Efter accept af tilbud

Vi var nervøse, spændte og frygtede, hvilken hverdag vi gik i møde med huset fyldt af håndværkere. Vi var usikre på, om resultatet ville blive som ønsket. Vi er Egerbyg dybt taknemmelige – vi elsker resultatet

Familie i Hvidovre

Jonas, Anja og Emilie Yde Kjelsø

Efter accept af tilbud

Vi var nervøse, spændte og frygtede, hvilken hverdag vi gik i møde med huset fyldt af håndværkere. Vi var usikre på, om resultatet ville blive som ønsket. Vi er Egerbyg dybt taknemmelige – vi elsker resultatet

Familie i Hvidovre

Du får her en række informationer, der er relevante, når du har godkendt vores tilbud.

Efter accept af vores tilbud – hvad sker der nu?

Kontrakt

Når du accepterer tilbuddet, vil du ved større entrepriser over 100.000 kr. blive tilbudt en entreprisekontrakt. Denne er lavet i overensstemmelse med AB Forenklet eller byggereglementet AB18.

Denne entreprisekontrakt vil indeholde tidsplanen for projektet samt dagbod, hvis dette er aftalt.(Dagboden er den kompensation, som entreprenøren skal betale dig per dag, byggeriet er forsinket) Entreprisekontrakten vil beskrive og gennemgå de væsentligste punkter under byggeriet.

Tidsplan

 Hos Egerbyg har vi meget erfaring med at planlægge og overholde realistiske tidsplaner. Vi ved, at en detaljeret tidsplan er et vigtigt redskab for at styre byggeprojektet, så arbejdet kan leveres tilfredsstillende til tiden.

Dagbod

 Dagbod hænger sammen med entreprisekontrakten og tidsplanen. Dagbod skal altid være aftalt i entreprisekontrakten og vil være tilknyttet det oprindelige, accepterede tilbud.

Ligeledes hænger dagbod sammen med tidsplanen, da dagbod kun vil være gældende, hvis tidsplanen, mod forventning, ikke skulle kunne overholdes fra Egerbygs side. Dagbod følger retningslinjerne for AB Forenklet eller byggereglementet AB18. Se mere om dagbod her.

Betaling

Ved mindre sager under 5000 kr., vil arbejdet som udgangspunkt blive faktureret, når arbejdet er afsluttet, på forbrugt tid og materialer.

Ved større sager over 5000 kr., vil vi fakturere i rater, hvilket betyder, at du først vil betale for det pågældende arbejde, når arbejdet er udført. Hvis vi fx har udført 10% af arbejdet, vil vi fakturerer dig 10% af entreprisesummen.

Vi vil altid kun fakturere dig for 95% indtil Egerbygs afleveringsforretning med gennemgang af fejl og mangler er udført og afsluttet.

Andre økonomiske beslutninger

Som hovedentreprenør forhandler vi de mest gunstige priser hjem til dig. For at bibeholde en gunstig forhandlingsposition anbefaler vi, at du ikke diskuterer pris med vores samarbejdspartnere blandt øvrige faggrupper.

For at kunne holde overblik over vores priser og dermed sikre, at du som kunde får tilsendt det rigtige tilbud, er det kun de økonomiske beslutninger og tilbud, sendt fra Egerbygs beregnere, som er gældende.

Byggelederens opgave i dette tilfælde er at videregive tilstrækkelige informationer, så beregneren kan udregne et tilbud, som matcher dine ønsker. 

Byggelederen, eller de tilkoblede håndværkere prissætter ikke opgaver – det er kun beregneren der kan prissætte tilvalg under dit byggeri. 

For at formindske misforståelse, skal du som bygherre acceptere det tilsendte tilbud fra Egerbygs tilbudsgiver eller beregner. Vi foretrækker at dette gøres skriftligt via mail, hvorved du sætter byggelederen CC i mailen, så han kan videregive informationen hurtigt til de udførende håndværker. 

