FAQ

Kunderejsen

Få et gratis tilbud

Hos Egerbyg er vores tilbud altid gratis, og på større hovedentrepriser møder vi op med et team af specialister, som hver især repræsenterer håndværksfagets forskelle faggrupper, fx murer, maler, tømrer & elektriker som de klassiske eksempler.

På mindre projekter kan billeder af opgaven være tilstrækkeligt for at kunne sende et tilbud.

Hvad er en hovedentreprise?

Et byggeprojekt er meget mere end den udførende håndværker. Et byggeri kræver planlægning, papirarbejde og koordinering af de forskellige faggrupper, så projektet kan blive færdiggjort på kort tid, men med et resultat, der er i top. Hovedentreprisen er meget benyttet på det private marked. Hovedentreprisen adskiller sig fra andre større entrepriser ved, at du som bygherre selv har ansvaret for at indhente byggetilladelser og rekruttere arkitekter og ingeniører, hvis dette er nødvendigt. Hvis du ønsker at slippe for dette ansvar, skal du overveje en totalentreprise i stedet for. I hovedentreprisen vil firmaet disponere og koordinere de forskellige faggrupper under hele byggeprocessen, styre dit byggeprojekt fra start til slut samt sikre, at tidsplanen overholdes. I denne form for entreprise vil dit arbejde som bygherre ligge i forberedelsesfasen, inden selve byggeriet går i gang.

Totalentreprise?

Totalentreprise er normalt anvendt til typehuse eller sommerhusbyggeri. Totalentreprisens fordel er, at du overlader alle processer til én person – totalentreprenøren. Du skal derfor kun kommunikere med én person, som du også afklarer alle beslutninger med. Ulemperne er, at der er færre entreprenører at vælge i mellem, og at du tidligt skal være meget bevidst om stil, materialer m.m. Når du vælger denne entrepriseform, klarer virksomheden hele processen for dig. Du skal blot skrive under på en entreprisekontrakt, og derefter klarer totalentreprenøren arbejdet for dig.
Totalentreprenøren råder over alle de forskellige afdelinger såsom arkitekter, ingeniører og bygningskonstruktører. Totalentreprenøren indgår kontrakter med de forskellige underentreprenører og står for styring af projektet og sørger for, at alt udføres frem til færdig levering.

Dog er det sådan, at der i totalentrepriser ikke er inkluderet uvildigt tilsyn med kvaliteten m.v. Derfor er det en rigtig god idé at entrere med en professionel tilsynsførende og lade ham varetage tilsynet.

Hovedentreprise med Egerbyg

Egerbyg er et velkonsolideret entreprenørfirma, der er specialister i renovering og restaurering for private og professionelle bygherrer. Derfor kan du med fordel vælge os til at tage hånd om renoveringen af din bolig. Som hovedentreprenør tager vi ansvar for koordinering, planlægning og kvalitetssikring af byggeriet. Ved større projekter over 100.000 kr. vil du modtage en entreprisekontrakt og en realistisk tidsplan, så du ved, hvordan byggeriet skrider frem. Du vil modtage entreprisekontrakten digitalt, og du vil have mulighed for at gennemgå denne telefonisk med den sagsansvarlige, hvis du har spørgsmål til denne.

Vi har gennem tiden udført mange hovedentrepriser for både små og store privat- og erhvervskunder. Du kan se vores referencer her. En af vores stærke sider er vores strukturerede og systematiske arbejdsprocesser, der sikrer, at dit byggeri går så smidigt og smertefrit som muligt. Derfor fungerer vi godt som din hovedentreprenør, da vi sørger for, at din tidsplan overholdes, at dit byggeri er koordineret, samt at resultatet bliver leveret i den højeste kvalitet. Vi differentierer os fra andre håndværkere i branchen ved, at vi leverer en høj standard af informationer samt en kontinuerlig informativ kommunikation, så du kan føle dig sikker og opdateret gennem hele processen.

Når du skal i gang med at forvandle dit håndværkertilbud til en drømmebolig, bør du overveje, hvordan ændringerne vil forandre husets udseende. Derfor anbefaler vi, at du vælger de materialer, der passer ind i – eller sammen med – den oprindelige arkitektur. Det er som regel et utæt tag, en nedslidt facade eller ønsket om et mere fornuftigt energiforbrug, der driver ønskerne om renovering. Men du bør også tænke over, om ændringerne forøger husets gensalgsværdi.

Arkitekter kan inspirere dig

Hos Egerbyg er vi specialister i renovering. Det er forandringen fra gammelt til nyt, som giver os arbejdsglæde og motiverer os. Det er altid en god idé at tage en arkitekt med på råd i idéfasen, da dit hjem højst sandsynligt gemmer på unikke muligheder, som du overser. Blandt vores samarbejdspartnere har vi nogle dygtige arkitekter, som har tænkt ud af boksen og fået det bedste frem i flere af vores renoveringsprojekter.

Hvis din renoveringsplan omfatter nedrivning af vægge, bør du altid kontakte en rådgiver eller ingeniør, der kan sikre, at du ikke river bærende eller stabiliserende vægge ned. Bærende vægge er en del af din boligs konstruktion, og de bevirker, at dit hus ikke styrter sammen.

Det starter med budget og bank

Arkitekten er god at have med på sidelinjen, når du skal lægge et budget. Har du ingen erfaring med byggeri, kan du af gode grunde ikke vide, hvad ting koster, hvilket gør det umuligt at budgettere. Det kan desuden være nyttigt at spørge os om en ca. pris på et stykke arbejde. Har du ønsker, der viser sig at være for dyre, kan arkitekten desuden hjælpe med alternativer, som ligger inden for din økonomiske formåen. Når dit budget er lagt, går turen til banken.

Byggetilladelse eller ej?

Når du renoverer indvendigt, kan du som regel gøre det uden byggetilladelse. Ønsker du dog fx nye ovenlysvinduer eller at bygge ny 1. sal, kræver det byggetilladelse fra kommunen. Vær opmærksom på, at der i nogle kommuner er ventetid på at få en byggetilladelse – gerne 6-8 uger. Derfor er det en god idé at ansøge om denne, inden dit entreprisefirma går i gang med arbejdet, så du ikke står med en bolig under renovering og får et afslag.

