Forsikring og forsikringsskader

“Egerbyg har været super gode til at overholde tidsplanerne for byggeriet, hvilket er et enormt plus. De er også utrolig gode til at rydde op efter sig, så man ikke kan se at der har været nogen i huset. Vi har været meget tilfredse for Egerbygs arbejde”

Rapper, sangskriver og foredragsholder hos AndyOp

Andreas Seebach

Forsikring og forsikringsskader

“Egerbyg har været super gode til at overholde tidsplanerne for byggeriet, hvilket er et enormt plus. De er også utrolig gode til at rydde op efter sig, så man ikke kan se at der har været nogen i huset. Vi har været meget tilfredse for Egerbygs arbejde”

Rapper, sangskriver og foredragsholder hos AndyOp

Forsikringsskader

Undertiden opstår der skader på din bolig, som du kan få udbedret med økonomisk bistand fra dit forsikringsselskab. Hos Egerbyg har vi stor erfaring med forsikringsskader, hvilket betyder, at vi kender procedurerne og har arbejdet sammen med en række forsikringsselskaber gennem tiden. Når du vælger os til din forsikringssag, kan du føle dig tryg under hele processen, da vi har de rette kompetencer og en stor erfaring på området. Vi sørger for, at din udbedring forløber efter planen

Skal jeg have andre forsikringer end min husforsikring?

Husforsikringer er meget individuelle i forhold til, hvad de dækker over. Derfor anbefaler vi altid, at du snakker med dit forsikringsselskab, så du ved præcis, hvordan du er dækket. De fleste husforsikringer dækker over storm- og vandskader, men inkluderer ikke svampe- og rådskader, som en del af deres basisforsikring. Yderligere dækker husforsikringer heller ikke over bygningsskader under byggeri.

Vandskade

Vandskader opstår pludseligt og kan forekomme i flere forskellige sammenhænge.

Vejrbaserede vandskader

Mange vandskader forekommer, når der har været oversvømmelse i din bolig. Vandskader er ofte pludselige skader, der opstår som følge af vand og vejr. Der kan bl.a. være tale om regnvand fra et skybrud eller vand fra havet, søer eller vandløb. I nogle tilfælde kan det også være kloakvand, der trænger op gennem toilettet, som følge af alt for stort tryk på kloaknettet.

Skjulte vandskader

En anden type vandskade er skjulte vandskader. De er ofte vanskelige at lokalisere, da selv små utætheder kan medføre, at vandet trænger ind og løber gennem tagkonstruktion eller andre bygningsdele. Vandet vil derfor oftest vise sig andre steder, end hvor det trænger ind. Hvis du opdager, at der kommer vand eller er vådt i din bolig, gælder det om at finde frem til, hvorfra vandet kommer. Til sådanne vandskader anbefaler vi særlige rådgivere, der har specialiseret sig i at finde årsagen til sådanne skjulte vandskader. Yderligere har rådgiverne særlige værktøjer, der kan screene bygningen og præcist udpege stedet. Udgifterne til en rådgiver vil være givet godt ud, da du er sikker på, at det er de korrekte reparationer, der foretages de rigtige steder. Hos Egerbyg har vi stor erfaring med udbedring af vandskader, men det er udenfor vores kompetencer at finde ud af, hvor vandet præcist kommer fra. Derfor vil vi altid henvise til en specialist, som ikke alene kan finde frem til årsagen, men også hjælpe til med dokumentation og anmeldelse til forsikringen. Desuden laver specialisten en præcis beskrivelse der gør, at vi kan udbedre skaden på det korrekte sted. Når forsikringen er blevet kontaktet, vil de sende en taksator for at vurdere skaderne.

Byggetekniske vandskader

Vand kan hurtigt trænge ind i boligen, og selv den mindste revne eller hul kan være nok til vandindtrængning. Som hovedregel vil en velholdt og nyere bolig være mindre udsat for denne type vandskader end en ældre eller misvedligeholdt bolig. Dog behøver det ikke altid være sådan, så det er en god idé at undersøge, hvor ”vandsikker” din bolig er. Hos Egerbyg tilbyder vi en fast pris på en besigtigelse af vandskade for 4.000 kr. Prisen er inklusiv moms, kørsel og notat.

