ESG:
Enviromental Social Governance

ESG:
Enviromental Social Governance

ESG – En bæredygtig fremtid

ESG står for miljømæssig og social ledelse. I dag står virksomheder og organisationer over for større og større krav til en bæredygtig virksomhedsdrift og håndtering af klima og miljø. Ikke kun lovmæssige krav, men også forventninger fra forskellige interessenter – fra medarbejdere og kunder til leverandører og samarbejdspartnere. Med andre ord er det Egerbygs samfundsansvar – både lokalt og globalt. Siden grundlæggelsen i 2007 har vi drevet vores virksomhed ud fra en filosofi om, at vi vil behandle vores kunder, ansatte, leverandører og samarbejdspartnere, som vi ønsker, de skal behandle os.

Vores valg af bank

Vi har indgået et samarbejde med Arbejdernes Landsbank om ESG-rapportering, fordi vi gerne vil vise vores samarbejdspartnere og omverdenen, at vi arbejder målrettet med bæredygtighed og grøn omstilling i alle vores byggeprojekter – at vi tager ansvar og har ressourcerne til at gennemføre positive klimahandlinger og opbygge en mere bæredygtig fremtid.

ESG skaber værdi for samfundet og for Egerbyg. Ved at gå op i samfundet og vores ansvar for det er vi med til at bryde med uetiske udfordringer inden for arbejdsrettigheder, skade på miljøet og sociale uretfærdigheder.

Ud fra vores erfaringer ved vi, at en velfungerende virksomhed trives bedst i et velfungerende samfund. Det er en fælles sag at skabe succes i både danske virksomheder og i det samfund, vi eksisterer i.

Vi ønsker med vores politik om social ansvarlighed at være foregangsvirksomhed for håndværksmestre og byggefirmaer, der søger inspiration til, hvordan de kan arbejde med social ansvarlighed i deres virksomhed.

Vi stræber efter at udvikle nye sociale forretningsområder i samarbejde med partnere og at præge ansvarlighedsdebatten inden for byggesektoren.

Vores valg af firma til affaldshåndtering

Da vi hørte, at Junkbusters havde udviklet deres samarbejder sammen med et kæmpe netværk af lokale vognmænd for at minimere en lang køretur, tænkte vi straks, at det var en smart måde at CO2-udslippet på.

At de samtidig tilbyder en platform, hvor vi som virksomhed kan logge på og trække en miljørapportering ud, som giver dig et overblik over mængder og typer af affald, som vi genanvender, nyttiggør og deponerer på netop din byggesag, så var beslutning let at træffe i forhold til et fremtidigt samarbejde om deponering af vores affald.

Derudover kan vi ikke blot over for vores kunder, men også for os selv synliggøre, hvilken CO2-aftryk vi sætter og dermed have fokus på at formindske dette.

Derfor er Carl Ras vores leverandør af håndværktøj

Hos Egerbyg spiller værktøjet en væsentlig rolle, når vi skal kreere et flot stykke håndværk hos vores kunder. Der skal være en rød tråd i forhold til glæden ved at gå på arbejde og dermed medarbejdertrivsel, når et nyt stykke smart værktøj bliver implementeret i servicevognen. Som oftest er det nye værktøj forbedret på mange områder i forhold til at støje mindre, bedre muligheder for tilslutning af sug fra støvsugerne samt en bedre afskærmning, så vores medarbejderne ikke kommer til skade. Den hurtige batteriteknologi spiller samtidig en væsentlig rolle i den henseende, da batterierne bliver mindre og stærkere samtidig med, at lednings-værktøj bliver udfaset i en drastisk fart. Det gør værktøjet lettere at håndtere, og der skal ikke trækkes en ledning, som kan være let at falde over.

Vi har forsøgt at finde det bedste kompromis for at løse dilemmaet. For på den ene side ønsker vi, at vores medarbejdere får det bedste værktøj i forhold til sikkerhed og håndværk. På den anden side udskifter vi værktøjet i en alt for hastig fart i byggebranchen, hvilket belaster vores miljø og dertil CO2-udslip.

I fremtiden ønsker vi at have større fokus på valget af håndværktøj og leverandør i den henseende. Er det eksempelvis let at få reservedele til værktøjet? Har leverandøren taget højde for genanvendelse af værktøjet? Og gør leverandøren det let for håndværkerne at benytte sig af mulighederne?

