Værd at vide om dit tilbud som erhvervskunde

Egerbyg leverede et solidt stykke tømrerarbejde i forbindelse med renoveringen af en af vores andelsboligforeninger i city. Der var absolut intet at udsætte på samarbejdet eller kvaliteten.

Partner hos Bang & Beenfeldt A/S

Claes Bohn-Willeberg

Værd at vide om dit tilbud som erhvervskunde

Egerbyg leverede et solidt stykke tømrerarbejde i forbindelse med renoveringen af en af vores andelsboligforeninger i city. Der var absolut intet at udsætte på samarbejdet eller kvaliteten.

Partner hos Bang & Beenfeldt A/S

Claes Bohn-Willeberg

På denne side får du al den information, som du har brug, når det kommer til Egerbygs tilbud til dig som er erhvervskunde.

Gratis tilbud uden forpligtigelse

Hos Egerbyg laver vi alle vores tilbud gratis og uforpligtende. Vi ved, at kemien skal være rigtig, så vi kan opbygge gode og gerne langvarige relationer, hvor gensidig respekt og åben kommunikation er en del af samarbejdet.

Men selvom vores tilbud er både gratis og uforpligtende bruger vi stadig mange ressourcer på, at lave det helt rigtige tilbud til dig, hvor alle opgaver er besigtiget og vurderet af en specialist fra hver faggruppe. Derudover har vi også en fast kontaktperson, som vil sidde og beregne fordelagtige priser til dig som ny eller tilbagevende erhvervskunde.

Vi har brug for følgende informationer inden vi kan lave dit tilbud

For at vi kan vurdere omfanget af dit projekt, udvælge faggrupper og planlægge en besigtigelse af dit erhvervsprojekt, har vi brug for en række informationer fra dig, som gør den indledende proces hurtigere og nemmere. Vi har brug for følgende informationer inden vi kan lave dit tilbud:

  1. Opstart af byggeriet. Vi er altid interesseret i at vide, hvornår du ønsker at opstarte dit byggeri, så vi med det samme kan undersøge, hvordan vores kalender og ordrebog ser ud i netop den periode.
  2. Billeder af den ønskede opgave. Billederne kan ved mindre sager være nok til at give et tilbud ud fra. Ved større opgaver, vil vi sende et team af specialister til at besigtige opgaven.
  3. Tegninger med mål af den ønskede opgave. Jo mere specifikke mål vi har over dit hjem, jo mere korrekt kan vi lave tilbuddet. Vi forsøger så vidt muligt at lave tilbud uden forbehold, så du ved, hvor meget du skal bruge på din byggesag – og med præcise mål og tegninger kan vi lettere efterleve dette.
  4. En detaljeret beskrivelse af, hvad der skal udføres. Udover beskrivelsen må du gerne skrive de forskellige faggrupper, som du skal bruge, hvis du har viden om håndværkerbranchen.
  5. Beregninger skal altid fremsendes ved et større projekt, hvor du fx skal nedrive bærende/stabiliserende vægge, nedrivning af skorsten eller ændringer af tagkonstruktionen.

Hvis vi mangler informationer eller har den mindste tvivl omkring de tilsendte dokumenter/billeder, kontakter vi dig og stiller afklarende spørgsmål.

I nogle tilfælde vil vi bede dig om at få en rådgiver til at udarbejde fx tegninger eller skitser, som vi kan udregne tilbuddet efter.

Vær ude i god tid og få 5% i rabat på hele entreprisesummen i de kolde måneder

Overvej om arbejdet kan vente til vinterhalvåret, hvor håndværkerbranchen typisk har færre opgaver og er mere tid. Hvis du vælger at lægge dit arbejde i februar, marts eller får du 5% i rabat på din samlede entreprisesum, hvis arbejdet bestilles minimum 6 måneder inden arbejdet udføres.

Arbejde som skal udføres i februar med 5% i rabat, skal senest aftales i august, mens arbejde som skal udføres i marts, senest skal aftales i september osv.

