Persondata i Egerbyg

SĂĽdan behandler vi dine personoplysninger i Egerbyg

Som betroet entreprisevirksomhed tager vi din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler personoplysninger i forbindelse med tilbudsgivning, ordrestyring, byggeydelser og byggesagsbehandling.

I samhørighed med databeskyttelsesforordningen, har vi vedtaget en privatlivsbeskyttelsespolitik, hvor vi orienterer dig om vores behandling af personoplysninger, og hvilke rettigheder du har som registreret.

Hvem er den dataansvarlige i Egerbyg?

Egerbyg A/S
Hvidovrevej 137, 2.
2650 Hvidovre
CVR: 32070523

Egerbyg er dataansvarlig for oplysninger, som modtages til brug for tilbudsgivning og ordreudførelse for vores kunder.

Vores kontaktoplysninger er:

Telefon: 3871 7020
E-mail: [email protected]
Hjemmeside: www.egerbyg.dk

Hvis du har spørgsmĂĽl vedrørende vores behandling af dine persondata, kan du kontakte os herom pĂĽ [email protected]

Indsamling og opbevaring af personoplysninger fra kunder

Egerbyg beder om dine almindelige personoplysninger, nĂĽr du indgĂĽr aftale med os. Vi indsamler og opbevarer personoplysninger sĂĽsom navn, adresse, postnummer, e-mail og telefonnummer.

FormĂĽlet med indsamlingen og opbevaringen er at identificere dig som kunde, sĂĽ vi kan opfylde vores aftale med dig om levering af byggeydelser. Opbevaring af telefonnummer og e-mail er med henblik pĂĽ, at kunne kontakte dig eller underrette om uforudsete hĂŚndelser.

Opbevaring af adresse er med henblik pü levering og udførelse af arbejde, produkter og materialer. Denne handling sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, litra b, litra c eller litra f, afhÌngigt af opgavens type. Yderligere kan handlingen ogsü ske med en hjemmel i databeskyttelseslovens § 8, stk. 3.

Almindeligvis vil hjemlen til at indhente og behandle oplysningerne vÌre, at det er nødvendigt for at opfylde kontrakten med vores kunder, eller for at varetage vores kunders legitime interesser.

Hvor lĂŚnge personoplysningerne bliver opbevaret hos Egerbyg afhĂŚnger af, hvor lĂŚnge din aftale med Egerbyg bestĂĽr.

Nür du køber en service/ydelse hos Egerbyg, har vi brug for dine personoplysninger som dokumentation, indtil opgaven er leveret og betalt, og sü lÌnge vores garanti gÌlder. Herefter vil dine persondata blive slettet. Dokumentation til Told og Skat opbevares i en periode pü 5 ür, hvorefter disse oplysninger slettes.

Ved tilbud uden tilbagemelding, vil vi gemme dine personoplysninger i op til 6 mĂĽneder. Ved afslag af tilbuddet, vil vi slette dine personoplysninger omgĂĽende.

Hvor har i mine persondataoplysninger fra?

Alle de oplysninger vi har om dig, er modtaget fra dig via. vores kontaktformular pĂĽ vores hjemmeside, via. telefon eller e-mail.

Ved større renoveringer af andels- eller ejendomsselskaber, hvor foreningen stür for den primÌre kontakt, vil vi modtage enkelte oplysninger fra disse, med henblik pü at koordinere byggeriet i din lejlighed eller ejendom.

Hvad bruger i mine persondata til?

De personoplysninger vi insamler om dig i forbindelse med opfyldelse af vores aftale, bruges til almindelig kundeadministration, til at opfylde den aftale, du har indgĂĽet med os og for at fremsende faktura.

Hvis din byggesag vedrører en total- eller hovedentreprise, hvor faggrupperne el og/eller VVS indgür, vil vi videregive dine persondata til vores datterselskaber Egerbyg El ApS og/eller Egerbyg VVS ApS.

Vi videregiver dine data til samarbejdspartnere som fx vores ordrestyringsprogram E-conomic. SĂĽfremt du kommer i restance med din betaling, vil vi overdrage dine personoplysninger til en advokat, et inkassobureau eller Fogedretten.

Yderligere vil enkelte persondata ogsĂĽ behandles via. vores mailsystem Microsoft Outlook 365, hvor navn, billeder af dit hjem, adresse, telefonnummer mv. fremsendes.

Vi har indgĂĽet en databehandleraftale med alle vores samarbejdsvirksomheder, som kan komme i kontakt med dine personoplysninger. Det betyder, at disse parter ogsĂĽ overholder lovgivningen om personoplysninger.

Vi har indhentet databehandleraftaler med:
  • Microsoft Outlook 365
  • E-conomic

Vi vil ikke indhente dit samtykke til at videregive dine personoplysninger til en databehandler, eller hvis vi er retligt forpligtiget til at videregive dine persondata, fx som led i en indberetning til en myndighed.

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til kommerciel markedsføring af produkter fra 3. mand.

