Betaling

Egerbyg har gjort et fantastisk stykke arbejde. Det er nogle søde håndværkere og en dejlig kommunikation ift. det administrative. Det har kørt upåklageligt fra start til slut.

Herlev Privatskole

Michael Stavnslev

Betaling

Egerbyg har gjort et fantastisk stykke arbejde. Det er nogle søde håndværkere og en dejlig kommunikation ift. det administrative. Det har kørt upåklageligt fra start til slut.

Herlev Privatskole

Michael Stavnslev

Sådan fakturerer vi dig

Hos Egerbyg er vi transparente med åbenhed omkring vores prisstruktur. Derfor kan du se vores timepriser her. Vi skræddersyr vores betalingsbetingelser ud fra byggeriets størrelse, så alle parter er sikret under byggeriet.

Betaling ved byggeopgaver i tilbudsform

Ved byggesager i tilbudsform vil du inden start modtage en betalingsplan over dine fremtidige betalinger, der tager udgangspunkt i tidsplanen og stade.

Den første faktura sendes på dagen, hvor dit byggeri starter.
Startomkostninger er i gennemsnit 10-20 % af den samlede entreprisesummen, hvilket den første faktura vil afspejle.

Ved større materialeleverancer vil vi inden bestilling bede om en forudbetaling svarende til materialernes værdi, som skal betales, inden materialerne sættes i bestilling. Et tænkt eksempel på dette kunne være dine nye vinduer.

Som hovedregel vil Egerbyg stå for levering af alle de materialer, som bliver brugt under dit byggeri. I enkelte tilfælde, hvor bygherre selv står for levering af materialer, gør vi naturligvis altid opmærksom på den risiko, der er forbundet med en manglende produktgaranti, og derfor fraråder vi dette af samme grund.

Se mere om bygherreleverancer her

Når byggeriet er udført, laver vi en gennemgang af fejl og mangler, hvor vi gennemgår det udførte arbejde, inden vi sender en slutfaktura. Slutfakturaen, som udgør 5 % af hovedtilbuddet, skal først betales, når eventuelle fejl og mangler er udbedret.

Læs mere om fejl og mangler her

Vores betalingsbetingelserne er altid 8 dages netto som udgangspunkt.

Arbejde udført på forbrugt tid og materialer

Du kan også blive faktureret på forbrugt tid og materialer. Forbrugt tid og materialer betyder, at vi fakturerer dig for dit materialekøb og den tid, du har haft en udførende håndværker på dit projekt. Når vi er færdige med dit projekt, vil vi opgøre den forbrugte tid og materialer, hvorefter vi vil fakturere dig.

Ved større ekstraarbejde udført på forbrugt tid og materialer forudbetales et depositum svarende til 2 uger frem. Ekstraarbejdet vil blive faktureret ugeligt og sat til straks-betaling. Overskrides betalingsfristen for ekstraarbejdet, stoppes udførelsen af ekstraarbejdet.

Betalingsbetingelser ved forsikringsskader

Benytter du Egerbyg ved en forsikringsskade, vil vi ikke fremsende fakturaen direkte til forsikringsselskabet, men derimod til dig som kunde.

Årsagen til dette er, at vi ønsker at sikre dig som kunde ved, at du kan godkende det udførte arbejde, inden fakturaen lander hos forsikringsselskabet. Du vil altså have mulighed for at gennemgå fakturaen i forhold til det udførte arbejde.

Når du er tilfreds med arbejdet og har godkendt dette, betaler du for det udførte arbejde og videresender derefter din faktura til forsikringsselskabet, som så godtgør dig.

Kreditvurdering går begge veje

Hos Egerbyg er vi medlem af Dansk Byggeri, som dækker op til 150.000 kr. i henhold til konkurs.

Vi forventer den samme soliditet hos vores kunder. Hvis du er registreret i RKI, vil vi gerne udføre din renovering mod en forudbetaling af renoveringen.

Bankgaranti

I følge AB Forenklet er vi som håndværkere forpligtet til at stille sikkerhed i form af en bankgaranti på 15 % af entreprisesummen. Sikkerheden ophører 1 år og 30 dage efter, at arbejdet er færdigt og afleveringsforretningen udført.

Vi har en række omkostninger forbundet med at stille en bankgaranti, og disse udgifter dækkes af bygherren.