Tidsplan

“Håndværksmæssigt leverede Egerbyg en gedigen indsats af meget fin kvalitet, samtidige blev kritiske deadlines overholdt.”

Forretningsfører af Bernadotteskolen

Kurt Gerhardt Jensen

Tidsplan

“Håndværksmæssigt leverede Egerbyg en gedigen indsats af meget fin kvalitet, samtidige blev kritiske deadlines overholdt.”

Forretningsfører af Bernadotteskolen

En god og detaljeret tidsplan er et vigtigt værktøj for at styre byggeprojektet, så det kan styres frem mod målet og leveres til tiden.

Når vi laver en tidsplan til dit byggeprojekt, vil vi benytte vores erfaring indenfor koordination og byggeledelse. Vores erfaring siger, at en god tidsplan vil have en realistisk afleveringsfrist på alle faggrupper og de forskellige arbejdskategorier.

På denne måde kan vi bedre styre dit byggeprojekt – og du kan lettere finde ro i, at tidsplanen bliver overholdt.

Som kunde vil din tidsplan være inkluderet i din entreprisekontrakt, hvor du vil få overblik over opstart og afslutning af byggeprojektet. Har du spørgsmål til din tidsplan, vil kontaktpersonen på dit byggeri stå til rådighed og gennemgå denne med dig.

Byggetilladelse

Hvis dit byggeri kræver byggetilladelse, vil det være at foretrække, at denne er indhentet inden du efterspørger et tilbud.

Årsagen er, at godkendelsesprocessen kan være langtrukken, udfordrende og at byggetilladelsen, i værste tilfælde, kan den blive afvist. Hvis byggetilladelsen derimod allerede er blevet godkendt af kommunen, vil vi lettere kunne give dig en præcis og realistisk tidsplan, da vi kender alle faktorerne i byggesagen.

Alternativt ser vi os nødsaget til at estimere en ventetid for byggetilladelsen, hvor vi må tage forbehold for, at denne ikke kan overholdes.

Accept af tilbud og entreprisekontrakt

For at vi kan lave en tidsplan på dit projekt, kræver det, at vi har været ude til en besigtigelse, og at vi er kommet med et tilbud, som du har accepteret. Herefter vil du modtage en entreprisekontrakt digitalt, som indeholder tidsplanen, hvor du vil få overblik over de vigtige datoer i din byggesag som fx opstart og aflevering af byggeriet.

Entreprisekontrakten er en aftale mellem dig og Egerbyg, der tager udgangspunkt i AB forenklet eller byggereglementet AB18. Entreprisekontrakten beskriver de væsentlige punkter i byggeriet, såsom betaling, garantier, levering, materialevalg, krav til udførelse samt tilvalg af dagbøder.

Se mere om AB Forenklet og AB18 her.

Bygherreleverance eller bestilling med Egerbyg

Hos Egerbyg tilbyder vi bygherreleverance på enkelte dele af din entreprise. Du vil selv stå for egen inventar samt badeværelsesinventar, såsom spejle og skabe. Yderligere udbyder vi bygherreleverance på klinker til dit badeværelse.

Vi vil derimod ikke kunne udbyde bygherreleverance ved montering af sanitetsprodukter som brusearmatur håndvask.

Vi anbefaler at du bestiller dine materialer og produkter i samarbejde med Egerbyg, da du vil være dækket af vores garantier og da vi vil kunne give dig en fast tidsplan. Se mere om levering af materialer og produkter her.

lækkert indrettet kontorlokale

Byggekoordinering eller byggeledelse?

Hos Egerbyg tilbyder vi en gratis byggekoordinator på alle vores fagentrepriser med op til to faggrupper. Din byggekoordinator vil være den udførende håndværker, som også vil koordinere de forskellige faggrupper og opgaver, så dit projekt kan løses i overensstemmelse med tidsplanen inden for den faste arbejdstid. I lang de fleste tilfælde vil en byggekoordinator være tilstrækkelig, men ved større projekter, som blandt andet hoved- og totalentrepriser, tilbyder vi udvidet byggeledelse. Ved udvidet byggeledelse, har du mulighed for løbende kontakt, ugentlige byggemøder med referat m.m.

Fejl og mangler

 Når byggeriet er færdigt, afholder vi et møde, hvor vi på stedet foretager en mangelgennemgang. Her konstateres det, om der er nogle ting, der skal udbedres. Vi afholder altid en fejl og mangelgennemgang, så vi kan få udbedret de småting, der eventuelt skulle være overset af vores håndværkere.

Ved fejl og mangelgennemgangen afholder vi et møde, hvor du, som bygherre, separat vil gennemgå de forskellige faggruppers arbejde samt finde en dato for den endelige afleveringsforretning.

Når fejlene er udbedret gennemgår vi sammen arbejdet, så vi er sikre på, at du er tilfreds med dit byggeri. Når fejlene er udbedret tilfredsstillende, vil du underskrive et afleveringsskema, hvorved byggeriet vil anses som afsluttet og afleveret.

Ved større byggerier hvor betalingen forfalder i rater, vil vi altid gennemgå byggeriet for fejl og mangler, inden den sidste betalingsrate er forfalden til betaling. Gennemgangen foregår altid, når byggeriet er afsluttet.

I praksis betyder det, at udbedringen af eventuelle fejl/mangler foregår efter byggeriets afslutning og ikke indgår i tidsplanen.

Dagbod

Hos Egerbyg tilbyder vi muligheden for at få dagbod inkluderet i dit byggeri. Dagbod er dog betinget af, at du har underskrevet en entreprisekontrakt med Egerbyg, hvori der specifikt er taget stilling til dagbod eller dagbøder.

Dagbod hænger altid sammen med den oprindelige tilbud. Derfor er dagbod er ikke gældende ved ekstra tilkøb og yderligere ekstraarbejde, da dette ikke er inkluderet i det oprindelige tilbud og den oprindelige tidsplan.

Deslige vil dagbod ikke være berettiget ved ændring af materialer fra det oprindelige tilbud, da dette ikke er inkluderet i det oprindelige tilbud og den oprindelige tidsplan.

Ved ekstraarbejde, hvor du ønsker dagbod, skal dette aftales særskilt. Der er altså specifikke tidsfristforlængelser, der vil være ude for Egerbygs kontrol, hvor dagbod ikke vil være gyldig.

Følgende ændringer vil ændre i tidsplanen:

  • Ved bestilling af ekstraarbejde
  • Ved bestilling af egne materialer og produkter
  • Uforudsete forhold under byggeriet
  • Ved vejrlige forhold, som fx store mængder regn og/eller snefald ved udendørs arbejdsstandsninger

Vi anvender altid regelsættet AB Forenklet som grundlag for vores kontrakter, hvori dagbod vil blive indskrevet ved forespørgsel. Dagbod udgør 1,5 promille af entreprisesummen pr. dag.

Disse tidsfristforlængelser kan du læse mere om her.

Vores retningslinjer for dagbod følger retningslinjerne fra Dansk Byggeri og Byg Garanti, som du også vil være dækket af.