Visuel vurdering af malerarbejde

“Egerbyg har været super gode til at overholde tidsplanerne for byggeriet, hvilket er et enormt plus. De er også utrolig gode til at rydde op efter sig, så man ikke kan se at der har været nogen i huset. Vi har været meget tilfredse for Egerbygs arbejde”

Rapper, sangskriver og foredragsholder hos AndyOp

Andreas Seebach

Visuel vurdering af malerarbejde

“Egerbyg har været super gode til at overholde tidsplanerne for byggeriet, hvilket er et enormt plus. De er også utrolig gode til at rydde op efter sig, så man ikke kan se at der har været nogen i huset. Vi har været meget tilfredse for Egerbygs arbejde”

Rapper, sangskriver og foredragsholder hos AndyOp

En vurdering af udført malerarbejde vil altid ske på grundlag af en visuel vurdering.

Den visuelle vurdering følger retningslinjerne fra Teknologisk Institut, Dansk Bygger Malersektion, Danske Malermestre, MBK Sekretariat og Maleteknisk Rådgivning. Disse retningslinjer er anført således, at arkitekter, håndværkere og syns- og skønsmænd vurderer arbejdet på samme grundlag.

Når man skal vurdere malerarbejdet, bør det altid ske i dagslys. Dagslys forekommer i rum, hvor der er vinduer og døre. Ligeledes vil udendørs arbejde også ske i dagslys. Ved rum, hvor vinduer og naturligt dagslys ikke forekommer naturligt, vil vurderingen undtagelsesvis ske i kunstlys med en dagslyslampe.

Den visuelle vurdering skal forekomme i overensstemmelse med retningslinjerne om afstand og vinkler for vurderingen. Da vi ønsker at køre en gennemsigtig virksomhedspolitik, vil vi kort gennemgå hovedprincipperne herunder.

Retningslinjerne for dagslys er:

  • Vurderingen skal ske i dagslys, hvis dette er muligt.
  • Lofter: Vurderingen skal ske i en vinkel på 45 grader, i en afstand på 0,8-1 meter ved normal loftshøjde.
  • Vægge: Vurderingen skal ske i en vinkel på 45 grader, i en afstand på min. 1 meter.
  • Vinduer: Vurderingen skal ske ved at kigge direkte på vinduet fra en afstand på 0,8 meter.
  • Gulve: Vurderingen skal ske i en vinkel på 45 grader, i en afstand på min. 1,6-2 meter.

Retningslinjerne for kunstlys er:

  • Hvis rummet ikke har dagslys, skal det vurderes i kunstlys med en dagslyslampe. Dagslyslampen skal kunne give et lys med ca. 6500 Kelvin og ca. 1100-1200 Lux på det malede objekt, der skal vurderes.
  • Der skal altid placeres en dagslyslampe i rummet. Der skal som hovedregel være én dagslyslampe pr. 20 m2.
  • Dagslyslampen skal være på 120 Watt og min. 6500 Kelvin. Placeringen skal altid være således, at det vurderede kan måles indenfor 1100-1200 Lux.
  • Afstand og vinkler er det samme som ved dagslys.

Retningslinjerne for kunstlys er:

 Hvis du har reklamationer over dit udførte malerarbejde, kan du altid læse mere om vores håndtering af reklamationer.