Vi behøver denne information, før vi kan lave tilbuddet:

 1. Eventuelt byggetilladelse, hvis denne er påkrævet.
 2. Beregninger af bærende konstruktioner samt kontaktinformationer på den tilkoblede arkitekt, ingeniør, statiker, brandekspert mm.
 3. Plantegninger og snittegninger før/efter samt billeder af de nuværende forhold.
 4. En detaljeret beskrivelse af, hvilket arbejde der skal udføres, og hvilke materialer vi skal bestille hjem.
 5. El-diagram: Hvor skal stik og kontakter placeres?

Hvis vi mangler informationer eller har den mindste tvivl om de tilsendte dokumenter/billeder, kontakter vi dig og stiller afklarende spørgsmål.

I nogle tilfælde vil vi bede dig om at få en rådgiver til at udarbejde et skitseprojekt, som vi kan udregne tilbuddet efter.

For at minimere ubekendte ekstraomkostninger under dit byggeri anbefaler vi altid, at der laves en screening inden tilbudsgivning.

F.eks. er det en god ide at få lavet en miljørapport, hvis der er mistanke om miljøfarlige stoffer.

Dette gælder ikke kun arbejdsforholdene for de udførende håndværkere, men er også et vigtigt spørgsmål om hjemmets sundhed, efter byggeriet er færdigt.

Et eksempel på dette kan være asbest, som er kræftfremkaldende, og som ved forkert håndtering kan spredes ikke blot under byggeriet, men også ligge permanent indvendigt, efter byggeriet er færdiggjort.

Vi forbeholder os ret til at få foretaget prøver, hvis vi er usikre på, om der er miljøfarlige stoffer til stede, hvis der ikke foreligger en miljørapport. Udgift og evt. udbedring betales af bygherre.

En anden godt råd kunne være at som minimum få lavet en tilstandsrapport over VVS & elinstallationerne som er en gennemgang af de synlige og umiddelbart tilgængelige dele af lejlighedens installationer.

Hvis man gerne vil gå lidt dybere i screening, skal man åbne konstruktionerne op.

Fx hvis man ønsker gulvvarme i det eksisterende betondæk hvorpå gulvet ligger enten direkte elle opstrøget skal det gamle betongulv bankes op, og ny isolering lægges for at kunne få en effektivt gulvvarme.

I så fald skal det ydre fundament kontrolleres for, om det går dybt nok ned i jorden til, at det ikke skal understøbes, for at energikrav kan overholdes, hvilket udgør en større uforudset udgift. Her kan vi fx anbefale en banke-prøve, som går ud på at banke klaplaget op indvendigt i huset og grave ned for at undersøge de faktuelle forhold. Alternativt kan der ligeledes graves udvendigt, så man undgår at bryde gulvet op, men ulempen er, at det ikke er ligeså retvisende. Selv om der laves flere bankeprøver i huset, kan der forkomne tilfælde, hvor fundamentets dybde kan variere. Der gives naturligvis ingen garantien for at screeningen giver det fulde billede, men det er et godt udgangspunkt, hvis de faktuelle forhold skal undersøges, og udgifterne prissættes inden byggeriets start.

Et andet godt eksempel er nedhængte lofter eller skjult rørføring, hvor der kan laves en kikkertundersøgelse.

Afslutningsvis støder vi tit på gamle lofter, hvor malingen skaller af, fordi der er blevet malet med en plastikmaling oven på den gamle kalkmaling, så plastikmalingen skaller af, da den ikke kan binde ordentligt.

En bygherreleverance betyder, at du selv bestiller og får leveret materialer og produkter til dit byggeri.

Hos Egerbyg anbefaler vi dog altid, at vi står for leverancen af alle dine produkter, da vi med årene har oplevet, af vores kunder ikke forstår det fulde omfang af de udfordringer, som kan opstå, når bygherre selv vælger at stå for leveringen, som går under betegnelsen bygherreleverance.

Når Egerbyg bestiller materialer og produkter hjem i samarbejde med dig, er du dækket af vores produktgaranti. Skulle der være en produktfejl på fx dit badeværelsesarmatur, kommer vi og skifter dette gratis i modsætning til, hvis du selv har leveret det. I så fald vil vi tage os betalt for at sende vores håndværker ud for at skifte det, hvilket hurtigt kan blive en omkostning langt større end den rabat, som du kunne få ved at handle direkte gennem en webbutik.

En bygherreleverance indebærer udover bestilling af produktet også fysisk opbæring af produktet. Hvis du bor i en etageejendom, skal det bæres op i lejligheden og placeres efter Egerbyg anvisninger. Bortskaffelse af egen affald forbundet med produktet skal du også står for.

Bestilling i korrekt mængder hjælper vi naturligvis med, men hvis der ikke er nok fliser eller gulvbrædder grundet mange tilskæringer, vil vi bede dig at levere flere. Så skal du igen ind og bestille disse og få båret materialerne op.

Inden montering af dit produkt skal der fremsendes en monteringsvejledning til Egerbyg. Hvis der ikke er udleveret en montagevejledning til Egerbyg, vil montørgarantien bortfalde, og vores håndværker må se sig nødsaget til at montere produktet efter generelle standarder, hvortil tolerancekrav til produktet bortfalder.

Du skal ligeledes selv stå for en evt. ombytning af produktet, hvis der er produktionsfejl. Sidst men ikke mindst kan manglende bygherreleverance påvirke tidsplanen, hvilket vil betyde at denne forlænges hvis byggematerialerne ikke forefindes til aftalt tid og sted.

Med alt dette i betragtning er der grund til nærmere eftertanke.

Som udgangspunkt tilbyder Egerbyg kun bygherreleverance på enkelte produkter såsom

 • Klinker til dit badeværelse
 • Når du bestiller andet badeværelsesinventar, såsom spejle, skabe m.m.
 • Hvis der skal monteres en glasvæg på dit badeværelse, som altid opmåles og bestilles efter end byggeri.

