Reklamationer

Hos Egerbyg bestræber vi os på, at vores løste opgaver skal være i orden, så du bliver tilfreds med det arbejde, vi har lavet. Alligevel vil der sjældent ske fejl, og vi vil altid forsøge at håndtere reklamationer hurtigt, effektivt og retfærdigt.

Som en del af Egerbygs afleveringsforretning, vil vi sammen gennemgå fejl og mangler inden du betaler den sidste rate af din slutfaktura, da vi ikke ønsker, at du skal betale for arbejde, der ikke er udført ordentligt. Det mener vi er mest fair over for dig som kunde.

På denne måde, kan vi sammen undgå reklamationer og utilfredshed, når byggeriet er færdigt og afsluttet.

Under gennemgangen af det udførte arbejde, er det vigtigt, at du fortæller, hvilke fejl og mangler du mener, der er i dit byggeri, så vi kan komme ud og færdiggøre projektet til din tilfredsstillelse.

Vi opfordrer dig til at sende os en mail med de fejl og mangler, der er blevet gennemgået under afleveringsforretningen, så du bedst kan dokumentere, hvilke mangler du mener, der er i byggesagen.

Når du klager over arbejdet, vil vi vurdere om det er en produktionsfejl, om det er vores fejl eller om det er en såkaldt “øvrig fejl”.

Produktionsfejl

Oplever du fejl i forbindelse med et produkt, som vi har monteret korrekt, retter vi altid henvendelse til producenten. Når vi har kontaktet producenten, er vi tvunget til af afvente, at producenten kommer ud og udbedrer fejlen.

Egerbyg kan ikke udbedre denne fejl, da du vil miste garantien på produktet. Ligeledes vil omkostningen deslige afholdes producenten.

Vores fejl

Hos Egerbyg har vi mange tilfredse kunder – og 99% af vores byggesager går som planlagt. Skulle du være en del af den 1%, hvor Egerbyg laver en fejl, vil vil altid gøre vores for, at du bliver glad og tilfreds med vores arbejde.

Hvis vi har begået en fejl og din klage er rimelig, har vi både ret og pligt til at udbedre manglerne i henhold til den oprindelige aftale og det accepterede tilbud.

Vi vil altid gerne gøre vores kunder tilfredse, og derfor vil vi også komme med et forslag til udbedringen af eventuelle fejl, så længe de er rimelige overfor både dig og os.

Vi stræber altid efter at opnå en god og fair aftale med dig som alle parter er tilfredse med.

Din klage vil være rimelig, når:

  • Det udførte arbejde ikke stemmer overens med tilbuddet
  • Arbejdet ikke er udført fagligt korrekt, dvs. at kvaliteten ikke stemmer overens med det, der i Danmark anses for at være håndværksmæssigt korrekt. Fx følger vi Malermesterens Standard indenfor malerarbejde. Du kan læse mere om Malermesterens Standard her.

Fejl og mangler kan bl.a. være, at der mangler noget, der står beskrevet i tilbuddet – fx hvis der mangler en stikkontakt, en fuge eller lignede. Fejl og mangler kan også være, at arbejdet er udført, men ikke som aftalt – fx at døren åbner indad og ikke udad som beskrevet i tilbuddet.

Øvrige fejl

Hvis du retter henvendelse til os vedrørende en reklamation, som du mener skyldes manglende kvalitet fra vores side, kommer vi gerne ud og kigger på det.

Viser det sig, at Egerbyg ikke er skyld i fejlen, skal du være forberedt på at blive faktureret for den tid, vi har brugt på at køre ud til dig for at besigtige fejlen.

Hvad er ikke fejl og mangler?

For at undgå, at vi skal komme ud og besigtige en fejl, der ikke skyldes Egerbyg, vil vi nedenstående give dig nogle eksempler på, hvad der ikke anses for fejl og mangler inden for byggebranchen.

Det kan forekomme, at et eller andet ved arbejdet ikke lever op til dine forventninger, uden at der er tale om fejl og mangler.

Derfor bør du altid forventningsafstemme, hvilket mærke og kvalitet, du ønsker dine produkter og materialer i. Hvis dette ikke er blevet specificeret i tilbuddet, vil det ikke være gældende som fejl og mangler.