Samarbejdspartnere

Alle vores samarbejdspartnere er nøje udvalgt af Egerbyg. Vi har indgüet en fortrolighedskontrakt med diverse hündvÌrksvirksomheder med en erklÌring om, at de efterlever databeskyttelsesforordningen (GDPR).

Disse samarbejdspartnere vil modtage dine personoplysninger, süfremt de skal arbejde pü din byggesag. Samarbejdspartnerne vil kun modtage de nødvendige oplysninger for at kunne udføre deres arbejde. Dette er personoplysninger som navn, adresse, postnummer, e-mail og telefonnummer.

Overførelse til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer:

Vi overfører ikke dine persondata til tredjelande

Indsamling og opbevaring af personoplysninger fra jobansøgere

Ved ansøgninger om job i Egerbyg, vil vi modtage de personoplysninger, som du selv fremsender. Dette er almindelige personoplysninger süsom navn, adresse, postnummer, fødselsdag, arbejdsforhold samt stilling. Dertil vil vi oftest ogsü modtage oplysninger af fortrolig karakter, süsom CV, ansøgning og karakterblad.

Vi har specifikke retningslinjer for behandling af dine fortrolige personoplysninger.

Ved ansøgninger vil vi gennemgü din ansøgning, og vende tilbage sü snart en beslutning om dit eventuelle ansÌttelsesforhold er taget. Ved afslag vil vi slette dine personoplysninger omgüende. Vi vil altid bede om samtykke, hvis vi er interesserede i gemme dine oplysninger i yderligere 6 müneder.

Vores ansøgninger gür som hovedregel igennem Brandero, der er en rekrutteringsside. I enkeltstüende tilfÌlde ved ansøgning gennem vores hjemmeside samt opfordrede ansøgninger, vil vi modtage din ansøgning i via. mail. Her vil dine personoplysninger blive opbevaret frem til et afslag eller en eventuel ansÌttelse er pü plads.

Vi har indgüet en databehandleraftale med alle vores samarbejdsvirksomheder, som kan komme i kontakt med dine personoplysninger i forbindelse med din jobansøgning. Det betyder, at disse parter ogsü overholder lovgivningen om personoplysninger.

Vi har indhentet databehandleraftaler med:
  • Microsoft Outlook 365
  • Brandero/Matchwork Eorld Wide A/S

Vi videregiver ikke dine oplysninger til en tredjepart og vil efterspørge samtykke til opbevaring af dine personoplysninger til senere brug.

Dine rettigheder

Samtykke

Som udgangspunkt bruger Egerbyg ikke samtykke i forbindelse med levering af byggeydelser fra Egerbyg A/S. Skulle du have givet samtykke til noget, som ikke vedrører levering af byggeydelser, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de oplysninger, der fremgår under ”Dataansvarlig”.

 Øvrige rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen (GDPR) en rÌkke rettigheder i forhold til Egerbygs behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

  • Indsigtsret/Retten til at se oplysninger

Du har ret til at fĂĽ indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig samt en rĂŚkke yderligere oplysninger.

  • Rettelse/Ret til berigtigelse

Du har ret til at fĂĽ forkerte oplysninger om dig selv rettet.

  • Ret til sletning

I sĂŚrlige tilfĂŚlde har du ret til at fĂĽ slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for Egerbygs almindelige generelle sletning indtrĂŚffer.

  • Ret til begrĂŚnsning af behandling

Du har visse i visse tilfÌlde ret til at fü behandling af dine personoplysninger begrÌnset. Hvis du har ret til at fü begrÌnset behandlingen, mü vi fremover kun behandle oplysningerne, foruden om opbevaring, med dit samtykke, eller med henblik pü at retskrav kan fastlÌgges, gøre gÌldende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

  • Ret til indsigelse

Du har i visse tilfÌlde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

  • Dataportabilitet /Ret til at transmittere oplysninger

Du har i visse tilfÌlde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlÌsbart format samt at fü overført disse personoplysninger fra Ên dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan lĂŚse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder pĂĽ www.datatilsynet.dk

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynets kontaktoplysninger pĂĽ www.datatilsynet.dk

LĂŚs mere om vores cookie politik her pĂĽ hjemmesiden.

FĂĽ et hurtigt prisoverslag

Udfyld formularen
og fĂĽ et hurtigt prisoverslag

Udfyld formularen
og fĂĽ et hurtigt prisoverslag

hurtigt prisoverslag
Størst tilladte upload: 20MB
Vil du modtage vores nyhedsbrev?
Ved at klikke Ja til nyhedsbrevet, giver du hermed samtykke til. at Egerbyg mü sende dig Ên münedlig e-mail vedrørende tips og tricks til din bolig, nyheder, konkurrencer samt servicemeddelelser om Egerbyg. Du kan til enhver tid tilbagekalde samtykket ved at kontakte Egerbyg. Dine personoplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med Egerbygs persondatapolitik.
FĂĽ et hurtigt prisoverslag