Dog anbefaler vi altid, at du selv stå for leveringen af dit eget køkken eller øvrige inventar, som kan købes og opsættes uafhængig af os. Som oftest trækker vi før og efter installationen til dit køkken, inden og efter dine køkkenfolk har monteret køkkenet.

Vi anbefaler altid, at køkkenet leveres og monteres af det samme firma, da den rabat, som køkkenfirmaerne kan give, er langt større, hvortil de samtidig bære en samlet produktgaranti.

Vi vil i sådanne tilfælde lave en delaflevering, dvs. en aflevering inden køkkenfolkene kommer og monterer køkkenet, og en delaflevering efter de har monteret køkkenet. På den måde kan vi sikre, at hvis uheldet er ude, og der fx kommer en ridse i gulvet, så ved vi, hvem og hvilken faggruppe der bærer det endelige ansvar.

Angående inventar som skabe mm. kan vi med stor held anbefale dygtige virksomheder, som har specialiseret sig i disse opgaver til vores kunder. De vil som udgang først komme og montere deres skabe, når vi er færdige med vores hovedentreprise og skaber derfor ingen udfordringer i forhold til vores entreprise.

Efter den fysiske besigtigelse vil der gå i gennemsnit 2 uger, inden du modtager et komplet tilbud med en samlet pris, som indeholder alt, hvad der er påkrævet for at kunne levere et flot og komplet stykke håndværk.

Hvis intet andet fremgår af tilbuddet, vil dette som udgangspunkt inkludere alt fra parkeringsudgifter, bortskaffelse af affald, evt. opsætning af skurvogn samt byggeledelse.

Fra start til slut vil der altid være to faste ansvarlige for dit byggeri. – en daglig byggeleder og en økonomisk ansvarlig, som sikrer dokumentation af de indgåede aftaler. Den økonomisk ansvarlige vil i tilfælde af byggelederes fravær agere stedfortræder og varetage den daglige byggeledelse, indtil den faste byggeleder er tilbage på pladsen.

Da mange af vores kunder ønsker stor tryghed i en trav hverdag, har vi fået meget positive tilbagemeldinger fra vores kunder på dette set up.

Hos Egerbyg er din tryghed en kerneprioritet. Vi bestræber os altid på, at du som kunde føler dig tryg og sikker, når du skal have renoveret din bolig. Vi tilbyder en masse garantier og tryghedsværdier, der kan sikre, at byggeprocessen bliver smidig og smertefri. Nogle af vores garantier og tryghedsværdier er:

 • Du har altid den samme faste kontaktperson plus en ekstra sikkerhed i form for en stedfortræder.
 • Vi er medlem af Dansk Industri samt tilbyder vores kunder Byg Garanti
 • Vi er et fast forankret anpartsselskab, som har været på markedet siden 2007.
 • Vi tilbyder en faktureringsplan, så du aldrig betaler for mere end det arbejde, der allerede er udført.
 • Vi har en gennemsigtig og transparent prispolitik, og vores håndværkeres timepriser kan altid findes på vores hjemmeside.
 • Vi kvalitetssikrer. Vi går op i alt det inde bagved, du ikke kan se med det blotte øje. Dvs. at efter aftale kan vi aflevere en kvalitetssikringsrapport efter endt byggeri, hvori vi kan dokumentere korrekt udført arbejde, fx korrekt udført vådrumsmembran, som er påført bag dine klinker, og derfor ikke er synlig efter endt renovering af dit badeværelset.
 • Vi arbejder ud fra devisen ’God dansk byggeskik’, og vi arbejder ud fra Dansk Industris byggetekniske tolerancer. Læs mere her

I forbindelse med ombygning eller nedrivning af parcelhuse, andre privathuse eller mindre bygninger over 10 m2 har man som bygherre pligt til at få foretaget en miljøscreening af sine bygninger med henblik på, om der skulle være miljøskadelige stoffer i dele af byggeriet.

Står du over for en ombygning eller en nedrivning, så kontakt et anerkendt firma, der har specialiseret sig i miljøscreening, så de kan hjælpe dig gennem forløbet, og så du hurtigst muligt kan komme videre med dine byggeplaner.

Ellers er her en overskuelig guide til dig, der trin for trin tager dig gennem processen, så du hurtigere og nemmere kan komme i gang med dit planlagte byggearbejde:

 • Få en nedrivningstilladelse hos kommunen*
 • Udfyld miljøscreeningsskema (downloades fra din kommunes website)
 • Få udført prøvetagninger og beregnet affaldsmængder
 • Du anmelder affaldsmængde og typer til kommunen
 • Du fremsender dokumentation til kommunen på korrekt affaldshåndtering

*gælder ikke ombygning/udbygninger, hvor der ikke nedrives bygningsdele.

Det kan virke som en uoverskuelig opgave, når man står midt i bygge- eller ombygningsplaner at skulle forholde sig til at bruge tid og penge på en miljøscreening og korrekt håndtering af arbejdsproces og bortskaffelse af affald indeholdende skadelige stoffer. Men ud over, at det er din pligt at følge processen som foreskrevet, er det også vigtigt, at du forholder dig til det sundhedsskadelige indeklima, der kan være i et hus, hvor disse ting ikke er håndteret korrekt.

Ydermere ender mange husejere med at stå med en endnu større regning, når de skal skille sig af med giftigt affald ved nedrivninger og ombygninger, hvor der ikke er foretaget miljøscreening samt en efterfølgende planlægning af arbejdet og bortskaffelse af affaldet.

Der skal ifølge loven foretages screening for asbest, PCB, klorerede paraffiner (KP’er), tungmetaller, PAH’er (tjærestoffer) og olie. Som udgangspunkt gælder forpligtelsen på alle huse, hvor der har været tilbygget, ombygget eller lignende. I huse bygget mellem 1950 – 1977 er der størst risiko for at finde bygningsdele, der indeholder nogle af de skadelige stoffer.

Arbejdet med screening og prøvetagning bør udføres af erfarne prøvetagere og rådgivere, og analysearbejdet bør efterfølgende foretages af et akkrediteret laboratorium.

