Efter accept af tilbud

Du får her en række informationer, der er relevante, når du har godkendt vores tilbud.

Efter accept af vores tilbud – hvad sker der nu?

Kontrakt

Når du accepterer tilbuddet, vil du ved større entrepriser over 100.000 kr. blive tilbudt en entreprisekontrakt. Denne er lavet i overensstemmelse med AB Forenklet eller byggereglementet AB18.

Denne entreprisekontrakt vil indeholde tidsplanen for projektet samt dagbod, hvis dette er aftalt. Entreprisekontrakten vil beskrive og gennemgå de væsentligste punkter under byggeriet. Se mere om entreprisekontrakt her.

Tidsplan

Hos Egerbyg har vi meget erfaring med at planlægge og overholde realistiske tidsplaner. Vi ved, at en detaljeret tidsplan er et vigtigt redskab for at styre byggeprojektet, så arbejdet kan leveres tilfredsstillende til tiden.

Dagbod

Dagbod hænger sammen med entreprisekontrakten og tidsplanen. Dagbod skal altid være aftalt i entreprisekontrakten og vil være tilknyttet det oprindelige, accepterede tilbud.

Ligeledes hænger dagbod sammen med tidsplanen, da dagbod kun vil være gældende, hvis tidsplanen, mod forventning, ikke skulle kunne overholdes fra Egerbygs side. Dagbod følger retningslinjerne for AB Forenklet eller byggereglementet AB18. Se mere om dagbod her.

Betaling

Ved mindre sager under 5000 kr., vil arbejdet som udgangspunkt blive faktureret, når arbejdet er afsluttet, på forbrugt tid og materialer.

Ved større sager over 5000 kr., vil vi fakturerer i rater, hvilket betyder, at du først vil betale for det pågældende arbejde, når arbejdet er udført. Hvis vi fx har udført 10% af arbejdet, vil vi fakturerer dig 10% af entreprisesummen.

Vi vil altid kun fakturerer dig for 95% indtil Egerbygs afleveringsforretning med gennemgang af fejl og mangler er udført og afsluttet. Se mere om Egerbygs afleveringsforretning her.

Andre økonomiske beslutninger

Som hovedentreprenør forhandler vi de mest gunstige priser hjem til dig. For at bibeholde en gunstig forhandlingsposition anbefaler vi, at du ikke diskuterer pris med vores samarbejdspartnere blandt øvrige faggrupper.

For at kunne holde overblik over vores priser og dermed sikre, at du som kunde får tilsendt det rigtige tilbud, er det kun de økonomiske beslutninger og tilbud, sendt fra Egerbygs beregnere, som er gældende.

Byggelederens opgave i dette tilfælde er at videregive tilstrækkelige informationer, så beregneren kan udregne et tilbud, som matcher dine ønsker. Af disse årsager prissætter byggelederen, byggekoordinatoren eller de tilkoblede håndværkere ikke opgaver.

For at formindske misforståelse, skal du som kunde acceptere det tilsendte tilbud fra Egerbygs beregner. Vi foretrækker at dette gøres skriftligt via mail, hvorved du sætter byggelederen og beregneren CC i mailen.

Roller i Egerbyg

Bygherre

Når vi refererer til bygherren, er det dig, som kunde, der betaler for opførelsen af byggeriet eller bestiller byggeopgaven hos Egerbyg.

Du vil som bygherre selv have et ansvar, der fx indeholder at indhente nødvendige byggetilladelser eller tegne en entreprisekontrakt. Dit ansvar som bygherre vil ikke kunne videregives eller overdrages til andre personer.

Bygherrerepræsentant

En bygherrerepræsentant kan være en ingeniør eller arkitekt, der fx kan stå for tegninger eller byggetilladelser

Såfremt du ønsker, at al kommunikation skal foregå mellem bygherrerepræsentanten og Egerbyg som din hovedentreprenør, så imødekommer vi gerne dette ønske.

Partner

Partner er den overordnede ansvarlige for Egerbyg A/S.

Beregner

Beregneren udregner priser på dit tilbud.

Sagsansvarlig

Den sagsansvarlige er den ansvarlige for det økonomiske aspekt vedrørende byggeprojekter. Den sagsansvarlige er blandt andet den person, der har udregnet prisen for dit tilbud og som har det overordnede ansvar for dit byggeprojekt.

Ligeledes står den sagsansvarlige også for tidsplaner, kontrakter og kontaktlister, når tilbuddet er accepteret.

Du vil som bygherre ikke have den daglige dialog med den sagsansvarlige. Derimod vil den daglige dialog forekomme med din byggekoordinator på sagen.

Byggekoordinator

Byggekoordination er inkluderet, når der er tale om, at Egerbyg er fagentreprenør på din byggesag.

Byggekoordinator betyder, at Egerbyg håndterer koordineringen og styringen for dit byggeri i tidsrummet mellem kl. 07.00-15.00 på hverdage. Byggekoordinatoren vil være den udførende håndværker på dit byggeprojekt. Se mere om byggekoordinering her.

Byggeleder

Hos Egerbyg kan du tilvælge en byggeleder på vores hoved- og totalentrepriser. Byggelederen er til rådighed alle døgnets timer og er specialiseret i at stå for den kommunikative proces, der finder sted under en byggesag. Byggelederen har et fast honorar på 10% af entreprisesummen.