Til dig med mindre opgaver, som kun behøver én eller to faggrupper:

Ved mindre opgavetyper, som fx at flytte en stikkontakt, male dit kontor eller lignende opgaver, hvor du kun behøver én slags håndværker, vil vi lave dit arbejde på forbrugt tid og materiale.

Når vi afregner på forbrugt tid og materiale vil du kun betale for den tid, som vi har brugt på din opgave.

Hvordan ved jeg, hvor meget tid der er brugt på mit projekt?

Hos Egerbyg har vi installeret GPS i alle vores servicevogne. Det er denne data vi vil bruge til at afregne den forbrugte tid på netop dit byggeprojekt. Dette sikrer dig som kunde, da du altid har mulighed for at få et udtræk fra GPS’en, så du kan afstemme de fakturerede timer med oversigten, hvis der opstår nogen tvivl om timerne. Vær opmærksom på, at kørsel til og fra din opgave vil blive afregnet som forbrugt tid, ligesom afhentning af materialer også vil indgå i dette regnskab.

Hvad betyder afregning af forbrugte materialer?

Når vi siger, at vi afregner forbrugte materialer betyder det ganske enkelt, at vi afregner dig for de materialer, som vi har indkøbt til at løse netop dit byggeprojekt.

Læs mere om mindre opgaver på forbrugt tid og materialer her.

Til dig med en større renovering, hvor du har brug for en hovedentreprenør:

Har dig eller din virksomhed planer om en større renovering, vil i have brug for en hovedentreprenør. Hos Egerbyg er vi eksperter i hovedentrepriser, hvor vi vil stå for alt fra planlægning af opgaverne til udførelsen af dem alle.

Som erhvervskunde vil du modtage en entreprisekontrakt, som både indeholder en tidsplan og en betalingsoversigt, så du altid kan se, hvornår din næste betalingsrate er forfalden.

Ved større renoveringer vil vi tilbyde en byggeleder, som vil stå for al kontakt, kontraktgennemgang, opdateringer på byggeriets fremgang og ugentlige byggemøder, så du altid har den nyeste viden, som du kan opdatere bestyrelsen med. Din byggeleder er til rådighed 9:00-15:00 på hverdage, og vil sørge for kvalitetssikring før, under og efter byggeriet. Denne kvalitetssikring vil du modtage efter byggeriet er færdiggjort.

Læs mere om en byggeleder her.

Benyt dig egen, ønskede håndværker på en del af entreprisen

Som noget nyt, kan du som erhvervskunde vælge at tilføje eller fjerne en/flere faggrupper fra dit tilbud (inden accept af det endelige tilbud), hvis du har en betroet håndværker, som du gerne vil have på en del af renoveringen.

Du skal blot informere os om, hvilken håndværker du ønsker at bruge på en bestemt del af din entreprise.

Hos Egerbyg beregner vi normalt dit tilbud som en helhed, men som erhvervskunde har du mulighed for at se delpriser på diverse faggrupper, så du nemt kan til- og fravælge disse.

Til dig med flere ejendomme eller renoveringer, som ønsker en servicekontrakt:

Har du flere ejendomme eller blot flere forfaldne renoveringer, kan du med fordel benytte Egerbyg. Ud over at være pålidelige og pligtopfyldende, tilbyder vi en servicekontrakt, hvor du får fordelagtige priser, men til den samme høje kvalitet, som vi er kendt for.

Se vores fordelagtige priser her.

Entreprenør med Egerbyg

Værd at vide om montering af køkkener

Hvis Egerbyg skal stå for montering af køkkener fra Ikea, bliver denne type opgave kun udført på forbrugt tid og materialer.

Ved montering af køkkener fra andre leverandører end Ikea, anbefaler vi altid, at du får udbyderen af køkkenet til at levere og montere dit nye køkken, da de er eksperter i opsætning af køkkener. Derfor er de hurtigere end vores håndværkere er, og derfor vil deres priser som oftest også være mere fordelagtige. Dertil kan køkkenfirmaer næsten altid give større rabatter på levering og montering af køkkener end vi kan.

Vi vil dog altid gerne være behjælpelige med arbejde klargøre før og efter montering af køkkenet.