Ud over asbestscreening og pcb-screening omhandler den danske lov om miljøscreening krav til bygherre om screening af adskillige andre skadelige stoffer i forbindelse med ombygning eller nedrivning af bygninger eller bygningsdele.

Bygherre skal udfylde et foruddefineret miljøscreeningsskema og lægge en plan for arbejdet. Både kommunen og entreprenøren på byggeprojektet skal adviseres om forekomst af PCB og andre materialer med koncentrationer af miljøfarlige stoffer, der ligger over grænsen for farligt affald. Adviseringen til kommune skal også indeholde information om, hvor meget og hvilke typer affald arbejdet vil medføre og skal anmeldes senest 2 uger inden påbegyndelsen.

Det er dog muligt for bygherren at overlade ovenstående arbejde til entreprenøren, men det er altid bygherren, der er ansvarlig for, at lovgivningen overholdes.

Miljøscreeningen foretages ved stikprøver fra materialer, der indgår i de bygningsdele, der enten skal nedrives eller ombygges, og som erfaringsmæssigt kan indeholde miljøfarlige stoffer.

Stikprøverne bliver foretaget på synlige overflader i bygningsdelen. Det kan være i fugemasse, fliser, træværk, mur, beton og andet, som enten typisk indeholder nogle af de skadelige stoffer, eller hvor indsivning fra tilstødende materialer kan have fundet sted. Prøvetagningen efterlader så vidt muligt ikke destruktive indgreb i konstruktioner.

I flere tilfælde vil den indledende miljøscreening være nok til at kunne lave en generalisering over forekomsten af skadelige stoffer i bygningsdele, og byggeriet vil kunne påbegyndes kort efter.

I mere omfattende sager kan en uddybende undersøgelse efterfølgende være nødvendig. Denne undersøgelse kaldes en kortlægning og indeholder blandt andet både angivelse af mængder på miljøfarlige stoffer og indtrængningsdybde på indsivning i eksempelvis murværk og beton.

Forstå tilbuddet

Efter besigtigelsen afgiver vi et tilbud, hvor vi bestræber os på at have det samlede tilbud klar inden for 14 dage.

I tilbudsfasen går vi efter at lave så præcis en tilbudspris som muligt. Du kan selv sætte fart i processen ved at have forberedt dig – fx fået udfærdiget relevante tegninger hos en arkitekt eller fået en ingeniør til at foretage eventuelle beregninger (hvis der skal flyttes vægge).

Beregninger foretaget af en professionel rådgiver og fyldestgørende dokumentation af ændringerne er din sikkerhed for, at ændringer i konstruktionen er dimensioneret og udført håndværksmæssigt korrekt.

Ved en eventuel salgssituation er det vigtigt, at du kan dokumentere, at der er foretaget beregninger af en professionel fagmand for at undgå anmærkninger, da det ellers kan gå ud over salgsprisen.

Egerbyg er et velkonsolideret entreprenørfirma, der er specialister i renovering og restaurering for private og professionelle bygherrer. Derfor kan du med fordel vælge os til at tage hånd om renoveringen af din bolig. Som hovedentreprenør tager vi ansvar for økonomi, koordinering, planlægning og kvalitetssikring af byggeriet.

Det første, du vil modtage efter en accept af vores tilbud, er en entreprisekontrakt, som danner fundamentet for vores aftalegrundlag.

I denne vil der stå anført alt fra start- og slutdato for dit byggeri, hvad der er inkluderet i entreprisen, og hvilke aftalegrundlag den er tegnet på. Hvis du er privatkunde, vil vi anbefale en AB forbrugerkontrakt, og hvis du er erhvervskunde, vil det som udgangspunkt være en AB18, der vil være gældende.

Du skal vælge os, hvis du sætter pris på strukturerede og systematiske arbejdsprocesser, der sikrer, at dit byggeri går så smidigt og smertefrit som muligt. Derfor fungerer vi godt som din hovedentreprenør, da vi sørger for, at din tidsplan overholdes, at dit byggeri er koordineret, samt at resultatet bliver leveret i den højeste kvalitet. Vi vil gerne differentiere os fra andre håndværkere i branchen ved, at vi leverer en kontinuerlig kommunikation af høj standard, så du kan føle dig sikker og opdateret gennem hele processen.

Når du skal i gang med at forvandle din bolig, bør du overveje, hvordan ændringerne vil forandre husets udseende. Derfor anbefaler vi, at du vælger de materialer, der passer ind i – eller sammen med – den oprindelige arkitektur. Det er som regel et utæt tag, en nedslidt facade eller ønsket om et mere fornuftigt energiforbrug, der driver ønskerne om renovering. Men du bør måske også tænke over, om ændringerne forøger husets gensalgsværdi, og selvom det måske ligger langt ude i horisonten, er det en god øvelse at gennemtænke inden start.

Efter besigtigelsen afgiver vi et tilbud, hvor vi bestræber os på at have det samlede tilbud klar inden for 14 dage.

I tilbudsfasen går vi efter at lave et komplet tilbud, hvor alt er inkluderet for at kunne levere et færdigt produkt. Derfor anbefaler vi også altid, at du inden besigtigelsen som minimum få lavet en tilstandsrapport over VVS & elinstallationerne som er en gennemgang af de synlige og umiddelbart tilgængelige dele af lejlighedens installationer som omtalt i vores FAQ under punktet ”Få et gratis tilbud” med titlen Screening inden den fysiske besigtigelse.

Men er dette ikke sket, prøver vi alligevel så vidt muligt at prissætter ubekendte faktorer, som ikke kan ses med dette blotte øje. Disse priser kalder vi ubekendte optionspriser og vil som udgangspunkt være oplyst nederst i vores tilbud som stykpriser og ikke inkluderet i tilbuddet. Grunden til, at det ikke er inkluderet i tilbuddet, skyldes, at vi endnu ikke, ved om det bliver aktuelt. Et eksempel på dette kan være, at vi skal skifte dit gulv og laver et tilbud på dette, men når vi piller gulvbrædderne op, ser vi, at der er råd i de bærende bjælker, som gulvet er fastmonteret på. Normalt vil proceduren så være, at vi laver en pris på at skifte de bærende bjælker og samtidig gør dig opmærksom på denne udfordring, hvor vi ikke kan lægge gulvet, før de bærende bjælker er udskiftet. I håndværkerterner er det et udtryk for det, som hedder ’ubekendte udgifter’. Det dækker over, at vi ikke har røntgensyn og derfor ikke har kunnet forudse denne udgift.

