Lydisolering

Vi var nervøse, spændte og frygtede, hvilken hverdag vi gik i møde med huset fyldt af håndværkere. Vi var usikre på, om resultatet ville blive som ønsket. Vi er Egerbyg dybt taknemmelige – vi elsker resultatet

Familie i Hvidovre

Jonas, Anja og Emilie Yde Kjelsø

Lydisolering

Vi var nervøse, spændte og frygtede, hvilken hverdag vi gik i møde med huset fyldt af håndværkere. Vi var usikre på, om resultatet ville blive som ønsket. Vi er Egerbyg dybt taknemmelige – vi elsker resultatet

Familie i Hvidovre

Lyd og lydisolering

Teknisk set opstår lydbølger, når luftens partikler sættes i svingninger og forplanter sig i de omkringliggende partikler. Lydbølger bevæger sig gennem luft, vand og fast materiale såsom glas, træ og metal. I praksis betyder det at der kan forekomme ekko og at lyden kan vandre i etageejendomme, hvilket giver gener over lange afstande.

Hver fjerde bolig i Danmark ligger i et område, hvor der er for meget støj, der fx kommer fra virksomheder, trafik, anlæg eller naboer. Det bedste modtræk er at gå til støjkilden og begrænse lyden der.

Jordvolde, støjskærme, støjreducerende asfalt eller bygninger er alle støjdæmpende elementer, men hvis der ikke er støjreducerende foranstaltninger udendørs, er løsningen en forbedring af boligens lydisolering.

En generel bedre akustik i boligen vil i nogen grad reducere dine støjgener. Forbedring af akustikken og de forskellige overfladers evne til at absorbere er lydreducerende tiltag, der er særligt velegnede i store rum med hårde overflader, såsom køkken-alrum.

Alternativt kan du lydisolere de enkelte rum eller lejligheder i bygningen. Det vil typisk være etagedæk og de rumadskillende bygningsdele, der udbygges ved lyddæmpende konstruktioner.

Reducering af støj fra overbo

Skyldes dine støjgener primært overboen, er den bedsteløsning at lydisolere loftet. Ligesom ved al lydisolering kan det være vanskeligt at angive præcis, hvor stor en reduktion i dB, de lydisolerende tiltag medfører.

Selvom vi hos Egerbyg har stor viden og erfaring med lydisolering af lofter, kan vi desværre ikke garantere dig en støjreduktion på et eksakt antal dB. Ligeledes kan vores leverandører heller ikke angive en præcis reduktion i dB.

Begrundelsen for at vi ikke kan give dig en præcis reduktion beror på mange faktorer: de anvendte materialer og teknikker, bygningens konstruktion og øvrige materialer, da lyd forplanter sig gennem luft, vand og faste materialer.

Vi kan derimod godt garantere, at vi udfører alle former for lydisolering af lofter efter de mest effektive metoder, og derfor vil du altid opnå en vis støjreduktion.

Forsatsloft eller nedstroppet loft

Du kan overveje to måder at lydisolere på: med et forsatsloft eller et nedstroppet loft.

Et lydisolerende forsatsloft består som udgangspunkt af to lag gipsplader, der skrues op i en bærende konstruktion af stålprofiler. Det gamle og det nye loft må ikke være i berøring, og der skabes derved et hulrum, som udfyldes med isolerende materiale.

Et nedstroppet loft anbefales ved større loftsarealer, da det kan være nødvendigt at fastgøre det lydisolerende loft til det eksisterende ved hjælp af ophæng.

Det er vigtigt at huske, at jo tykkere lag isolerende materiale, desto større lydisolerende effekt. Du skal dog også være opmærksom på, at et lydisolerende loft altid medfører en reduktion af loftshøjden på minimum 10-15 cm, og at stukken bliver det nye lydisolerende loft.

Reducering af støj fra underbo

Den mest effektive lydisolering mod din underbo vil være en isolering af underboens lofter. Hvis en loftsisolering ikke er en mulighed, kan løsningen være at en ombygning af etageadskillelsen eller en lydisolering af dine gulve.

Dette er en omfattende og kostbar løsning, som berører flere beboere i ejendommen. Her vil man typisk skulle brække gulvet op, fjerne indskudslaget, ligge isoleringsmateriale og etablere et nyt gulv.

Et lydisolerende gulv kan kun anvendes ved træetageadskillelser og ikke ved trægulve på betonetageadskillelser. Opbygningen af et lydisolerende gulv består af 3-5 cm isoleringsmateriale, hvorpå der kan lægges gulvgips- eller gulvspånplader.

Dette betyder, at gulvhøjden øges med minimum 5 cm, og at eventuelle døre må afkortes efterfølgende. Øverst afsluttes med en gulvbelægning, og du kan forstærke dæmpningen af dine egne trinlyde ved at lægge tæpper på gulvet.

Lydisolering af vægge

Når du har problemer med støj fra din nabo eller udefrakommende støj, kan du afhjælpe generne ved at lydisolere væggen, der vender mod støjkilden. På denne måde kan du formindske eller stoppe naboens musik eller larmen fra maskiner og trafik.

Du bør dog gennemgå boligen fra utætheder, da lyden trænger gennem selv mikroskopiske revner eller utætheder, inden du kaster dig ud i en lydisolering af vægkonstruktionen.

Selvom vi har massevis af erfaring med lydisolering af boliger og ejendomme, kan vi desværre ikke give nogen garanti på, hvor mange dB lyden vil reduceres med, da dette i stor grad afhænger af de anvendte materialer, teknikker og materialer.

Lydisolering af eksisterende væg

Den mest effektive metode til lydisolering af dine vægge er at opsætte en forsatsvæg, der fungerer som et ekstra lag uden på den eksisterende væg.

Det bedste materiale til sådan en konstruktion er gips, der normalt opbygges af en stålkonstruktion, hvorpå der monteres to lag gipsplader. Mellem den eksisterende væg og forsatsvæggen bør der ideelt set være et hulrum på 10 cm, som fyldes med isoleringsmateriale.

For at få det bedst mulige resultat, skal man undgå, at de to vægge er i berøring med hinanden, ligesom der ikke må være gennemgående lofts- eller gulvbrædder, som lyden kan løbe langs med. Rundt om forsatsvæggen vil der fuges med en klassisk fugemasse.

Dårlig akustik

Gipsplader vil oftest anvendes til lydisolerende lofter, men hvis du primært generes af dårlig akustik, kan løsningen være at beklæde loftet med stenuldsplader, som effektivt absorberer lyd nedefra.

Forskellen mellem de to typer materialer er, at gipsen med sin helt glatte overflade ikke har nogen lydabsorberende effekt, hvilket betyder at lyden kastes tilbage. Stenuldspladerne har derimod en overfladestruktur, der i højere grad bryder lydens bølger og sikrer en bedre akustik.