Informationer inden besigtigelse

Det har været en utrolig dejlig proces at arbejde sammen med Egerbyg. Vi har haft en god dialog hele vejen igennem. De har været lyttende ift. de ønsker vi har haft, og ift. hvad der var muligt inden for de budgetter vi har arbejdet med. Især at alle deadlines holdt og vi kunne flytte ind på det tidspunkt, vi havde planlagt.

CEO, 101 Copenhagen

Jeppe Klerke

Informationer inden besigtigelse

Det har været en utrolig dejlig proces at arbejde sammen med Egerbyg. Vi har haft en god dialog hele vejen igennem. De har været lyttende ift. de ønsker vi har haft, og ift. hvad der var muligt inden for de budgetter vi har arbejdet med. Især at alle deadlines holdt og vi kunne flytte ind på det tidspunkt, vi havde planlagt.

CEO, 101 Copenhagen

Jeppe Klerke

Gratis tilbud

Hos Egerbyg giver vi gratis tilbud. Som du nok kan forestille dig, lægger vi mange ressourcer i hvert enkelt tilbud, da vi vil give dig det bedste og mest fyldestgørende tilbud, så du altid ved, hvad du køber.

I vores branche er der tradition for at afgive tilbud kvit og frit. Desværre er der tit forskel på de ressourcer der er lagt bag tilbuddet, hvorfor vi anbefaler, at du sammenligner indholdet af tilbuddene, så du har det perfekte sammenligningsgrundlag.

Vi behøver denne information, før vi kan lave tilbuddet

Vi har en helt fast procedure, som vi følger ved tilbudsgivning. Vi anbefaler, at du læser proceduren grundigt, da den giver dig svar på de fleste spørgsmål, du kunne have. Har du alligevel spørgsmål, er du selvfølgelig mere end velkommen til at kontakte os. Indsend information om din opgave her.

For at vi kan udforme et så nøjagtigt og detaljeret tilbud som muligt, har vi selvfølgelig brug for information vedrørende dit byggeprojekt. Derfor bedes du sende følgende informationer, når du efterspørger et tilbud:

 1. Hvornår vil du have byggeriet udført – og hvor? Vi er altid interesseret i at vide, hvornår du ønsker at opstarte dit byggeri, så vi med det samme kan undersøge, hvordan vores kalender og ordrebog ser ud i netop den periode.
 2. Billeder af den ønskede opgave. Billederne kan ved mindre sager være nok til at give et tilbud ud fra. Ved større opgaver, vil vi sende et team af specialister til at besigtige opgaven.
 3. Tegninger med mål af den ønskede opgave. Jo mere specifikke mål vi har over dit hjem, jo mere korrekt kan vi lave tilbuddet. Vi forsøger så vidt muligt at lave tilbud uden forbehold, så du ved, hvor meget du skal bruge på din byggesag – og med præcise mål og tegninger kan vi lettere efterleve dette.
 4. En detaljeret beskrivelse af, hvad der skal udføres. Udover beskrivelsen må du gerne skrive de forskellige faggrupper, som du skal bruge, hvis du har viden om håndværkerbranchen.
 5. Beregninger skal altid fremsendes ved et større projekt, hvor du fx skal nedrive bærende/stabiliserende vægge, nedrivning af skorsten eller ændringer af tagkonstruktionen.

Hvis vi mangler informationer eller har den mindste tvivl omkring de tilsendte dokumenter/billeder, kontakter vi dig og stiller afklarende spørgsmål. I nogle tilfælde vil vi bede dig om at få en rådgiver til at udarbejde fx tegninger eller skitser, som vi kan udregne tilbuddet efter.

Myndighedsbehandling

Du er, som bygherre, selv ansvarlig for at indhente en byggetilladelse, hvis denne er påkrævet for udførelsen af entreprisen. Hvis du har valgt en totalentreprise, vil indhentning være inkluderet af din entreprise. Hvis du derimod har valgt en fag- eller hovedentreprise, er du selv ansvarlig for denne. Hvis du selv har en rådgiver tilkoblet, fx en arkitekt eller ingeniør, vil de kunne være behjælpelige med dette.

Du skal ved opstart af dit byggeri kunne fremlægge en kopi af byggetilladelsen, hvis denne er påkrævet i forbindelse med dit byggeri. Egerbyg tager forbehold for forsinkelser som følge af forsinket godkendelse af byggesag og dennes myndighedsbehandling.

