Google anmeldelser
4.4
Baseret på 25 anmeldelser
Få et tilbud | Egerbyg

Få et tilbud

Info i forbindelse med tilbud

Når du indhenter tilbud, vil vi gerne have følgende informationer, så du kan få så fyldestgørende et tilbud som muligt.

Læs mere om tilbudsfasen

Tidspunkt?

Skriv gerne, hvornår du ønsker, at vi starter op på jeres byggeri.

Tegninger, billeder og beskrivelser

Tegninger/skitser samt en beskrivelse af, hvad der skal ske i de forskellige rum, er en stor hjælp i tilbudsfasen.

Skriv også gerne, hvilke faggrupper der skal bruges i projektet.

Suppler med billeder taget med jeres mobiltelefon.

Besigtigelse eller ej?

Ved mindre opgaver er de tilsendte billeder, tegninger, beskrivelser ofte nok til, at vi kan lave et tilbud uden at bruge tid på besigtigelse.

Mange af disse opgaver løser vi på forbrugt tid og materialer.

Ved større entrepriser kigger vi forbi til besigtigelse med en repræsentant for alle faggrupper.

Læs mere om mindre entreprenøropgaver på forbrugt tid & materialer

Beregninger skal fremsendes inden besigtigelse

Indebærer jeres byggeprojekt fx nedrivning af bærende/stabiliserende vægge, ændringer af tagkonstruktion (fx fra let til tungt tag) og væltning af skorsten, skal der foretages nye beregninger for at sikre, at husets konstruktion er stabil efterfølgende.

Beregninger laves af en byggerådgiver og skal fremsendes i god tid inden besigtigelsen; gerne 1-2 uger.

Læs mere om rådgivere

Planlægning af besigtigelser

Du må meget gerne afsætte tid til besigtigelsen af byggeriet i løbet af de næste 1-2 uger.

Læs mere om besigtigelse

Tilbud og accept af ordre

Når du har accepteret vores tilbud skriftligt, lægger vi dine opgaver i ordrebogen.

Læs mere om tilbudsproceduren

Opstart

Læs mere om opstartstidspunkt 

Få et hurtigt prisoverslag

Udfyld formularen
og få et hurtigt prisoverslag

Udfyld formularen
og få et hurtigt prisoverslag

hurtigt prisoverslag
Drop a file here or click to upload Vælg fil
Maximum upload size: 52.43MB
Få et hurtigt prisoverslag