Uforudsete udgifter

Vi var nervøse, spændte og frygtede, hvilken hverdag vi gik i møde med huset fyldt af håndværkere. Vi var usikre på, om resultatet ville blive som ønsket. Vi er Egerbyg dybt taknemmelige – vi elsker resultatet

Familie i Hvidovre

Jonas, Anja og Emilie Yde Kjelsø

Uforudsete udgifter

Vi var nervøse, spændte og frygtede, hvilken hverdag vi gik i møde med huset fyldt af håndværkere. Vi var usikre på, om resultatet ville blive som ønsket. Vi er Egerbyg dybt taknemmelige – vi elsker resultatet

Familie i Hvidovre

Hvad kan give uforudsete udgifter?

Eksempler på uforudsete udgifter kan være udbedringer i forbindelse med:

Skjult rørføring

Vand- og varmerør under trægulve og støbte gulve er gode eksempler på skjult rørføring, men skjulte rør forekommer flere steder i din bolig. Mange af disse rør er jernrør med begrænset levetid. Desuden er det lovkrav, at rørsamlinger ikke må være skjulte.

Når vi støder på skjulte rørføringer, kan der forekomme ekstra udgifter i forbindelse med, at vi fx skal bygge rørkasser, lave en inspektionslem eller på anden måde forebygge, at der opstår skader i husets skjulte konstruktioner.

Ulovlig el-føring

 Gamle eller ulovlige elinstallationer kan give dig problemer og øger brandrisikoen. Skjulte elinstallationer er ligeledes svære at tage højde for i tilbudsfasen og derfor også et eksempel på en uforudset udgift, du kan blive mødt med under projektet.

VVS installationer

Når vi laver diverse VVS-installationer, er der risiko for, at der kan komme aflejringer fra ejendommens eksisterende rør. Aflejringen fra de eksisterende rør kan sætte sig i filtrene på de nye armaturer, der kan påvirke vandtrykket negativt.

Aflejringerne kommer altså ikke fra den nye røropsætning, men derimod ejendommens eksisterende rør, som VVS’eren ikke har haft kontakt med.

Jordklasse og forurening af jord

Når vi skal lave kloakarbejde vil der være forskellige kategorier af jordklasser, der går fra klasse 1-4. De forskellige jordklasser afspejler mængden af forurening af jorden.

Vi tager altid udgangspunkt i, at jordklassen er klasse 1-2, hvor der ikke forekommer nogen forurening. Ved jordklasse 1-2 er bortkørsel af jorden inkluderet i prisen. Hvis jordklassen derimod er klasse 3-4 vil jorden være forurenet, hvorfor prisen kan variere afhængig af mængden af forurening.

Hvis du ikke er sikker på, hvilken klasse jorden tilhører, kan en jordprøve benyttes til at fastslås dette. Du skal selv meddele, hvis du ønsker en jordprøve – og sikre dig, at den er inkluderet i tilbuddet.

Gulve, der skal nivelleres, inden vi lægger ny belægning

Når vi fjerner en eksisterende gulvbelægning, kan det være nødvendigt at nivellere gulvet, inden der lægges en ny belægning for at sikre et plant underlag for belægningen og dermed sikre dig det bedste resultat.

Egerbyg hjælper bl.a. med renovering af parcelhus

Vægge/gulve

Ved nedtagning af gamle vægge kan det være, at gulvene i visse tilfælde ikke er gennemgående, som vil medføre en ekstraudgift.

Fundamentets tilstand ved renovering af kældergulv

Ved renovering af kældergulve tilstræber vi at isolere i henhold til gældende lovkrav. I praksis foregår det sådan, at kældergulvet (klaplaget) brækkes op og der graves ud, så der kan lægges reglementeret isolering under dit nye kældergulv.

I forbindelse med udgravningen konstaterer vi i nogle tilfælde, at fundamentets tilstand under jordoverfladen ikke umiddelbart muliggør en fuld isolering. Fundamentet kan fx være ikke-dybdegående nok, eller det kan have en beskaffenhed, hvor siderne ikke står med lodrette sider i jorden.

Den optimale løsning er, at man i korte etaper graver op omkring fundamentet. Her banker man de ujævne fundamentsider bort, samtidig med at man forlænger fundamentet, så det kommer til at stikke dybt nok til, at vi kan isolere i henhold til gældende lovkrav.

Denne løsning er kostbar, og medfører betydelige ekstraudgifter til byggeriet. Alternativt ser vi bort fra lovkrav og lægger den isoleringstykkelse, der er mulig i forhold til fundamentets dybde og en rentabilitetsberegning.

Løst puds på vægge

I ældre boliger er væggene ofte konstrueret af forskallingsbrædder, hvorpå der sidder ståltråd og søm, som derefter er pudset. Pudslaget er dækket af mange lag maling og tapet, der er med til at holde pudsen på plads.

Når vi begynder at arbejde med sådan en væg, viser det sig til tider, at pudslagets forfatning er dårlig og begynder at falde af. Sådan en væg skal repareres og i første omgang skal pudslaget fjernes helt.

Når væggens overflade skal reetableres, er der to muligheder: Påsætning af gipsplader eller opsætning af en særlig type væv, hvori der er indlejret metalstrenge.

Vi anbefaler som regel gipsplader, da det er en god (og den billigste) løsning i ældre boliger, hvor konstruktionen er i træ.

Ønskede ændringer af materialer

Når man skal have renoveret, udbygget eller nybygget har man tit en vision om, hvordan dette skal se ud samt hvilke materialer man kunne tænke sig. Dog kan man til tider komme til at ændre mening.

Vi arbejder altid ud fra det fælles tilbud, som er accepteret og underskrevet af begge parter. Det sker dog til tider, at kunden ønsker at ændre materialevalg, hvilket også ændrer tilbuddet.

Hvis man har accepteret et tilbud med en type materiale – f.eks. fliser på badeværelset eller en specifik træsort – og herefter ønsker at ændre materialevalg som er anderledes end først aftalt, vil der komme et nyt tilbud med en ny pris, som igen skal accepteres og underskrives inden arbejdet går i gang.

Arbejdet med forskellige typer af fliser, træsorter osv. betyder, at nogle kan være mere krævende at arbejde med end andre typer, hvorfor denne type kan kræve en specialist og et mere fintfølende arbejde.

Et ønske om ændringer i det oprindelige tilbud og den oprindelige aftale kan altså betyde en uforudset udgift, hvis du accepterer det nye tilbud vi laver til dig, hvilket er baseret på dit ønske om at ændre tilbuddet.

En god tommelfingerregel er, at du skal afsætte 15-20% af tilbudsprisen til uforudsete udgifter.

De uforudsete udgifter dækker over opgaver, vi ikke på forhånd ved skal udbedres, før vi er i gang med renoveringen og har fået åbnet. Dette kan fx være råd, manglende gulv under køkkenarmaturer m.m.
Vi har derfor ikke medtaget opgaverne i tilbuddet.