Deslige vil det ikke være håndværkerens fejl, hvis du selv har efterspurgt bestemte produkter og materialer – eller hvis de tegninger og beskrivelser du har givet, er fejlagtige. I sidstnævnte situation er det den/dem, der har udført tegningerne, der hæfter for disse fejl.

Se mere om specifikke fejl og mangler her.

Hvordan afgøres det, om noget er en fejl eller en mangel?

Der kan kræves et sammenligningsgrundlag for at afgøre, om der er tale om en fejl eller en mangel. I første omgang skal du sammenligne kvaliteten af det udførte arbejde med det, du skriftligt har aftalt med os.

Uanset hvilke aftaler du har med os, eller ikke har med os, skal vores arbejde altid være fagligt korrekt. Med dette forstås, at opgaven skal udføres i overensstemmelse med eventuelle branchevejledninger, normer og standarder for udførelse og kvalitet.

Derudover skal vores arbejde også være i overensstemmelse med god byggeskik på området.

Uvildig fagmand

Hvis du er uenig i vores afgørelse, vil en uvildig rådgiver tilkobles sagen, som kan vurdere arbejdet. På retfærdig vis vil en uvildig rådgiver, uafhængigt og upåvirket, vurdere arbejdet og fejlen heri.

Den uvildige fagmand skal være bemyndiget i syn og skøn, og han skal derudover have erfaring med fremlæg af voldgift, der kan være den næste instans inden for vurdering af reklamationer.

Det er vigtigt, at den begge parter er inviteret til syn og skøn, og at en varsling herom sker med min. 14 dages varsel.

Når en uvildig fagmand udfører syn og skøn på en byggesag, vil tidligere aftaler om kompensation bortfalde, da vurdering af byggesagen og eventuel kompensation vil blive vurderet af en uvildig tredjepart.

Derudover er også vigtigt at forstå, at flere uvildige fagmænd er berettiget til at udføre syn og skøn på samme sag. Årsagen til dette er, at afgørelsen ikke nødvendigvis er entydig i alle tilfælde.

Fx kan det forekomme, at en uvildig fagmand har vurderet et badeværelse, hvor han har estimeret andelen af hulhed bagved klinkerne uden af demontere en eller flere klinker, som belæg for sin vurdering.

Yderligere vil det i nogle tilfælde også være nødvendigt, at vurdere mængden af cementbunden klæber eller mørtel, der er benyttet ved montering. Vurderingen skal altid træffes i overensstemmelse med den udleverede montagevejledning, der opstiller de specifikke krav for produktet.

Voldgift

Voldgiftsnævnet er den sidste instans ved reklamationer inden for byggebranchen på erhvervsmarkedet. Voldgiftnævnet løser byggerelaterede konflikter, og vil være det sidste led, der træffer en endelig afgørelse i et tvist mellem to virksomheder.

Læs mere om voldgiftsnævnet her.

Skulle tvisten derimod være mellem en entreprenør og en bygherre, vil sagen først og fremmest fremstilles i byretten. Skulle sagen ankes, kan den ende med at komme i landsretten efterfulgt af højesteretten.

På det private marked er det retningslinjerne for AB Forenklet der er gældende, mens det er byggereglementet AB18, der er gældende for erhvervsmarkedet.

Se mere om AB Forenklet og AB18 her.

Få et hurtigt prisoverslag

Udfyld formularen
og få et hurtigt prisoverslag

Udfyld formularen
og få et hurtigt prisoverslag

hurtigt prisoverslag
Størst tilladte upload: 20MB
Vil du modtage vores nyhedsbrev?
Ved at klikke Ja til nyhedsbrevet, giver du hermed samtykke til. at Egerbyg må sende dig én månedlig e-mail vedrørende tips og tricks til din bolig, nyheder, konkurrencer samt servicemeddelelser om Egerbyg. Du kan til enhver tid tilbagekalde samtykket ved at kontakte Egerbyg. Dine personoplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med Egerbygs persondatapolitik.
Få et hurtigt prisoverslag