Som bygherre kan man derfor godt føle sig ”presset” til at skulle betale ekstraomkostningen for at kunne komme videre i byggeriet. Derfor prøver Egerbyg altid at prissætte disse ukendte faktorer for at skabe mere tryghed, inden vi starter på et byggeri, så du som bygherre fra starten er bevist om denne eventuelle udgift i værste tilfælde.

Men da vi ikke kan forudse eller prissætte alt, anbefaler vi, at du altid følger byggeriets anbefalinger og sætter 10-15 % ekstra af den samlet entreprise til side til ekstraomkostninger.

Når du har modtaget vores tilbud, bør du læse det grundigt igennem. Er der dele af tilbuddet, du ikke forstår, gennemgår vi gerne tilbuddet sammen med dig.

Når du har modtaget det fremsendte tilbud, vil der være indregnet en mængderabat, som er opsat i forhold til entreprisestørrelsen: jo større entreprise, desto større rabat. Hvis tilbuddet skal reduceres eller revurderes, vil dette påvirke mængderabatten i takt med, at tilbuddet reduceres eller forøges.

Ved et revurderet tilbud vil det nyeste tilbud være gældende, og det originale tilbud vil bortfalde. Vores tilbud vil gælde i 30 dage, hvorefter tilbuddet udløber.
Som virksomhed er vi underlagt persondatalovgivningen, også kendt som GDPR. Derfor opfordrer vi dig til at give svar vedrørende en accept eller et afslag på det fremsendte tilbud, så vi kan behandle dine persondata yderligere.

Vi sletter dine persondata:

 • Når du har givet afslag på vores tilbud
 • Efter 6 måneder, hvis du hverken har accepteret eller givet afslag på det fremsendte tilbud
 • Når din accepterede entreprise er afsluttet med Egerbyg i overensstemmelse med diverse garantier.

Du kan læse mere om vores behandling af dine persondata her.

Ønsker du at acceptere tilbuddet, gør du det skriftligt på en mail, så vi kan begynde at planlægge arbejdet, bestille materialer og udarbejde en egentlig tidsplan.

Ved større entrepriser vil du modtage en entreprisekontrakt digitalt. Har du spørgsmål til kontrakten, kan vi gennemgå denne telefonisk.

Bygherrerådgiver

En bygherrerådgiver kan være en ingeniør eller arkitekt, der står for den projekterede del som et skitseprojekt og kontakten til kommunen, hvis der skal søges byggetilladelse.

I de fleste tilfælde oplever vi på det private marked, at vi efter skitseprojektet er udført, har den direkte kontakt med dig som kunde/bygherre, mens den videre kontakt på erhvervsmarkedet foregår gennem en bygherrerådgiver til efter endt byggeri.

Bygherre

Når vi refererer til bygherren, er det dig som kunde, der betaler for opførelsen af byggeriet eller bestiller byggeopgaven hos Egerbyg. Du vil som bygherre selv have et ansvar, der fx indeholder at indhente de nødvendige byggetilladelser eller tegne en entreprisekontrakt. Dit ansvar som bygherre vil ikke kunne videregives eller overdrages til andre personer.

Hovedentreprenør

En fælles betegnelse for en virksomhed, der påtager sig ansvaret den udførende del af byggeriet og dertil koordinere og styre alle faggrupper samt styre dit byggeri fra start til slut, så du kun har én daglig kontaktperson at skulle kommunikere med.

Totalentreprenør

En fælles betegnelse for en virksomhed, der står for både den indledende planlægning af et projekt samt for den efterfølgende udførelse af byggeriet eller anlægget. Totalentreprenøren står således for alle dele af projektet fra dets start til det er færdigt.

Projektleder / beregner

En projektleder er den øverste ansvarlig for alle vores byggeledere og ligeledes ansvarlig for økonomien samt stedfortræder for byggelederen, hvis denne er fraværende i en kort periode.

Efter accept af tilbuddet vil Egerbyg sikre, at der bliver udarbejdet tidsplaner, kontrakter samt tilkoblet en fast byggeleder på dit byggeprojekt.

Byggeleder

Hos Egerbyg vil der altid være en fast byggeleder tilkoblet vores total- eller hovedentrepriser. Byggelederen er til forskel fra en byggekoordination en ikke-udførende håndværker, som er fast tilkoblet dit byggeri med henblik på at sikre fremdrift og høj kvalitet af det udførte håndværk. Udover den daglige koordinering af håndværkere vil byggelederen også afholde ugentlige byggemøder med efterfølgende tilsyn og kvalitetssikring af dit byggeri.

Byggekoordinator

Byggekoordination er inkluderet, når der er tale om, at Egerbyg er fagentreprenør på din byggesag. Byggekoordinator betyder, at Egerbygs udførende håndværkere håndterer koordineringen og styringen af dit byggeri.

Generelle betingelser

Egerbyg er medlem af Dansk Industri som er byggeindustriens stemme i byggebranchen.

Et branchefællesskab for over 6700 virksomheder inden for hele byggeriet værdikæde, hvortil medlemsvirksomhederne beskæftiger knap 120.000 medarbejde i Danmark.

Alt arbejde udføres af Egerbyg følger derfor de byggetekniske krav som stilles af Dansk Industri. Du kan læse mere om de væsentligste punkter som tolerancekrav, bygningsreglement 2018 /BR18), Ce Mærkning, ETA og byggevareforordningen ved at klikke på dette link.

Bygherreleverance

Hos Egerbyg har vi stor erfaring med leverancer og produktlevering. Vi vil derfor bestille materialer og produkter for dig, hvilket bevirker, at du er dækket af Egerbygs produktgaranti.