Du skal forvente at en byggetilladelse antages at tage 4-6 uger for kommunen at behandle, så vi opfordrer dig til at være ude i god tid inden opstarten af dit byggeri.

Priser på ingeniører og arkitekter svinger, da alle projekter er forskellige, men de fleste arkitekter/ingeniører har en timepris på mellem 900-1000 kr. inkl. moms.

Mindre opgaver: Forbrugt tid og materialer

Ved mindre opgaver, såsom montering af blandingsbatterier, udskiftning af stikkontakter, maling af køkkener eller udskiftning af døre, er en grundig beskrivelse, billeder og tegninger af projektet ofte nok til, at vi kan lave et tilbud ud fra dette. Ved disse opgaver vil en besigtigelse ikke være nødvendig – og disse opgaver vil blive løst på forbrugt tid og materialer.

Ligeledes udfører vi arbejde på forbrugt tid og materialer uanset størrelsen, såfremt vi skal overtage arbejde fra en tredje part, eller hvis du selv har alle materialerne til rådighed. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din opgave er en mindre opgave eller har andre spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

Forbrugt tid

Alle vores biler er udstyret med GPS’er, der er indstillet til at finde den hurtigste og korteste vej. Alt efter den specifikke aftale, vil vi komme ud til den aftalte tid, besigtige opgaven, køre ud efter materialer og udføre opgaven.

Opgaven regnes altid ud fra GPS’en, da denne giver tryghed og sikkerhed – både over for dig og for os. Du kan se mere om vores priser her.

Forbrugte materialer

Egerbyg bestiller materialer i samarbejde med dig, for at sikre, at tidsplanen overholdes og for at sikre dig den bedste garanti.

Ønsker du, at Egerbyg skal overtage arbejdet fra en tredje part – eller har du allerede indkøbt materialerne, vil dette blive afregnet på forbrugt tid og materialer. Du kan læse mere om bygherreleverance her.

Større opgaver og besigtigelser

Ved større opgaver, hvor flere faggrupper er involveret, stiller vi op med en specialist fra hver faggruppe. Ikke to byggeprojekter er ens, og derfor møder vi op med vores mest kompetente hold, så vi kan lave det helt rigtige tilbud ud fra dine ønsker.

Når du tager kontakt til Egerbyg med henblik på et tilbud, kan du forvente, at vi kommer forbi til en planlagt besigtigelse inden for 1-2 uger på et aftalt tidspunkt, men så vidt muligt fra kl 7. Derfor må du meget gerne afsætte tid til besigtigelsen.

Egerbyg er jeres professionelle totalentreprenør

Særligt ved køkkener

Alle køkkener fra IKEA udføres kun på forbrugt tid og materialer.

Ved køkkener fra andre leverandører anbefaler vi, at du får et køkkenfirma til at stå for levering og montering af køkkenet, da disse som oftest kan gøre det hurtigere end de fleste tømrervirksomheder og entreprenørvirksomheder. Dertil kan køkkenfirmaer næsten altid give større rabatter på levering og montering af køkkener end vi kan. Egerbyg vil dog altid gerne være behjælpelige med arbejde forud for montering og eftermontering af køkkener.

Modtagelse af tilbuddet

Du vil modtage et samlet tilbud på for alle faggrupper. Ved større entrepriser, vil du modtage tilbuddet inden for 1-2 uger. Hvis dit tilbud haster, er du altid velkommen til at kontakte os og efterspørge dit tilbud selvom der endnu ikke er gået 1-2 uger.

Når du har modtaget et tilbud fra Egerbyg, anbefaler vi, at du læser det grundigt igennem og sikrer dig, at vi har forstået hinanden korrekt. Det er i sidste ende dit ansvar at sørge for, at vi har givet dig et tilbud på alle de opgaver, du vil have udført.

Hos Egerbyg har du altid en fast kontaktperson, som følger din sag. Hvis du er i tvivl om, hvad de forskellige elementer af tilbuddet helt præcist omfatter, så kontakt gerne kontaktpersonen hurtigst muligt, så vi kan uddybe præcist, hvad tilbuddet omfatter.

Tilbud som helhed

Hos Egerbyg får du en samlet pris, hvor du har mulighed for at se, hvilke arbejdsopgaver vi skal udføre inden for de forskellige faggrupper.