Hertil mener vi, at Carl Ras som leverandør på nuværende tidspunkt har det bedste setup til vores profil. De tilbyder at afhente værktøjet på vores firmaadresse og sørger efterfølgende for at sende dette ind som et større parti til fabrikanten, som står for reparationen af værktøjet. Da fabrikanten har en egeninteresse i at tænke social ansvarlighed ind i denne ligning, er der ofte taget højde for dette rent økonomisk. Som håndværkermester kan det derfor svare sig at få lavet en reparation af håndværktøjet, som ofte ikke er særligt gammelt, men blot bliver brugt ”hårdt” af vores medarbejdere. Skulle noget af håndværktøjet vurderes som ”ikke rentabel” at lave en reparation på, så har Carl Ras også en fast værktøjsindsamling integreret i alle butikker, hvortil vi kan donere vores brugte værktøj i høj kvalitet, som vil blive doneret til socialt udsatte grupper i Danmark og u-lande, så det kan få nyt liv og skabe værdi for dem.

Carl Ras er også fast leverandør af værktøjsmærket Festool, der på nuværende tidspunkt adskiller sig fra de andre – men også ligger i den dyre ende af skalaen.

Affaldsrapport – Egerbyg ApS

CO2e emission viser kun de 5 største fraktioner.
Data er fra 01. januar, 2023 – 31. december 2023.

243.4 tons

Samlet mængde

4323.2 kg

Samlet mængde CO2e

3.9 ton

Farligt affald

Samfundsansvar er socialt ansvar

CSR er Corporate Social Responsibility, hvilket betegnes som virksomheders arbejde med at integrere miljømæssige og sociale forretningsaktiviteter. Med andre ord er det Egerbygs samfundsansvar – både lokalt og globalt.

Det er også Egerbygs samfundsansvar – både lokalt og globalt at integrere sociale forretningsaktiviteter.

Ved at gå op i samfundet og vores ansvar hertil er vi med til at bryde med uetiske udfordringer inden for arbejdsrettigheder, skade på miljøet og sociale uretfærdigheder.

Vi ønsker med vores politik om social ansvarlighed at være foregangsvirksomhed for håndværksmestre og byggefirmaer, der søger inspiration til, hvordan de kan arbejde med social ansvarlighed i deres virksomhed.

Hos Egerbyg er vi en del af FN’s Global Compact. Med denne tilslutning forpligter vi os til at justere vores virksomhed til Global Compacts 10 principper inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheden, miljø samt anti-korruption.

Vi mener, at alle mennesker, som har et ønske om at komme i arbejde, skal have muligheden. Derfor samarbejder vi bl.a. med Hvidovre kommune, Dansk Handicap Forening og diverse jobcentre.

Sidst men ikke mindst har vi også et sideløbende projekt på Sri Lanka, hvor døve børn kommer i tømrerlære. På Sri Lanka er mulighederne for mennesker med et handicap begrænset, så derfor har vi valgt at gå ind i et projekt, så disse børn kan få en uddannelse og en læreplads.

Egerbyg er et mønstereksempel på en virksomhed, der evner at udvise en kvalitativ rummelighed, og gør dermed en forskel for en bred gruppe af Hvidovre Kommunes borgere.

Afklaringskonsulent i Hvidovre Kommune

Mikkel Gaba

Egerbyg er et mønstereksempel på en virksomhed, der evner at udvise en kvalitativ rummelighed, og gør dermed en forskel for en bred gruppe af Hvidovre Kommunes borgere.

Afklaringskonsulent i Hvidovre Kommune

– Mikkel Gaba

Jeg beundrer Egerbygs passion for at hjælpe udsatte mennesker, samtidig med at være i stand til at drive en solid håndværkervirksnomhed

Netværkschef for Dansk Handicap Forbund og Vinsa

Kurt Holm Nielsen

Jeg beundrer Egerbygs passion for at hjælpe udsatte mennesker, samtidig med at være i stand til at drive en solid håndværkervirksnomhed

Netværkschef for Dansk Handicap Forbund og Vinsa

– Kurt Holm Nielsen

Egerbyg vælger at se på ansøgerens motivation, kompetencer og fremtidens muligheder frem for fortidens begrænsninger.

Direktør for High:five

Ole Hessel

Egerbyg vælger at se på ansøgerens motivation, kompetencer og fremtidens muligheder frem for fortidens begrænsninger.

Direktør for High:five

– Ole Hessel