Ved montering af sanitetsprodukter, som fx brusearmatur og håndvask leverer vi og monterer vi dine armaturer. Vi udbyder ikke bygherreleverancer på dette, hvilket betyder, at du ikke selv skal bestille armaturerne hjem – dette vil du derimod gøre i samarbejde med Egerbyg.

Ligeledes udbyder vi heller ikke bygherreleverance på trapper, da der hurtigt vil kunne opstå misforståelser og fralægning af garanti mellem bygherren, der leverer trappen, ingeniøren, der laver beregningerne og Egerbyg, der laver trappehullet. Derfor vil vi altid stå for såvel leverancen, trappehullet og ingeniørberegningerne.

Årsagen til dette er flere, men de største begrundelser omhandler følgende:

 • Forkert opmåling
 • Ekstraomkostninger ved forsinket levering af produkter, der er bestilt af bygherren
 • Produktskader under leverancen

Ovenstående faktorer vil påvirke byggeprojektet og skabe forsinkelser af arbejdet samt ekstra transport som følge af tilbagelevering og afhentning af nye materialer. Derudover vil der oftest være ventetider på levering og afhentning af nye armaturer.

Når Egerbyg bestiller materialer og produkter hjem i samarbejde med dig, er du dækket af vores produktgaranti. Fx vil du være dækket af vores garanti på opmåling af døre og vinduer, hvorimod du selv står for garantien for dine døre og vinduer, hvis du selv opmåler.

Den sidste løsning kan virke som den billigere løsning, men det kræver også et stort produktkendskab og stærke evner inden for opmåling. Hvis du har lavet en beregningsfejl i dine opmålinger, skal du selv afholde omkostningerne, hvilket vil blive en mere kostbar løsning.

Derudover har vi også en hurtigere leveringstid og vil kunne overholde den aftalte tidsplan.

Efter accept af tilbud

Kontrakt

Hos Egerbyg får du en digital entreprisekontrakt, og når vi udarbejder kontrakten, sørger vi altid for, at der foreligger klare aftaler omkring pris, start- og slutdato og kvalitet i din kontrakt samt kommende byggemøder, så du får overblik fra start og til slut over byggeprojektet.

Tidsplan

En tidsplan er et vigtigt værktøj for at styre byggeprojektet, så det kan leveres til tiden.

Når vi laver en tidsplan med stat- og slutdato til dit byggeprojekt, vil vi benytte vores erfaring inden for koordination og byggeledelse. Vores erfaring siger, at en god tidsplan vil have en realistisk afleveringsfrist på alle faggrupper og de forskellige arbejdskategorier.

På denne måde kan vi bedre styre dit byggeprojekt – og du kan lettere finde ro i, at tidsfristerne bliver overholdt.

Ved byggesager i tilbudsform vil du inden start modtage en betalingsplan over dine fremtidige betalinger, der tager udgangspunkt i tidsplanen og stade.

Den første faktura sendes på dagen, hvor dit byggeri starter. Startomkostninger er i gennemsnit 10-20 % af den samlede entreprisesum, hvilket den første faktura vil afspejle.

Ved større materialeleverancer vil vi inden bestilling bede om en forudbetaling svarende til materialernes værdi, som skal betales, inden materialerne sættes i bestilling. Et tænkt eksempel på dette kunne være dine nye vinduer.

Når byggeriet er udført, gennemgår vi det udførte arbejde for eventuelle fejl og mangler, inden vi sender en slutfaktura. Slutfakturaen, som udgør 5 % af hovedtilbuddet, skal først betales, når eventuelle fejl og mangler er udbedret.

Vores betalingsbetingelser er altid 8 dages netto som udgangspunkt.

Under byggeriet

Vi ved, at byggeprojekter er forskellige, ligesom folks ønsker og behov også er individuelle. Derfor kan der nogle gange være brug for noget ekstra service for at komme i mål og opfylde netop dine ønsker og behov. Vi har derfor sammensat en række tilvalgsprodukter, som du kan købe som supplement til dit byggeprojekt, så du føler dig tryg og sikret.

Hos Egerbyg har vi altid tilkoblet en byggekoordinator på dine hoved- eller totalentrepriser. Din byggekoordinator vil arbejde tværfagligt med såvel planlægning, udførelse og koordinering af dit byggeri. Byggekoordinatoren er både kompetent og kyndig til sit arbejde og vil være til rådighed i hverdagene fra 07.00-15.00.

Din byggekoordinator vil også være udførende håndværker på andre byggerier og er derfor ikke kun tilknyttet dit projekt. Alligevel vil vores byggekoordinator altid prioritere sine arbejdsopgaver, og derfor kan du godt forvente en service over branchens standard.

Skulle du alligevel have et ønske og behov for en byggeleder, kan du læse mere om de forskellige tilvalgsprodukter, som Egerbyg tilbyder dig:

Professionel byggeledelse

Hos Egerbyg udbyder vi altid en byggekoordinator på større entrepriseformer, såsom total- og hovedentrepriser. Byggekoordinatoren er din udførende håndværker på byggeprojektet, som vil være til rådighed alle arbejdsdage mellem 07.00-15.00. Desuden udbyder vi også en byggeleder som tilvalg til din entreprise.

Hvad er forskellen på en byggekoordinator og en byggeleder?

Byggekoordinatoren er din udførende håndværker, hvilket betyder, at det er den samme person, som også arbejder på din byggesag inden for en bestemt faggruppe.

Byggekoordinatoren vil derfor arbejde tværfagligt med at udføre håndværksarbejde og samtidig stå for koordineringen af dit byggeri.

Byggelederen er derimod specialist inden for fagtilsyn, hvilket betyder, at byggelederen løbende vil føre tilsyn med byggeriet gennem udførelsesfasen.

Byggelederens job er at sikre, at projektet skrider frem som planlagt og efter tidsplanen. Ligeledes vil byggelederen også kontrollere, at det udførte arbejde er i overensstemmelse med det, der er inkluderet i tilbuddet. En af byggelederens fornemmeste opgave er desuden at stå for samarbejdet mellem byggesagens involverede parter og dig som bygherre.

Hvad er byggelederen specialist i?

