Kunderejsen med Egerbyg

Håndværkere for første gang?

Er det første gang, du skal have håndværkere eller ønsker du dig det forkromede overblik over, hvordan samarbejdet med Egerbyg forløber, så får du her en generel beskrivelse af, hvordan vi griber processen an, når dit byggeprojekt sættes i gang.

Den første kontakt

Du kan finde rigtig mange informationer på vores hjemmeside.

Faktisk bestræber vi os på, at du kan få svar på de fleste af dine spørgsmål på Egerbyg.dk, men selvfølgelig er hver enkelt sag unik. Derfor er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os via telefon eller mail.

Har du en mindre opgave, du skal have vores hjælp til, anbefaler vi, at du bruger vores formularer.
Har du mulighed for at sende en beskrivelse af opgaven, en skitse med mål samt et par billeder, kan vi som regel give dig en overslagspris.
Ved mindre opgaver kan det oftest betale sig for dig at få udført opgaven på forbrugt tid og materialer.

Læs mere om forbrugt tid og materialer

Større byggeprojekter

Går du med tanker om en større renovering eller ombygning, bør du overveje at få udført arbejdet som en hovedentreprise, da du derved overlader projektledelsen og ansvaret for afviklingen af byggeriet til en hovedentrenør.

Læs mere om hovedentrepriser

Når vi fungerer som hovedentreprenør får du et samlet tilbud på hele projektet. Vi indhenter priser på de forskellige faggrupper – fx maler, elektriker eller murer og sørger for at give dig et udspecificeret tilbud med detaljerede beskrivelser af, hvad tilbuddet helt præcis dækker.

Hvis du indhenter flere tilbud, så vær sikker på, at de indeholder det samme – ellers er det vanskeligt at sammenligne priser.

Det er GRATIS at få et tilbud, og vi gør os umage med at gøre dem gennemskuelige, så du ved, hvad du køber.

Vi håber derfor på, at du er villig til at give os en tilbagemelding, hvis vi mod forventning ikke skulle få opgaven.

Oplysninger om, hvem der har fået opgaven og til hvilken pris, er en stor hjælp i vores daglige arbejde med at trimme vores virksomhed og finde frem til, hvordan vi skruer den sammen, så vi fortsat kan være bedst til prisen.

Læs mere om tilbud

Besigtigelse

Ved større entrepriser er det som regel nødvendigt med en besigtigelse, inden vi kan komme med et tilbud.

For at give dig så realistisk en tilbudspris som muligt, indkalder vi de relevante faggrupper til besigtigelsen, da de er bedst kvalificerede til at vurdere de enkelte fagspecifikke opgaver og svare på konkrete spørgsmål.

Når vi er flere faggrupper, der skal besigtige, aftales et tidspunkt 1- 2 uger ude i fremtiden, hvor vi kan få adgang til din bolig og styre udenom myldretiden.

Vi er mange parter, der skal køre, så der er meget tid at spare ved at undgå myldretidstrafikken.

Læs mere om besigtigelse

Tilbuddet

Efter besigtigelsen afgiver vi et tilbud.

I tilbudsfasen går vi efter at lave så præcis en tilbudspris som muligt.

Du kan selv sætte fart i processen ved at have forberedt dig – fx fået udfærdiget relevante tegninger hos en arkitekt eller fået en ingeniør til at foretage eventuelle beregninger (hvis der skal flyttes vægge).

Beregninger foretaget af en professionel rådgiver og fyldestgørende dokumentation af ændringerne er din sikkerhed for, at ændringer i konstruktionen er dimensioneret og udført håndværksmæssigt korrekt.

Ved en eventuel salgssituation er det vigtigt, for at undgå anmærkninger, at du kan dokumentere, at der er foretaget beregninger af en professionel fagmand, da det ellers kan gå ud over salgsprisen.

Læs mere om brug af rådgivere

Accept af tilbud

Når du har modtaget vores tilbud, bør du læse det grundigt igennem. Er der dele af tilbuddet du ikke forstår, gennemgår vi gerne tilbuddet sammen med dig.

Ønsker du at acceptere tilbuddet, gør du det skriftligt på en mail, så vi kan begynde at planlægge arbejdet, bestille materialer og udarbejde en egentlig tidsplan. Husk at anføre tilbudsnummer på mailen.

Du får herefter tilsendt kontrakten digitalt.

Når du har underskrevet kontrakten, udarbejder vi en egentlig tidsplan.

De fleste renoveringer af en bolig på omkring 200 m2 kan klares på 3 måneder. Gælder renoveringen dit badeværelse kan opgaven som regel løses på 6-8 uger – naturligvis afhængigt af, hvor omfattende ændringer, du ønsker.

Læs mere om renoveringer

Kontrakt

Når vi udarbejder kontrakten sørger vi altid for, at der foreligger klare aftaler omkring pris, tid og kvalitet i din kontrakt.

Med mindre du har stor ekspertise og kendskab til byggeri, tekniske løsninger og generelle krav, kan du overveje at gøre brug af en rådgiver.

Vi anvender altid regelsættet AB Forbruger som grundlag for vores kontrakter. Hvis du ønsker det, indskriver vi gerne dagbøder i kontrakten.

Læs mere om dagbøder

Priser og betalingsbetingelser

Hos Egerbyg fører vi en gennemsigtig prispolitik. Som en del af vores service skal det være nemt for dig at se, hvad det koster at bestille en håndværker, der stræber efter at være bedst til prisen.

Derudover sørger vi for, at det udbudsmateriale, som prisen ved større entrepriser regnes ud fra, er præcis og detaljeret.

Derved mindskes risikoen for misforståelser og uforudsete udgifter, ligesom tilbuddets pris bliver langt mere realistisk.

Læs vores samlede prisoversigt

For private kunder er vores betalingsbetingelser altid kontant 8 dage.
Ved byggeprojekter til over kr. 250.000 forfalder betalingen i rater. Raternes størrelse afhænger af, hvor langt vi er kommet med byggeriet, så du ikke kommer til at betale for mere, end det arbejde vi er færdige med – og som du er tilfreds med.

Læs mere om vores ratebetaling

Garanti

Ved byggerier over 1 mio. yder vi garanti.

Når vi sætter en beløbsgrænse skyldes det, at det er forbundet med store omkostninger for både dig og Egerbyg at tegne en garanti.

Derudover er vi medlem af Dansk Byggeri, hvilket betyder, at hver byggesag er dækket af Byg Garanti – ordningen for tab op til kr. 100.000 inkl. moms.

Læs mere om garanti

Afleveringsforretning

Når byggeriet er færdigt udføres en afleveringsforretning, hvor eventuelle fejl og mangler gennemgås.

Det er helt forventeligt, at der optræder fejl og mangler, men generelt har vi meget få mangler, og vi sørger naturligvis altid for at lave aftaler om udbedring af disse.

I vores tidsplaner er der ikke afsat tid til udbedring af fejl og mangler, da vi ikke på forhånd kan vurdere omfanget af disse og dermed estimere et tidsforbrug.

Når vi har udført de sidste udbedringer af fejl og mangler, modtager du en slutfaktura.

Læs mere om aflevering af byggeriet

Få et hurtigt prisoverslag

Udfyld formularen
og få et hurtigt prisoverslag

Udfyld formularen
og få et hurtigt prisoverslag

Få et hurtigt prisoverslag