Skal jeg bruge en arkitekt eller rådgivende ingeniør?

“Håndværksmæssigt leverede Egerbyg en gedigen indsats af meget fin kvalitet, samtidige blev kritiske deadlines overholdt.”

Forretningsfører af Bernadotteskolen

Kurt Gerhardt Jensen

Skal jeg bruge en arkitekt eller rådgivende ingeniør?

“Håndværksmæssigt leverede Egerbyg en gedigen indsats af meget fin kvalitet, samtidige blev kritiske deadlines overholdt.”

Forretningsfører af Bernadotteskolen

Arkitekt

Går du med tanker om en større renovering eller flere vedligeholdelsesopgaver? Så vil det i flere tilfælde være en god idé at medfinanciere en energirenovering.

Med en arkitekt i baghånden får du både fokus på renovering, men også på, hvordan du får optimal udnyttelse af den plads, du har i forvejen.

Arkitekten er med til at sikre kvaliteten og tager hånd om det praktiske.

Egerbyg går op i kvalitet og har en målsætning om at hæve standarden for renovering og byggeprojekter blandt vores kunder. Af samme årsag anbefaler vi, at du bruger en arkitekt når du skal i gang med et større byggeprojekt såsom en tilbygning, ombygning eller etablering af en første sal.

I forbindelse med et større byggeprojekt er det ofte nødvendigt at søge myndighedernes godkendelse eller dispensation til at undersøge jordbunden eller de konstruktionsmæssige forhold ved byggeriet.

Sommetider kan det være nødvendigt at tænke i alternative indretningsløsninger, hvis de oprindelige idéer viser sig at være urealistiske. Netop denne opgavetype er typisk arkitektens ansvar sammen med udførelse af tegninger og beskrivelser som vi sidenhen vil beregne tilbuddet fra.

Byggetilladelser

Du skal søge byggetilladelser, når du foretager væsentlige ændringer i boligen eller boligens areal. Derudover skal du søge om byggetilladelse ved opførelse af nyt helårshus, opførelse af garage, udhus etc. på mere end 50m2, eller hvis du planlægger en tilbygning.

Gælder dine projekter nedrivning eller byggeri af mindre bygninger på din grund, kan du ofte nøjes med at anmelde byggeriet.

Arkitekten kan være behjælpelig med byggetilladelser. Byggetilladelser kan være omfattende på grund af de mange informationer og oplysninger, der skal indsamles. Det omhandler bl.a. vedtægter, planer, servitutter og juridiske krav, der har indflydelse på din sag.

Arkitekten ved præcis, hvilke oplysninger kommunen kræver og kan derfor få processen hurtigere igennem. Det er dog altid en fordel at være ude med din ansøgning i god tid før opstarten af dit byggeri.

Arkitekt ved renovering

Når du har behov for en arkitekt til renovering af din ejendom eller bolig, vil du oftest skulle booke et indledende møde, hvor i vil gennemgå idéer og behov. I vil også udarbejde skitser og løsninger, der passer til dine ønsker.

De fleste renoveringer, som ikke udvider boligens kvadratmeter, kræver ikke byggetilladelse fra kommunen. Dog kan der være krav, hvis det drejer sig om:

  • Anvendelsesændringer
  • Væsentlige facadeændringer
  • Taget hæves væsentligt ved energirenovering
  • Hvis skelafsætningen ændres ved efterisolering udenpå facaden eller lign.

Pris:

Prisen for en arkitekt tilknyttet dit renoveringsprojekt er afhængig af den valgte arkitekt og boligens størrelse. Prisen for det første møde vil typisk ligge mellem 3.600 og 6.000 kr. inkl. moms. Efterfølgende skal man regne med en timepris på omkring 1.200 kr. inkl. moms.

Da Egerbyg ikke er et arkitektfirma, kan vi henvise dig til dygtige arkitekter, som andre af vores kunder har haft gode erfaringer med. Derfor er ovenstående priser også vejledende.

Arkitekt ved ombygning

Det er en ombygning af din bolig eller ejendom, når der gennemføres gennemgribende ændringer fremfor almindelig vedligeholdelse. Når du overvejer en ombygning, er det vigtigt, at du tænker langsigtet og i helheder, så du får mest muligt ud af din ombygning. Det kan være, at dit tag snart skal skiftes eller du overvejer energiforbedringer i din bolig.

Det er vigtigt, at din bolig opfylder kravene i bygningsreglementet, som bl.a. indbefatter:

  • Højder og afstand til skel
  • Redningsåbninger og flugtveje
  • Brandforhold
  • Krav til konstruktioner og materialer
  • Indeklima og ventilation
  • Energiforbrug og isolering

Pris

Prisen for en arkitekt tilknyttet dit renoveringsprojekt er afhængig af den valgte arkitekt og boligens størrelse. Prisen for det første møde vil typisk ligge mellem 3.600 og 6.000 kr. inkl. moms. Efterfølgende skal man regne med en timepris på omkring 1.200 kr. inkl. moms.

