Fejl og mangler

 Fejl og mangler

Fejl og mangler er en naturlig del af et byggeriprojekt. Fejl og mangler er din måde, hvorpå du kan sikre dig at eventuelle oversete småting vil blive udbedret, inden du betaler din afsluttende regning.

Når byggeriet er færdigt, afholder vi et møde, hvor vi på stedet foretager en mangelgennemgang. Denne mangelgennemgang kaldes også for fejl og mangler. Under gennemgangen vil vi konstatere, om der er nogle ting, der skal udbedres.

Ved større byggerier hvor betalingen forfalder i rater, vil vi altid gennemgå byggeriet for fejl og mangler, inden den sidste rate er forfalden til betaling.

Gennemgangen foregår altid, når byggeriet er afsluttet. I praksis betyder det, at udbedringen af eventuelle fejl/mangler foregår efter byggeriets afslutning og derfor ikke er inkluderet i tidsplanen.

Ved reklamationer, bør du altid kontakte Egerbyg først. Vi ønsker glade og tilfredse kunder, og vil derfor bestræbe os på, at finde en løsning, der er rimelig overfor dig og os. Se mere om reklamationer her.

Hvad anses ikke som fejl og mangler

Nedenstående vil vi gennemgå, hvad der ikke anses som fejl og mangler:

For at undgå, at vi skal komme ud og besigtige en fejl, der ikke skyldes Egerbyg, vil vi nedenstående give dig nogle eksempler på, hvad der ikke anses for fejl og mangler inden for byggebranchen.

Det kan forekomme, at et eller andet ved arbejdet ikke lever op til dine forventninger, uden at der er tale om fejl og mangler.

Derfor bør du altid forventningsafstemme, hvilket mærke og kvalitet, du ønsker dine produkter og materialer i. Hvis dette ikke er blevet specificeret i tilbuddet, vil det ikke være gældende som fejl og mangler.

Deslige vil det ikke være håndværkerens fejl, hvis du selv har efterspurgt bestemte produkter og materialer – eller hvis de tegninger og beskrivelser du har givet, er fejlagtige. I sidstnævnte situation er det den/dem, der har udført tegningerne, der hæfter for disse fejl.

Murer

Løs sålbænk

I forbindelse med demontering af dine vinduer er det ikke altid muligt at konstatere, at dele af din sålbænk kan være beskadiget. Disse skader vil først blive opdaget, når vinduet er taget ud.

Skaderne skyldes således ikke vores arbejde og en eventuel reparation vil ikke være medregnet i tilbuddet. Derfor må du påregne en ekstraregning for udbedring af sålbænken, hvis dette skulle blive aktuelt.

Beskadiget puds omkring vinduer efter montering

Når vinduer skal demonteres, bør du være forberedt på, at dele af murværket kan blive beskadiget. Det skyldes som regel, at murværket er pudset helt tæt, og i nogle tilfælde ind over vinduets fals.

Når vi demonterer vinduerne, er vi naturligvis altid så forsigtige som muligt, og processen vil oftest forløbe uden problemer. I nogle tilfælde kan det imidlertid ikke undgås, at murværket tager begrænset skade.

I vores tilbud ønsker vi ikke på forhånd at forhøje tilbuddet med et beløb, der svarer til udgifterne på en udbedring. Derfor bør du påregne en ekstraudgift til reparation, hvis det bliver aktuelt.

Fejl og mangler – gulve:

Trægulve er naturprodukter, der vil ændre farve ved lyspåvirkninger. Derfor kan der, i nogle tilfælde, komme farveforskelle efter endt slibning, hvis gulvet har været udsat for forskellige lyspåvirkninger.

Yderligere er træ også et levende og organisk produkt, som kan ændre struktur og udseende over tid. Dette vil oftest være tydeligt efter en gulvafslibning, hvor træets yderste lag og tidligere gulvbehandling slibes af.

Fejl og mangler – fodpaneler:

Trægulve er naturprodukter, der vil ændre farve ved lyspåvirkninger. Derfor kan der, i nogle tilfælde, komme farveforskelle efter endt slibning, hvis gulvet har været udsat for forskellige lyspåvirkninger.

Yderligere er træ også et levende og organisk produkt, som kan ændre struktur og udseende over tid. Dette vil oftest være tydeligt efter en gulvafslibning, hvor træets yderste lag og tidligere gulvbehandling slibes af.

Fejl og mangler – gipsvægge:

Hvis du står og overvejer at få nye gipsvægge enkelte steder i rummet, bør du være opmærksom på, at disse vil have en anderledes farve end de ældre gipsplader. Selvom du vælger at pudse de ældre gipsvægge op, vil det ikke kunne undgås, at der kommer en farveforskel mellem de nye og gamle gipsvægge.

