Levetider i byggeri

Bygningsdelens levetid omhandler, hvornår du bør reparere, renovere eller udskifte dine bygningsdele i dit hjem eller på din bygning.

Når en bygningsdels levetid er opbrugt, skal den altid udskiftes eller genoprettes. Den samlede konstruktions levetid afgøres af den bygningsdel/de materialer, som har den korteste levetid.

For at kunne lave en præcis udregning af bygningsdelens levetid, er der nogle faktorer, som er nødvendige at kende til. Disse faktorer er bl.a.:

  • Bygningens tilstandsklasse. Dette kan du få via. en tilstandsvurdering fra din certificerede byggesagkyndige.
  • Bygningsdelens alder
  • Bygningsdelens vedligeholdelsesinterval
  • Inden- og udendørs påvirkninger
  • Bygningsdelens placering

Når du skal renovere eller bygge nyt, bør du benytte dig af materialer der har en såkaldt parallel levetid. Materialer har en parallel levetid, hvis forskellen mellem dem er mindre end 20%.

Dette betyder, at diverse materialers levetid bør være nogenlunde tilsvarende med hinanden, da det ellers kan blive en kostbar og bøvlet affære, når den ene skal renoveres eller udskiftes – men ikke den anden.

Faste tal for levetider

Når du skal beregne bygningsdelens levetid, bør du benytte de deterministiske metoder (metoder bygget på forudsigelighed) og supplere dem med probabilistiske metoder (metoder bygget på sandsynlighed). For at bruge disse metoder, anbefales det dog, at du har et foregående kendskab, da der findes flere forskellige metoder indenfor hver metodiske tilgang, hvorpå du kan beregne levetiden.

Vi ved, at beregningen kan være besværlig, så derfor har vi beregnet nogle faste tal på, hvor lang levetiden er på forskellige bygningsdele. Disse afhænger selvfølgelig af alder, materiale og generelle tilstand.

Vinduer

BygningsdelAnslået levetid
Vinduer af træ (imprægneret og malerbehandlet40 år
Vinduer af plast40 år
Vinduer af metal40 år
Solskærme og skodder30 år
Ovenlys og tagvinduer30 år
Elastisk fuge omkring vinduer, indvendigt20 år
Mørtelfuge omkring vinduer10 år
Elastisk fuge omkring vinduer, udvendigt5 år

 

Vinduer/døre i ydervægge

BygningsdelAnslået levetid ved normalt vedligeholdelsesinterval
Vinduer/døre af træ40 år
Vinduer/døre af plast40 år
Vinduer/døre af aluminium40 år

 

 

Tagdækninger

BygningsdelAnslået levetid
Tegltag uden undertag60 år
Tegltag med undertag af tagpap på brædderbeklædning45 år
Tagsten med undertag af armeret tagpap eller lignende45 år
Cementtagsten uden undertag45 år
Eternit bølgeplader45 år
Eternit skifer45 år
Korrosionsbeskyttede, profilierede metalplader30 år
Tagpap20 år
Astfalt med membranisolering på betondæk20 år

 

Isolering

BygningsdelAnslået levetid
Isolering i fundamenter og terrændæk60 år
Isolering i ydervægge og kælderydervægge60 år
Isolering i bærende konstruktioner, øvrigt60 år
Isolering i tagværk fx på loft, skunk eller fladt tag40 år

 

VVS

BygningsdelAnslået levetid
Distributionsanlæg for varme60 år
Kanalsystemer og rør for ventilation50 år
Fjernvarme stikledninger40 år
Ledninger mm for jordvarme40 år
Gulvvarme plastrør40 år
Varmeflader, -ventilatorer, lokal regulering30 år
Kedler, varmevekslere, måler mm.30 år
Varmtvandsbeholder, -veksler mm.30 år
Distributionsanlæg for køling30 år
Ventilationsamaturer, spjæld, emhætter, taghætter mm.25 år
Ventilationscentraler, -aggregater mm25 år
Fordampere, køleflader, automatik mm.20 år
Køleaggregater, -maskiner, varmepumper mm.20 år

 

EL

BygningsdelAnslået levetid
Belysningsanlæg og elvarme25 år
Elektronik og svagstrøm, fx automatik, CTS mm.15 år

 

Solceller

BygningsdelAnslået levetid
Solceller20 år

 

Hvis du ikke har fundet levetiden på den specifikke bygningsdel som du søger, kan du altid lave en beregning via. levetider.dk. Her skal du blot indtaste informationer omkring din bygningsdel, og så laver systemet en udregning for dig.

Levetider og klimabelastning

Der er en rød tråd mellem bygningsdelens levetider og bygningsdelens klimabelastning.

Men selvom en lang levetid betyder, at der går lang tid, før man skal bruge energi og materialer, så betyder det ikke nødvendigvis, at bygningsdelen er bæredygtig. Særligt ved nybyggeri vil klimabelastningen være stor her-og-nu, mens den vil være mindre fremadrettet. Fordi klimabelastningen udregnes på hele byggeriets levetid, vil byggeriet ikke nødvendigvis være klimavenligt i helhed.

Særligt beton udleder meget CO2 – hele otte gange mere end konstruktionstræ. Derfor kan levetiden alene ikke anses som værende klimavenlig, og materialevalg bør også være en faktor i den endelige beslutning

Få et hurtigt prisoverslag

Udfyld formularen
og få et hurtigt prisoverslag

Udfyld formularen
og få et hurtigt prisoverslag

hurtigt prisoverslag
Drop a file here or click to upload Vælg fil
Maximum upload size: 52.43MB
Ved at klikke Ja til nyhedsbrevet, giver du hermed samtykke til. at Egerbyg må sende dig én månedlig e-mail vedrørende tips og tricks til din bolig, nyheder, konkurrencer samt servicemeddelelser om Egerbyg. Du kan til enhver tid tilbagekalde samtykket ved at kontakte Egerbyg. Dine personoplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med Egerbygs persondatapolitik.
Få et hurtigt prisoverslag