Totalentreprenør

Totalentreprenør

Totalentreprenør – vi skaber overblik for dig

 Totalentreprise betyder, at man samler flere fagområder under et projekt. Denne løsning er typisk, når du fx vil renovere dit hus fra ende til anden, og både har brug for en murer, en elektriker og en tømrer.

Vælg Egerbyg som totalentreprenør

– så behøver du ikke bekymre dig om din byggesag.

Med totalentreprise fra Egerbyg får du vores mangeårige erfaring og omfattende viden omkring byggeri, ligesom vi deler alle vores tips og tricks med dig undervejs.

Vores medarbejdere er ansvarlige, fagligt kompetente og tager ejerskab. Med faste procedurer og gennemprøvede processer får du engageret projektledelse og omhyggelig kommunikation, der holder dig orienteret hele vejen.

Tillid er vejen til et vellykket byggeri

Når du vælger Egerbyg som totalentreprenør, er det vigtigt for os, at vi har en gensidig tillid og respekt for hinanden. Det giver langt det bedste resultat, og meningen med denne entrepriseform er jo netop, at du slipper for at involvere dig i styringen af byggeriet – medmindre du har et ønske om dette.

Kommunikation er et vigtigt redskab i opbygningen af tillid og noget, vi prioriterer meget højt. Vi sørger for, at du er godt orienteret og håndterer dit projekt på en måde, så du føler dig tryg og involveret i den udstrækning, det passer dig.

Totalentreprise giver dig mere frihed

Fordelene ved totalentreprise er mange. Du er bedre sikret, da alt arbejde er udført af professionelle fagfolk, som også sikrer den optimale koordination af arbejdere samt kommunikationen imellem disse.

Med en totalentreprenør slipper du for:

  • At skulle udarbejde projektbeskrivelser og tegninger,
  • at koordinere håndværkere,
  • at kontakte myndigheder og alle de øvrige administrative opgaver.

Vi klarer alle disse opgaver og bevarer det kølige overblik lige fra de første idéer kommer på tegnebrættet til byggeriet er afleveret og klar til brug. Gennemsigtighed og samarbejde mellem os og dig er en forudsætning for, at vi gang på gang leverer et slutresultat med stor tilfredshed fra vores kunder.

Ingen opgave er for stor eller lille

Er du i tvivl om, hvorvidt din opgave er for stor eller for lille til en totalentreprise, er du altid velkommen til at forhøre dig hos Egerbyg. Vi deler gerne vores viden med dig, og rådgivning er for os en naturlig del af processen mod et samarbejde.

Den indledende dialog og sparring er en forudsætning for, at vi kan agere professionelt og være på forkant fra start til slut. Hvorvidt du har brug for fuld styring på et mindre projekt eller lader os klare de store totalentrepriser, er op til dig – intet er for stort eller småt til totalentreprise med Egerbyg.

Det eneste, der tæller hos din totalentreprenør

Det eneste der tæller for os, er kundetilfredshed. Vi er derfor tilmeldt siden anmeld-håndværker.dk, hvor du har mulighed for at bedømme vores indsats, hver eneste gang, vi udfører et stykke arbejde. Siden vi tilmeldte os denne service, har vi ligget i toppen blandt de mange bedømmelser og har flere gange været finalist som årets tømrer og årets entreprenør – en titel vi vandt i 2015 – takket være vores kunder.

Sikker beslutning

Når du vælger en totalentreprise, kan du være sikker på, at du får et færdigbygget projekt, da vi tager hånd om det hele, hvilket også giver dig et overblik over, hvor langt du er. Da du har en totalentreprenør til at gøre det hele for dig, slipper du for at blive stresset over byggeriet.  Som din totalentreprenør udbyder vi blandt andet:

  • Overblik i sagsforløbet
  • Ingen overraskelser
  • Tid og pris i faste rammer
  • Entydig placering af ansvar
lækkert indrettet kontorlokale

Hvorfor vælge totalentreprise?

Totalentreprisens fordel er, at du overlader alle processer til én person – totalentreprenøren. Du skal derfor kun kommunikere med én person, som du også afklarer alle beslutninger med. Ulemperne er, at der er færre entreprenører at vælge i mellem, og at du tidligt skal være meget bevidst om stil, materialer m.m.

Ved en totalentreprise tager vi udgangspunkt i dine ønsker til, hvordan det færdige byggeri skal se ud. Derefter udarbejder vi skitser og tegninger over byggeriet, hvor vi naturligvis har indtænkt særlige forhold, som kan være energibesparende. Vi indhenter samtidig byggetilladelser hos din kommune og håndterer andre former for bureaukratiske formalia.

Når byggetilladelse er indhentet, og tegningerne selvfølgelig er godkendt af dig, sørger vi ydermere for at koordinere håndværkere og leverancer til byggepladsen. Når du vælger totalentreprise, kan du med andre ord læne dig tilbage og nyde, at vi klarer arbejdet for dig – billigt, hurtigt og effektivt!

Når du vælger denne entrepriseform, klarer de hele processen for dig. Du skal blot skrive under på en entreprisekontrakt, derefter klarer totalentreprenøren dit arbejde. Totalentreprise er normalt anvendt til typehuse eller sommerhusbyggeri.