Særligt ved badeværelser

Ved montering af sanitetsprodukter, såsom brusearmaturer og håndvask, leverer og monterer vi dine armaturer. Vi udbyder ikke bygherreleverancer på dette, hvilket betyder, at du ikke selv skal bestille armaturerne hjem, men derimod gøre det sammen med Egerbyg.

Årsagen til dette er mange, men de største begrundelser omhandler forkert opmåling, ekstraomkostninger ved forsinket levering af produkter (bestilt af kunde) samt produktskader under leverancen.

Alle tidligere nævnte faktorer vil bevirke forsinkelse af arbejdet samt ekstra transport som følge af tilbagelevering af materialer samt hentning af nye. Derudover vil der oftest være ventetid på levering og afhentning af nye armaturer.

Bygherreleverancer udbydes derimod altid, når det omhandler klinker med mindre andet er anvist i tilbuddet.

Vi udbyder også bygherreleverancer på almindelige badeværelsesinventar, såsom skabe, spejle m.m. Dette vil som udgangspunkt blive udført på forbrugt tid og materialer.

Glasvægge kaldes for særskilt inventar, da disse altid laves efter renoveringen er afsluttet. Dette sker, da opmålingen til glasvæggen først kan blive helt korrekt, når badeværelset er færdiggjort.

Hvor og hvornår modtager jeg mit tilbud?

Hos Egerbyg bestræber vi os altid på at fremsende dit tilbud indenfor to uger efter afholdelsen af din besigtigelse. I travle perioder kan der forekomme yderligere ventetid, men du vil ofte have dit tilbud indenfor 1-2 uger.

Vi fremsender altid vores tilbud via. mail, hvor der vil være en vedhæftet PDF fil med dit tilbud. Har du ikke fået dit tilbud, anbefaler vi, at du kigger i dit spamfilter, da denne mail i sjældne tilfælde kan ende deri.

Har du flere udbydere på dit byggeprojekt, anbefaler vi, at du gennemgår samtlige tilbud slavisk, så du er sikker på, at de forskellige tilbud indeholder det samme arbejde, de samme materialer, og at de ikke er fyldt med forbehold, som ofte medfører uforudsete udgifter. Du kan læse mere om de udbedringer, som kan give uforudsete udgifter længere nede på denne side.

Har du spørgsmål til det fremsendte, er du altid velkommen til at kontakte os.

Hvad sker der, når jeg accepterer tilbuddet?

Når du accepterer tilbuddet accepterer du prisen og udførelsen af det beskrevne arbejde. Er der arbejde som du gerne vil have udført, men som ikke er inkluderet i dit tilbud, vil dette ikke blive udført uden en meromkostning.

Når du accepterer det fremsendte tilbud, skal dette altid ske skriftligt på mail. Herfra vil den præcise opstartsdato fastsættes og entreprisekontrakten vil blive underskrevet.

Varsling

Der er flere slags opgaver, som forudsætter af medarbejderne og øvrigt personale bliver varslet. Dette kan fx være ved nedrivningsopgaver, lukning af vand osv. Som udgangspunkt vil du selv stå for denne varsling, med mindre du har en tilknyttet byggeleder eller andet er aftalt.

Hvad skal jeg afsætte til uforudsete udgifter?

En god tommelfingerregel er, at du skal afsætte yderligere 10-15% af tilbudsprisen til uforudsete udgifter. Som udgangspunkt vil vi altid forsøge at undgå forbehold i tilbuddet, men uforudsete udgifter kan forekomme ved opgaver, vi ikke på forhånd ved skal udbedres, før vi er i gang med renoveringen.

Hvad kan give uforudsete udgifter?

Eksempler på uforudsete udgifter kan være udbedringer i forbindelse med:

Skjult rørføring

Vand- og varmerør under trægulve og støbte gulve er gode eksempler på skjult rørføring, men skjulte rør forekommer flere steder i din bolig. Mange af disse rør er jernrør med begrænset levetid. Desuden er det lovkrav, at rørsamlinger ikke må være skjulte.