Det samme gælder ved maling af gipsvægge. Hvis du både har gamle og nye gipsvægge i din bolig, kan der forekomme farveforskelle, selvom du maler med den samme farve. Dette relaterer sig til, at farven og teksturen på de ældre gipsplader er anderledes end de nye gipspladers. Derfor vil malingen ikke nødvendigvis give et ensartet udseende.

Regus ved Frederiksborggade set udefra

Fejl og mangler – vinduer:

Løs sålbænk

I forbindelse med demontering af dine vinduer er det ikke altid muligt at konstatere, at dele af din sålbænk kan være beskadiget. Disse skader vil først blive opdaget, når vinduet er taget ud.

Skaderne skyldes således ikke vores arbejde og en eventuel reparation vil ikke være medregnet i tilbuddet. Derfor må du påregne en ekstraregning for udbedring af sålbænken, hvis dette skulle blive aktuelt.

Beskadiget puds omkring vinduer efter montering

Når vinduer skal demonteres, bør du være forberedt på, at dele af murværket kan blive beskadiget. Det skyldes som regel, at murværket er pudset helt tæt, og i nogle tilfælde ind over vinduets fals. Når vi demonterer vinduerne, er vi naturligvis altid så forsigtige som muligt, og processen vil oftest forløbe uden problemer.

I nogle tilfælde kan det imidlertid ikke undgås, at murværket tager begrænset skade. I vores tilbud ønsker vi ikke på forhånd at forhøje tilbuddet med et beløb, der svarer til udgifterne på en udbedring. Derfor bør du påregne en ekstraudgift til reparation, hvis det bliver aktuelt.

Fejl og mangler – døre:

Ved demontering af døre bør du være forberedt på, at dørkarme eller murværk (hvis det er en udvendig dør) kan risikere at blive beskadiget.

Vi bestræber os altid på at være så forsigtige som muligt, men en sjælden gang kan der komme små ridser eller lignende skader. Derfor bør du påregne prisen for en eventuel skade, hvis dette skulle blive aktuelt.

Fejl og mangler – maler:

Hvorfor er træværket ikke helt glat?

Når vi udfører en let slibning og maling af indfatninger/gerichter eller fodpaneler, betyder det, at den gamle maling slibes over. Den fjernes altså ikke. Du vil derfor stadig kunne ane eventuelle mærker og gammel maling på træværket, selvom dette er overmalet.

Hvis du ønsker en 100% glat og fin overflade uden mærker eller spor efter gammel maling, skal du udskifte alt træværket til noget nyt. Vi har oplevet gode resultater med bl.a. ubehandlet fyr. Kun med en udskiftning af træværket, kan vi garantere dig, at det malede træværk fremstår helt skarpt.

Hvis du overvejer løsningen med nyt træværk, er du selvfølgelig velkommen til at bede om et tilbud på udskiftning af træværk.

Hvorfor er der små revner i malingen?

Der kan forekomme små revner i vægoverfladen, efter vi har færdiggjort byggeriet. Dette skyldes ikke svigtende kvalitet eller manglende kompetencer, men at bygningens forskellige dele med tiden bevæger sig i forhold til hinanden. Revnerne kaldes for sætningsskader, og det kan ikke undgås, at sådanne vil forekomme med tiden.

Vi yder derfor ikke garanti for sætningsskader, da de skyldes bevægelser mellem de forskellige bygningsdele og ikke kvaliteten af byggeriet eller arbejdet.

Fejl og mangler for en tredjepart

Egerbyg påtager sig større udbedringsarbejde – fx i en størrelsesorden på 60 boliger. Ved sådanne opgaver, sætter vi en gennemgående byggeleder på sagen, som fungerer som kontaktperson og vil være den samme gennem hele forløbet.

Vi foretrækker at starte op med et prøveprojekt på en enkelt bolig, så vi kan afstemme indbyrdes forventninger, ligesom I får mulighed for at vurdere om vores service lever op til jeres forventninger. Såfremt der opstår spørgsmål, hvor der er brug for ekstern rådgivning bruger vi vores egen faste rådgiver, der har stor erfaring med at håndtere privatkunder på tilfredsstillende vis. I de fleste tilfælde kommer vores byggeleder ud med de(n) relevante fagperson(er), som besigtiger og vurderer omfanget af opgaven.

Ud fra dette fremsender vi et samlet tilbud. Såfremt I accepterer dette, står Egerbyg for alt bygge- og projektledelse. I de tilfælde hvor vores byggeleder vurderer, at der kræves en decideret rådgiver på sagen, benytter vi vores egen faste rådgiver, som udarbejder en rapport og vil stå for tilsyn fremadrettet.

På baggrund af rapporten fremsender vi et tilbud eller løser opgaven på forbrugt tid og materialer. Hos Egerbyg foretrækker vi at udføre småopgaver på forbrugt tid og materialer, da det ofte er det billigste i sidste ende.

Vi giver desværre ikke overslagspriser, men arbejder udelukkende på forbrugt tid og materialer eller ud fra en fast tilbudspris.