Overvejer du selvbyg eller medbyg? Så tænkt over dette

Overvejer du selvbyg eller medbyg? Så tænkt over dette

Der kan være flere tidsmæssige og økonomiske fordele ved kaste sig ud i selvbyg eller med under din renovering, men der er også mange faldgrupper og krav, som du skal være opmærksom på, som bygherre på dit bygge- eller renoveringsprojekt. Ved større, og mere omfattende opgaver, vil vi altid anbefale, at du benytter dig af en professionel håndværker til at lave arbejdet.

Hvad er selvbyg?

Selvbyg er særligt populær hos gør-det-selv personer og “hobby-håndværkeren”, som har et stort og bredt kendskab til håndværksbranchen.

Med selvbyg vil du få leveret materialer, som du enten selv køber eller får leveret af din håndværker, og derfra vil du selv stå for montage og udførelse af arbejde.

Der er ingen love eller krav, der forbyder selvbyg. Dog skal dit arbejde udføres ud fra gældende forskrifter, så sørg for at opdatere dig om aktuelle standarder for de fagområder, som du selv vil arbejde inden for.

Hvem bærer ansvaret ved selvbyg?

Du bærer selv ansvaret ved medbyg, da du selv agerer udførende håndværker i dit byggeri. Du vil derfor hverken være dækket af leverandørgaranti og du vil også selv bære ansvaret for fejl og mangler. Derfor kan du med fordel overveje, om de penge du sparer, vil være bedre givet ud til en professionel håndværker med dertilhørende håndværksmæssig kvalitet.

Bestiller du materialer gennem en håndværker, vil du som udgangspunkt være dækket af dennes leverandørgaranti.

Hos Egerbyg tilbyder vi kun bygherreleverancer i enkelte tilfælde. Her kan du læse meget mere om bygherreleverance med Egerbyg.

Hvad er medbyg?

Medbyg betyder, at du har en håndværker til at stå for en del af din entreprise, mens du selv står for andre dele af entreprisen – det kan fx være malerarbejde, opsætning af køkken osv.

Det er vigtigt, at du fra starten meddeler din håndværker, at du selv ønsker at stå for dele af entreprisen. På den måde vil håndværkeren ikke inkludere “din entreprise” i tilbuddet. Derudover vil det også danne grundlag for nogle faste rammer og forventningsafstemninger som gør, at den samlede entreprise kan planlægges og koordineres korrekt fra starten.

Regus på strandvejen

Idéer til, hvad du selv kan stå for i medbyg

For at være involvere sig i medbyg, vil vi altid anbefale at du er handy og har en vis erfaring med håndværksfaget. Er dette tilfældet, kan du nemlig selv vælge at udføre følgende selv:

 • Male og fuge din vægge. Dette er et tidskrævende arbejde, som til gengæld er relativt simpelt at udføre.
 • Montering af boligens indmad, som fx opsætning af lamper og hvidvarer. Hvis din håndværker er involveret i dele af denne entrepriseform, i forhold til placering af stikkontakter eller lignende, er det vigtigt, at du har snakket med din håndværker om placeringer og design.
 • Opsætning af køkkener
 • Bortskaffelse af byggeaffald. Der vil altid være forskelligt byggeaffald, som du selv kan køre ned med. Husk at sortere dit byggefald korrekt.
 • Rydde op og rengøre byggepladsen. En almindelig håndværkerrengøring er altid inkluderet i Egerbygs faste tilbud, men bliver arbejdet udført på forbrugt tid og materialer, vil du selv kunne stå for denne del

Hvor kan der opstå problemer under medbyg?

Der er nogle særlige faldgrupper, når det omhandler medbyg, som både håndværker og bygherre skal være opmærksom på. Derfor er det essentielt med klare og tydelige aftaler fra start af.

Der kan blandt andet opstå problemer, hvis man ikke har klare aftaler, når det drejer sig om:

 • Bygherre pludselig “overtager” håndværkerens arbejde, fordi bygherre gerne vil give en hånd med eller sætte mere fart på byggeriet.
 • Bygherre ikke udfører sin del af arbejdet, som bygherre havde indvilget i ifølge aftalen
 • Ovenstående kan begge have konsekvenser for såvel den gode relation som tidsplanen og andre ukendte aspekter af byggeriets fremtidige processer og opgaver.

Hvem bærer ansvaret ved medbyg?

Det er vigtigt for begge parter, at der er indgået nogle faste rammer for, hvordan medbyg skal forløbe.

Som udgangspunk vil vi altid anbefale, at du lader håndværkerne afslutte alle deres opgaver først, inden du begynder din egen entreprise. På den måde vil ansvarsfordelingen være tydelig, hvis der opstår udfordringer med fejl og mangler eller overskridelse af tidsplanen.

Hvornår SKAL jeg bruge en håndværker?

Der er enkeltstående arbejdsområder og arbejdsopgaver, hvor du skal bruge en professionel håndværker – enten fordi det kræver autorisation eller fordi den specifikke arbejdsmetode som udgangspunkt kræver håndværksmetoder eller -traditioner, som kræver faglighed og erfaring. Dette er tilfældet for følgende:

 • Huse der er fredet. Her vil Kulturstyrelsen kræve at arbejdet foretages af professionelle håndværkere
 • Huse der er bevaringsværdige. Her vil Kulturstyrelsen kræve at arbejdet foretages af professionelle håndværkere
 • Kloakarbejde. Dette kræver autorisation
 • VVS-arbejde. Dette kræver autorisation
 • El-arbejde. Dette kræver autorisation

Vil du have et gratis og uforpligtende tilbud?

Udfyld formularen nu og få et gratis og uforpligtende tilbud af Egerbyg