Sådan forstår du tilbuddet

“Egerbyg har været super gode til at overholde tidsplanerne for byggeriet, hvilket er et enormt plus. De er også utrolig gode til at rydde op efter sig, så man ikke kan se at der har været nogen i huset. Vi har været meget tilfredse for Egerbygs arbejde”

Rapper, sangskriver og foredragsholder hos AndyOp

Andreas Seebach

Sådan forstår du tilbuddet

“Egerbyg har været super gode til at overholde tidsplanerne for byggeriet, hvilket er et enormt plus. De er også utrolig gode til at rydde op efter sig, så man ikke kan se at der har været nogen i huset. Vi har været meget tilfredse for Egerbygs arbejde”

Rapper, sangskriver og foredragsholder hos AndyOp

Et gennemskueligt tilbud

Når du modtager et tilbud fra Egerbyg, har vi brugt tid og ressourcer på, at udføre det omhyggeligt, så det er letlæseligt og gennemskueligt. Et gennemskueligt tilbud giver dig indsigt i, hvad du har købt, og hvor meget det vil koste.

Når vi laver dit tilbud, sørger vi for at inddele tilbuddet ud fra de forskellige faggrupper. Dette betyder, at du vil have et hovedpunkt for hver faggruppe, så du let kan gennemskue, om alle dine ønsker og behov er inkluderet

Du vil fx finde et punkt, der hedder tømrer, og herunder vil du kunne se alle de arbejdsopgaver, som vores tømrer vil udføre i din bolig. Det er yderst vigtigt, at du afsætter tid til at læse tilbuddet grundigt igennem, så alle parter er enige om, hvad du skal have lavet i din bolig.

Vi laver dit tilbud som en helhed, hvor eventuelle mængderabatter er indregnet og prisen er angivet som én samlet pris. Ved udtræk af opgaver fra det samlede tilbud vil mængderabatten oftest blive mindre, og derfor kan prisen for udtræk af diverse opgaver synes små.

Et forbehold kan medføre merpris og ekstraarbejde, der ikke er en del af tilbuddet og prisen. Vi prøver altid at undgå forbehold, men i enkeltstående tilfælde vil et forbehold være nødvendigt. Forbehold bør kun fremkomme, når der er risiko for uforudsete forhold, som fx råd, skjult rørføring eller ulovlig el-føring, som ikke kan ses med det blotte øje. Se mere om uforudsete udgifter her.

Når du vil acceptere tilbuddet fra Egerbyg, skal dette gøres skriftlig. Dette sikrer både dig som kunde og os som dit entreprenørfirma.

Totalentreprise

En totalentreprise omfatter alle ydelser inden for faggrupper og rådgivning. Dette betyder, at Egerbyg, efter forestående aftale med dig som bygherre, vil forestå udvælgelsen af rådgivere såsom arkitekter og ingeniører.

Som din totalentreprenør vil vi foretage alle planlægningsopgaver og koordinering af opgaver. Vi vil varetage alle dine interesser under hele byggeriet; lige fra kontakt til myndigheder og byggetilladelser til projektkoordinering. Vi tilkobler altid en fast byggeleder der vil bistå med ugentlige byggemøder og opfølgning, ligesom byggelederen vil planlægge, koordinere og kvalitetssikre alle faser af dit byggeri. Derudover vil du være byggelederens topprioritet og du vil kunne kontakte ham/hende 07.00-15.00 på hverdage.

Når vi arbejder med totalentrepriser, vil vi arbejde ud fra dit budget, da rekvirering af ingeniører og arkitekter ikke kan foretages, før tilbuddet er accepteret. Derfor forventer vi også åbenhed omkring dit budget.

Totalentrepriser ses oftest i nybyggeri, hvor der skal laves tegninger og beregninger af typehuse, og hvor både en arkitekt og ingeniør skal involveret i projektet.

Hovedentreprise

Hovedentreprisen adskiller sig fra totalentreprisen ved, at du som bygherre, selv har ansvar for at indhente byggetilladelser og rekruttere arkitekter og ingeniører, hvis dette er nødvendigt

I denne entrepriseform vil Egerbyg disponere og koordinere de forskellige faggrupper under hele byggeprocessen, styre dit byggeprojekt fra start til slut samt sikre at tidsplanen overholdes. I denne form for entreprise vil du, ved større projekter over 100.000 kr., modtage en entreprisekontrakt og realistisk tidsplan, så du ved, hvordan byggeriet skrider frem. I Denne entrepriseform har du altid en fast tilkoblet byggeleder som vil bistå med ugentlige byggemøder og opfølgning, ligesom byggelederen vil planlægge, koordinere og kvalitetssikre alle faser af dit byggeri. Derudover vil du være byggelederens topprioritet og du vil kunne kontakte ham/hende 07.00-15.00 på hverdage.

Vores entreprisekontrakt følger retningslinjerne for AB Forenklet og AB18. Se mere om AB18 her.

