Sætningsskader

Opdager du revner på husets facade eller sokkel, anbefaler vi, at du får en fagmand forbi, som kan vurdere omfanget af skaden.

I værste tilfælde kan der være tale om sætningsskader, der straks bør udbedres for at undgå følgeskader som vandindtrængning og fugtgener.

Hvad er sætningsskader?

Sætningsskader viser sig typisk som revner eller sprækker i murværket eller på soklen af dit hus.
Der kan også opstå sætningsskader på tagbelægningen.
Som en del af den almindelige vedligeholdelse anbefaler vi, at du en eller to gange årligt tager et grundigt tjek af facaden og soklen for at være på forkant med eventuelle skader.

Hvis revner eller sprækker opstår pludseligt og hurtigt forværres, bør du straks få en murer til at vurdere skadens omfang.

Hvorfor opstår sætningsskader?

Sætningsskader kommer, når flere bygnings-dele forskyder sig i forhold til hinanden. Disse forskydninger kan opstå af forskellige årsager – fx et ustabilt underlag under husets fundament eller fejlbehæftede overliggere over murhuller. Sætningsskader kan også skyldes vejrets påvirkning af murværket eller udtørring af materialer.

Skaderne er altså et tegn på, at der er fejl i konstruktionen og bør udbedres for at forhindre indtrængning af vand, som med tiden kan medføre fugtgener og rådskader.

Hold øje med sætningsskader ved soklen

Hvis revner eller sprækker er et resultat af forskydninger i underlaget under husets fundament, vil de ofte vise sig først nedefra og arbejde sig opad i konstruktionen.

Et årligt tjek af soklen er derfor en god metode til at forebygge og holde sig ajour med husets tilstand.
Den del af soklen som er gravet ned, kan du efterse indefra på kældervæggene.

Sætningsskader på facaden

Ved murede facader er det tydeligt at se eventuelle revner og en blank mur kræver ikke meget vedligeholdelse generelt. Efterse dine fuger som skal være faste og hele. Er det porøse bør de repareres. Revner ved fugerne er til et udtryk for et lille svind i fugemassen og ikke ensbetydende med sætningsskader, der kræver handling her og nu.
Ved pudsede facader vil det typisk være afskalning af puds, der indikerer revner eller sprækker.

Se listen over murerarbejde vi udfører her.

Nyd gavn
af vores erfaring