Roller i Egerbyg

Bygherre

Når vi refererer til bygherren, er det dig, som kunde, der betaler for opførelsen af byggeriet eller bestiller byggeopgaven hos Egerbyg.

Du vil som bygherre selv have et ansvar, der fx indeholder at indhente nødvendige byggetilladelser eller tegne en entreprisekontrakt. Dit ansvar som bygherre vil ikke kunne videregives eller overdrages til andre personer.

Bygherrerepræsentant

En bygherrerepræsentant kan være en ingeniør eller arkitekt, der fx kan stå for tegninger eller byggetilladelser

Såfremt du ønsker, at al kommunikation skal foregå mellem bygherrerepræsentanten og Egerbyg som din hovedentreprenør, så imødekommer vi gerne dette ønske.

stor lysekrone med dekorative krystaller

Tilbudsgiver / Beregner

Tilbudsgiveren har til rolle at sammensætte et team af specialister som er skræddersyet til dit byggeprojekt.

Beregneren er den økonomiske ansvarlige for dit byggeri. Efter accept af tilbuddet vil beregneren lave tidsplaner, kontrakter samt tilkoble en fast byggeleder på dit byggeprojekt.

Projektleder

En projektleder er den øverste ansvarlig for alle vores byggeleder.

Byggeleder

 Hos Egerbyg vil der altid være en fast byggeleder tilkoblet vores total -eller hovedentrepriser. Byggelederen er til rådighed 07.00-15.00 på hverdage og er specialiseret i at stå for den kommunikative proces, der finder sted under en byggesag. Byggelederen er til forskel fra en byggekoordination en ikke-udførende håndværker som er fast tilkoblet dit byggeri, med henblik på at sikre fremdrift og høj kvalitet af det udførte håndværk. Udover den daglige koordinering af håndværkere vil byggelederen også afholde ugentlige byggemøder, med efterfølgende tilsyn og kvalitetssikring af dit byggeri.

Byggekoordinator

 Byggekoordination er inkluderet, når der er tale om, at Egerbyg er fagentreprenør på din byggesag. Byggekoordinator betyder, at Egerbygs udførende håndværkere håndterer koordineringen og styringen af dit byggeri i tidsrummet mellem kl. 07.00-15.00 på hverdage.

Faggrupper

 En faggruppe er en gruppe mennesker, der har den samme uddannelse. En faggruppe kan fx være tømrer, murer, maler, VVS’er, elektriker eller lignende.

Tømrer

Tømrer er den udførende håndværker, der laver smukke ting ud af træ.

Murer

Mureren er den udførende håndværker, der arbejder med klinker, fliser, tegl, puds og murværk.

Elektriker

 Elektrikeren er den udførende håndværker, som via. hans elektriker autorisation, sørger for, at dine installationer er lovlige og placeret brugervenligt.

VVS

VVS’eren er den udførende håndværker, der via. hans VVS autorisation sikrer, at dine rør bliver trykprøvet, og at sanitet bliver placeret korrekt.

Bygherreleverance

Bygherreleverance betyder, at du selv bestiller og står for levering af dine materialer og produkter. Se mere om bygherreleverance her.

Ekstraarbejde

Ekstraarbejde er arbejde, som ikke er inkluderet i det oprindelige tilbud.

Det kan fx være, at du ønsker at få lavet noget mere arbejde sideløbende med den oprindelige arbejdsopgave. Her vil du modtage et særskilt tilbud, som skal accepteres, inden vi går i gang med merarbejdet.

Uforudsete udgifter

En god tommelfingerregel er, at du skal afsætte yderligere 10-15% af tilbudsprisen til uforudsete udgifter.

Som udgangspunkt vil vi altid forsøge at undgå forbehold i tilbuddet, men uforudsete udgifter kan forekomme ved opgaver, vi ikke på forhånd ved skal udbedres, før vi er i gang med renoveringen.

