Tilvalgsprodukter

Vi var nervøse, spændte og frygtede, hvilken hverdag vi gik i møde med huset fyldt af håndværkere. Vi var usikre på, om resultatet ville blive som ønsket. Vi er Egerbyg dybt taknemmelige – vi elsker resultatet

Familie i Hvidovre

Jonas, Anja og Emilie Yde Kjelsø

Tilvalgsprodukter

Vi var nervøse, spændte og frygtede, hvilken hverdag vi gik i møde med huset fyldt af håndværkere. Vi var usikre på, om resultatet ville blive som ønsket. Vi er Egerbyg dybt taknemmelige – vi elsker resultatet

Familie i Hvidovre

Vi ved, at byggeprojekter er forskellige, ligesom folks ønsker og behov også er individuelle. Derfor kan der nogle gange være brug for ekstra services for at komme i mål og opfylde netop dit ønske og behov. Vi har derfor sammensat en række tilvalgsprodukter, som du kan købe som supplement til dit byggeprojekt, så du føler dig tryg og sikret.

Hos Egerbyg har vi altid tilkoblet en byggekoordinator på dine hoved- eller totalentrepriser. Din byggekoordinator vil arbejde tværfagligt med såvel planlægning, udførelse og koordinering af dit byggeri. Byggekoordinatoren er både kompetent og kyndig til sit arbejde, og vil være til rådighed i hverdagene fra 07.00-15.00.

Din byggekoordinator vil også være udførende håndværker på andre byggerier, og er derfor ikke kun tilknyttet dit projekt. Alligevel vil vores byggekoordinator altid prioriterer sine arbejdsopgaver, og derfor kan du godt forvente en service over branchens standard.

Skulle du alligevel have et ønske og behov for en byggeleder, kan du læse mere om de forskellige tilvalgsprodukter, som Egerbyg tilbyder dig.

Professionel byggeledelse

Hos Egerbyg udbyder vi altid en byggekoordinator på større entrepriseformer, såsom total- og hovedentrepriser. Byggekoordinatoren er din udførende håndværker på byggeprojektet, som vil være til rådighed alle arbejdsdage mellem 07.00-15.00. Dertil udbyder vi også en byggeleder, som tilvalg til din entreprise.

Hvad er forskellen på en byggekoordinator og en byggeleder?

Byggekoordinatoren er din udførende håndværker, hvilket betyder, at det er den samme person, som også arbejder på din byggesag indenfor en bestemt faggruppe. Byggekoordinatoren vil derfor arbejde tværfagligt med at udføre håndværksarbejde og samtidig stå for koordineringen af dit byggeri.

Byggelederen er, modsat byggekoordinatoren, ikke din udførende håndværker. Byggelederen er derimod specialist inden for fag-tilsyn, hvilket betyder, at byggelederen løbende vil føre tilsyn med byggeriet gennem udførelsesfasen.

Byggelederens job er at sikre, at projektet skrider frem som planlagt og efter tidsplanen. Ligeledes vil byggelederen også kontrollere, at det udførte arbejde er i overensstemmelse med det, der er inkluderet i tilbuddet. En af byggelederens fornemmeste opgave er deslige at stå for samarbejdet mellem byggesagens involverede parter og dig som bygherre.

Hvad er byggelederen specialist i?

Byggelederen er en formidabel projektleder, der vil bistå dig og dine behov under hele byggeprocessen. Byggelederen er specialiseret i fag-tilsyn og har yderligere en dialogisk tilgang, hvor han vil bistå dine forventninger og behov for involvering i byggeriet.

Når vi siger, at byggelederen har en dialogisk tilgang, mener vi, at byggelederen har stærke kundskaber, når det omhandler dialog og kommunikation mellem dig som kunde, Egerbyg som din udførende håndværker og byggelederen selv.

Hvad er fordelen ved en byggeleder?

Fordelen ved en byggeleder er, at han kun er tilknyttet dit byggeprojekt, og derfor kender sagen ned til mindste detalje. Byggelederen står til rådighed for dig på forskellige platforme, hvilket inkluderer telefonisk og via. mail. Fordelen ved dette er, at du kan ringe hver gang der “popper” et spørgsmål op. Byggelederen vil altså:

  • Være din faste kontaktperson
  • Være tilgængelig personligt, telefonisk eller via mail i almindelig arbejdstid
  • Sende billededokumentation af arbejdet undervejs og sørge for dokumentation før, under og efter byggeriet
  • Føre tilsyn med arbejdet undervejs
  • Stå for byggemøder
  • Stå for afleveringsforretningen samt eventuelle fejl og mangler

Grundig rengøring af professionelt rengøringsfirma

Hos Egerbyg rydder vi altid op efter os selv. Vi ved, at byggerier og renoveringer kan forårsage støv og rod.

Vi ved også, at der altid er brug for en oprydning efterfølgende. Derfor inkluderer vi en håndværkerrengøring i vores tilbud, når vi udfører et stykke arbejde for dig. Dette indebærer, at vi fjerner byggeaffald, støvsuger og fejer efter, at vi har afsluttet vores arbejde.

Hos Egerbyg fjerner vi altså altid de værste biprodukter af byggeprojektet, hvilket betyder, at dit hjem ikke efterlades som en rodet byggeplads.

Efter håndværkerrengøringen er udført, skal du regne med selv at gøre rent i dit hjem, da håndværkerrengøringen blot fjerner det værste affald og snavs fra byggepladsen – dette bør dog ikke forveksles med en hovedrengøring.

Såfremt der ønskes en ekstra grundig rengøring, udført af et professionelt rengøringsfirma, kan vi hos Egerbyg også stå for dette.Rengøring af et professionelt rengøringsfirma er, som udgangspunkt, aldrig inkluderet i vores standardtilbud.

Vi har mulighed for at opsætte støvforanstaltninger i form af støvvægge, såfremt du ikke ønsker, at støvet spredes rundt i din bolig, imens renoveringen finder sted. En støvvæg vil dog ikke kunne sikre et 100 % støvfrit miljø, og derfor anbefaler vi altid, at en støvvæg kombineres med en efterfølgende professionel rengøring for at sikre et komplet støvfrit miljø.

Med tilvalget, professionel rengøring, efterlader vi dit hjem pænt og nydeligt, så du kan nyde din nye renovering bedst muligt.