Råd- og svampeskade

Råd og svamp opstår, når det organiske materiale i diverse byggematerialer udsættes for fugt eller indtrængende regnvand. Byggematerialer kan fx være træ, gipsvægge og tapet. Svampene lever af det organiske materiale og behøver fugt for at overleve. Der vil derfor være risiko for, at svampe- eller rådskader kan opstå i konstruktionerne, hvis din bolig udsættes for fugt. Vi vil altid anbefale, at du kontakter en rådgiver, hvis du har mistanke om svampe- eller rådskader. Rådgiveren kan screene området og give dig den rette dokumentation, som du skal bruge til anmeldelse af forsikringen. Dokumentationen om manglende fund af svampe- og rådskade vil også være vigtig, hvis du på et tidspunkt vil sælge din bolig. Rådgiveren vil kunne udpege det præcise område med råd eller svamp, hvorefter vi hurtigt vil kunne udbedre området. Når forsikringen er blevet kontaktet, vil de sende en taksator for at vurdere skaderne.

Projektledelse af forsikringsskader

Forsikringsskader opstår ofte på grund af vejrlige uregelmæssigheder eller som følge af tyveri og indbrud.

Når skybruddet sender vand i din kælder, stormen flår tagsten af eller hvis tyven har været på besøg, handler det i første omgang om at stoppe skaden og begrænse følgevirkningerne. Det er en stor mundfuld at skulle rydde op og skabe orden i kaos, og mange af vores tidligere kunder har været glade for, at de har kunnet overlade al projektledelse omkring reparationer til os. Hurtig og langvarig udbedring af skader er naturligvis vores førsteprioritet, men i visse tilfælde er vi nødsaget til at lave en midlertidig reparation, for at stoppe akutte skader.

Egerbyg er certificerede taksatorer

Vi er certificerede håndværkstaksatorer, og kan derfor hjælpe dig med at vurderer dine forsikringsskader og hjælpe dig med at forstå, i hvilket omfang dine skader er dækket af din aftale med forsikringsselskabet. Vi rådgiver dig selvfølgelig gerne om, hvordan du bedst udbedrer dine skader og forebygger, at der opstår nye. Vi kan ligeledes også stå for selve udbedringen.

Entreprenør med Egerbyg

Entrepriseforsikring

Ved større byggeri og renovering bør du overveje at tilkøbe en entrepriseforsikring, der vil dække gennem hele byggeperioden. Entrepriseforsikringen dækker over personskader, skader på andre bygninger, hærværk af materialer, tyveri af materialer og sætningsskader på din bygning. Entrepriseforsikringen kan købes hos dit forsikringsselskab, og bør altid indeholde navnet på din håndværker. Når du har tegnet en entrepriseforsikring, har du mulighed for, at indskrive dagbøder eller dagbod, som det også kaldes. Dagboden udgør 1,5 promille af den fulde entreprisesum pr. dag.

Forebyggelse – så skaden ikke opstår igen

Når skaden er udbedret anbefaler vi, at du tager dine forholdsregler så risikoen, for at skaden opstår igen, minimeres. Rådgivning omkring forebyggelse af skader er en naturlig del af udbedringen, når Egerbyg er involveret i forsikringsskader. Derfor vil du, når du vælger Egerbyg, både få udbedret din skade, være tryg ved projektledelse og byggekoordinering samt rådgivning om forebyggelse i fremtiden.

Indbrud og indbrudssikring

I Danmark begås der årligt over 30.000 indbrud, hvilket svarer til udløste erstatninger for over 1 milliard kroner.

Særligt sommerhuse er en ”favoritarbejdsplads” for indbrudstyve, da sommerhuse oftest står tomme i en lang periode, og da området tit er ubeboet i store dele af året. Ligeledes er huse med kældre ofte udsat.

Hos Egerbyg er vi eksperter i døre og vinduer, så vi står klar til at hjælpe dig med rådgivning omkring sikring af dit hjem – eller reparation af skader efter indbrud.

De fleste indbrud i Danmark bliver begået i Hovedstadsområdet – gerne i tidsperioden fra kl. 08.00-16.00, når folk er taget at sted på arbejde. Dog er indbrud i weekenden heller ikke en sjældenhed.

Mange tror, at det ikke kan betale sig at sikre mod indbrud, da tyven nok skal komme ind alligevel. Dette er dog ikke helt korrekt, da tyvens største fjende er for lidt tid og for meget opmærksomhed. Derfor kan du sikre din bolig ved at lave nogle foranstaltninger, der besværliggør indbrudstyvens indtrængen.

Indbrudstyvene er typisk amatører, der ikke har mange remedier med sig – som hovedregel vil de medbringe et koben eller en skruetrækker, hvilket du kan sikre dine døre og vinduer imod.

