Overarbejde

Overarbejde

Egerbyg er medlem af Dansk Byggeri og følger overenskomsten mellem Dansk Byggeri og 3F.

Det betyder, at der er helt klare regler omkring overarbejde, natarbejde og arbejde på søn- og helligdage. Disse regler omhandler, hvornår der er tale om overarbejde, begrænsninger i forbindelse hermed og hvordan overarbejde takseres (tillægsbetaling for overarbejde).

Vores fakturering følger disse regler og du kan nedenfor se, hvordan de forskellige overarbejdstimer faktureres.

Hvornår er der tale om overarbejde?

Hos Egerbyg er den normale arbejdstid mandag – fredag fra kl. 07.00-15.00.

  • Overarbejde regnes fra den normale arbejdstids ophør til 3 timer derefter.
  • ½ times spisepause straks efter den normale arbejdstids ophør er indbefattet heri. Hvis overarbejdet ikke skal strække sig over 1 time, bortfalder spisepausen.

Hvornår er der tale om natarbejde?

  • Natarbejde beregnes fra 3 timer efter den normale arbejdstids ophør til den normale arbejdstids begyndelse.
  • Spisepause hver 4. time.

For overarbejde på lørdage samt søn- og helligdage faktureres for mindst 4 timer. Ved overarbejde faktureres spisepauser.

Hvad er prisen på overarbejde?

Ved overarbejde faktureres de første 3 timer pr. dag med et tillæg på 50%. De efterfølgende timer faktureres med et tillæg på 100%.

Hvis overarbejdet påbegyndes 1 time før arbejdstidens begyndelse faktureres der for denne time et tillæg på 50%.

Du kan se vores almindelige timepriser her.

Hvad er prisen på lørdagsarbejde?

Om lørdagen faktureres fra normal arbejdstids begyndelse dvs. fra kl. 07.00 og de første 3 timer med et tillæg på 50%. De efterfølgende timer faktureres med et tillæg på 100%.

Hvad er prisen på arbejde på søndage og helligdage?

 Ved natarbejde og på søn- og helligdage faktureres et tillæg på 100%.