Bygherreleverance

Vi har brugt Egerbyg i forbindelse med ombygningen af State of Green i industriens hus, service er mantra, og rette tid, sted og pris står troende.

Administrerende direktør hos Claus Bjarrum arkitekter

Lene Brix

Bygherreleverance

Vi har brugt Egerbyg i forbindelse med ombygningen af State of Green i industriens hus, service er mantra, og rette tid, sted og pris står troende.

Administrerende direktør hos Claus Bjarrum arkitekter

Lene Brix

Bygherren er dig, der betaler for opførelsen af et byggeri eller dig, der bestiller byggeopgaven hos Egerbyg.

Du vil, som bygherre, selv være ansvarlig for at indhente de fornødne byggetilladelser, medmindre du har et arkitektfirma tilknyttet, der i dette tilfælde vil stå for byggetilladelser, som bygherrerepræsentant.

På et byggeprojekt vil bygherrens ansvar ikke kunne videregives eller overdrages til andre personer.

Bygherreleverance

En bygherreleverance betyder, at du selv bestiller og får leveret materialer og produkter til dit byggeri. Som udgangspunkt udbyder Egerbyg kun bygherreleverance på enkelte dele af entreprisen, fx når:

 • Du bestiller klinker til badeværelset
 • Når du bestiller andet badeværelsesinventar, såsom spejle, skabe m.m.
 • Når du bestiller glasvægge. Disse er et særskilt inventar, da disse altid vil monteres efter renoveringens afslutning.

Ved bygherreleverancer er det bygherrens ansvar, at udlevere montagevejledninger fra producenten.

Hvis der ikke er udleveret en montagevejledning til Egerbyg, vil montørgarantien forfalde, og vores håndværker må se sig nødsaget til at montere produktet efter generelle standarder.

Montagevejledningen er vigtig for Egerbyg, da forskellige virksomheder, som ydbyder det samme produkt, har forskellige formaliteter for, hvordan produktet skal monteres for at monteringsgarantien er gyldig.

Årsagen til, at vi kun udbyder bygherreleverance på udvalgte elementer er, at der er flere ulemper ved en bygherreleverance. Blandt de vigtigste er:

 • Bygherren påtager sig leverandørgarantien, hvilket betyder, at Egerbygs garanti kun vil dække det arbejde og service, der er forbundet med montering/demontering af produktet.
 • Ved produktfejl kan det hurtigt blive en kostbar affære, da du skal betale os eller en anden entreprenør for at komme tilbage og demontere produktet med fejl og sætte et nyt produkt op. Dette vil altså blive faktureret som ekstraarbejde.
 • Der er ingen garanti for tidsplanen, da forsinkelser for bygherrens egen levering ikke kan garanteres.

Bygherreleverancer på forbrugt tid og materialer

Selvom vi altid vil anbefale, at du bestiller dine materialer i samarbejde med Egerbyg, kan det hænde, at du ønsker vi skal overtage arbejdet for en tredjepart.

Da vi ikke kender omstændighederne for arbejdet, der er udført af tredje parten, og da vi ikke kender materialernes beskaffenhed, vil denne type arbejde blive udført på forbrugt tid og materialer.

Dette er ligeledes gældende ved arbejde, hvor alle materialerne allerede er bestilt og leveret af bygherren.

Egerbyg bestiller dine materiale og produkter – og sørger for byggeriet går som planlagt

Hos Egerbyg har vi stor erfaring med leverancer og produktlevering. Vi vil derfor bestille materialer og produkter for dig, hvilket bevirker, at du er dækket af Egerbygs produktgaranti.

Ved montering af sanitetsprodukter, som fx brusearmatur og håndvask leverer vi og monterer vi dine armaturer. Vi udbyder ikke bygherreleverancer på dette, hvilket betyder, at du ikke selv skal bestille armaturerne hjem – dette vil du derimod gøre i samarbejde med Egerbyg.

Ligeledes udbyder vi heller ikke bygherreleverance på trapper, da der hurtigt vil kunne opstå misforståelser og fralægning af garanti mellem bygherren, der leverer trappen, ingeniøren, der laver beregningerne og Egerbyg, der laver trappehullet. Derfor vil vi altid stå for såvel leverancen, trappehullet og ingeniørberegningerne.

Årsagen til dette er flere, men de største begrundelser omhandler følgende:

 • Forkert opmåling
 • Ekstraomkostninger ved forsinket levering af produkter, der er bestilt af bygherren
 • Produktskader under leverancen

Ovenstående faktorer vil påvirke byggeprojektet og skabe forsinkelser af arbejdet samt ekstra transport som følge af tilbagelevering og afhentning af nye materialer. Derudover vil der oftest være ventetider på levering og afhentning af nye armaturer.

Når Egerbyg bestiller materialer og produkter hjem i samarbejde med dig, er du dækket af vores produktgaranti. Fx vil du være dækket af vores garanti på opmåling af døre og og vinduer, hvorimod du selv vi afholde garantien for dine døre og vinduer, hvis du selv opmåler.