Byggelederen er en dygtig projektleder, der vil bistå dig under hele byggeprocessen. Byggelederen har yderligere en dialogisk tilgang, hvor han bistår dig og tilgodeser dit behov for involvering i byggeriet.

En dialogisk tilgang betyder, at byggelederen har stærke kundskaber, når det omhandler dialog og kommunikation mellem dig som kunde, Egerbyg som din udførende håndværker og byggelederen selv.

Hvad er fordelen ved en byggeleder?

Fordelen ved en byggeleder er, at han kun er tilknyttet dit byggeprojekt og derfor kender sagen ned til mindste detalje. Byggelederen står til rådighed for dig telefonisk og via mail. Fordelen ved dette er, at du kan ringe, hver gang der “popper” et spørgsmål op. Byggelederen vil altså:

 • Være din faste kontaktperson
 • Være tilgængelig personligt, telefonisk eller via mail i almindelig arbejdstid
 • Sende billeddokumentation af arbejdet undervejs og sørge for dokumentation før, under og efter byggeriet
 • Føre tilsyn med arbejdet undervejs
 • Stå for byggemøder
 • Stå for afleveringsforretningen samt eventuelle fejl og mangler.

Grundig rengøring af professionelt rengøringsfirma

Hos Egerbyg rydder vi altid op efter os selv. Vi ved, at byggerier og renoveringer kan forårsage støv og rod.

Vi ved også, at der altid er brug for en oprydning efterfølgende. Derfor inkluderer vi en håndværkerrengøring i vores tilbud, når vi udfører et stykke arbejde for dig. Dette indebærer, at vi fjerner byggeaffald, støvsuger og fejer, efter vi har afsluttet vores arbejde.

Hos Egerbyg fjerner vi altså altid de værste biprodukter af byggeprojektet, hvilket betyder, at dit hjem ikke efterlades som en rodet byggeplads.

Efter håndværkerrengøringen er udført, skal du regne med selv at gøre rent i dit hjem, da håndværkerrengøringen blot fjerner det værste affald og snavs fra byggepladsen – dette bør dog ikke forveksles med en hovedrengøring.

Såfremt der ønskes en ekstra grundig rengøring, udført af et professionelt rengøringsfirma, kan vi hos Egerbyg også stå for dette. Rengøring af et professionelt rengøringsfirma er som udgangspunkt aldrig inkluderet i vores standardtilbud.

Vi har mulighed for at opsætte støvforanstaltninger i form af støvvægge, såfremt du ikke ønsker, at støvet spredes rundt i din bolig, imens renoveringen finder sted. En støvvæg vil dog ikke kunne sikre et 100 % støvfrit miljø, og derfor anbefaler vi altid, at en støvvæg kombineres med en efterfølgende professionel rengøring for at sikre et komplet støvfrit miljø.

Med tilvalget professionel rengøring efterlader vi dit hjem pænt og nydeligt, så du kan nyde din nye renovering bedst muligt.

En god tommelfingerregel er, at du skal afsætte yderligere 10-15 % af tilbudsprisen til uforudsete udgifter.

Som udgangspunkt vil vi altid forsøge at undgå forbehold i tilbuddet, men uforudsete udgifter kan forekomme ved opgaver, vi ikke på forhånd ved skal udbedres, før vi er i gang med renoveringen.

I korte træk kan man forvente uforudsete udgifter, når der er tale om følgende:

 • Skjult rørføring
 • Ulovlig el-føring
 • VVS installationer
 • Jordklasser i kategori 3-4
 • Gulve, der skal nivelleres, inden vi lægger ny belægning
 • Vægge/gulve
 • Fundamentets tilstand ved renovering af kældergulv
 • Løst puds på vægge
 • Ønskede ændringer af materialer

Du kan læse mere om uforudsete udgifter her.

Uforudsete udgifter er ikke inkluderet i tilbuddet, da disse ikke kendes på forhånd. Derfor vil uforudsete udgifter påvirke tidsplanen.

Aflevering af byggeriet

Når byggeriet er færdigt, afholder vi et møde, hvor vi på stedet foretager en mangelgennemgang. Denne mangelgennemgang kaldes også for ’Fejl og mangler’. Under gennemgangen vil vi konstatere, om der er nogle ting, der skal udbedres.

Fejl og mangler er en naturlig del af et byggeriprojekt. Gennemgang af Fejl og mangler er den måde, hvorpå du kan sikre dig, at eventuelle oversete ting vil blive udbedret, inden du betaler din afsluttende regning.

Ved større byggerier, hvor betalingen forfalder i rater, vil vi altid gennemgå byggeriet for fejl og mangler, inden den sidste rate er forfalden til betaling.

Gennemgangen foregår altid, når byggeriet er afsluttet. I praksis betyder det, at udbedringen af eventuelle fejl/mangler foregår efter byggeriets afslutning og derfor ikke er inkluderet i tidsplanen.

Når vi har udført de sidste udbedringer af fejl og mangler, modtager du en slutfaktura.

Ved reklamationer bør du altid kontakte Egerbyg først. Vi ønsker glade og tilfredse kunder, og vi vil derfor bestræbe os på at finde en løsning, der er rimelig over for dig og os.

Hvad anses ikke som fejl og mangler

Du bør altid forventningsafstemme, hvilket mærke og kvalitet du ønsker dine produkter og materialer i. Hvis dette ikke er blevet specificeret i tilbuddet, vil det ikke gælde som fejl og mangler.

Desuden vil det ikke være håndværkerens fejl, hvis du selv har efterspurgt bestemte produkter og materialer, eller hvis de tegninger og beskrivelser, du har givet, er fejlagtige. I sidstnævnte situation er det den/dem, der har udført tegningerne, der hæfter for disse fejl.

Udbedring af fejl og mangler

Når fejlene er udbedret, gennemgår vi sammen arbejdet igen, så vi er sikre på, at du er tilfreds med dit byggeri. Når fejlene er udbedret tilfredsstillende, underskriver du et afleveringsskema, hvorved byggeriet anses som afsluttet og afleveret.

Da kvalitet er en af vores kerneværdier, stræber vi hver dag efter at overgå markedsstandarden for håndværkerarbejde. Det lykkedes ved, at hvert projekt har en kvalitetsmappe, der fungerer som et styringsværktøj for ledelse og medarbejdere.

