Dagbod

“Håndværksmæssigt leverede Egerbyg en gedigen indsats af meget fin kvalitet, samtidige blev kritiske deadlines overholdt.”

Forretningsfører af Bernadotteskolen

Kurt Gerhardt Jensen

Dagbod

“Håndværksmæssigt leverede Egerbyg en gedigen indsats af meget fin kvalitet, samtidige blev kritiske deadlines overholdt.”

Forretningsfører af Bernadotteskolen

Dagbod inkluderet i dit byggeri

Hos Egerbyg tilbyder vi muligheden for at få dagbod inkluderet i dit byggeri. Dagbod er dog betinget af, at du har underskrevet en entreprisekontrakt med Egerbyg, hvori der specifikt er taget stilling til dagbod eller dagbøder.

Dagbod hænger altid sammen med det oprindelige tilbud. Derfor er dagbod ikke gældende ved ekstra tilkøb og yderligere ekstraarbejde, da dette ikke er inkluderet i det oprindelige tilbud og den oprindelige tidsplan.

Deslige vil dagbod ikke være berettiget ved ændring af materialer fra det oprindelige tilbud, da dette vil skubbe til den oprindelige tidsplan. Ved ekstraarbejde, hvor du ønsker dagbod, skal dette aftales særskilt

Der er altså specifikke tidsfristforlængelser, der vil være ude for Egerbygs kontrol, hvor dagbod ikke vil være gyldig.

Ændringer i tidsplan der påvirker dagbod

Følgende ændringer vil ændre i tidsplanen:

  • Ved bestilling af ekstraarbejde
  • Ved bestilling af egne materialer og produkter
  • Uforudsete forhold under byggeriet
  • Ved vejrlige forhold, som fx store mængder regn og/eller snefald ved udendørs arbejdsstandsninger

Vi anvender altid regelsættet AB Forenklet som grundlag for vores kontrakter, hvori dagbod vil blive indskrevet ved forespørgsel. Dagbod udgør 1,0 promille af entreprisesummen pr. dag.

Disse tidsfristforlængelser kan du læse mere om her.