Den sidste løsning kan virke som den billigere løsning, men det kræver også et stort produktkendskab og stærke evner inden for opmåling. Hvis du har lavet en beregningfejl i dine opmålinger vil du selv afholde omkostningerne, hvilket vil gøre den sidste løsning mere kostbar end den første.

Derudover har vi også en hurtigere leveringstid og vil kunne overholde den aftalte tidsplan.

Uvildig fagmand

 Hvis du er uenig i vores afgørelse, anbefaler vi, at du kontakter en uvildig rådgiver, som kan vurdere arbejdet.

På retfærdig vis vil en uvildig rådgiver, uafhængigt og upåvirket, vurdere arbejdet og fejlen heri. Den uvildige fagmand skal være bemyndiget i syn og skøn, og han skal derudover have erfaring med fremlæg af voldgift, der kan være den næste instans inden for vurdering af reklamationer.

Når en uvildig fagmand udfører syn og skøn på en byggesag, vil tidligere aftaler om kompensation bortfalde, da vurdering af byggesagen og eventuel kompensation vil blive vurderet af en uvildig tredjepart.

Det er vigtigt, at den begge parter er inviteret til syn og skøn, og at en varsling herom sker med min. 14 dages varsel. Derudover er det også vigtigt at forstå, at flere uvildige fagmænd er berettiget til at udføre syn og skøn på samme sag.

Årsagen til dette er, at afgørelsen ikke nødvendigvis er entydig i alle tilfælde. Fx kan det forekomme, at en uvildig fagmand har vurderet et badeværelse, hvor han har estimeret andelen af hulhed bagved klinkerne uden af demontere en eller flere klinker, som belæg for sin vurdering.

Yderligere vil det i nogle tilfælde også være nødvendigt, at vurdere mængden af cementbunden klæber eller mørtel, der er benyttet ved montering.

Vurderingen skal altid træffes i overensstemmelse med den udleverede montagevejledning, der opstiller de specifikke krav for produktet.

Udgifterne til rådgiveren betales af Egerbyg, hvis det viser sig at være vores fejl. Er Egerbyg uden skyld i fejlen, skal du betale udgifterne til rådgiveren.

Kontorrenovering med nyt køkken

Gode råd ved bygherreleverance

 Det er yderst vigtigt, at du har en stor produktforståelse og et godt produktkendskab, inden du vælger at bestille dine egne materialer.

Du skal som minimum tage stilling til, hvilke former for materialer du ønsker at benytte – og i typen af rum disse skal monteres. Når du har taget stilling til dette, bør du undersøge, om der er specifikke krav for brug af materialerne i det udvalgte rum.

Ligeledes anbefaler vi, at du har kendskab til materialerne og de elementer, der skal benyttes til montering af disse. Du bør fx undersøge følgende spørgsmål:

 • Hvilke krav er der til det specifikke rum/areal, hvor monteringen skal finde sted?
 • Hvilke krav er der til det specifikke materiale, der skal benyttes i det pågældende rum?
 • Kan mine materialer godkendes, når det omhandler brandsikkerhed?
 • Hvilken kvalitet er materialerne i, når jeg køber dem fra en gør-det-selv-butik i forhold til den kvalitet min håndværker kan få leveret fra specialiserede forretninger?
 • Har jeg det rigtige overblik over, hvilke typer af materialer der findes på markedet?
 • Er det nok, at mine materialer er CE-mærket eller skal de ligeledes have en MK-godkendelse?
 • Er leverandørgarantien tilstrækkelig, eller er det bedre at benytte mig af Egerbygs garanti ved, at de leverer mine materialer?
 • Hvilke faktorer kan påvirke min garanti, når jeg selv bestiller varerne hjem?

Ovenstående er udelukkende et udpluk af overvejelser, du bør gøre dig, når du selv overvejer at bestille dine produkter.

Hvis vi ikke har kendskab til din præcise renoveringssituation og dit ønske af materialer, kan vi ikke besvare ovenstående spørgsmål fyldestgørende. Alligevel vil vi berøre de forskellige emner i nedenstående tekst.

Montering i specifikke rum

Alle rum i din bolig kræver forskellige regler for udførelse og montering af materialer. Hvis du fx ønsker at renoverer dit badeværelse, skal du være særlig opmærksom på, om dine materialer er godkendte i vådrum, eller om materialet vil tage skade af den fugtige atmosfære.

Hvis du fx ønsker at sætte en gipsvæg op, skal du undersøge, om det er et krav at du monterer én eller to gipsplader.

Krav til materialer

 Der er ofte specifikke krav til de købte materialer. Dette omhandler både materialets kvalitet, hvor materialet benyttes og hvordan materialet er monteret.

Der er fx meget specifikke krav til materialerne på badeværelset, pga. fugtigheden i rummet. Der vil ikke kun være krav til de store elementer på dit badeværelse, men også de helt små detaljer, såsom fuger, membranen og underlaget som materialerne tilkobles.

