Tidsplan

Læg en tidsplan med Egerbyg

En realistisk og detaljeret tidsplan med arbejdsopgaver, der indgår i byggeriet, er den bedste forudsætning for, at du kan gennemføre dit byggeri indenfor den aftalte tidsramme.

Egerbyg er vant til den type arbejde, som du skal have udført, og vi ved, hvor lang tid de forskellige dele af byggeriet tager.

Eksempel på god planlægning og opgavefordeling

 • Økonomisk afklaring og idefase – Du som kunde
  • Læg et budget og find frem til, hvad du skal have lavet.
 • Projektering forberedelse – Du som kunde
  • Her udarbejdes fx tegninger, arbejdsbeskrivelser og beregninger. Vi henviser gerne til en rådgiver, der hjælper med disse opgaver.
 • Myndigheder – Du som kunde
  • Skal du søge byggetilladelse for at gennemføre dit projekt?
 • Tilbud/kontrakt –  Du og Egerbyg
  • Hvis vores tilbud lyder interessant, kommer vi gerne kommer ud og gennemgår det med dig. Læs evt. mere om tilbudsfasen her.
  • Brug tid på at lave en udførlig kontrakt.
   Skal der fx indgå dagsbøder i aftalen, hvis tidsplanen ikke overholdes?
   Vi har stor erfaring med at lægge tidsplaner, der holder, og vi skriver gerne dagsbøder ind som en del af aftalen.
  • Efter accept af ordren kommer vi ud og gennemgår materialer, underskriver kontrakter og lægger den endelige tidsplan for selve byggefasen.
  • Tidsplanen lægges på dagsbasis, vi planlægger efter fx tørretider og bruger de involverede faggruppers tid mest effektivt.
 • Byggefasen – Egerbyg som hovedentreprenør
  • Byggeledelse
  • Koordinering af forskellige faggrupper
 • Aflevering – Du og Egerbyg
  • Mangelgennemgang og udbedring af eventuelle fejl og mangler

Hvorfor kan tidsplanen ikke overholdes?

Længere tørretider, fejlbehæftede materialer og uforudsete arbejdsopgaver

Når vi udarbejder en tidsplan, sker det altid ud fra et tidsestimat, som er baseret på løsningen af opgaverne i tilbuddet.

Undertiden opstår der uforudsete ting, der kan medvirke til, at den oprindelige tidsplan ikke kan overholdes. Det kan eksempelvis være materialer, der er behæftet med fejl, spørgsmål om længere tørretider eller opgaver, som vi først opdager i forbindelse med udførelsen af øvrige opgaver; når vi får ”skrællet lagene af”.

Hvis du vælger at få løst disse ekstra opgaver, tager det naturligvis længere tid at færdiggøre byggeriet.

På baggrund af de uforudsete arbejdsopgaver revurderer vi tidsplanen, så du får en ny slutdato på byggeriet.

Ekstraarbejde

Hvis du undervejs i byggefasen ønsker at løse andre opgaver, når du alligevel har håndværkere, forstår vi det godt!

Dog vil det i de fleste tilfælde skubbe tidsplanen og udskyde færdiggørelsen af byggeriet – særligt hvis ekstraarbejdet indebærer, at ingeniører, arkitekter eller andre rådgivere skal konsulteres.

På baggrund af ekstraarbejdets omfang revurderer vi tidsplanen, så du får en ny slutdato på byggeriet.

Hvis du ikke tager stilling

I enkelte tilfælde har vi oplevet forsinkelser, som skyldes manglende tilbagemeldinger i forhold til produkt– eller materialevalg.

Det er naturligvis sådan, at vi ikke kan påbegynde arbejde, før du har foretaget et materialevalg –  fx vinduestype, gulvtype eller klinker.

I sådanne situationer revurderer vi tidsplanen, så snart du har taget stilling, og materialerne er på plads.

Dagbøder

Dine rettigheder som kunde:

 • For at dagbøder kan gøre sig gældende, skal dette være specifikt udtrykt i entreprisekontrakten med underskrift fra begge parter.
 • Dagbøde udgør som regel en fast procentdel af den samlede entreprisesum. Her er typisk tale om ca. 1-1,5 promille af entreprisen.
 • Det er som hovedregel aftalt, at dagbøderne kun kan kræves for det antal arbejdsdage og ikke antal kalenderdage, som entreprisen er forsinket.

 

Dagbøder er kun gældende såfremt følgende er opfyldt:

 • Der foreligger en entreprisekontrakt underskrevet af begge partere indeholdende aftale om dagbøder.
 • Hvis entreprenøren ikke overholder tidsplanen for det aftalte i ordrebekræftelsen.

 

Dagbøder er ikke gældende såfremt:

 • Der laves ændringer i ordrebekræftelsen og aftalegrundlaget i den underskrevne entreprisekontrakt.

Ved ændring af materialevalg som afviger fra den underskrevne ordrebekræftelse, som resulterer i leveringstid der afviger fra den underskrevne ordrebekræftelse, vil tidsplanen ikke længere være gældende.
Tidsplanen tager forbehold for ny leveringstid af materialer og udføringstid af montering.

Ved ændring i håndværkerydelser som afviger fra den underskrevne ordrebekræftelse, som afviger fra den underskrevne ordrebekræftelse, vil tidsplanen ikke længere være gældende. Tidsplanen tager forbehold for ny leveringstid af materialer og udføringstid af montering.

 

Udbetaling af dagbøde

For at få udbetalt dagbøden, skal ovenstående følges, og kunden skal gøre skriftligt krav på dagbøden først kommende dag efter overskridelse af den aftalte tidsplan.

Udbetaling af dagbøder ved fejl og mangler bliver målt op med gener som bygherre har.
Ved fx et fuldt brugbart badeværelse som mangler at udbedre skønhedsfejl, gør kravet på dagbøder sig ikke gældende på den tid brugt på udbedring. Der tages forbehold for leveringstid på eventuelle nye materialer til udbedring af skønhedsfejl.

 

Normkrav:

 • Normkrav beskriver normen for, hvornår arbejdet er acceptabelt eller uacceptabelt. Entreprenøren har altid krav på, at sende en ekstern ekspert ud og vurdere, hvorvidt produktet efterlever normkravene.
Få et hurtigt prisoverslag

Udfyld formularen
og få et hurtigt prisoverslag

Udfyld formularen
og få et hurtigt prisoverslag

Få et hurtigt prisoverslag