Kunderejsen med Egerbyg

“I vores andelsforening har vi brugt Egerbyg flere gange, og er glade for deres rådgivning og kvaliteten af arbejdet.”

Privatperson i AB Hesteskoen

Charlotte Christensen

Kunderejsen med Egerbyg

“I vores andelsforening har vi brugt Egerbyg flere gange, og er glade for deres rådgivning og kvaliteten af arbejdet.”

Privatperson i AB Hesteskoen

Håndværkere for første gang?

Er det første gang, du skal have håndværkere eller ønsker du dig det forkromede overblik over, hvordan samarbejdet med Egerbyg forløber, så får du her en generel beskrivelse af, hvordan vi griber processen an, når dit byggeprojekt sættes i gang.

Den første kontakt

Du kan finde rigtig mange informationer på vores hjemmeside, som vi dagligt optimerer og forbedrer.

Faktisk bestræber vi os på, at du kan få svar på de fleste af dine spørgsmål på Egerbyg.dk, men selvfølgelig er hver enkelt sag unik. Derfor er du altid velkommen til at kontakte os via telefon eller mail.

Mindre opgaver

Har du en mindre opgave, du skal have vores hjælp til, anbefaler vi, at du bruger vores formularer.

Har du mulighed for at sende en beskrivelse af opgaven, en skitse med mål samt et par billeder, kan vi som regel give dig en overslagspris.
Ved mindre opgaver kan det oftest betale sig for dig at få udført opgaven på forbrugt tid og materialer. Læs mere om forbrugt tid og materialer

Større byggeprojekter

Går du med tanker om en større renovering eller ombygning, bør du overveje at få udført arbejdet som en hovedentreprise, da du derved overlader projektledelsen og ansvaret for afviklingen af byggeriet til en hovedentreprenør. Læs mere om hovedentrepriser.

Når vi fungerer som hovedentreprenør får du et samlet tilbud på hele projektet. Vi indhenter priser på de forskellige faggrupper – fx maler, elektriker eller murer og sørger for at give dig et udspecificeret tilbud med detaljerede beskrivelser af, hvad tilbuddet helt præcis dækker.

På alle vores byggesager har vi en byggekoordinator tilknyttet sagen, som også vil være den udførende håndværker på dit byggeprojekt. Byggekoordinatoren vil kunne træffes inden for den almindelige arbejdstid og vil fungere som din kontaktperson.

Hvis du indhenter flere tilbud, så vær sikker på, at de forskellige tilbud indeholder det samme, da det ellers kan være vanskeligt at sammenligne priserne.

Hos Egerbyg er det gratis at få et tilbud, og vi gør os umage med at gøre dem gennemskuelige, så du ved, hvad du køber. Da vi altid ønsker at lave et udførligt tilbud, bruger vi også mange ressourcer. Derfor håber vi på, at du er villig til at give os en tilbagemelding, hvis vi mod forventning ikke skulle få opgaven.

Oplysninger om, hvem der har fået opgaven og til hvilken pris, er en stor hjælp i vores daglige arbejde med at forbedre vores virksomhed og finde frem til, hvordan vi skruer den sammen, så vi fortsat kan være bedst til prisen. Dine informationer kan hjælpe os med at finde ud af, hvad vi gør godt – og hvad vi kan blive endnu bedre til.

Besigtigelse

Ved større entrepriser er det som regel nødvendigt med en besigtigelse, inden vi kan komme med et tilbud.

For at give dig så realistisk en tilbudspris som muligt, indkalder vi de relevante faggrupper til besigtigelsen, da de er bedst kvalificerede til at vurdere de enkelte fagspecifikke opgaver og svare på konkrete spørgsmål.

Når vi er flere faggrupper, der skal besigtige, aftales et tidspunkt 1- 2 uger ude i fremtiden, hvor vi kan få adgang til din bolig og styre udenom myldretiden. Vi er mange parter, der skal køre, så der er meget tid at spare ved at undgå myldretidstrafikken.

Tilbuddet

Efter besigtigelsen afgiver vi et tilbud, hvor vi bestræber os på at have det samlede tilbud klar inden for 14 dage.

I tilbudsfasen går vi efter at lave så præcis en tilbudspris som muligt. Du kan selv sætte fart i processen ved at have forberedt dig – fx fået udfærdiget relevante tegninger hos en arkitekt eller fået en ingeniør til at foretage eventuelle beregninger (hvis der skal flyttes vægge).

Beregninger foretaget af en professionel rådgiver og fyldestgørende dokumentation af ændringerne er din sikkerhed for, at ændringer i konstruktionen er dimensioneret og udført håndværksmæssigt korrekt.

Ved en eventuel salgssituation er det vigtigt, for at undgå anmærkninger, at du kan dokumentere, at der er foretaget beregninger af en professionel fagmand, da det ellers kan gå ud over salgsprisen. Læs mere om tilbud.

Egerbyg er jeres professionelle totalentreprenør

Priser og betalingsbetingelser

Ved byggesager i tilbudsform vil du inden start modtage en betalingsplan over dine fremtidige betalinger, der tager udgangspunkt i tidsplanen og stade.

