Priser

Vi har ingen hemmeligheder, når det kommer til vores priser og prispolitik. Vi spiller med åbne kort og fører en gennemsigtig og synlig prispolitik, så du altid ved, hvor meget du skal betale for din håndværker. Vi fakturerer kun i hele timer. Servicevogn er inkluderet i prisen. Hertil fakturerer vi for 30 minutters kørsel, såfremt…

Read More

in    0