Sådan indbrudssikrer du dine døre

Når du sikrer dine døre, er det vigtigt, at du husker at sikre alle døre, der ligger ved husets ydermur – fx hoveddør, kælderdør og terrassedør. En indbrudstyv vil tit udse sig den ”svageste” dør og benytte sig af denne. En tyv, der kommer ind igennem en dør, vil ofte komme ind ved at:

  • Ødelægge en rude i døren og slå låsen fra
  • Bryde døren op med et koben eller en skruetrækker
  • Fjerne udvendige lister og tage en rude ud ad døren

For at sikre dine døre, kan du benytte dig af låse eller ved hjælp af beslag og forstærkninger.

Låse

Det kan altid anbefales at udesikre hoved- og terrassedøre med dertilhørende vinduer eller glas. At en lås er udesikret betyder, at den ikke kan åbnes indefra, når først den er låst udefra.

Dette betyder, at det er umuligt for tyven at smadre en rude og åbne døren indefra. Ligeledes vil tyven heller ikke kunne bære større objekter ud ad døren, hvis det skulle lykkedes ham at komme igennem glaspartiet på døren.

Beslag og forstærkninger

Du kan forstærke dine døre med et ekstra beslag som slutblik og dækskinner, som monteres i karmen dér, hvor låsen sidder. Slutblik er den metalskinne, der sidder i dørkarmen, hvor låsepalen skydes ind.

Dørkarmene kan forstærkes med et profiljern eller en lille jernplade, der bukkes omkring karmtræet. Dermed vil det blive vanskeligere at bryde døren op med en skruetrækker eller et koben.

Hvis din dør er hængslet udvendigt, kan du montere nokker ved hvert hængsel, så du undgår at tyven kan save hængslerne over og fjerne døren.

Sådan indbrudssikrer du dine vinduer

Når en indbrudstyv skal ind i din bolig, vil vinduerne være en mulighed, hvorpå indbrudstyven kan give sig selv adgang. Derfor kan du enten sikre dine vinduer eller udskifte dem til vinduer der kan klare mindre ballast. En indbrudstyv vil ofte tvinge sig adgang ved at:

  • Knuse ruden og åbne vinduet
  • Pille de udvendige lister af og derefter fjerne glasset
  • Bryde rammen op med en skruetrækker eller et koben

For at sikre dine ruder, kan du blandt andet benytte dig af låse, haspesikring, dækskinner, jernpladeforstærkninger eller gitre.

Låse:

Låse kan virke indbrudssikrende, da tyven ikke vil kunne åbne vinduet efter en knust rude. Tyven vil ofte kunne se at denne lås er monteret og tyven vil typisk finde en anden bolig.

Derudover vil indbrudstyven ikke have let ved at komme igennem ruden, hvis han/hun vælger at slå denne itu. Låse kan med fordel anvendes ved mindre ruder, som fx til dine kælderruder. Derudover kan låse fås i almindelige låse med nøgler – eller som kodelåse.

Dækskinner, haspesikring eller jernplader

Dækskinner og/eller jernplader kan forstærke vinduesrammerne, da disse lægges over vinduesrammernes trædele. Når du har forstærket vinduesrammerne, vil vinduet være sværere at bryde op med fx en skruetrækker eller et koben.

Alternativt kan du benytte dig af haspesikringer på dine vinduer, der også gør vinduet vanskeligere at bryde op.

Gitter

Gitter er ikke længere ualmindeligt at sætte op – særligt ved dine kældervinduer. Når indbrudstyven ser, at dine ruder er sikret med gitter, vil han/hun oftest gå videre til et andet hus, hvor det ikke er lige så udfordrende at komme ind.

Skulle tyven dog have udset sig dit hus, anbefaler vi, at du benytter dig af envejsskruer til montagen af gitteret. Dette vil gøre det næsten umuligt for indbrudstyven at fjernet gitret ved en smadret rude.

Alternativt til et gitter, vil tremmer eller barrer fungere på samme vis. Det er dog vigtigt, at man kun benytter sig at gitter, tremmer eller barrer, hvis kælderen benyttes til opmagasinering. Vi kan ikke anbefale at man benytter sig af disse under andre omstændigheder, da vinduet ikke længere vil kunne anses som en flugtvej i tilfælde af brand.

Egerbyg kan hjælpe dig

Hos Egerbyg vil vi gerne hjælpe dig med at sikre dig inden indbruddet finder sted – eller hvis uheldet allerede har været ude. Kontakt os i dag og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at sikre din bolig.