Totalentreprenøren råder over alle de forskellige afdelinger såsom arkitekter, ingeniører og bygningskonstruktører. Totalentreprenøren indgår kontrakter med de forskellige underentreprenører og står for styring af projektet og sørger for alt udførelses frem til færdig levering.

Dog er det sådan, at der i totalentrepriser ikke er inkluderet uvildigt tilsyn med kvaliteten m.v. Derfor er det en rigtig god idé at entrere med en professionel tilsynsførende, og lade ham varetage tilsynet.

Udarbejdelse af totalentreprisekontrakten

En totalentreprise udbydes som udgangspunkt på et tidligt tidspunkt i byggefasen – eventuelt kun på baggrund af et byggeprogram. Det vil sige, at der ikke er foretaget detailprojektering eller udarbejdet et hovedprojekt.

Udfordringen er således at få fuldt overblik over bygherrens ønsker og krav til ydelsernes omfang, kvalitet af materialer med videre, så risikoen for efterfølgende tvister minimeres.

Det er derfor afgørende for dig, som bygherre, at eventuelle særlige ønsker til kvalitet, antal, udførelsesmåde med videre angives tilstrækkeligt klart, så totalentreprenøren har mulighed for at indkalkulere de enkelte forhold.

Ophævelse

I henhold til AB92 § 44, stk. 5 er bygherren, hvis vi ophæver totalentreprisekontrakten berettiget til at benytte totalentreprenørens materialer og materiel, der befinder sig på pladsen, hvis fjernelsen inden arbejdets færdiggørelse vil påføre bygherren tab. Bestemmelsen er overført til ABT93, hvor det dog er tilføjet, at det samme gælder tegninger, beskrivelser og andet projektmateriale.

I en periode, hvor konkurser i byggebranchen ikke er et særsyn, er det derfor vigtigt at have reguleret dette forhold.

I de tilfælde, hvor totalentreprenøren selv har udarbejdet materialet, giver bestemmelsen ikke anledning til problemer, da bygherren frit kan anvende materialet.

Har totalentreprenøren derimod ladet en selvstændig teknisk rådgiver udarbejde materialet, er det ikke helt klart hvilken ret bygherren har til at anvende rådgiverens tegninger. Hvis ikke bygherrens ret til at anvende tegningerne er nærmere reguleret i totalentreprisekontrakten, kan bygherren risikere at krænke rådgiverens ophavsrettigheder og det anbefales derfor, at forholdet reguleres i totalentreprisekontrakten. Det kan eksempelvis ske via et særskilt bilag til totalentreprisekontrakten, som rådgiveren underskriver.

Myndighedskrav

Et andet forhold parterne skal være særligt opmærksomme på, er bestemmelsen i ABT § 3, stk. 4, hvorefter:

”opfyldelse af myndighedskrav, som fremgår af lovbestemmelser, bygningsreglementer, normer og andre alment gældende forskrifter, er omfattet af tilbuddet.”

I forhold til traditionelle entrepriser omfattet af AB92, er ansvaret for overholdelse af love, bygningsreglementer, normer med videre overført fra bygherren til totalentreprenøren.

Opmærksomheden henledes dog på, at bestemmelsen regulerer offentlige forskrifter, som er alment gældende, hvilket i henhold til betænkningen til ABT93 betyder, at bestemmelsen gælder myndighedskrav, som normalt må forventes stillet.

For specielle krav eller forskrifter er det vigtigt at være opmærksom på, at parterne særskilt i entreprisekontrakten regulerer, hvem der bærer ansvaret for, at kravene eller forskrifterne undersøges og overholdes.

Hvilke andre former for entreprise findes der?

Fagentreprise

Ved denne entrepriseform er det kun dig, der styrer projektet – muligvis sammen med en rådgiver. Projektering, indhentning af byggetilladelse, styring og koordinering af hele byggeprocessen er dit ansvar og din opgave. Du skal også selv udforme tilbudsmaterialer m.v. og indhente tilbud, skrive kontrakter med håndværkerne og styre processen, så arbejdet ikke går i stå. Du skal desuden løse eventuelle kontroverser mellem de enkelte fagentreprenører, og samtidig får du det fulde juridiske og økonomiske ansvar.

Alt i alt er det en stor mundfuld. Er du det mindste i tvivl, skal du lade professionelle tage over og hyre en rådgiver til at hjælpe dig. Pengene til denne type rådgivning er som oftest givet godt ud. De tjener sig nemt hjem både i sparede ærgrelser, i forhold til den endelige pris på projektet.

Hovedentreprise

Ved denne entrepriseform sørger du selv for alle godkendelser og projektmaterialet, mens hovedentreprenøren styrer underentreprenører, økonomi og selve byggeriet fra A til Z.

Hovedentreprisen er den nok mest anvendte entrepriseform for den private. Som bygherre får du en anden rolle, fordi du i langt de fleste tilfælde har en rådgiver til at sørge for diverse godkendelser samt til at stå for udarbejdelsen af projektmaterialet, herunder udbudsmaterialet.

Kontakt os og få et tilbud på dit projekt

 Hos Egerbyg kan vi hjælpe dig med både totalentreprise og hovedentreprise. Du er altid velkommen til at ringe til os på: 78 73 15 51 eller sende os en mail på: [email protected]