I korte træk kan man forvente uforudsete udgifter, når der er tale om følgende:

  • Skjult rørføring
  • Ulovlig el-føring
  • VVS installationer
  • Jordklasser i kategori 3-4
  • Gulve, der skal nivelleres, inden vi lægger ny belægning
  • Vægge/gulve
  • Fundamentets tilstand ved renovering af kældergulv
  • Løst puds på vægge
  • Ønskede ændringer af materialer

Du kan læse mere om uforudsete udgifter her.

Uforudsete udgifter er ikke inkluderet i tilbuddet, da disse ikke kendes på forhånd. Derfor vil uforudsete udgifter påvirke tidsplanen.

Opbevaring af dit inventar

Har du problemer med at få opbevaret dit inventar, mens vi renoverer din bolig, hjælper vi gerne med at skaffe en container til opbevaring af dit indbo.

Læs om leje af container 

Ryddet arbejdsområde

Når vi starter op hos dig, tager vi så meget hensyn til dig og familien som muligt.

Dog må vi have plads at arbejde på og forventer din samarbejdsvilje i forhold til at rydde møbler og andet inventar i en radius – minimum omkring 5 m. hvis muligt – omkring det sted, vi skal arbejde.

Hvis vi skal rydde et areal, fakturerer vi dig den tid, det tager for os at rydde et passende arbejdsområde.

Har du ikke ryddet et arbejdsområde er der risiko for, at dit inventar bliver ridset eller på anden måde får skrammer.

Skal vi lægge et nyt gulv eller reparere en større del af dit gulv, skal du rydde hele gulvarealet.

Varsling

Ved varsling under renovering vil du, som bygherre, selv stå for dette, medmindre andet er aftalt eller anført i tilbuddet.

Varsling bør fx ske ved renovering af badeværelser, hvor en udskiftning af faldstammen vil påvirke flere boliger i ejendomskomplekset.

Udlevering af nøgler & opsætning af nøgleboks

Når du betror Egerbyg med dine nøgler, er det en tillidssag, vi tager meget alvorligt.

Vi tilbyder, derfor at opsætte en nøgleboks imod betaling, såfremt der ikke allerede sidder en nøgleboks på din ejendom, som vi kan få tildelt adgang til.

Nøgleboks er derfor en del af din ejendom, som i tilfælde af indbrud, skal anmeldes til din Tingskadeforsikring.

Vi anbefaler at der kun opbevares et minimum antal nøgler i din nøgleboks.

Det er derfor altid en god ide at tale med sit forsikringsselskab om denne udfordring, inden Egerbyg starter byggeriet op.

Hvis du bor i en ejer -eller andelsforening skal du tale med foreningens bestyrelse om muligheden for at opsætte en midlertidig cylinder, også kaldt en håndværkercylinder, som bliver brugt under renoveringen af de tilkoblede håndværkere.

Fordelen ved dette er at foreningen ikke skal bekoste nye cylindere i alle øvrige opgangsdøre, hvis der bliver indbrud i nøgleboksen eller en nøgle bliver tabt under byggeperioden. Ulempen er naturligvis at alle beboere i opgangen skal være indforstået med at bruge en midlertidig nøgle til håndværkercylinderen, imens byggeriet står på.

Men hvis foreningen ikke allerede har sådan en ordning, vil det være et godt tidspunkt at få italesat denne udfordring, som ikke kun ville være til gavn for jer, men også øvrige beboere som overvejer at renovere deres lejlighed.

Bor du i en ejer -eller andelsforening og en af Egerbygs håndværkere kommer til at tabe din nøgle, så betaler Egerbyg en låsesmed for en omkodning af håndværkercylinderen i din opgangsdør samt fortrappe -og bagtrappedør, men ikke omkodningen i øvrige døre i foreningen. (3 døre)

Vi anbefaler derfor altid at i taler med jeres lokale låsesmed og finder en ordning som passer til jeres ejendom.