Derudover er byggelederen særlig fordelagtig for dig, der er udlandsdansker. 

Tømrer

Tømren er den udførende håndværker, der laver smukke ting ud af træ.

Murer

Muren er den udførende håndværker, der er arbejder med klinker, fliser, tegl, puds og murværk.

Elektriker

Elektrikeren er den udførende håndværker, som via. autorisation, sørger for, at dine installationer er lovlige og placeret brugervenligt.

VVS

VVS’eren er den udførende håndværker, der via. hans VVS autorisation sikrer, at dine rør bliver trykprøvet, og at sanitet bliver placeret korrekt.

Ekstraarbejde

Ekstraarbejde er arbejde, som ikke er inkluderet i det oprindelige tilbud.

Det kan fx være, at du ønsker at få lavet noget mere arbejde sideløbende med den oprindelige arbejdsopgave. Her vil du modtage et særskilt tilbud, som skal accepteres, inden vi går i gang med merarbejdet.

Ekstraarbejde

Ekstraarbejde er arbejde, som ikke er inkluderet i det oprindelige tilbud.

Det kan fx være, at du ønsker at få lavet noget mere arbejde sideløbende med den oprindelige arbejdsopgave. Her vil du modtage et særskilt tilbud, som skal accepteres, inden vi går i gang med merarbejdet.

Uforudsete udgifter

En god tommelfingerregel er, at du skal afsætte yderligere 10-15% af tilbudsprisen til uforudsete udgifter.

Som udgangspunkt vil vi altid forsøge at undgå forbehold i tilbuddet, men uforudsete udgifter kan forekomme ved opgaver, vi ikke på forhånd ved skal udbedres, før vi er i gang med renoveringen.

I korte træk kan man forvente uforudsete udgifter, når der er tale om følgende:

  • Skjult rørføring
  • Ulovlig el-føring
  • VVS installationer
  • Jordklasser i kategori 3-4
  • Gulve, der skal nivelleres, inden vi lægger ny belægning
  • Vægge/gulve
  • Fundamentets tilstand ved renovering af kældergulv
  • Løst puds på vægge
  • Ønskede ændringer af materialer

Du kan læse mere om udforudsete udgifter her.

Uforudsete udgifter er ikke inkluderet i tilbuddet, da disse ikke kendes på forhånd. Derfor vil uforudsete udgifter påvirke tidsplanen.

Opbevaring af dit inventar

Har du problemer med at få opbevaret dit inventar, mens vi renoverer din bolig, hjælper vi gerne med at skaffe en container til opbevaring af dit indbo.

Læs om leje af container

Ryddet arbejdsområde

Når vi starter op hos dig, tager vi så meget hensyn til dig og familien som muligt.

Dog må vi have plads at arbejde på og forventer din samarbejdsvilje i forhold til at rydde møbler og andet inventar i en radius –  minimum omkring 5 m. hvis muligt – omkring det sted, vi skal arbejde.

Hvis vi skal rydde et areal, fakturerer vi dig den tid, det tager for os at rydde et passende arbejdsområde.

Har du ikke ryddet et arbejdsområde er der risiko for, at dit inventar bliver ridset eller på anden måde får skrammer.

Skal vi lægge et nyt gulv eller reparere en større del af dit gulv, skal du rydde hele gulvarealet.

Opbevaring af dit inventar

Har du problemer med at få opbevaret dit inventar, mens vi renoverer din bolig, hjælper vi gerne med at skaffe en container til opbevaring af dit indbo.

Læs om leje af container

Ryddet arbejdsområde

Når vi starter op hos dig, tager vi så meget hensyn til dig og familien som muligt.

Dog må vi have plads at arbejde på og forventer din samarbejdsvilje i forhold til at rydde møbler og andet inventar i en radius –  minimum omkring 5 m. hvis muligt – omkring det sted, vi skal arbejde.

Hvis vi skal rydde et areal, fakturerer vi dig den tid, det tager for os at rydde et passende arbejdsområde.

Har du ikke ryddet et arbejdsområde er der risiko for, at dit inventar bliver ridset eller på anden måde får skrammer.

Skal vi lægge et nyt gulv eller reparere en større del af dit gulv, skal du rydde hele gulvarealet.

Varsling

Ved varsling under renovering vil du, som bygherre, selv stå for dette, medmindre andet er aftalt eller anført i tilbuddet.

Varsling bør fx ske ved renovering af badeværelser, hvor en udskiftning af faldstammen vil påvirke flere boliger i ejendomskomplekset.

Få et hurtigt prisoverslag

Udfyld formularen
og få et hurtigt prisoverslag

Udfyld formularen
og få et hurtigt prisoverslag

hurtigt prisoverslag
Størst tilladte upload: 52.43MB
Ved at klikke Ja til nyhedsbrevet, giver du hermed samtykke til. at Egerbyg må sende dig én månedlig e-mail vedrørende tips og tricks til din bolig, nyheder, konkurrencer samt servicemeddelelser om Egerbyg. Du kan til enhver tid tilbagekalde samtykket ved at kontakte Egerbyg. Dine personoplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med Egerbygs persondatapolitik.
Få et hurtigt prisoverslag