byg Garanti – ordningen for tab op til kr. 150.000 inkl. moms.

Afleveringsforretning

Når byggeriet er færdigt, udføres en afleveringsforretning, hvor eventuelle fejl og mangler gennemgås.

Det er helt forventeligt, at der optræder fejl og mangler, men generelt har vi meget få mangler, og vi sørger naturligvis altid for at lave aftaler om udbedring af disse.

I vores tidsplaner er der ikke afsat tid til udbedring af fejl og mangler, da vi ikke på forhånd kan vurdere omfanget af disse og dermed estimere et tidsforbrug.

Når vi har udført de sidste udbedringer af fejl og mangler, modtager du en slutfaktura.

Arbejdsområde

Egerbygs hovedkontor befinder sig på Hvidovrevej 137 i Hvidovre. Vi udfører håndværksopgaver inden for hele Storkøbenhavn.

Vi dækker hovedsageligt Storkøbenhavn, men hvis du har nogle unikke opgaver, der kræver særlige kompetencer, hjælper vi også gerne dig, der bor uden for Storkøbenhavn.

Imidlertid anbefaler vi dig at bruge vores lokale kollegaer ved mindre opgaver af mere rutinemæssig karakter. På den måde sparer du kørselspenge og støtter håndværkeren i dit lokalområde.

Åbningstider

Daglig telefontid man-torsdag: 08.00-16.00
Telefontid fredag: 09.00-15.30
Telefonisk rekvirering af håndværker man-torsdag: 07.00-15.00
Telefonisk rekvirering af håndværker fredag: 07.00-14.30

Daglig arbejdstid man-torsdag: 07.00-15.00
Arbejdstid fredag: 07.00-14.30

Skulle det mod forventning ske, at du ikke kan få fat i os, eller ringer du uden for telefontiden, er du velkommen til at lægge en besked eller sende os en e-mail. Vi vil vende tilbage til dig ved førstkommende lejlighed.

Håndværk som kernekompetence

Som entreprisevirksomhed er vores kernekompetencer rådgivning og eksekvering af håndværksmæssige ydelser inden for renovering og total- og hovedentreprise.

Vi har fokus på kompromisløs kvalitet, høj faglighed, reel rådgivning og kundeservice ud over det sædvanlige. Vi vil være kendt for at være en moderne entreprisevirksomhed, der hele tiden går forrest inden for social ansvarlighed, innovation og efteruddannelse.

Faggrupper

Hos Egerbyg har vi fire hovedafdelinger med dertilhørende faggrupper.

Vi har en tømrer-, murer-, elektriker- og VVS-afdeling med kompetente og dygtige fagfolk med passion for deres håndværk. Dertil har vi også vores egne byggeledere, du trygt kan overlade koordineringen af dit byggeri til.

Samarbejdspartnere

Vi har gennem de sidste +10 år arbejdet med mange byggerier og med mange forskellige håndværkere.

Igennem denne tid har vi erhvervet de mest kyndige samarbejdspartnere, hvilket betyder, at vi kan anbefale og inddrage alle faggrupper lige fra malere og fugemænd til gulv- og flyttemænd. Derudover har vi også samarbejde med fagfolk indefor nicheerhverv såsom diamantboring, forgyldning, terrazzogulve og meget mere.

Vi har også et godt samarbejde med nogle af landets bedste rådgivere, arkitekter og ingeniører, som vi gerne anbefaler dig.

Egerbyg udfører ikke

Hos Egerbyg kender vi vores styrker og vores begrænsninger. Derfor er der nogle opgaver, som vi ikke påtager os.

Nybyggeri – tilbygninger og udestuer

Hos Egerbyg er vi specialister i renovering. Derfor udfører vi som hovedregel ikke nybyggeri som fx udestuer og tilbygninger.

Ønsker du alligevel at bruge os til en tilbygning, udfører vi kun opgaven, såfremt du allerede har en arkitekt tilknyttet til projektet. Derudover skal du have tegninger og beskrivelser klar, ligesom du skal have styr på byggetilladelsen, de geologiske undersøgelser og øvrige godkendelser på plads.

Dette er alt sammen noget, som en arkitekt kan være behjælpelig med.

Kolonihavehuse

Vi kender som sagt vores begrænsninger, og derfor løser vi ikke opgaver i kolonihavehuse.

Oprydning og rengøring

Når vi giver dig et tilbud på en opgave, er det inklusiv oprydning og håndværksrengøring.

Vi rydder op efter os, så dit hjem efterlades pænt og ryddeligt. Vi sørger for at støvsuge for at fjerne det værste skidt, som støv og puds. Dog må du regne med, at du efterfølgende skal have en mere grundig rengøring.

Selvom vi kun har været ét sted i huset, vil de fleste opgaver sprede støv til de nærliggende områder og rum, selvom vi altid forsøger at begrænse støvgener. Ved større projekter vil vi bl.a. forsøge at begrænse støvgener med en støvvæg.