Fagentreprise

Når Egerbyg indgår i en fagentreprise, vil vi bistå dit byggeri med en eller flere faggrupper. Egerbygs rolle i denne entrepriseform vil være at levere kompetent arbejdskraft indenfor specifikke faggrupper, som fx tømrer, murer eller elektriker. I denne entrepriseform vil du få tilknyttet en byggekoordinator til dit byggeprojekt. Byggekoordinatoren er udførende håndværker på dit byggeprojekt, men vil også stå for planlægning og koordinering af dit byggeri. Du kan kontakte byggekoordinatoren mellem 07.00-15.00 på hverdage.

Generelle betingelser

Egerbyg er medlem af Dansk Industri og dertil Dansk Byggeri, som er byggeindustriens stemme i byggebranchen.

Et branchefællesskab for over 6700 virksomheder inden for hele byggeriet værdikæde, hvortil medlemsvirksomhederne beskæftiger knap 120.000 medarbejde i Danmark.

Alt arbejde udføres af Egerbyg følger derfor de byggetekniske krav som stilles af Dansk Industri. Du kan læse mere om de væsentligste punkter som tolerancekrav, bygningsreglement 2018 /BR18), Ce Mærkning, ETA og byggevareforordningen ved at klikke på dette link.

Egerbyg er medlem af Dansk Byggeri og tilbyder Byg Garanti

Som medlem af Dansk Byggeri betyder det, at du som kunde er dækket af Byg Garanti ordningen, der sikrer tab med op til 150.000 kr. inkl. moms for hver byggesag. Garantien dækker ved synlige fejl og mangler i op til tre år. Garantien dækker ligeledes i 10 år ved skjulte fejl og mangler. Garantien ydes dog ikke ved byggerier under én million. kr. Læs mere om Byg Garanti her.

Egerbyg er kreditrangeret AA

Hos Egerbyg er vi kreditrangeret til at være AA på markedets mest anerkendte kreditvurderingmodel. Dette stiller en sikkerhed for dig, som kunde, da vores gode økonomi afspejler godt håndværk, sund vækst og en god etik.

Egerbyg er et anpartsselskab

At vi er et anpartsselskab betyder, at der stilles kapitalkrav til virksomheden, hvilket alene gør, at vi er et rentabelt foretagende, hvor du kan føle dig tryg og sikker på, at vi også er på markedet fremadrettet.

Faktureringsplan er din sikkerhed

Vores faktureringsplan giver dig sikkerhed i og med, at du altid ved, hvornår og hvor ofte, du kan forvente en faktura. Ligeledes vil du kun blive faktureret for det arbejde, som vi har udført hos dig. Vores faktureringsplan afhænger af varigheden af dit byggeprojekt.

Inden den sidste rate forfalder, vil vi gennemgå det udførte arbejde sammen med dig, så vi kan gennemgå, om der skal udbedres fejl og mangler. Med denne betalingsprocedure kommer du ikke til at betale for mere end det arbejde, der allerede er udført

Gennemsigtig prispolitik

Hos Egerbyg har vi en gennemsigtig og åben prispolitik, så du ved hvad du kan forvente og hvad du får, når du vælger os. På den måde sikrer vi os, at vi altid er det bedste match til dig, så du kan føle dig i trygge hænder.

Vi konkurrerer mest på faglighed, kompetencer og service, og disse værdier ønsker vi ikke at gå på kompromis med. Det betyder også, at vi ikke altid kan konkurrerer på prisen, da vi ikke vil tilbyde en lavere pris, end den ønskede kvalitet tillader. Da vi selvfølgelig godt ved og forstår, at prisen er vigtig for dig, kan du se vores pris her.

buket med blomster på lille rundt bord

Begreber i byggeriet

Bygherre

Når vi refererer til bygherren, er det dig som kunde, der betaler for opførelsen af byggeriet eller som bestiller byggeopgaven hos Egerbyg. Du vil som bygherre selv have et ansvar, der fx indeholder at indhente nødvendige byggetilladelser eller tegne en entreprisekontrakt. Dit ansvar som bygherre vil ikke kunne videregives eller overdrages til andre personer.

Tilbudsgiver / Beregner

Tilbudsgiveren har til rolle at sammensætte et team af specialister, som er skræddersyet til dit byggeprojekt. Beregneren er den økonomiske ansvarlige for dit byggeri. Efter accept af tilbuddet vil beregneren lave tidsplaner, kontrakter samt tilkoble en fast byggeleder på dit byggeprojekt. Disse roller varetages af den samme person i Egerbyg.

Projektleder

En projektleder er den øverste ansvarlig for alle vores byggerier samt byggeleder.

Byggeleder

Hos Egerbyg udbyder vi en byggeleder, som tilvalg til byggekoordinatoren. Byggelederen er til rådighed 07.00-15.00 på hverdage og er specialiseret i at stå for den kommunikative proces, der finder sted under en byggesag. Byggelederen er særlig fordelagtig for dig, der skal have udført en total -eller hovedentreprise – eller dig som er udlandsdansker.

