Levetider i byggeri

Bygningsdelens levetid omhandler, hvornår du bør reparere, renovere eller udskifte dine bygningsdele i dit hjem eller på din bygning.

Når en bygningsdels levetid er opbrugt, skal den altid udskiftes eller genoprettes. Den samlede konstruktions levetid afgøres af den bygningsdel/de materialer, som har den korteste levetid.

For at kunne lave en præcis udregning af bygningsdelens levetid, er der nogle faktorer, som er nødvendige at kende til. Disse faktorer er bl.a.:

  • Bygningens tilstandsklasse. Dette kan du få via. en tilstandsvurdering fra din certificerede byggesagkyndige.
  • Bygningsdelens alder
  • Bygningsdelens vedligeholdelsesinterval
  • Inden- og udendørs påvirkninger
  • Bygningsdelens placering

Når du skal renovere eller bygge nyt, bør du benytte dig af materialer der har en såkaldt parallel levetid. Materialer har en parallel levetid, hvis forskellen mellem dem er mindre end 20%.

Dette betyder, at diverse materialers levetid bør være nogenlunde tilsvarende med hinanden, da det ellers kan blive en kostbar og bøvlet affære, når den ene skal renoveres eller udskiftes – men ikke den anden.

Faste tal for levetider

Når du skal beregne bygningsdelens levetid, bør du benytte de deterministiske metoder (metoder bygget på forudsigelighed) og supplere dem med probabilistiske metoder (metoder bygget på sandsynlighed). For at bruge disse metoder, anbefales det dog, at du har et foregående kendskab, da der findes flere forskellige metoder indenfor hver metodiske tilgang, hvorpå du kan beregne levetiden.

Vi ved, at beregningen kan være besværlig, så derfor har vi beregnet nogle faste tal på, hvor lang levetiden er på forskellige bygningsdele. Disse afhænger selvfølgelig af alder, materiale og generelle tilstand.

Vinduer

Bygningsdel

Anslået levetid

Vinduer af træ (imprægneret og malerbehandlet)

40 år

Vinduer af plast

40 år

Vinduer af metal

40 år

Solskærme og skodder

30 år

Ovenlys og tagvinduer

30 år

Elastisk fuge omkring vinduer, indvendigt

20 år

Mørtelfuge omkring vinduer

10 år

Elastisk fuge omkring vinduer, udvendigt

5 år


Vinduer/døre i ydervægge

Bygningsdel

Anslået levetid ved normalt vedligeholdelsesinterval

Vinduer/døre af træ

40 år

Vinduer/døre af plast

40 år

Vinduer/døre af aluminium

40 år

 

Tagdækninger

Bygningsdel

 Anslået levetid

Tegltag uden undertag

60 år

Tegltag med undertag af tagpap på brædderbeklædning

45 år

Tagsten med undertag af armeret tagpap eller lignende

45 år

Cementtagsten uden undertag

45 år

Eternit bølgeplader

45 år

Eternit skifer

45 år

Korrosionsbeskyttede, profilierede metalplader

30 år

Tagpap

20 år

Astfalt med membranisolering på betondæk

20 år

VVS 

Bygningsdel

Anslået levetid 

Distributionsanlæg for varme

60 år

Kanalsystemer og rør for ventilation

50 år

Fjernvarme stikledninger

 40 år

Ledninger mm for jordvarme

 40 år

Gulvvarme plastrør

 40 år

Varmeflader, -ventilatorer, lokal regulering

30 år

Kedler, varmevekslere, måler mm.

30 år

Varmtvandsbeholder, -veksler mm.

30 år

Distributionsanlæg for køling

30 år

Ventilationsamaturer, spjæld, emhætter, taghætter mm.

25 år

Ventilationscentraler, -aggregater mm

25 år

Fordampere, køleflader, automatik mm.

20 år

Køleaggregater, -maskiner, varmepumper mm.

20 år


EL
 

Bygningsdel

Anslået levetid

Belysningsanlæg og elvarme

25 år

Elektronik og svagstrøm, fx automatik, CTS mm.

15 år


Solceller

Bygningsdel

Anslået levetid

Solceller

20 år

Hvis du ikke har fundet levetiden på den specifikke bygningsdel som du søger, kan du altid lave en beregning via. levetider.dk. Her skal du blot indtaste informationer omkring din bygningsdel, og så laver systemet en udregning for dig.

Levetider og klimabelastning

Der er en rød tråd mellem bygningsdelens levetider og bygningsdelens klimabelastning.

Men selvom en lang levetid betyder, at der går lang tid, før man skal bruge energi og materialer, så betyder det ikke nødvendigvis, at bygningsdelen er bæredygtig. Særligt ved nybyggeri vil klimabelastningen være stor her-og-nu, mens den vil være mindre fremadrettet. Fordi klimabelastningen udregnes på hele byggeriets levetid, vil byggeriet ikke nødvendigvis være klimavenligt i helhed.

Særligt beton udleder meget CO2 – hele otte gange mere end konstruktionstræ. Derfor kan levetiden alene ikke anses som værende klimavenlig, og materialevalg bør også være en faktor i den endelige beslutning

Få et hurtigt prisoverslag

Udfyld formularen
og få et hurtigt prisoverslag

Udfyld formularen
og få et hurtigt prisoverslag

hurtigt prisoverslag
Størst tilladte upload: 20MB
Vil du modtage vores nyhedsbrev?
Ved at klikke Ja til nyhedsbrevet, giver du hermed samtykke til. at Egerbyg må sende dig én månedlig e-mail vedrørende tips og tricks til din bolig, nyheder, konkurrencer samt servicemeddelelser om Egerbyg. Du kan til enhver tid tilbagekalde samtykket ved at kontakte Egerbyg. Dine personoplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med Egerbygs persondatapolitik.
Få et hurtigt prisoverslag