Hvis du ikke magter den efterfølgende rengøring, har du mulighed for at tilkøbe en grundig rengøring fra et professionelt rengøringsfirma gennem os.

Affaldshåndtering

Vi forsøger altid at tage hensyn til miljøet og fortsætte som en bæredygtig entreprenørvirksomhed, når vi bortskaffer affald.

Vi opnår en bæredygtighed ved at begrænse antallet af kørte kilometer, ved at benytte os af såkaldte bigbags, som bliver afhentet. I sidste ende betyder det også, at du ikke skal betale for ”død” transport frem og tilbage til storskrald, da medarbejderen i stedet kan bruge sin tid effektivt hos dig og på dine projekter.

Overtagelse fra andre håndværkere

Som udgangspunkt vil vi helst ikke røre ved andre håndværkeres arbejde, da vi ikke har mulighed for at give garanti på deres del.

Vi har faste rammer vedrørende kvalitetssikring og garantier, der er med til at sikre både dig og os et håndværk af ordentlig kvalitet. Derfor ønsker vi ikke at overtage arbejde med materialer, som vi ikke selv har indkøbt, ligesom vi ikke vil påtage os garantien for et stykke arbejde, vi ikke selv har startet op.

Sker det undtagelsesvis, at vi overtager en anden håndværkers arbejde, vil vi kun kunne yde garanti på den del, som vi selv har udført.

Produktvalg

Hos Egerbyg forsøger vi altid at holde os på forkant med de nyeste ændringer og trends indenfor produkter og materialer.

Vi sørger også løbende for efteruddannelse og certificeringer af vores medarbejdere, så de altid kan rådgive kunderne på det mest kvalificerede grundlag.

I rådgivning om materialer og produkter vil vi altid anbefale dig at deltage på en byggeudstilling eller tage ned til producenten og se produktet i virkeligheden. På denne måde kan du undgå, at produktet ikke møder dine forventninger i forhold til materiale, farve og udseende.

Byggekoordinering og byggeledelse

På alle vores byggesager har vi en byggekoordinator tilknyttet sagen, som også vil være den udførende håndværker på dit byggeprojekt. Byggekoordinatoren vil kunne træffes inden for den almindelige arbejdstid og vil fungere som din kontaktperson.

Asbest og tagplader

Når du skal renovere dine tagplader, er det vigtig at vide, hvorvidt disse indeholder asbest eller ej. Indeholder tagpladerne asbest, opfordrer vi dig til at tage kontakt til os, så du kan få den rigtige rådgivning.

Ønsker du at finde ud af, om der kan være asbest i dine tagplader, kan du finde nummerserien frem på dine tagplader og sammenligne dem med vores tabel her.

Vejrlig

Når vi arbejder på udendørsopgaver, kan der af og til forekomme dage, hvor dit byggeprojekt kan påvirkes af regn, blæst eller sne i en sådan grad, at arbejdet må indstilles.

Dette er såkaldte vejrligsdage. Når arbejdet indstilles, skyldes det oftest sikkerhedsmæssige årsager og sikkerhedsforanstaltninger.

Det er ikke forsvarligt for vores mænd at opholde sig på et stillads i kraftig blæst og stormvejr, ligesom det ikke er tilladt at bruge elektriske maskiner i regnvejr.

Vi tjekker altid vejrudsigten, når vi planlægger næste dags arbejde og vil udelukkende sende medarbejdere på indendørsopgaver eller ”tørre byggeprojekter”, hvis vejrudsigten lover regn. Skulle der opstå forsinkelser som følge af vejrlig, kan det betyde ekstra omkostninger for dig som følge af fx stilladsleje.

Udendørsopgaver kan bl.a. være isætning af vinduer og døre, etablering af kviste, lægning af tag eller udvendige maler- og mureropgaver.

Tørre byggeprojekter

Når man taler om tørre byggeprojekter, handler det primært om at reducere byggefugt og forebygge fugt i bygningsdele og materialer under byggeprojektet. Ved denne type byggeri kan der garanteres en fast byggeperiode uden ekstra omkostninger til stilladsleje, da byggeriet ikke i samme grad påvirkes af vind og vejr.

Hvis konstruktioner eller materialer under byggeriet udsættes for regn, vil det øge risikoen for fugt i det færdige arbejde. Fugt i de forskellige bygningsdele vil føre til skimmelsvamp eller råd, som påvirker indeklimaet negativt.

I yderste konsekvens medfører sådanne gener et sundhedsskadeligt indeklima. Desuden kan fugtige bygningsmaterialer være medvirkende til, at styrken i de forskellige konstruktioner reduceres som følge svampe- eller rådangreb.

Det er derfor vigtigt, at du forebygger risikoen for regn og følgende opfugtning gennem så tørt et byggeri som muligt.

Et tørt byggeri kan sikres ved, at du fx vælger stilladser med heloverdækning.