Byggekoordinator

Byggekoordination er inkluderet, når der er tale om, at Egerbyg er fagentreprenør på din byggesag. Byggekoordinator betyder, at Egerbyg’s udførende håndværkere håndterer koordineringen og styringen af dit byggeri i tidsrummet mellem kl. 07.00-15.00 på hverdage.

Sagsansvarlig

Den sagsansvarlige er den ansvarlige for det økonomiske aspekt vedrørende byggeprojekter. Ligeledes står den sagsansvarlige også for tidsplaner, kontrakter og kontaktlister, når tilbuddet er accepteret.

Faggrupper

En faggruppe er en gruppe mennesker, der har den samme uddannelse. En faggruppe kan fx være tømrer, murer, maler, VVS’er, elektriker eller lignende.

Tømrer

Tømreren er den udførende håndværker, der laver smukke ting ud af træ.

Murer

Mureren er den udførende håndværker, der arbejder med klinker, fliser, tegl, puds og murværk.

Elektriker

Elektrikeren er den udførende håndværker, som via. hans elektriker-autorisation, sørger for, at dine installationer er lovlige og placeret brugervenligt.

VVS

VVS’eren er den udførende håndværker, der via. hans VVS autorisation sikrer, at dine rør bliver trykprøvet, og at sanitet bliver placeret korrekt.

Bygherreleverance

Bygherreleverance betyder, at du selv bestiller og står for levering af dine materialer og produkter. Se mere om bygherreleverance her.

Forbehold

At gennemskue et tilbud kan være besværligt. Derfor prøver vi hos Egerbyg at lave et tilbud uden forbehold. Da vi endnu ikke er lykkedes med at udvikle røntgensyn, ved vi ikke, hvad der kan gemme sig under gulve eller bag vægge, men vi vil under besigtigelse gøre opmærksom på, hvis vi anser, at der er en risiko for, at dele af arbejdet kræver forbehold.

På grund af disse “usynlige” forhold er en god tommefingerregel, at du som udgangspunkt bør afsætte 10-15% af entreprisesummen til uforudsete udgifter. Du kan her læse mere om, hvor der oftest kan forekomme uforudsete udgifter.

Garantier

Hos Egerbyg er det en essentiel del af vores virksomhed at skabe tryghed for vores kunder. Vi forstår, at det kan være grænseoverskridende at åbne sit hjem op for håndværkere, og derfor tilbyder vi en masse garantier og tryghedsværdier til dig som kunde i Egerbyg.

Egerbyg kvalitetssikrer

Da kvalitet er en af vores kerneværdier, stræber vi hver dag efter at overgå markedsstandarden for håndværkerarbejde. Det lykkedes ved, at hvert projekt har en kvalitetsmappe, der fungerer som et styringsværktøj for ledelse og medarbejdere.

Heri samles nødvendig information og dokumentation for det enkelte projekt. På den måde har relevante personer adgang til de oplysninger de skal bruge, for at gøre deres arbejde godt.

Kvalitetssikring er dokumentation om, at arbejdet er udført i overensstemmelse med de kvalitetskrav, der indgår af vores entreprisekontrakt. Hvis du ønsker en udvidet kvalitetssikringsprocedure, er det vigtigt at du definerer denne inden opstart af byggeriet, og inden underskrivelse af entreprisekontrakten.

Du kan se mere om de forskellige typer af kvalitetssikring her.

Arbejdsmiljø

Vores medarbejdere færdes i et sundt og sikkert arbejdsmiljø, hvor der lægges vægt på trivsel og forebyggelse. Med udgangspunkt i hver enkelt, ser vi hele vejen rundt om medarbejderen, kollegaerne, planlægningen og udførelsen af arbejdet, når vi skal skabe den bedste arbejdsplads for alle.

Vi foretager løbende vurderinger af arbejdsmiljøet og vurderer maskineri samt materialer i forhold til sikkerheden på arbejdspladsen.

Sikkerhedssko i dit hjem

Når vi ankommer i dit hjem, sørger vi selvfølgelig altid for at begrænse de gener, som oftest er forbundet med at have håndværkere i hjemmet. Derfor vil vi normalt altid tage skoene af, når vi kommer ind i dit hjem. Dog gælder det ikke, når vi skal monterer vinduer, hvor det er et krav fra Arbejdstilsynet, at vi bærer sikkerhedssko.

Dette skyldes, at vinduesrammerne er tunge og kan forvolde alvorlige skader, hvis vi skulle være så uheldige at tabe et vindueselement. Vi håber på din forståelse og vil til hver en tid forsøge at undgå at komme ind i dit hjem med beskidte sikkerhedssko.

Vi er klar til at hjælpe dig

Såfremt du skulle have spørgsmål til dit tilbud, står vi klar til at hjælpe dig med at besvare dem.
Har du derimod allerede fået svar på dine spørgsmål og ønsker at acceptere dit tilbud, skal du sende en skriftlig accept via. mail.

Du kan læse mere om, hvad der er det næste skridt, efter du har accepteret tilbuddet på denne side.