Når vi støder på skjulte rørføringer, kan der forekomme ekstra udgifter i forbindelse med, at vi fx skal bygge rørkasser, lave en inspektionslem eller på anden måde forebygge, at der opstår skader i husets skjulte konstruktioner.

Ulovlig el-føring

Gamle eller ulovlige elinstallationer kan give dig problemer og øger brandrisikoen. Skjulte elinstallationer er ligeledes svære at tage højde for i tilbudsfasen, og derfor er det ogsået eksempel på en uforudset udgift, du kan blive mødt med under projektet.

Gulve, der skal nivelleres, inden vi lægger ny belægning

Når vi fjerner en eksisterende gulvbelægning, kan det være nødvendigt at nivellere gulvet, inden vi lægger en ny belægning. Dette er for at sikre et plant underlag for belægningen og dermed sikre dig det bedste resultat.

Fundamentets tilstand ved renovering af kældergulv

Ved renovering af kældergulve tilstræber vi at isolere i henhold til gældende lovkrav.

I praksis foregår det sådan, at kældergulvet (klaplaget) brækkes op og der graves ud, så der kan lægges reglementeret isolering under dit nye kældergulv. I forbindelse med udgravningen konstaterer vi i nogle tilfælde, at fundamentets tilstand under jordoverfladen ikke umiddelbart muliggør en fuld isolering.

Fundamentet kan fx være ikke-dybdegående nok, eller det kan have en beskaffenhed, hvor siderne ikke står med lodrette sider i jorden.

Den optimale løsning er, at vi i korte etaper graver op omkring fundamentet. Her banker vi de ujævne fundamentsider bort, samtidig med at vi forlænger fundamentet, så det kommer til at stikke dybt nok til, at vi kan isolere i henhold til gældende lovkrav.

Denne løsning er kostbar, og medfører betydelige ekstraudgifter til byggeriet. Alternativt ser vi bort fra lovkrav og lægger den isoleringstykkelse, der er mulig i forhold til fundamentets dybde og en rentabilitetsberegning.

Se mere om rentabilitetsberegninger her.

Løst puds på vægge

I ældre boliger er væggene ofte konstrueret af forskallingsbrædder, hvorpå der sidder ståltråd og søm, som derefter er pudset. Pudslaget er dækket af mange lag maling og tapet, der er med til at holde pudsen på plads.

Når vi begynder at arbejde med sådan en væg, viser det sig til tider, at pudslagets forfatning er dårlig og begynder at falde af. Sådan en væg skal repareres og i første omgang skal pudslaget fjernes helt.

Når væggens overflade skal reetableres, er der to muligheder: Påsætning af gipsplader eller opsætning af en særlig type væv, hvori der er indlejret metalstrenge.

Vi anbefaler som regel gipsplader, da det er en god (og den billigste) løsning i ældre boliger, hvor konstruktionen er i træ.

Ønskede ændringer af materialer

Ved renoveringer, udbygninger eller nybyggeri har man tit en vision om, hvordan dette skal se ud samt hvilke materialer man kunne tænke sig. Dog kan man til tider komme til at ændre mening.

Vi arbejder altid ud fra det fælles tilbud, som er accepteret og underskrevet af begge parter. Det sker dog til tider, at kunden ønsker at ændre materialevalg undervejs, hvilket også ændrer tilbuddet.

Hvis man har accepteret et tilbud med en type materiale – f.eks. fliser på badeværelset eller en specifik træsort – og herefter ønsker at ændre materialevalg, som er anderledes end først aftalt, vil der komme et nyt tilbud med en ny pris, som igen skal accepteres og underskrives inden arbejdet går i gang.

Arbejdet med forskellige typer af fliser, træsorter osv. betyder, at nogle kan være mere krævende at arbejde med end andre typer, hvorfor denne type kan kræve en specialist og et mere fintfølende arbejde.

Et ønske om ændringer i det oprindelige tilbud og den oprindelige aftale kan altså betyde en uforudset udgift, hvis du accepterer det nye tilbud vi laver til dig, hvilket er baseret på dit ønske om at ændre tilbuddet.