Materialer og brandsikkerhed

 Når du skal renovere eller istandsætte din bolig, bør du sikre dig, at du kender reglementet for brandsikkerhed.

Der er mange muligheder for at inkludere brandsikkerhed i dit byggeri, og hos Egerbyg kan vi varmt anbefale, at du tager dine foranstaltninger på dette område.

Vi anbefaler, at du benytter brandsikre gipsplader i stedet for de ordinære gipsplader. Hvis du skal have lavet en ny tagkonstruktion, kan du med fordel vælge at opdele taget med brandskillende vægge.

Hvis du benytter dig af brandsikre materialer, kan du reducere ildebranden og spredningen heraf. Sørg altid for at holde dig opdateret på de nyeste regler for brandsikkerhed.

Kvaliteten på materialer

Kvaliteten på materialer hænger ofte sammen med pris – men ikke altid. For selvom du vælger det dyreste materiale i din lokale gør-det-selv butik, vil du stadig kunne opleve materialer, der er i ringere kvalitet, end hvis du bestiller gennem Egerbyg.

Vi bestiller vores materialer hos specialister, så vi altid får den bedste kvalitet, der giver den længste levetid. Hos Egerbyg har vi nøje udvalg vores leverandører, og vi har gennem mange år forhandlet fordelagtige priser.

Derfor bør du overveje at bestille dine materialer og produkter sammen med Egerbyg, så du får en fornuftig pris og materialer i høj standard.

Overblik over markedets materialer

 Det kan være en stor mundfuld at gå igennem alle de materialer, der findes på markedet. Ikke alene er der uhørt mange mærker og modeller, men der sker også hele tiden forbedringer af materialer. Derudover kræver det også et godt produktkendskab at kunne splitte “fårene fra bukkene”.

Hos Egerbyg følger vi aktivt og opsøgende med i, når der lanceres eller forbedres nye produkter. Ligeledes har vi erfaringer med diverse modeller og mærker, hvilket har givet os en fortræffelig produktforståelse og et særligt produktkendskab.

Mærkning af materialer

 Når det kommer til materialevalg, kan du med fordel undersøge, hvilke produktgodkendelser, materialet kommer med.

CE-mærkningen finder du på materialer, der er fremstillet med henblik på at blive permanent indbygget i bygninger. Derfor skal du være opmærksom på, om dit byggeprojekt kræver CE-mærkning på dine produkter.

De fleste træprodukter er mærket med CE-mærket efter de gældende produktstandarder. Vær dog opmærksom på, at der fortsat er enkelte typer af materialer, som endnu ikke er blevet mærket. Vær derfor observans, når du skal købe træmaterialer.

En MK-godkendelse kan findes på produkter, der i forvejen er CE-mærket. MK-godkendelse er en frivillig dansk ordning, der dokumenterer, at produktet lever op til den danske lovgivning. Hos Egerbyg benytter vi os altid af materialer og produkter med en MK-godkendelse, og vi anbefaler, at du vælger at gøre det samme.

Leverandørgaranti

 Når du selv bestiller dine materialer, påtager du dig selv leverandørgarantien, hvilket betyder, at vores garanti ikke vil dække materialerne og produkterne.

Vores garanti vil kunne dække det arbejde vi har påtaget os, i form af montering/demontering af produktet. Derudover er der risiko for, at du kan ende med kostbare løsninger, hvis du modtager materialer med produktionsfejl.

Her vil leverandørgarantien igen tilfalde bygherren og ikke Egerbyg. Derfor vil demontering af det gamle produkt og monteringen af det nye, blive anset som ekstraarbejde.

Påvirkning af garanti

 Det kan være udfordrende at nævne en fyldestgørende liste over, hvilke faktorer der kan påvirke din garanti ved egen levering, når vi ikke har kendskab til dit specifikke materialevalg. Alligevel vil vi nævne de mest oplagte herunder:

 • Forkert opmåling
 • Forkert montering – evt. som følge af forkert montagevejledning
 • Forkerte typer af materialer (fx almindelige gipsplader på et badeværelse)
 • Forkert sammensætning af materialer (fx forkert tape til dit dampspærre)
 • Ved overtrædelse af krav og lovgivning
 • Ved manglende certificering og mærkninger på materialerne

Det sikre valg er Egerbyg

 Hos Egerbyg har vi en mangeårig erfaring i byggebranchen og et ry for at udføre håndværk i suveræn kvalitet.

Selvom vi har nogle af de bedste håndværkere i branchen, ville vores resultat alligevel ikke kunne gøre vores kunder tilfredse, hvis ikke vi benyttede os af de rigtige produkter.

Så hvis du vil være sikker på at dit byggeri lever op til diverse krav og har den bedste dækning og garanti, så er Egerbygs levering af materialer og produkter det rigtige valg for dig.