Den første faktura sendes på dagen, hvor dit byggeri starter.
Startomkostninger er i gennemsnit 10-20 % af den samlede entreprisesummen, hvilket den første faktura vil afspejle.

Ved større materialeleverancer vil vi inden bestilling bede om en forudbetaling svarende til materialernes værdi, som skal betales, inden materialerne sættes i bestilling. Et tænkt eksempel på dette kunne være dine nye vinduer.

Som hovedregel vil Egerbyg stå for levering af alle de materialer, som bliver brugt under dit byggeri. I enkelte tilfælde, hvor bygherre selv står for levering af materialer, gør vi naturligvis altid opmærksom på den risiko, der er forbundet med en manglende produktgaranti, og derfor fraråder vi dette af samme grund.

Se mere om bygherreleverancer her

Når byggeriet er udført, laver vi en gennemgang af fejl og mangler, hvor vi gennemgår det udførte arbejde, inden vi sender en slutfaktura. Slutfakturaen, som udgør 5 % af hovedtilbuddet, skal først betales, når eventuelle fejl og mangler er udbedret.

Læs mere om fejl og mangler her

Vores betalingsbetingelserne er altid 8 dages netto som udgangspunkt.

Accept af tilbud

Når du har modtaget vores tilbud, bør du læse det grundigt igennem. Er der dele af tilbuddet du ikke forstår, gennemgår vi gerne tilbuddet sammen med dig.

Når du har modtaget det fremsendte tilbud, vil der være indregnet en mængderabat, som er opsat i forhold til entreprisestørrelsen: jo større entreprise, desto større rabat. Hvis tilbuddet skal reduceres eller revurderes vil dette påvirke mængderabatten i takt med at tilbuddet reduceres eller forøges.

Ved et revurderet tilbud vil det nyeste tilbud være gældende og det originale tilbud vil bortfalde. Vores tilbud vil gælde i 30 dage, hvorefter tilbuddet udløber.

Som virksomhed er vi underlagt persondatalovgivningen, også kendt som GDPR. Derfor opfordrer vi dig til at give svar vedrørende en accept eller et afslag på det fremsendte tilbud, så vi kan behandle dine persondata yderligere.

Vi sletter dine persondata:

  • Når du har givet afslag på vores tilbud
  • Efter 6 måneder, hvis du hverken har accepteret eller givet afslag på det fremsendte tilbud
  • Når din accepterede entreprise er afsluttet med Egerbyg i overensstemmelse med diverse garantier

Du kan læse mere om vores behandling af dine persondata her.

Ønsker du at acceptere tilbuddet, gør du det skriftligt på en mail, så vi kan begynde at planlægge arbejdet, bestille materialer og udarbejde en egentlig tidsplan. Husk at anføre dit tilbudsnummer på mailen.

Ved større entrepriser på over 100.000 kr., vil du modtage en entreprisekontrakt digitalt. Har du spørgsmål til kontrakten, kan vi gennemgå denne telefonisk. Når du har underskrevet kontrakten, udarbejder vi en egentlig tidsplan. Du kan læse mere om vores tidsplan her.

De fleste renoveringer af en bolig på omkring 200 m2 kan klares på 3 måneder. Gælder renoveringen dit badeværelse kan opgaven som regel løses på 6-8 uger – naturligvis afhængigt af, hvor omfattende ændringer, du ønsker. Læs mere om renoveringer.

Kontrakt

Hos Egerbyg har du mulighed for at få en digital entreprisekontrakt, hvis din entreprise er på over 100.000 kr. Når vi udarbejder kontrakten sørger vi altid for, at der foreligger klare aftaler omkring pris, tid og kvalitet i din kontrakt.

Med mindre du har stor ekspertise og kendskab til byggeri, tekniske løsninger og generelle krav, kan du overveje at gøre brug af en rådgiver.

Vi anvender altid regelsættet AB Forenklet som grundlag for vores kontrakter. Hvis du ønsker det, indskriver vi gerne dagbøder i kontrakten.

Garanti

Ved byggerier over 1 mio. yder vi garanti. Når vi sætter en beløbsgrænse skyldes det, at det er forbundet med store omkostninger for både dig og Egerbyg at tegne en garanti.

Derudover er vi medlem af Dansk Byggeri, hvilket betyder, at hver byggesag er dækket af Byg Garanti – ordningen for tab op til kr. 150.000 inkl. moms. Læs mere om garanti.

Afleveringsforretning

Når byggeriet er færdigt udføres en afleveringsforretning, hvor eventuelle fejl og mangler gennemgås.

Det er helt forventeligt, at der optræder fejl og mangler, men generelt har vi meget få mangler, og vi sørger naturligvis altid for at lave aftaler om udbedring af disse. I vores tidsplaner er der ikke afsat tid til udbedring af fejl og mangler, da vi ikke på forhånd kan vurdere omfanget af disse og dermed estimere et tidsforbrug.

Når vi har udført de sidste udbedringer af fejl og mangler, modtager du en slutfaktura.