Vores tilbud skal forstås som et samlet entreprisetilbud, hvilket betyder, at vi har inkluderet mængderabatter ind i det samlede tilbud.

Hvis du ønsker at trække noget ud af dit fremsendte tilbud, skal du sende den specifikke del, som du ikke længere ønsker. Vi kan ikke give dig enkeltstående priser på samtlige arbejdsopgaver, da en arbejdsopgave kan påvirke flere faggrupper og indeholde forskellige rabatter, der er baseret på det samlede tilbud.

Ved et revurderet tilbud vil det nyeste tilbud være gældende og det originale tilbud vil bortfalde. Vores tilbud vil gælde i 30 dage, hvorefter tilbuddet udløber.

Som virksomhed er vi underlagt persondatalovgivningen, også kendt som GDPR. Derfor opfordrer vi dig til at give svar vedrørende en accept eller et afslag på det fremsendte tilbud, så vi kan behandle dine persondata yderligere.

Vi sletter dine persondata:

 • Når du har givet afslag på vores tilbud.
 • Efter 6 måneder, hvis du hverken har accepteret eller givet afslag på det fremsendte tilbud.
 • Når din accepterede entreprise er afsluttet med Egerbyg i overensstemmelse med diverse garantier.

Du kan læse mere om vores behandling af dine persondata her.

Tidsplan og faktureringsplan

Ved større byggeprojekter laver vi en specificeret tidsplan for byggeprocessen. Sammen med tidsplanen laver vi faktureringsplan for projektet, så du altid ved, hvornår fakturaen falder, og hvor langt vi er i din byggesag.

Faktureringsplanen afhænger af hvor mange uger dit byggeprojekt strækker sig over.

Se mere om Egerbygs tidsplan her eller læs mere om vores faktureringsplan og betalingsbetingelser her.

Accept af tilbud

Accept af tilbuddet skal altid være på skrift, så begge parter kan bekræfte, hvad der skal laves. Såfremt der skulle mangle noget i tilbuddet, skal du gøre opmærksom på dette, så vi kan få inkluderet arbejdet, og fremsende et revideret tilbud.

Opstartstidspunkt

Når vi på kontoret har modtaget din skriftlige accept af ordren, og du har bekræftet, at opstartsdatoen passer ind i din kalender, får den bedst egnede medarbejder overdraget opgaven. Han/hun vil efterfølgende tage telefonisk kontakt til dig for at aftale det praktiske.

Varsling

Ved varsling under renovering vil du, som bygherre, selv stå for dette, medmindre andet er aftalt eller anført i tilbuddet. Varsling bør fx ske ved renovering af badeværelser, hvor en udskiftning af faldstammen vil påvirke flere boliger i ejendomskomplekset.

Din tryghed og garanti

Hos Egerbyg er din tryghed en kerneprioritet. Vi bestræber os altid på, at du som kunde, føler dig tryg og sikker, når du skal have renoveret din bolig.
Vi tilbyder en masse garantier og tryghedsværdier, der kan sikre, at byggeprocessen bliver smidig og smertefri. Nogle af vores garantier og tryghedsværdier er:

 • Vi er medlem af Dansk Byggeri.
 • Vi tilbyder Byg Garanti
 • Vi er et anpartsselskab.
 • Vi tilbyder faktureringsplan, så du aldrig betaler for mere arbejde end der allerede er udført.
 • Vi har en gennemsigtig og transparent prispolitik, så du altid ved, hvad din håndværker koster i timen.
 • Vi kvalitetssikrer.
 • Vi bruger kun håndværkere, der taler dansk, så vi er sikre på, at der ikke opstår kommunikative udfordringer. Den danske arbejdskraft er også med til at sikre, at du kan lave en reklamation over det udførte arbejde.
 • Vi er certificeret indenfor Junckers, Velfac, Velux, Rockwool og BetterHome.

Du kan læse mere om vores garanti, tryghed og certificeringer her.

Vi ser frem til at besigtige dit byggeprojekt

Vi ser frem til at høre fra dig og få indsigt i dit byggeri. Vi glæder os til at komme ud og besigtige dit byggeri og komme med et samlet tilbud. Skulle du være interesseret i, at læse om processen, når du har accepteret vores tilbud kan du læse om dette her.