Efter tilbud

Du får her en række informationer, der er relevante, når du har godkendt vores tilbud.

Hvad skal jeg afsætte til uforudsete udgifter?

En god tommelfingerregel er, at du skal afsætte 15-20% af tilbudsprisen til uforudsete udgifter.

De uforudsete udgifter dækker over opgaver, vi ikke på forhånd ved skal udbedres, før vi er i gang med renoveringen og har fået åbnet. Dette kan fx være råd, manglende gulv under køkkenarmaturer m.m.
Vi har derfor ikke medtaget opgaverne i tilbuddet.

Læs mere om uforudsete udgifter

Opstartstidspunkt

Vi finder et opstartstidspunkt, når vi lægger tilbuddet ind i vores ordrebog og planlægger arbejdets udførelse.

Læs mere om opstartstidspunkt

Nedrivning

De fleste byggesager starter med nedrivning af det eksisterende.

Selvom vi har stor erfaring med nedrivning og går forsigtigt til værks, kan der opstå mindre skader – der ikke er budgetteret med i tilbuddet – i forbindelse med nedrivningen.

Udgifterne til reparation af disse skader afholdes af dig og afregnes på forbrugt tid og materialer

Læs mere om nedrivning

Ryddet arbejdsområde

Når vi starter op hos dig, tager vi så meget hensyn til dig og familien som muligt.

Dog må vi have plads at arbejde på og forventer din samarbejdsvilje i forhold til at rydde møbler og andet inventar i en radius –  minimum omkring 5 m. hvis muligt – omkring det sted, vi skal arbejde. Hvis vi skal rydde et areal, fakturerer vi dig den tid, det tager for os at rydde et passende arbejdsområde.

Har du ikke ryddet et arbejdsområde er der risiko for, at dit inventar bliver ridset eller på anden måde får skrammer.

Skal vi lægge et nyt gulv eller reparere en større del af dit gulv, skal du rydde hele gulvarealet.

Opbevaring af dit inventar

Har du problemer med at få opbevaret dit inventar, mens vi renoverer din bolig, hjælper vi gerne med at skaffe en container til opbevaring af dit indbo.

Læs om leje af container

De bedste priser til dig

Som hovedentreprenør forhandler vi de mest gunstige priser hjem til dig. For at bibeholde en gunstig forhandlingsposition anbefaler vi, at du ikke diskuterer pris med vores samarbejdspartnere blandt øvrige faggrupper.

Økonomiske beslutninger

For at kunne holde overblik over vores priser og dermed sikre, at du som kunde får tilsendt det rigtige tilbud, er det kun de økonomiske beslutninger og tilbud, sendt fra Egerbygs beregnere, som er gældende.

Byggelederens opgave i dette tilfælde er at videregive tilstrækkelige informationer, så beregneren kan udregne et tilbud, som matcher dine ønsker. Af disse årsager prissætter byggelederen og de daglige tilkoblede håndværkere ikke opgaver.

For at formindske misforståelse, skal du som kunde acceptere det tilsendte tilbud fra Egerbygs beregner. Vi foretrækker at dette gøres skriftligt via mail, hvorved du sætter byggelederen og beregneren CC i mailen.

Få et hurtigt prisoverslag

Udfyld formularen
og få et hurtigt prisoverslag

Udfyld formularen
og få et hurtigt prisoverslag

Få et hurtigt prisoverslag