Da Egerbyg ikke er et arkitektfirma, kan vi henvise dig til dygtige arkitekter, som andre af vores kunder har haft gode erfaringer med. Derfor er ovenstående priser også vejledende.

Egerbyg totalentreprise

Den rådgivende ingeniør

Den rådgivende ingeniør er specialist i at regne ud om fundamentet holder til de ønsker du har om nedrivning af bærende vægge eller lignede. Derfor vil vi altid anbefale, at du kontakter en rådgivende ingeniør, når du drømmer om en ny første sal. På denne måde er du forsikret, at boligens konstruktioner kan holde til de planlagte ændringer. Således sikrer du, at bygningen ikke får sætningsskader eller i værste fald kollapser.

Yderligere er ingeniørens beregninger vigtige dokumenter for de håndværkere, der skal udføre arbejdet. Dokumenterne vil også være vigtige i en gensalgssituation, hvor en påvisning om, at arbejdet er udført korrekt ud fra rådgivningen, betyder en højere salgspris.

Vær opmærksom på, at krav om anerkendt statikerklæring, certificerede statiker i henhold til B18 §489 m.m. ikke vil være inkluderet i det tilbud vi fremsender.

Prisen for en rådgiver:
Prisen afhænger af, hvilke ydelser du skal have hjælp til. Vi vil gerne henvise dig til en ekstern, rådgivende ingeniør. Nedenstående finder du, en række af de mest almindelige ydelser med dertilhørende priser. Dette kan give dig en idé om prisniveauet:

Vandskade:
Hvis du har en vandskade i din kælder, på dit gulv eller et helt tredje sted, er det en god idé at få bugt med denne hurtigst muligt, inden den beskader øvrige dele eller strukturer af det materiale, som vandskaden er opstået på.

Besigtigelse af vandskade med notat er 4.000 kr. inkl. moms og kørsel.

Svampeskader:
Svampeskader kan forekomme som skimmelsvamp eller den såkaldte ægte hussvamp. Hvis du har mistanke om et svampeangreb i din bolig, bør du få undersøgt dette hurtigt.

Prisen vil afhænge af, hvilke prøver der udtage, undersøgelsens formål, ejendommens geografiske beliggenhed, skadens størrelse og omfang.

Mikrobiologiske undersøgelser i forbindelse med svampeangreb koster typisk mellem 5.000-7.500 kr. inkl. moms. Undersøgelse indeholder to prøver (dyrkningsprøver og/eller MycoMeter-test), transport, besigtigelse, prøveudtagning og rapportskrivning.

Bærende vægge:
En bærende væg indgår i husets konstruktion og kan fx bære tagkonstruktionen, den ovenliggende etage eller bjælker med en stabiliserende virkning.

Den bærende væg er derfor også stabliserende, og er en forudsætning for, at dit hus ikke styrter sammen. Ydermuren, som dit tag hviler på, er altid bærende.

Ligeledes findes der også bærende vægge indvendigt i huset. Disse vil som regel være udført i beton, gasbeton, musten eller lecabeton.

Syn ved huskøb

Hos Egerbyg udbyder vi ikke købersyn. Vi vil, med glæde, altid henvise dig til en virksomhed, der udbyder købersyn eller syn ved huskøb. De virksomheder vi henviser til, er nogle som vores kunder har anbefalet og har haft gode erfaringer med.

Hos Egerbyg tilbyder vi derimod håndværkervejledning til dig, der skal købe et nyt hus eller en ny lejlighed o.lign.

Her vil vi tage med til en besigtigelse af din eventuelle fremtidige bolig og efterfølgende fremsende en rapport med overslagspriser for, hvad det vil kost at renoverer dine ønsker til boligen.

Det er dog yderst vigtigt at understrege, at denne rapport udelukket er en håndværkervejledning og ikke må forveksles med en køberrådgivning, vedligeholdelsesplan eller en tilstandsrapport. Derimod vil rapporten give dig et økonomisk overblik over de ønskede renoveringsopgaver til boligen. Formålet med en håndværkervejledning er at vurdere økonomiens sammenhæng med et muligt boligkøb samt give dig et udkast på, hvad det kan komme til at koste at renovere boligen.

Hvis du er interesseret i en håndværkervejledning, er du velkommen til at kontakte Egerbyg.

Vi har en fast pris på 4000 kr. inkl. moms. Prisen inkluderer en besigtigelse med en efterfølgende rapport over overslagspriser på det estimerede arbejde.