Heri samles nødvendig information og dokumentation for det enkelte projekt. På den måde har relevante personer adgang til de oplysninger, de skal bruge for at gøre deres arbejde godt.

Kvalitetssikring er dokumentation for, at arbejdet er udført i overensstemmelse med de kvalitetskrav, der indgår af vores entreprisekontrakt. Hvis du ønsker en udvidet kvalitetssikringsprocedure, er det vigtigt, at du definerer denne inden starten på byggeriet og inden underskrivelse af entreprisekontrakten.

Du kan se mere om de forskellige typer af kvalitetssikring her.

Hvordan håndteres tvist/uenigheder

I forbindelse med ombygning eller nedrivning af parcelhuse, andre privathuse eller mindre bygninger over 10 m2 har man som bygherre pligt til at få foretaget miljøscreening af sine bygninger med henblik på, om der skulle være miljøskadelige stoffer i dele af byggeriet.

Der skal ifølge loven foretages screening for asbest, PCB, klorerede paraffiner (KP’er), tungmetaller, PAH’er (tjærestoffer) og olie. Som udgangspunkt gælder forpligtelsen på alle huse, hvor der har været tilbygget, ombygget eller lignende. I huse bygget mellem 1950 – 1977 er der størst risiko for at finde bygningsdele, der indeholder nogle af de skadelige stoffer.

Arbejdet med screening og prøvetagning bør udføres af erfarne prøvetagere og rådgivere, og analysearbejdet bør efterfølgende foretages af et akkrediteret laboratorium.

Udover asbestscreening og pcb-screening omhandler den danske lov om miljøscreening krav til bygherre om screening af adskillige andre skadelige stoffer i forbindelse med ombygning eller nedrivning af bygninger eller bygningsdele.

Bygherre skal udfylde et foruddefineret miljøscreeningsskema og lægge en plan for arbejdet. Både kommunen og entreprenøren på byggeprojektet skal adviseres om forekomst af PCB og andre materialer med koncentrationer af miljøfarlige stoffer, der ligger over grænsen for farligt affald. Adviseringen til kommune skal også indeholde information om, hvor meget og hvilke typer affald arbejdet vil medføre og skal anmeldes senest 2 uger inden påbegyndelsen.

Det er dog muligt for bygherren at overlade ovenstående arbejde til entreprenøren, men det er altid bygherren, der er ansvarlig for, at lovgivningen overholdes.

Står du over for en ombygning eller en nedrivning, så kontakt et anerkendt firma, der har specialiseret sig i miljøscreening, så de kan hjælpe dig gennem forløbet, og så du hurtigst muligt kan komme videre med dine byggeplaner.

Priser og betaling

Hos Egerbyg kommer der ikke ekstra regninger i form af servicevogn, miljøtillæg, smudstillæg m.m.

Vi afregner kun i hele timer og fakturerer for 30 minutters kørsel, såfremt arbejdet kan påbegyndes kl. 07.00 og slutter før kl. 15.00. Ved en hel dags arbejde, fakturerer vi dig ikke for kørsel. Ved adgang senere end kl. 07.00, fakturerer vi for en times kørsel udover den forbrugte arbejdstid i på dit byggeprojekt. Der afholdes samlet 30 minutters frokost.

Materialer, parkering og affaldsgebyr til genbrugsstation er ikke inkluderet i timeprisen. Affald bortskaffes primært via bigbags, som koster 950 kr. ex. moms. pr. stk. Parkering afregnes via gældende zonetakster.


Timepriser ex. moms


Projektleder

På timebasis fakturerer vi 1.250 kr. ex. moms for projektledelse.


Byggeleder

På timebasis fakturerer vi 950 kr. ex. moms for byggeledelse.


Tømrer

På timebasis fakturerer vi 520 kr. ex. moms for tømrerarbejde.


Snedker

På timebasis fakturerer vi 545 kr. ex. moms for snedkerarbejde.


Murer

På timebasis fakturerer vi 560 kr. ex. moms for murerarbejde.


Maler

På timebasis fakturerer vi 450 kr. ex. moms for malerarbejde.


Elektriker

På timebasis fakturerer vi 635 kr. ex. moms for elektrikerarbejde.


VVS

På timebasis fakturerer vi 635 kr. ex. moms for VVS arbejde.

Hos Egerbyg er vi transparente med åbenhed omkring vores prisstruktur. Derfor kan du se vores timepriser her. Vi skræddersyr vores betalingsbetingelser ud fra byggeriets størrelse, så alle parter er sikret under byggeriet.

Betaling ved byggeopgaver i tilbudsform

Inden starten af dit byggeri sender vi en faktura på startomkostninger svarende til 10 % af entreprisesummen. Opstartsomkostningerne dækker bl.a. stillads, skurvogn osv.

Ved byggesager i tilbudsform vil du inden start modtage en betalingsplan over dine fremtidige betalinger, der tager udgangspunkt i tidsplanen og stade.

Den første faktura sendes på dagen, hvor dit byggeri starter. Startomkostninger er i gennemsnit 10-20 % af den samlede entreprisesummen, hvilket den første faktura vil afspejle.

Ved større materialeleverancer vil vi inden bestilling bede om en forudbetaling svarende til materialernes værdi, som skal betales, inden materialerne sættes i bestilling. Et tænkt eksempel på dette kunne være dine nye vinduer.

Som hovedregel vil Egerbyg stå for levering af alle de materialer, som bliver brugt under dit byggeri. I enkelte tilfælde, hvor bygherre selv står for levering af materialer, gør vi naturligvis altid opmærksom på den risiko, der er forbundet med en manglende produktgaranti, og derfor fraråder vi dette af samme grund.

Når byggeriet er udført, vi gennemgår det udførte arbejde for fejl og mangler, inden vi sender en slutfaktura. Slutfakturaen, som udgør 5 % af hovedtilbuddet, skal først betales, når eventuelle fejl og mangler er udbedret.

Vores betalingsbetingelserne er altid 8 dages netto som udgangspunkt.