Bygherre

I forbindelse med ombygning eller nedrivning af parcelhuse, andre privathuse eller mindre bygninger over 10 m2 har man som bygherre pligt til at få foretaget miljøscreening af sine bygninger med henblik på, om der skulle være miljøskadelige stoffer i dele af byggeriet.

Der skal ifølge loven foretages screening for asbest, PCB, klorerede paraffiner (KP’er), tungmetaller, PAH’er (tjærestoffer) og olie. Som udgangspunkt gælder forpligtelsen på alle huse, hvor der har været tilbygget, ombygget eller lignende. I huse bygget mellem 1950 – 1977 er der størst risiko for at finde bygningsdele, der indeholder nogle af de skadelige stoffer.

Arbejdet med screening og prøvetagning bør udføres af erfarne prøvetagere og rådgivere, og analysearbejdet bør efterfølgende foretages af et akkrediteret laboratorium.

Udover asbestscreening og pcb-screening omhandler den danske lov om miljøscreening krav til bygherre om screening af adskillige andre skadelige stoffer i forbindelse med ombygning eller nedrivning af bygninger eller bygningsdele.

Bygherre skal udfylde et foruddefineret miljøscreeningsskema og lægge en plan for arbejdet. Både kommunen og entreprenøren på byggeprojektet skal adviseres om forekomst af PCB og andre materialer med koncentrationer af miljøfarlige stoffer, der ligger over grænsen for farligt affald. Adviseringen til kommune skal også indeholde information om, hvor meget og hvilke typer affald arbejdet vil medføre og skal anmeldes senest 2 uger inden påbegyndelsen.

Det er dog muligt for bygherren at overlade ovenstående arbejde til entreprenøren, men det er altid bygherren, der er ansvarlig for, at lovgivningen overholdes.

Miljøscreeningen foretages ved stikprøver fra materialer, der indgår i de bygningsdele, der enten skal nedrives eller ombygges, og som erfaringsmæssigt kan indeholde miljøfarlige stoffer.

Stikprøverne bliver foretaget på synlige overflader i bygningsdelen. Det kan være i fugemasse, fliser, træværk, mur, beton og andet, som enten typisk indeholder nogle af de skadelige stoffer, eller hvor indsivning fra tilstødende materialer kan have fundet sted. Prøvetagningen efterlader så vidt muligt ikke destruktive indgreb i konstruktioner.

I flere tilfælde vil den indledende miljøscreening være nok til at kunne lave en generalisering over forekomsten af skadelige stoffer i bygningsdele, og byggeriet vil kunne påbegyndes kort efter.

I mere omfattende sager kan en uddybende undersøgelse efterfølgende være nødvendig. Denne undersøgelse kaldes en kortlægning og indeholder blandt andet både angivelse af mængder på miljøfarlige stoffer og indtrængningsdybde på indsivning i eksempelvis murværk og beton.

Her er en overskuelig guide til dig, der trin for trin tager dig gennem processen, så du hurtigere og nemmere kan komme i gang med dit planlagte byggearbejde:

 • Få en nedrivningstilladelse hos kommunen*
 • Udfyld miljøscreeningsskema (downloades fra din kommunes website)
 • Få udført prøvetagninger og beregnet affaldsmængder
 • Du anmelder affaldsmængde og typer til kommunen
 • Du fremsender dokumentation til kommunen på korrekt affaldshåndtering

*gælder ikke ombygning/udbygninger, hvor der ikke nedrives bygningsdele.

Det kan virke som en uoverskuelig opgave, når man står midt i bygge- eller ombygningsplaner at skulle forholde sig til at bruge tid og penge på en miljøscreening og korrekt håndtering af arbejdsproces og bortskaffelse af affald indeholdende skadelige stoffer.

Men ud over, at det er din pligt at følge processen som foreskrevet, er det også vigtigt, at du forholder dig til det sundhedsskadelige indeklima, der kan være i et hus, hvor disse ting ikke er håndteret korrekt.

Ydermere ender mange husejere med at stå med en endnu større regning, når de skal skille sig af med giftigt affald ved nedrivninger og ombygninger, hvor der ikke er foretaget miljøscreening samt en efterfølgende planlægning af arbejdet og bortskaffelse af affaldet.

Hvad koster en miljøscreening?

Da alle ældre huse er forskellige, kan det være svært at give en fast pris for en miljøscreening, men som udgangspunkt koster det 10.000 kr. ex moms. Prisen er for miljøscreening med prøvetagning og analyse af 10-12 prøver, samt udarbejdelse af en miljøscreeningsrapport indeholdende fotodokumentation (ca. 100 m2 bolig).

Typisk kræver en større ejendom med flere typer byggematerialer og overflader flere prøvetagninger, og miljøscreeningen vil dermed koste mere. Prisen vil blive beregnet ud fra den konkrete opgave.

Står du over for en ombygning eller en nedrivning, så kontakt et anerkendt firma, der har specialiseret sig i miljøscreening, så de kan hjælpe dig gennem forløbet, og så du hurtigst muligt kan komme videre med dine byggeplaner.